Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

«Εξοικονομώ»: Οδηγός – «σκονάκι» για τις αιτήσεις του Σεπτεμβρίου-Τι να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι..

 
«Εξοικονομώ»: Οδηγός – «σκονάκι» για τις αιτήσεις του Σεπτεμβρίου-Τι να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι..
   Εχουμε ξαναγράψει ότι για ένταξη στο πολυαναμενόμενο  Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" είναι απαραίτητος πριν από την αίτηση,ο Ελεγχος Πολεοδομικής Νομιμότητας του Κτίσματος και εφόσον υπάρχουν παραβάσεις να γίνει "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων".Και βέβαια να έχουν διορθωθεί όποιες ασυμφωνίες στο Εντυπο Ε9.
    Ηδη την Παρασκευή 12/7/2019 ανακοινώθηκε μετάθεση της Εναρξης του Προγράμματος για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 για να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος.(βλ.Ανακοίνωση ΥΠΕΝ)
     Ετσι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους από τώρα,σε συνεργασία με τον Μηχανικό τους-Ενεργειακό Επιθεωρητή, γιατί για την αίτηση πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όποια αυθαίρετα και να εκδοθεί και  το Α' Ενεργειακό Πιστοποιητικό που θα υποδεικνύει και τις απαραίτητες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης της οικοδομή.
    Παρακάτω αναδημοσιεύουμε άρθρο από το ecopress.gr με περισσότερη ανάλυση στα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι.Το άρθρο είναι της κας Μπακλατσή Τοπ Μηχ που αρθρογραφεί σε αρκετά τεχνικά ιστολόγια.-Στο άρθρο παρακάτω,κάνει μια   αναλυτική  παρουσίαση αυτού του χρήσιμου οδηγού με ερωταπαντήσεις...Το άρθρο «Εξοικονομώ»: Οδηγός – «σκονάκι» για τις αιτήσεις του Σεπτεμβρίου
==========================================================
Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος μετατίθεται η έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», για τις 16 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα µε την ανακοίνωση, η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών, δεδομένου ότι πολίτες και μηχανικοί βρίσκονται ήδη σε διακοπές καθώς επίσης και οι πολεοδομίες υπολειτουργούν και δεν μπορούν να δώσουν τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια που βρίσκονται στα αρχεία τους.
Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, έτσι ώστε να ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα περιφερειών. Επίσης το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, αλλά και τα ποσά που θα παρέχει το πρόγραμμα σε όσους ενταχθούν, παραμένουν τα ίδια.
Έτσι πολλοί πολίτες θα είναι έτοιμοι να υποβάλλουν αίτηση, η λίγοι όμως θα μπορέσουν να επιδοτηθούν. Όμως φαίνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδοτεί κάθε χρόνο περίπου 20.000 κατοικίες στη χώρα μας, για να πετύχουμε την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
 
– Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι;
-Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχεται αν τηρούνται τα παραπάνω κριτήρια. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Όμως για να συμπληρώσουν την αίτηση θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα τα έχουν ψηφιοποιήσει, σε μορφή pdf.
-Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσω;
– Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Μηχανικό – Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδώσει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).
Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση. Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή ή συμβούλου έργου, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση.
 
-Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσω;
 1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή.
 2. Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ οίκον. Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας.
 3. Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
 4. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
 5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το εξοικονόμηση κατ οίκον.
 6. Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ οίκον.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου.
 9. Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το εξοικονόμηση κατ οίκον.
 10. Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το οικονομικό έτος 2018, του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να καταθέσετε στην αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.
 11. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε το ΕΤΑΚ που αναφέρεται παραπάνω, οφείλετε να καταθέσετε αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 12. Εφόσον η κατοικία δεν χρησιμοποιείται από εσάς αλλά από κάποιον τρίτο, τότε χρειάζονται κάποια επιπλέον έγγραφα για την αίτηση του εξοικονόμηση κατ οίκον.
 13. Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
 14. Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.
-Ποιες παγίδες πρέπει να προσέξω;  
-Να έχετε υποβάλλει έγκαιρα την φορολογική σας δήλωση.
-Το ακίνητο που θα γίνουν οι παρεμβάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως κύρια κατοικία σας (να προκύπτει από το έντυπο Ε1).
-Σε περίπτωση που ενοικιάζεται ή παραχωρείται, θα πρέπει αυτός που το χρησιμοποιεί να το δηλώνει ως κύρια κατοικία.
-Το ακίνητο (διαμέρισμα ή κατοικία) να είναι νομίμως υφιστάμενο (χρειάζεται αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο).
-Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες, θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί με νόμο ρύθμισης αυθαιρέτων και να έχει καταβληθεί πριν την αίτηση το 30 % του προστίμου.
-Να υπάρχει ταύτιση των πραγματοποιούμενων τετραγωνικών μέτρων, με αυτά που αναφέρονται στην Οικοδομική Άδεια και δηλώνονται στο Ε9.
-Να έχετε δηλώσει σωστά στο έντυπο Ε9 τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (απαιτείται αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ).
-Σε περίπτωση που στην Οικοδομική Άδεια αναφέρεται άλλη διεύθυνση, θα πρέπει να πάρετε από τον Δήμο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι η Άδεια αναφέρεται στην σημερινή διεύθυνση.
 
– Πώς γίνεται η αίτηση και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος για να ενταχθεί στο πρόγραμμα;
1) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr.
2) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία υποβολής της αίτησης καταχωρεί τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή του.
3) Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους κωδικούς taxisnet και να συμπληρώσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι το στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης. Η υποβολή της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου.
4) Καταχωρούνται τα οικονομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση. Στη συνέχεια διασταυρώνονται τα δηλωθέντα στοιχεία από το taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο (ολοκλήρωση πρώτου σταδίου επιλεξιμότητας). Επισημαίνεται ότι η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.
5) Σ΄ αυτή τη φάση, ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου ( Π.Ε.Α.) με τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ αντλούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα που είναι καταχωρημένα στο «buildingcert» και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε μορφή pdf.
6) Ακολουθεί μετά ο έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα σχετικά με:  α) την πληρότητα των καταχωρήσεων,
β) τα οικονομικά στοιχεία,
γ) την επίτευξη του ενεργειακού στόχου,
δ) την αριθμητική πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Εάν διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει ελλείψεις, γίνεται πληροφόρηση για τα τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου τροποποιεί τα στοιχεία του αιτήματος επισυνάπτοντας και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.
6) Γίνεται η οριστική υποβολή της αίτησης, η οποία λαμβάνει μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.
7) Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων, η αμοιβή του σύμβουλου έργου, δαπάνες τυχόν μελετών καθώς και των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων. Σε περίπτωση που κρίνει αναγκαίο, δηλώνει αν επιθυμεί τη λήψη δανείου από το τραπεζικό σύστημα.
 
-Εμένα στο πρώτο εξ οικονομώ η τράπεζα με απέρριψε, λόγω γήρατος. Μπορώ τώρα να πάρω δάνειο;
-Στο ισχύον εξ οικονομώ κατ’ οίκων ΙΙ δεν είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου. όποιος ενδιαφερόμενος έχει τις προϋποθέσεις μπορεί να λάβει την επιδότηση, χωρίς να μεσολαβεί η τράπεζα. Σε περίπτωση όμως, που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη λήψη δανείου, τότε επιλέγει την τράπεζα που επιθυμεί και στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί τον έλεγχο της πιστοληπτικής του ικανότητας. Η τράπεζα οφείλει να ολοκληρώσει τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του «ενεργή για λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκβαση του ελέγχου μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση απόρριψης, ο ενδιαφερόμενος εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε άλλη τράπεζα ή να προχωρήσει στην υπαγωγή χωρίς δάνειο. Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο μέχρι την έγκριση της αίτησης δανείου να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτησή του σε κατάσταση «προς υπαγωγή».
 
-Τι είναι η προεγγραφή για αίτηση που έχει ξεκινήσει;
-Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, το Υπουργείο δίνει την δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση exoikonomisi.ypen.gr και να εγγράφεται, ως χρήστης εισάγοντας τους κωδικούς του Taxisnet (Username και Password). Εφόσον ταυτοποιηθεί ο χρήστης, ο ενδιαφερόμενος εισάγει διεύθυνση έγκυρου email όπου θα του αποσταλεί κωδικός επαλήθευσης. Στη συνέχεια ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επαλήθευσης που του στάλθηκε, στο αντίστοιχο πεδίο επί της οθόνης και η εγγραφή ολοκληρώνεται. Επισημαίνεται ότι το email που θα δηλωθεί θα πρέπει να είναι μοναδικό, δηλαδή να μην χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη. Η προεγγραφή δεν σημαίνει και αριθμός προτεραιότητας. Η διαδικασία αφορά μόνο το αρχικό προκαταρκτικό στάδιο πριν από την υποβολή αίτησης. Η έναρξη καταχώρησης και υποβολής αίτησης θα αρχίσει στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
 
Πηγή:ecopress.gr- Αρθρο της Της Γραμμάτης Μπακλατσή, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Μετατίθεται για τις 16 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ»

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Μετατίθεται για τις 16 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ»    
 Εχουμε ξαναγράψει ότι για ένταξη στο πολυαναμενόμενο  Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" είναι απαραίτητος πριν από την αίτηση,ο Ελεγχος Πολεοδομικής Νομιμότητας του Κτίσματος και εφόσον υπάρχουν παραβάσεις να γίνει "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων".Και βέβαια να έχουν διορθωθεί όποιες ασυμφωνίες στο Εντυπο Ε9.
    Ηδη την Παρασκευή 12/7/2019 ανακοινώθηκε μετάθεση της Εναρξης του Προγράμματος για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 για να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος.(βλ.Ανακοίνωση ΥΠΕΝ)
     Ετσι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους από τώρα,σε συνεργασία με τον Μηχανικό τους-Ενεργειακό Επιθεωρητή, γιατί για την αίτηση πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όποια αυθαίρετα και να εκδοθεί και  το Α' Ενεργειακό Πιστοποιητικό που θα υποδεικνύει και τις απαραίτητες παρεμβάσεις ενργειακής αναβάθμισης της οικοδομής.
========================================================================

Η Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ      

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝ
     Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του β’ κύκλου του “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”
     Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ».
    Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
    Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών.

Πηγή:Michanikos-online.gr

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 29 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 ( Ενημ 4.7.2019 / ανάρτηση 84ης ομάδας )-Ανακεφαλαίωση Όλων των 2031 Ερωταπαντήσεων από ΤΕΕ Πελοποννήσου-**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες**-Προσοχή στις Προθεσμίες

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 29 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 ( Ενημ 4.7.2019 / ανάρτηση 84ης ομάδας )-Ανακεφαλαίωση Όλων των 2031  Ερωταπαντήσεων από ΤΕΕ Πελοποννήσου-**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες**-Προσοχή στις Προθεσμίες
================================================================================================================================    

    Δημοσιεύτηκαν ως τώρα 83 σειρές Ερωταπαντήσεων   Ερωταπαντήσεις Αυθαιρέτων από το ΤΕΕ Πελοποννήσου.  
     Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  ισχύει ο  Νέος Νόμος 4495/2017.
    Οι προηγούμενοι νόμοι,αλλά και ο νέος, δημιούργησαν σωρεία ερωτημάτων και Ερωταπαντήσεων
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά (84η) με 29 νέες ερωταπαντήσεις  στο Ιστολόγιό μας
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
==========================================================
**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες***
    Γιατί να  Τακτοποιήσω τα Αυθαίρετά μου - με λίγα λόγια συνοπτικά-Συμβουλευτικά:
Πολεοδομική Νομιμότητα είναι πλέον απαίτηση σε όλες τις δικαιοπραξίες των Ακινήτων(Μεταβιβάσεις,Μισθώσεις κλπ).
-Για Εκδοση οποιασδήποτε άδειας Δόμησης- Επισκευών-Ανακαίνισης είναι προϋπόθεση η Νομιμότητα των υπαρχόντων κτισμάτων
-Για Ενταξη σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα ,όπως το "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον",δεν πρέπει να υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις στο Ακίνητο.
-Στην "Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων" που αναμένεται η εφαρμογή της θα προκύψει το θέμα της νομιμότητας κτισμάτων.
-Με την μη τακτοποίηση αυθαιρέτων ο ιδιοκτήτης είναι εκτεθειμένος σε υψηλά πρόστιμα(ανέγερσης αλλά και διατήρησης) σε περίπτωση διαπίστωσής τους από πιθανές καταγγελίες.
-Στο Κτηματολόγιο που ήδη έχει προγραμματιστεί για τις περισσότερες περιοχές της χώρας θα πρέπει τα ακίνητα να δηλωθούν  με την πραγματική τους Κατάσταση.
-Λειτουργεί καλύτερα κανείς,όταν το κάνει με δική του πρωτοβουλία για "Δήλωση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων",παρά να αναγκαστεί να αντιμετωπίσει αμυντικά συνέπειες που θα προκύψουν.
 
***ΠΡΟΣΟΧΗ:Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς τρέχουν οι προθεσμίες του Ν.4495/17  και μέχρι τη λήξη του νόμου στις 9 Νοεμβρίου 2019.
Στις 9 Νοεμβρίου 2019 ο νόμος για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων παύει να ισχύει.Τι θα γίνει μετά?...Οψόμεθα....
=========================================================
             Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά των 2031 ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά τον Νέο Νόμο 4495/2017ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       :
Τα 84 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 2.031   ερωτήσεις - απαντήσεις
, μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
---Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)
 -Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 -Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
–   Αρχείο 69ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 70ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-– Αρχείο 71ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
  _Αρχείο 72ης Ομάδας Ερωτήσεων-Απαντήσεων
 --  Αρχείο 73ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   Αρχείο 74ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 –   Αρχείο 75ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-    Αρχείο 76ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 -  Αρχείο 77ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1885)
Αρχείο 78ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 79ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 • Αρχείο 80ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 • (Νέο)(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1967)
 • Αρχείο 82ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
 • Αρχείο 83ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 

 • Αρχείο 84ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων (νέο)
 • ==============================================================================================
   Πηγή: α)teepelop.gr   k   b2green.gr
  Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

  Εθνικό Κτηματολόγιο: Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης μέχρι 30/9/2019

    ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Δόθηκε Νέα Παράταση για ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ μέχρι 30/9/2019 - Δείτε και ποιες άλλες περιοχές αφορά-.Ειδήσεις 3/7/2019
   
  **Σημείωση:Καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία Κτηματογράφησης με Δηλώσεις Κτηματολογίου για πολλές περιοχές της Χώρας,μεταξύ αυτών και της Δυτ.Μακεδονίας(Περιοχές ΠΕ Καστοριάς,Φλώρινας,) όλο και εντοπίζονται και επισημαίνονται διάφορα προβλήματα, γι αυτό κατά διαστήματα αναδημοσιεύουμε σχετικά άρθρα για ενημέρωση των Ιδιοκτητών.
      Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν κάνει ακόμη Δηλώσεις Κτηματολογίου για διάφορους λόγους(έλλειψη τίτλων,οικονομική συγκυρία κλπ).     Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα που μιλούσαν για Γενική παράταση 6 μηνών,μετά την ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή που έδινε στον Υπουργό αυτήν την δυνατότητα αλλά φαίνεται έχει επιλεγεί η τμηματική παράταση ,κατά περίπτωση.
   
       Γι αυτό ,όπως είχε προηγηθεί σε πολλές  περιοχές της Χώρας,με χθεσιινή Ανακοίνωση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ,ανακοινώθηκε και για την περιοχή ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ μερική  (μέχρι 30/9/2019) για υποβολή Δηλώσεων Κτηματολογίου(*δείτε κ ποιες άλλες περιοχές αφορά)   ως
  .το άρθρο παρακάτω,,,,
   
  **Σημείωση:η παράταση δίνει μια διέξοδο μεν αλλά δεν χρειάζεται εφησυχασμός γιατί η διαδικασία προετοιμασίας για Δήλωση Κτηματολογίου είναι συχνά αρκετά χρονοβόρα(συγκέντρωση δικαιολογητικών,τίτλων,πιστοποιητικών,εντοπισμός ακινήτων ,πιθανά τοπογραφικά,Αδειες Κτισμάτων,πιθανή "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" κλπ)
   
     Υπενθυμίζουμε ότι Γραφείο μας,έχοντας πολύχρονη ενασχόληση και εμπειρία με ζητήματα Ακινήτων, σας διευκολύνει με σχετικές Υπηρεσίες Κτηματολογίου αλλά και λοιπές Υπηρεσίες Ακινήτων...  
   
  ===============================================================
     Το σχετικό άρθρο ==============================================
   Εθνικό Κτηματολόγιο: Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων
   
     Εκδόθηκε η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685 σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων.
  Συγκεκριμένα, αποφασίζεται:
  Α. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 9 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:
  1. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-14 «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίου Κωνσταντίνου, Αγρινίου, Θεστιέων (πρώην κοινότητες Καινουργίου, Προσηλίων), Νεάπολης και Παραβόλας και στις Κοινότητες Αγίου Νικολάου, Δοκιμίου, Καμαρούλας, Νέας Αβόρανης και Παναιτωλίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλίας και Ακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»».
  2. Με τη Σύμβαση ΚΤ5-20 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
  Β. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 11 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:
  1. Με τη σύμβαση ΚΤ5-32 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Γόρτυνας, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών – Αστερουσίων και Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης».
  =====================================================================
  Γ. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 16 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:
  1. Με τη σύμβαση ΚΤ5-01 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
  2. Με τη σύμβαση ΚΤ5-05 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
  3. Με τη σύμβαση ΚΤ5-07 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  4. Με τη σύμβαση ΚΤ5-25 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
  =====================================================================
  Δ. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 23 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:
  1. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-14 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
  2. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-17 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  Ε. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 30 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:
  1. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-18 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
   
  Δείτε την απόφαση εδώ.
  Πηγή:Michanikos-online.gr
  =====================================================================
  **Αναλαμβάνουμε Δηλώσεις Κτηματολογίου Ηλεκτρονικά σε διάφορες περιοχές της Χώρας αρκεί να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για Ηλεκτρονικό εντοπισμό των Ακινήτων.
   
  ***Για  Επικοινωνία ΚΛΙΚ ΕΔΩ**..
   
  **.Ενημέρωση για ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ**
   
   
   
   
   

  Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

  «Εξοικονομώ ΙΙ»-Β' κύκλος : Πως θα αποδείξετε τη νομιμότητα του κτιρίου σας για επιδότηση;-Απαιτείται "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"?

  «Εξοικονομώ ΙΙ»-Β' κύκλος : Πως θα αποδείξετε τη νομιμότητα του κτιρίου σας για επιδότηση;-Απαιτείται "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"?

      Εχουμε ξαναγράψει ότι για ένταξη στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" είναι απαραίτητος πριν από την αίτηση,ο Ελεγχος Πολεοδομικής Νομιμότητας του Κτίσματος και εφόσον υπάρχουν παραβάσεις να γίνει "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων".Δημοσιεύουμε παρακάτω αναλυτικό σχετικό άρθρο
  ========================================================================
        Βρισκόμαστε μια ανάσα από την προκήρυξη του νέου «Εξοικονομώ», που θα προκηρυχθεί σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης στα μέσα Ιουλίου. Πράγματι το ενδιαφέρον των πολιτών για επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας τους είναι πολύ μεγάλο.      Βασικό στοιχείο όμως για την επιλεξιμότητα της αίτησης είναι η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου, γι’ αυτό θα πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί, δεδομένου ότι η αίτηση θα έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και θα υπάρχουν οικονομικές και ποινικές συνέπειες μετά τον έλεγχο του φακέλου. Για αυτό τον λόγο, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι πρώτα να απευθυνθούν σε αρμόδιο μηχανικό, για να μάθουν αν το σπίτι τους πληροί τις προδιαγραφές και μπορεί να είναι επιλέξιμο για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον» και να τακτοποιήσουν τυχόν αυθαιρεσίες έγκαιρα.
   
  • Πώς αποδεικνύεται η νομιμότητα ενός κτιρίου;
  Η νομιμότητα του κτιρίου αποδεικνύεται με τα παρακάτω έγγραφα:
  • Εντυπο οικοδομικής άδειας. Σημειώνεται ότι θα πρέπει το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του χώρου να έχουν οικοδομική άδεια και να έχουν χρήση κατοικίας.
  • Τυχόν αυθαίρετες κατασκευές να έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με κάποιο νόμο αυθαιρέτων.
  • Βεβαίωση από δήμο/μηχανικό για κτίσμα προϋφιστάμενο του 1955.
  • Κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1955 θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση από μηχανικό.
  • Βεβαίωση ένταξης της αυθαίρετης κατασκευής σε κάποιο νόμο αυθαιρέτων.
  • Αν η κατοικία (ή τμήμα αυτής) έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια μετά το 1955 θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί.
  • Βεβαίωση οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση από Πολεοδομία.
  • Στο διαμέρισμά μου αντί για 2 κουφώματα που φαίνονται στην οικοδομική άδεια έχω τρία και ο μηχανικός που κάλεσα για το ενεργειακό μου λέει ότι είναι αυθαιρεσία. Ισχύει;
      Πράγματι η αλλαγή ανοιγμάτων θεωρείται αυθαιρεσία, η οποία τακτοποιείται με το νόμο περί αυθαιρέτων με πρόστιμο 250 ευρώ. Επομένως πριν την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί και αυτή η αυθαιρεσία.
  • Εγώ θα καταθέσω την οικοδομική άδεια. Ποιος θα το καταλάβει αν δεν κάνω τακτοποίηση;
      Όλα τα δικαιολογητικά νομιμότητας του κτιρίου σκανάρονται και «ανεβαίνουν» στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και δύναται να ελεγχθούν, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης θα υπάρχουν οι σχετικές κυρώσεις.
  • Πρέπει να πληρώσω όλο το πρόστιμο για το αυθαίρετο πριν την ένταξη στο «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον»;
      Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει γίνει υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του συνολικού προστίμου. Σε περίπτωση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το πρόστιμο του αυθαιρέτου θα πρέπει να έχει εξωφληθεί πριν από την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Μου είπαν ότι μέχρι 7 τ.μ. μέτρα διαφορά την οικοδομική άδεια τη δέχεται το Υπουργείο. Ισχύει;
        Αυτή η απόκλιση των 7 τ.μ. που δέχεται το «Εξοικονομώ», ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Είναι η απόκλιση της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου που καταγράφεται στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό και της επιφάνειας κύριας χρήσης που δηλώνεται στο Ε9(η οποία ωστόσο έχει δηλωθεί ορθά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Για αυτό και στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος ώστε όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο εμβαδό του κτιρίου (οικοδομική άδεια ή/και άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, Ενεργειακό Πιστοποιητικό) να συμφωνούν μεταξύ τους.
  • Εχω αυθαίρετο. Συμφέρει να μπω στο «Εξοικονομώ» ή να πάρω την έκπτωση του προστίμου και να το αναβαθμίσω ενεργειακά μόνος μου;
        Με βάση το πρόγραμμα εξ οικονομώ η μέγιστη επιδότηση που μπορεί να λάβει ένα νοικοκυριό είναι 70%. Σύμφωνα με το νόμο περί αυθαιρέτων η έκπτωση στο πρόστιμο για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης είναι 50%, για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας. Οπότε, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υπολογίσει, αν τον συμφέρει να διεκδικήσει την επιδότηση από το νέο Εξοικονομώ που αντιστοιχεί στις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ή θα επιλέξει τη μείωση προστίμου για το αυθαίρετο ή το κτήριο με αυθαιρεσίες που έχει. Επειδή όμως η πλειονότητα των κτιρίων, έχει υπερβάσεις κάτω των 80 τετραγωνικών και μάλιστα κτισμένα σε παλιές χρονολογίες, φαίνεται ότι συμφέρει η επιδότηση του «Εξοικονομώ».
  • Ποιες είναι οι παραβάσεις ενός κτιρίου που εξετάζονται γιατί θεωρούνται αυθαίρετες και πρέπει να τακτοποιηθούν πριν την ένταξη στο «Εξοικονομώ»;
  • Υπερβάσεις συντελεστή δόμησης, κάλυψης, πρόσθετους χώρους, αλλαγή χρήσης χώρων, αλλαγές σε διαστάσεις και γενικά ότι έχει σχέση με την επιφάνεια.
  • Υπερβάσεις στον όγκο, στο ύψος
  • Δομικά στοιχεία που φαίνονται νόμιμα αλλά δεν περιελήφθησαν στους υπολογισμούς του διαγράμματος κάλυψης π.χ. μπαλκόνια που επεκτάθηκαν
  • Αλλαγή όψεων σε σχέση με εγκεκριμένες.
  • Κατασκευές πάνω από το μέγιστο ύψος
  • Παράνομες επιχώσεις ή παράληψη διαμόρφωσης τελικής στάθμης εδάφους (πχ υπόγεια που έγιναν όροφοι)
  • Περιφράγματα με συμπαγές ύψος πάνω από 1 μέτρο
  • Αλλαγή στα τετραγωνικά του διαμερίσματος - Διαμερισμάτωση
  • Παραβίαση των ορίων και των αποστάσεων από τα διπλανά κτίρια
  • Παραβίαση υποχρεωτικής πρασιάς
  • Κατασκευή αποθήκης στον ακάλυπτο ή στο δώμα
  • Αλλαγή χρήσης (π.χ. αποθήκη που έγινε κατοικία)
  • Κλείσιμο φωταγωγού
  • Κλείσιμο Ημιυπαίθριου Χώρου
  • Αλλαγή στη θέση και στο μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων
  • Σε περίπτωση που η κατοικία, η οποία έχει κτιστεί μεταπολεμικά, δεν έχειοικοδομική άδεια ούτε και έχει δηλωθεί σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετωνκατασκευών, αλλά δηλώνεται κανονικά στο Ε9, είναιεπιλέξιμη; Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν για την παραπάνωκατοικία;
        Η δήλωση της κατοικίας στο Ε9, δεν συνεπάγεται ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα. Πρέπει να προσκομισθεί οικοδομική άδεια ή αντίστοιχο σχετικό  νομιμοποιητικό έγγραφο κατά περίπτωση.
  • Κτίριο κατοικίας που έχει υπαχθεί στον Ν.1337/1983 (νόμος «Τρίτση»), είναι επιλέξιμο;
      Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα σ’ αυτή τη περίπτωση. Τα αυθαίρετα προ του 1983, τα οποία δηλώθηκαν βάσει του νόμου «Τρίτση», δεν αρκεί να έχουν υποβάλει δήλωση και να έχουν ολοκληρώσει την Α’ φάση (όπως χιλιάδες ακίνητα που εξαιρέθηκαν τότε από την κατεδάφιση) αλλά να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των προβλέψεων του νόμου Τρίτση. Αν δεν το έχουν κάνει, η μοναδική επιλογή είναι να μπουν στο νέο νόμο αυθαιρέτων, διότι τυπικά, με βάση το νόμο, εξακολουθούν να είναι αυθαίρετα (αλλά δεν κατεδαφίζονται).
  • Υπό κατασκευή ή ημιτελείς κατοικίες εντάσσονται στο πρόγραμμα;
      Ημιτελείς κατοικίες δεν είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα. Όταν το Πρόγραμμα  αναφέρεται σε «κατοικίες», νοούνται οι αποπερατωμένες και ήδη ηλεκτροδοτημένες.
  • Περίπτωση διαμερισμάτων, τα οποία στην οικοδομική άδεια φαίνονται ως  ένα ενιαίο κατάστημα αλλά στο Ε9 και Ε1 δηλώνονται σαν δύο ξεχωριστές κατοικίες, μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ;
     Θα πρέπει πρώτα να γίνει τακτοποίηση της αυθαιρεσίας/αλλαγή της χρήσης σύμφωναμε την κείμενη νομοθεσία και μετά να υποβληθεί αίτηση στο Πρόγραμμα.
  • Ακίνητα που είναι κτισμένα με αρωγή εντάσσονται στο Πρόγραμμα;
    Γενικώς, τα ακίνητα για τα οποία υπάρχει βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου ότι πρόκειται  για αρωγή του Ελληνικού Δημοσίου ή οικοδομική άδεια για προσθήκη σε ήδη υπάρχον  κτίριο από αρωγή, εντάσσονται στο Πρόγραμμα.
   
  • Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις προσφυγικών ή εργατικών κατοικιών;
       Για κτίριο ή τμήμα αυτού που, βάσει ειδικών διατάξεων, έχει ανεγερθεί χωρίς τηνυποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία (π.χ. κτίριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό έγγραφο από τηναρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τμήμα Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας στο οποίο τηρούνται σήμερα τα αρχεία).
  Πηγή:b2green.gr