Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελ Ενημ: 16.6.2016/ 46ης ομάδας)

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελ Ενημ: 16.6.2016/ 46ης ομάδας)

=====================================================

    Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" δόθηκε  παράταση μέχρι 8.10.2016.
   Μια νέα σειρά "Ερωταπαντήσεων"  από το ΤΕΕ Πελοπονήσου (46η σειρά/16.6.2016). *Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της με αριθμ.1181 Ε/Α της 45ης ομάδας)

     
Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά απ'αρχής.  ========================================                                                   *** Όχι ,δεν είναι Οδηγίες για το πως γίνεται ένα αυθαίρετο, αυτό μάλλον όλοι το ξέρουν,δεν το συνιστούμε-Μπορούμε όμως να συμβουλεύσουμε για την "τακτοποίησή του"
    -Για περισσότερα...Επικοινωνείστε με το γραφείο μας...ΚΛΙΚ ΕΔΩ

–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων **NEO**new
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)

Πηγή:teepelop.gr

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ:Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες. Ευθύνη εργοδότη.Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ:Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες.          Ευθύνη εργοδότη.
Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας


Άρειος Πάγος, Απόφαση 181/2016

     Με την παραπάνω απόφαση του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου γνωστοποιείται ότι  από τις διατάξεις του αρθ. 8 παρ.5 α.ν. 1846/1951 προκύπτει ότι, προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών, ως εργοδότης, από την άποψη της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων, θεωρείται τόσο ο κύριος του έργου (πλασματικός εργοδότης) όσο και εκείνος που έχει αναλάβει τις οικοδομικές εργασίες (μηχανικός, εργολάβος, υπεργολάβος) και έχει συνάψει την εργασιακή σύμβαση με τους εργαζομένους στο οικοδομικό έργο. 
     Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του ν. 1396/1983, που αφορούν αποκλειστικά στη λήψη και τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων κατά την εκτέλεση οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, πλην των δημοσίων, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα με υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνος και
υποχρεούται:
 
  • α) Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο,
  • β) Να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του εν λόγω νόμου και
  • γ) Να εφαρμόζει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τη μελέτη μέτρων ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 του εν λόγω νόμου.
**Διαβάστε περισσότερα εδώ.
 
***Ολη η Απάφαση με το Ιστορικό ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
======================================================
****Περισσότερα για ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΤΕΧΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  και άλλα Χρήσιμα στις Κατασκευές ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   δείτε στο Ιστολόγιό μας με   ΚΛΙΚ ΕΔΩ
========================================

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:35.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:35.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο       «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

          Την επανέναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», για 35.000 νοικοκυριά που είχαν υποβάλει αίτηση έως τα τέλη του 2015, χωρίς τελικώς να επωφεληθούν, ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ κ. Κώστας Γαλιάτσος.
         Για την επανέναρξη του προγράμματος θα διατεθούν περί τα 120 εκατ. ευρώ και η διαδικασία για την οριστική ένταξη των δικαιούχων θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος την προσεχή εβδομάδα, που είναι αρμόδιο για την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Στόχοι του προγράμματος

         Tο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, πάγωσε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, μετά την εξάντληση των χρημάτων που αφορούσαν το σκέλος της επιχορήγησης του δανείου. Αποτέλεσμα ήταν να μείνει σε εκκρεμότητα ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων από νοικοκυριά, που -με δεδομένο την εξάντληση των πόρων- δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν, παρά την ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι.
        Η ενεργοποίηση του προγράμματος γίνεται πλέον δυνατή μετά την εξεύρεση πόρων, που κατά ένα μέρος προέκυψαν από την αποπληρωμή των δανείων που δόθηκαν γι’ αυτό τον σκοπό και τους τόκους που εισπράχθηκαν από αυτά τα δάνεια. Τα χρήματα αυτά σε συνδυασμό με κάποιους πρόσθετους πόρους υπολογίζονται σε 120 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν για την ικανοποίηση των εκκρεμών αιτήσεων.

       Από το σύνολο των 35.000 νοικοκυριών που είχαν υποβάλει αίτημα, ένας σημαντικός αριθμός εκτιμάται ότι έχει αποθαρρυνθεί και δεν θα προχωρήσει τελικώς στην υλοποίηση της δαπάνης. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει άλλωστε να επανεξεταστούν από τις τράπεζες, που έχουν την ευθύνη για την έγκριση του δανείου σε σχέση με την εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός αριθμός αυτών που θα ωφεληθεί, αναμένεται ότι θα υπολείπεται των εκκρεμών αιτήσεων και ότι τα χρήματα θα επαρκέσουν για να καλύψουν τη ζήτηση για 25.000 νοικοκυριά.

Οροι των δανείων

     Οι όροι του Προγράμματος δεν θα αλλάξουν και τα δάνεια που θα δοθούν θα είναι με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή από 15% έως 70% επιχορήγηση του δανείου και επιδότηση του επιτοκίου από 30% έως 85%, ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου. Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης, ενώ το δάνειο δίνεται με:

• Δυνατότητα αποπληρωμής σε 4, 5, 6 έτη, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου.

• Δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις.

• Εξόφληση των προμηθευτών μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του δικαιούχου.

     Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ, μέσα από το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» έχουν μέχρι σήμερα εκταμιευθεί 45.403 δάνεια, συνολικού ύψους 197,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή του Ταμείου ανήλθε στα 91,8 εκατ. ευρώ.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Από Σεπτέμβριο το Νέο Πρόγραμμα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Από Σεπτέμβριο το Νέο Πρόγραμμα.
 
    Θυμίζει ανακοινώσεις παλιάς εποχής,χειμερινών κινηματογράφων....."μαζί σας ξανά τον Σεπτέμβριο....",αφού το καλοκαίρι άνοιγαν οι θερινοί κινηματογράφοι.Το γνωστό μοτίβο που παίζεται  τα τελευταία χρόνια με το "Εξοικονόμηση κατ"Οίκον".
    Την Ανοιξη περνά ο καιρός με Δηλώσεις αρμοδίων ή απαντήσεις "με ..καρμπόν" στη Βουλή στο επαναλαμβανόμενο..."τι καλό είναι το Πρόγραμμα,τόσες χιλιάδες αιτήσεις,τόσες χιλιάδες νοικοκυριά....έγινε προδέσμευση πόρων....θα εξασφαλισθούν έγκαιρα οι πόροι για αποπληρωμή...ή τώρα σχεδιάζεται ένα Νέο Πρόγραμμα(πολύ πιο καλό...) γιατί το προηγούμενο είχε πάρα πολλές αδυναμίες.... κτλ",τον Ιούνιο ανακοινώνεται(με ..ανακούφιση) ότι κάτι θα γίνει από Σεπτέμβριο,όχι τόσο γιατί ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι(όπου απέμειναν ακόμη), αλλά μάλλον γιατί κλείνει η Βουλή,να ξεκουραστούν κι οι βουλευτές, με τόσο διάβασμα από 7500 σελίδες και πλέον,μόνο τον τελευταίο μήνα.
    Ετσι αντί για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Δυτ Μακεδονία προ του Χειμώνος, οι κάτοικοι της περιοχής θα αναγκαστούν να περιοριστούν στον απλό αποχιονισμό των στεγών τους και φέτος,δοκιμάζοντας τις νέες πολύ πιο "φιλικές" τιμές πετρελαίου που "φιλόστοργα" προγραμματίστηκαν γενικά,πέρα από κάθε έννοια αναλογικής φορολογικής επιβάρυνσης της περιοχής,με αναλογία μηνών χειμώνος(7/1)  σε σχέσημε το Κέντρο,....μέχρι νεωτέρας....
======================================================================= 
      Η αφορμή για το Σχόλιό μας.........
 
....(*από συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, σε  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την πορεία ΕΣΠΑ)........
Σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, γνωστοποίησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπολογίζεται να ικανοποιηθούν τουλάχιστον 10.000 εκκρεμούσες αιτήσεις ενώ με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων αναμένεται να ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο, με παραπλήσια χαρακτηριστικά με το προηγούμενο πρόγραμμα..
 
Πηγή:b2green.gr