Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Μεταλλικά Κτίρια

Μεταλλικά Κτίρια:
Ολοκληρωμένες κτιριακές λύσεις από μέταλλο
Η μεταλλική κατασκευή έχει διεισδύσει δυναμικά στον χώρο των κτιρίων, κατακτώντας μερίδια αγοράς όχι μόνο στις παραδοσιακές εφαρμογές, όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, στεγάσεις μεγάλων χώρων, αλλά και στον τομέα των κατοικιών.

Ο χάλυβας δεν συναντάται πλέον μόνο στην Ιαπωνία και στις σκανδιναβικές χώρες, όπως παλιά, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως και στην Ελλάδα, λόγω των πλεονεκτημάτων τους σε σχέση με το μπετόν και την κλασική κατασκευή. Πάντως στην κατοικία διαδίδονται με γοργούς ρυθμούς ολοκληρωμένες κτιριακές λύσεις, συχνά στη μορφή τυποποιημένων μονάδων, που συμπεριλαμβάνουν τη φέρουσα κατασκευή και τα πετάσματα των επικαλύψεων. Για μικρά έως μεσαία ανοίγματα οι σύμμεικτες γέφυρες είναι σε πολλά μέρη λόγω της ταχύτητας ανέγερσης και των αισθητικών πλεονεκτημάτων τους η κύρια λύση.

Πού οφείλεται όμως η διάδοση των μεταλλικών κατασκευών στη χώρα μας;

Σύμφωνα με ειδικούς του χώρου, η εξάπλωση των μεταλλικών κατασκευών και στην Ελλάδα οφείλεται σε διάφορα γεγονότα, όπως στο ότι οι παραγωγοί προσέφεραν μια σειρά νεα προϊόντα, οι κατασκευαστές επένδυσαν ισχυρά σε νέες τεχνολογίες, οι μελετητές μηχανικοί ενημερώθηκαν για τους νέους κανονισμούς και επένδυσαν σε κατάλληλο λογισμικό, οι εταιρίες λογισμικού ανέπτυξαν προγράμματα εξειδικευμένα στην ανάλυση και διαστασιολόγηση έργων από χάλυβα, ενώ οι καθηγητές των πολυτεχνείων διοργάνωσαν ενημερωτικά σχετικά σεμινάρια για τις μεταλλικές κατασκευές.

Τα πλεονεκτήματα

-Ταχύτητα ανέγερσης: Ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή ενός κτιρίου από χάλυβα είναι πολύ πιο σύντομος από εκείνον μιας συμβατικής κατασκευής. To υλικό είναι εξαιρετικά ευέλικτο, τόσο στην κατεργασία του όσο και στην εφαρμογή του, με αποτέλεσμα η εκτέλεση του έργου να πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάντα όμως με εγγυημένη ποιότητα και ασφάλεια. Αυτό σημαίνει μικρότερο κόστος και ταχύτητα παράδοσης της κατασκευής.

-Αντισεισμική προστασία και διαχρονικότητα: Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματα του χάλυβα είναι και η αντισεισμική προστασία που προσφέρει. Ο χάλυβας εγγυάται κατασκευές σταθερές, ασφαλείς και μεγάλης διάρκειας.

-Καθαρότερο περιβάλλον: Με τη χρήση του χάλυβα στις κατασκευές δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον με ρύπους, ενώ μειώνεται αισθητά και η ηχορρυπανση. Η διαδικασία κατασκευής είναι πιο απλή και πιο "καθαρή": τα μεταλλικά στοιχεία μεταφέρονται από το εργοστάσιο μας στον χώρο ανέγερσης του κτιρίου, για να γίνει στη συνέχεια η τοποθέτηση τους.

-Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό κόστος: Ο δομικός χάλυβας είναι υλικό χαμηλού κόστους, όπως χαμηλό είναι και το κόστος ουντήρησής του. Με τη χρήση του χάλυβα δεν καταναλώνουμε νερό, μειώνονται οι μετακινήσεις των οχημάτων για τη μεταφορά των μεταλλικών τμημάτων, ενώ σημαντική είναι και η μείωση των αποβλήτων.

-Ακόμη, προσφέρεται για την εφαρμογή τεχνολογιών μόνωσης, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

-Ενα επιπλέον πλεονέκτημα του χάλυβα έναντι των άλλων δομικών υλικών είναι η ευκολία στην ανακύκλωση του, μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του.

Εφαρμογές

Ο δομικός χάλυβας προσφέρει μια σειρά εφαρμογών και κατασκευαστικών λύσεων, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. To υλικό προσφέρει πολλές επιλογές σε ποιότητες και χρώματα, ενώ συνυπάρχει αρμονικά με πολλά άλλα υλικά κατασκευής (ξύλο, τούβλο, προγράμματα γυαλί κ.ά.).
 
Επιπλέον, η μεγάλη αντοχή του επιτρέπει τον σχεδιασμό μεγάλων ανοιγμάτων και διάφανων προσόψεων, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι κτίρια εντυπωσιακά, "δυναμικά" και υψηλής αισθητικής.

Ευκολία αποσυναρμολόγησης και επέκτασης: Τα μεταλλικά τμήματα μιας κατασκευής από χάλυβα μπορούν εύκολα και χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση να αποσυναρμολογηθούν και να επανατοποθετηθούν σε άλλον χώρο.

Επιπλέον, η χρήση του χάλυβα επιτρέπει και την εύκολη επέκταση του κυρίου με την προσθήκη νέων στοιχείων.

Πηγή: "Το Βήμα της Κυριακής"
http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=234&catid=211&artid=5596

"Πράσινες" επιχειρηματικές ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή

"Πράσινες" επιχειρηματικές ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz, που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και την εταιρία συμβούλων Facets, ολοκληρώθηκε η έκθεση με τίτλο "Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες".

Η έκθεση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, ως της μόνης βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής για την Ελλάδα.

Η έκθεση έχει στόχο τη γενική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις από την κλιματική αλλαγή. Αναλύει τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, δηλαδή
 
-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή,
-τομέας κατασκευών για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια,
-χρηματοπιστωτικός τομέας και
- αγορές άνθρακα,
-ασφαλιστικός τομέας,
-βιολογική γεωργία,
- βιοκαύσιμα,
-τρόφιμα και ποτά,
τηλεπικοινωνίες, και
- τουρισμός.

Οπως αναφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω:

-των νέων κλιματικών συνθηκών που θα επικρατήσουν σε μια περιοχή και οι οποίες μπορεί να είναι ευνοϊκές για την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων,
 
-του κανονιστικού πλαισίου που υιοθετείται και εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ευνοώντας τη διείσδυση αποδοτικών και καθαρών τεχνολογιών, δημιουργώντας έτσι νέες αγορές, όπως οι αγορές άνθρακα κ.λπ.,

-της αλλαγής της συμπεριφοράς των καταναλωτών, που αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και ειδικότερα της κλιματικής αλλαγής μεταβάλλουν τις συνήθειές τους και υιοθετούν νέα καταναλωτικά πρότυπα, αυξάνοντας τη ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το climabiz είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που προετοιμάζει την αγορά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, δίνοντας έτσι στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερης σημασίας για αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύει η Ελληνική οικονομία.

Εκτεταμένη περίληψη της έκθεσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος  www.climabiz.gr.

πηγή http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=234&catid=211&artid=5599

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων:Ευνοϊκές ρυθμίσεις με Ευρωπαϊκή Στρατηγική


Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων:Ευνοϊκές ρυθμίσεις  με Ευρωπαϊκή Στρατηγική  
Γενναία στήριξη με σειρά μέτρων και προτάσεων προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος παράγει, σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της EE, παρέχει 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αποτελεί σημαντικό καταναλωτή ενδιάμεσων προϊόντων (πρώτες ύλες, χημικές ουσίες, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ,λπ.).


Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική


Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βασικές προκλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, έχει διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, με στόχο τη συμπλήρωση των στρατηγικών που αναπτύχθηκαν από τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα για τη βελτίωση της ανταγωνιστηκότητάς τους και για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, η οποία επικεντρώνεται σε πέντε κύριους στόχους:


 • α) τόνωση ευνοϊκών συνθηκών για τις επενδύσεις
 • β) βελτίωση της βάσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο του κατασκευαστικού τομέα
 • γ) βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, των περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιχειρηματικών ευκαιριών
 • δ) ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τις κατασκευές
 • ε) προώθηση της συνολικής ανταγωνιστικής θέσης των κατασκευαστικών επιχειρήσεων της EE.
**Περισσότερα...ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πηγή: www.buildnet.gr  

Πρόγραμμα Μαζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιρίων του Δημοσίου Τομέα

Πρόγραμμα Μαζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιρίων του Δημοσίου Τομέα μέσω ΧΑΤ

Ιδέες και Σκέψεις-Προτάσεις από το Ιστολόγιο "ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΕΡΓ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ"


Η πρόταση αυτή αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα που θα επιδιώκει την μαζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από εξειδικευμένες εταιρείες, τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) με Χρηματοδότηση Από Τρίτους (ΧΑΤ). Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει ως βασικός μηχανισμός εκκίνησης και επιτάχυνσης των έργων ενεργειακής εξοικονόμησης στον υπάρχοντα εμπορικό και τριτογενή κτιριακό τομέα της Ελλάδας.

Πρόκειται για μία πρόταση μηδενικού κόστους για το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς επιδοτήσεις, για να αναβαθμιστούν ενεργειακά μαζικά δημόσια κτίρια κύριας και συνεχούς χρήσης. Και αναφερόμαστε σε λύσεις μηδενικού κόστους για το Ελληνικό Δημόσιο, γιατί τα κρατικά κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται πάντα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και φυσικά γιατί η χώρα βρίσκεται τώρα σε δεινή οικονομική κατάσταση και πολύ απλά έχουν μειωθεί τα διαθέσιμα χρήματα για κρατικές επενδύσεις.

***Περισσότερα ΚΛΙΚ ΕΔΩ  

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  
-**Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Αποτελεί ένα νέο τομέα επένδυσης κεφαλαίων σε τεχνικά έργα και ενεργειακές υπηρεσίες με ευρύ και πολλά υποσχόμενο δυναμικό και μέλλον στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. 
 -**Υπ.Απόφ Αριθ. Δ6/13280/7.6.2011 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις  

-**Τι κάνει μια "Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών"(EY)-παράδειγμα Σελίδας "ΟικοΕνεργειακή"
-**"Κατεβάστε" Εγχειρίδιο Παρουσίαση από Ημερίδα ΚΑΠΕ 'Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών(ΕΥ)

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Ενεργ Αναβάθμιση Κτιρίων:Απόφαση-Νέα Οδηγία Ευρωπ Ενωσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ:Απόφαση των"27" για Εφαρμογή Νέας Οδηγίας ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ των «27» συμφώνησαν στην πλήρη εφαρμογή της νέας αυστηρότερης Οδηγίας ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ενώ ο Επίτροπος Ενέργειας ζητά μεγαλύτερη χρηματοδότηση

       Ο επόμενος προυπολογισμός της Ε.Ε. να εστιάσει περισσότερο σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια ζήτησε ο Επίτροπος Ενέργειας Γκίντερ Έτινγκερ, μετά τη συμφωνία των κρατών μελών στην συνάντηση των υπουργών Ενέργειας στο Λουξεβούργο, για την πλήρη εφαρμογή της νέας Οδηγίας ενεργειακής απόδοσης.
        Οι "27" θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της νέας Οδηγίας, που θέτει αυστηρότερα όρια και προϋποθέσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εντός 18 μηνών από την εφαρμογή της, δηλαδή έως την άνοιξη του 2014.
      Ο Επίτροπος Ενέργειας, αφού επισήμανε ότι η εφαρμογή της νέας Οδηγίας είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη εστίασε σε θέματα χρηματοδότησης των σχετικών προγραμμάτων, λέγοντας ότι το βασικότερο εμπόδιο της ενεργειακής απόδοσης είναι η προαπαιτούμενη αρχική επένδυση κεφαλαίου
     Ο ίδιος τόνισε παράλληλα ότι "με την υιοθέτηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, η Ε.Ε. έχει δώσει μια "καλή εποικοδομητική προσφορά" σε όλες τις τοπικές αρχές, τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τα κράτη-μέλη, ώστε να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα περισσότερο από ότι στο παρελθόν", για να συγχρηματοδοτήσουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την ανακαίνιση κτιρίων".
      Ο κ. Έτινγκερ κάλεσε τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων και του δημόσιου τομέα, υπογραμμίζοντας ότι "η Οδηγία ενεργειακής απόδοσης είναι το σημαντικότερο εργαλείο της Ε.Ε. για την επίτευξη του 20% του ενεργειακού στόχου μέχρι το 2020, αν και ξέφυγε από τον πρωταρχικό του στόχο".
      Παράλληλα επισημάνθηκε ότι οι δαπάνες της Ε.Ε. για εισαγωγή ενέργειας κόστισαν περισσότερο από 400 εκατ. ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής.

πηγή: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2012/2012_08/NEWSLETTER20120822.pdf     22 8 2012

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ :Φάρμακα μόνο με συμμετοχή στην Κοζάνη

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ :ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


       Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης έπειτα από απόφαση του, ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, ενεργοποιεί τη σύμβαση μεταξύ του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και από 1η Σεπτεμβρίου 2012, τα φαρμακεία του νομού Κοζάνης θα δέχονται συνταγές ασφαλισμένων ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μόνο με την καταβολή της συμμετοχής.
     Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. χαιρετίζει την απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης και αναμένει ανάλογες αποφάσεις από τους άλλους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

**Σχόλιο:Πρόκειται για σημερινή ενημέρωση του Προέδρου του ΤΕΕ Δυτ Μακεδονίας Δημήτρη Μαυροματίδη.Οι Μηχανικοί αναμένουν ανάλογη ανταπόκριση και στους λοιπούς Νομούς Δυτ Μακεδονίας.Σημειώνεται ότι ως τώρα οι Μηχανικοί Δυτ Μακεδονίας,ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ πληρώνουν τα φάρμακα και τα νοσήλια και περιμένουν στην συνέχεια για μήνες,αν υπάρχει τοπικός ελεγκτής γιατρός να τους επιστραφεί ,ένα μέρος της δαπάνης,ενώ ταλαιπωρούνται με την ηλεκτρονική  συνταγογράφηση ακόμη και για χρόνιες παθήσεις,σε ουρές κάθε μήνα,λές και η χρόνια πάθηση αλλάζει κάθε μήνα.Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Ιδιοκτήτες Ακινήτων: "Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος"

Ιδιοκτήτες Ακινήτων: "Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος"


Την εντονότατη ανησυχία και διαμαρτυρία των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας για το διαφαινόμενο νέο φορολογικό "πογκρόμ" εναντίον τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να κλείσει η "μαύρη τρύπα" των 11,5 δις. ευρώ, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ

      Οπως αναφέρει, "όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να περιοριστεί η σπατάλη στο Δημόσιο. Ουδείς όμως νομιμοποιείται να εξαπολύει συνεχώς νέες φορολογικές επιθέσεις εναντίον των ιδιοκτητών ακινήτων, εκείνων δηλαδή των φορολογουμένων που σήκωσαν και θα εξακολουθούν να σηκώνουν στους ώμους τους το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού δημοσιονομικού βάρους με την έκτακτη εισφορά επί του ΕΤΑΚ 2009, το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) 2011-12, τον επερχόμενο ληστρικό ΦΑΠ 2010, 2011 και 2012, τα αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης και τις αστρονομικές αυξήσεις στους φόρους εισοδήματος, κληρονομιάς, γονικής παροχής, κλπ., εκτός αν στόχος του είναι η διάλυση της "ραχοκοκαλιάς" της κοινωνίας μας.    
      Ούτε είναι δίκαιο οι ιδιοκτήτες ακινήτων να αποτελούν τον μόνιμο στόχο των φορολογικών αρχών, επειδή δεν γίνεται να μεταφέρουν την περιουσία τους εκτός Ελλάδας, όπως συμβαίνει με άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία".
      Κατά την άποψη την ΠΟΜΙΔΑ, το σκάνδαλο είναι το να τίθενται στο τραπέζι των συζητήσεων προτάσεις όπως η φορολόγηση της ιδιοκατοίκησης, ενώ ήδη η κατοικία του καθενός φορολογούμενου αποτελεί "τεκμήριο διαβίωσης".
      Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών όχι μόνον με το τεκμήριο κατοικίας, αλλά και με το πρόσθετο πλασματικό "εισόδημα" της ιδιοκατοίκησης ισοδυναμεί με υποχρέωσή τους να πληρώνουν "ενοίκιο" στο κράτος για το σπίτι τους και αποτελεί κατάφωρα άδικο αλλά και αβάστακτο μέτρο, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, αναφέρει η Ομοσπονδία.
       Όμως φαίνεται, αναφέρει, ότι τη χαριστική βολή θα αποτελούσε η φημολογούμενη κατάργηση του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν δική τους κατοικία! Όχι μόνον γιατί το ΕΚΑΣ από την ίδια τη φύση του, πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια, και όχι από την τυχόν ύπαρξη κάποιων σήμερα απαξιωμένων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, όπως ακόμη και ιδιόκτητης κατοικίας, αλλά και επειδή δεν λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις των ιδιοκτητών που αγόρασαν το σπίτι τους με στεγαστικά δάνεια, τα οποία αγωνίζονται να αποπληρώνουν με αιματηρές στερήσεις και οικονομίες, υπογραμμίζει.
     Καταλήγει μάλιστα ότι "σήμερα, τα όποια νέα φορολογικά μέτρα ληφθούν, για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να έχουν πλέον ως κύρια παράμετρό τους την εναπομείνασα πραγματική φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, και όχι το "πόσα μας λείπουν". Αν συνεπώς η φορολογία των ακινήτων δεν βασιστεί στην παραπάνω αρχή, το μόνο το οποίο θα εισπράττουν οι φορολογικές αρχές από τους ιδιοκτήτες των ξενοίκιαστων και των απαξιωμένων ακινήτων σε όλη τη χώρα, θα είναι η γνωστή "ένσταση του Μενίππου": "Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος"..."

Πηγή: http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&la=1&catid=213&artid=5520

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ:Παρουσίαση National Geographic

Γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ:Παρουσίαση National Geographic

Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι καλωδιωτή γέφυρα που ολοκληρώθηκε το 2004 μεταξύ του Ρίου (κοντά στην Πάτρα) και του Αντιρρίου    
      Η Γέφυρα που αποτελούσε όνειρο  του Χαρίλαου Τρικούπη υψώνεται πλέον πάνω από τον Κορινθιακό,συνδέοντας Ρίο-Αντίριο.(Στις 25 Μαΐου 2007 σε ειδική τελετή προ του κτιρίου της Διοίκησης της Ζεύξης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας "βάπτισε" την εν λόγω γέφυρα σε "Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης", μετά από πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή)
     Ενα μεγάλο ,σύνθετο τεχνικό έργο που για την υλοποίησή του χρειάσθηκε να επιλυθούν πολλά και δύσκολα τεχνικά προβλήματα,(σεισμογενής περιοχή,μεγάλο βάθος θάλασσας κλπ) από  Ελληνες και ξένους Μηχανικούς.
       Το μήκος της γέφυρας που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες, ανέρχεται στα 2.280 μέτρα, ενώ μαζί με τις προσβάσεις φτάνει γύρω στα 2.880 μέτρα. Η γέφυρα αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε, παρά τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ το μέγιστο βάθος θεμελίωσης φθάνει τα 65 μέτρα υπό την επιφάνεια της θάλασσας.

      Παρουσιάζεται εδώ  σε ένα video 50 λεπτών περίπου,με ελληνικούς υπότιτλους, από το National Geographic Rio Antirio Bridge in Greec........


1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

2 Ονομασία
3 Κριτική
4 Παραπομπές
5 Εξωτερικοί σύνδεσμοι«Χτίζοντας το Μέλλον»:Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

«Χτίζοντας το Μέλλον»:Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

Για το Πρόγραμμα έχουμε ξαναγράψει στο Ιστολόγιό μας με Θέμα:«Χτίζοντας το Μέλλον»

Μεταφέρουμε εδώ ένα σχετικό άρθρο από το "ΕΘΝΟΣ" με τίτλο:

Νέες δουλειές για εννέα επαγγέλματα της οικοδομής

Εννέα επαγγέλματα της οικοδομής μπορούν μέσα στην οικονομική ύφεση να βρουν ευκολότερα δουλειές και να αποκτήσουν νέο πελατολόγιο, χάρη στο πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» και την ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
        Οι ειδικότητες αυτές είναι των:
 •  -αλουμινοκατασκευαστών,
 • -ψυκτικών,
 • -ηλεκτρολόγων,
 • -μονωτών κτιρίων,
 • -εγκαταστατών υαλοπινάκων,
 • -ηλιακών συστημάτων και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και αερισμού


**Δείτε στο Ιστολόγιό μας σειρά Αρθρων με Θέμα"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον":Νέα Απόφαση ΥΠΕΚΑ Ενταξης


Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον":    3.439 ωφελούμενοι υπάγονται ,με τελευταία Απόφαση ΥΠΕΚΑ 
     
    Το ΥΠΕΚΑ, ανακοίνωσε τους ωφελούμενους που υπάγονται στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" . Συνολικά στο πρόγραμμα υπάγονται: 3.439 ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προυπολογισμό επενδύσεων 37.148.746,89 ευρώ.
     Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους ωφελούμενους είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή. Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων ορίζεται η 31-12-2015.

     Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του ωφελούμενου στο πρόγραμμα θα ανακληθεί.

      Σημειώνεται, ότι βάσει του τελικού επιλέξιμου προυπολογισμού, εκταμιεύεται δάνειο 30%, 35% ή 15%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων, προμηθευτών σε τραπεζικό τους λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η διάρκεια των δανείων είναι 4 έτη, με έναρξή τους από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης ενώ καλύπτεται και το ελάχιστον κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

***Για να δείτε όλη την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ και τους ωφελούμενους πατήστε
εδώ.
πηγή:buildnet.gr
=================================================
Σχόλιο:Κάλλιο αργά παρά ποτέ-Το ΥΠΕΚΑ είχε να βγάλει απόφαση από τον Μάρτιο.Το Πρόγραμμα "ενδιαφέρει διακαώς" ιδιαίτερα την Δυτ Μακεδονία,την δυσμενέστερη Κλιματικά Δ' Ζώνη.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν αγανακτήσει στην αναμονή.
    Η απόφαση θα μπορούσε να  είχε και κάποια απλούστερη δομή εύκολης αναζήτησης με όνομα και περιοχή,χωρίς να είναι αναγκασμένος κανείς να "ψάχνει" 162 σελίδες γι ανα βρεί το όνομά του.
      Χρειάζεται ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ των εγκρίσων(ανα εβδομάδα,όχι κάθε 5 μήνες!) για να προλάβουν οι ενδιαφερόμενοι των Χειμώνα,που φέτος,λόγων "νέων ιδεών τιμών" καυσίμων αναμένεται δύσκολος......
================================================

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Αναμένονται ευνοϊκότερες αλλαγές

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Αναμένονται ευνοϊκότερες αλλαγές

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ  Χρ. Σπίρτζης προτείνει τέσσερις βασικές αρχές για την οριστική λύση του φαινομένου

     Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και της επικαιρότητας αναδεικνύονται οι θέσεις και οι προτάσεις του Τεχνικού ΕπιμελητηρίουΕλλάδας για τα πολεοδομικά θέματα, ιδίως για την τροποποίησηκαι βελτίωση του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Απότην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, γίνεται γνωστό ότι οι προτάσειςπου έχει διατυπώσει το ΤΕΕ συναντούν γόνιμο έδαφος τόσο στοαρμόδιο υπουργείο, όσο και στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένεταινα αντιμετωπιστεί το θέμα σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο άμεσα,μόλις οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις το επιτρέψουν.

 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ: Σε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης έχει παρουσιάσει τις θέσεις του ΤΕΕ για το θέμα των αυθαιρέτων προτείνοντας τέσσερις βασικές αρχές για την οριστική λύση του φαινομένου οι οποίες είναι:
 • Πρώτον, να υπάρξει κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων, που συνεπάγεται διαφορετική αντιμετώπιση της κάθε κατηγορίαςπολεοδομικής παράβασης, με κοινωνικά κριτήρια, με πρόστπου θα μπορεί να αντέξει και ο πολίτης αλλά και με διασφάλιση τουπεριβαλλοντικού ισοζυγίου.
 • Δεύτερον, η πρόταση του ΤΕΕ σχετίζεται με την ένταξη τωναυθαιρέτων που ανήκουν σε περιοχές όπου έχουν ολοκληρωθείΓενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), ώστε να πιεστούνκαι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και των ΟΤΑ για την ολοκλήρωσητου μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου: Αυτό του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Tρίτον, να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου, με τηνάμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων και τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και
 • Τέταρτον, να οριστεί μια διαδικασία που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και ταυτόχρονα δεν θα μας αναγκάζει να ξαναζήσουμε ουρέςστα υποστελεχωμένα πολεοδομικά γραφεία από τα ξημερώματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Χρήστος Σπίρτζης έχει προτείνει, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των προστίμων εν μέσω κρίσης αφενός μεν τα πρόστιμα να μειωθούν
δραστικά, αφετέρου δε να οριστεί ένα μηνιαίο ποσό δόσης τητάξης π.χ. των 100 ευρώ και η περίοδος αποπληρωμής του προστίμου να προσδιορίζεται από το απαιτούμενο διάστημα μέχρι τηντελική εξόφληση του. Παράλληλα ο πρόεδρος του ΤΕΕ έχει ζητήσει αφού υπάρξει κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων για πολεοδομικές υπερβάσεις μικρής κλίμακας η διαδικασία της τακτοποίησης να
παραμείνει διαρκώς ανοιχτή.

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Ο Τύπος καταγράφει εξάλλου ότι ανοιχτό τοενδεχόμενο ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων προκειμένου να μπουν στη διαδικασία τακτοποίησης αφήνει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Λιβιεράτος.
Ειδικότερα η εφημερίδα «Έθνος» δημοσίευσε ότι «αν και η μορφή των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, οι δύο ενδεχόμενες αλλαγές που εξετάζονται από το υπουργείο είναι η μείωση των προστίμων ή η αύξηση των δόσεων για την καταβολή τους στη βάση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ο κατασκευαστικός κλάδος αλλά και το ΤΕΕ. Κι αυτό γιατί η διαδικασία τακτοποίησης έχει σχεδόν «παγώσει» τους τελευταίους μήνες με αποτέλεσμα να μην έχουν εισπραχθεί τα προβλεπόμενα ποσά, ενώ και η προθεσμία που δόθηκε ύστερα από την παράταση εκπνέει στις 14Σεπτεμβρίου».

Ο Τύπος γράφει επίσης ότι «πηγές του υπουργείου επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν σκέψεις για στοχευμένες βελτιωτικές ενέργειες αλλά οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν πιθανότατα κοντά στην εκπνοή της προθεσμίας. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν,πάντως, ότι το ζήτημα της μείωσης των προστίμων έως και κατά 40% όπως ήδη έχει ζητηθεί από κλάδους της αγοράς, δεν είναι εύκολο να προχωρήσει καθώς «αγκάθι» γι΄αυτό αποτελεί η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι δεν αποκλείεται τελικώς να επικρατήσει η πρόταση για αύξηση των δόσεων ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και πρόταση για κανονισμό των δόσεων βάσει και εισοδηματικών κριτηρίων».

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η γενική εικόνα που παρουσιάζεται στα δημοσιεύματα του Τύπου, για την πορεία των δηλώσεων είναι ότι μέχρι τώρα και ύστερα από περίπου έναν χρόνο που «τρέχει» η ρύθμιση της τακτοποίησης, έχουν υπαχθεί σ΄αυτή περίπου 400.000 αυθαίρετα από τα περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο που υπολογίζεται ότι θα πρέπει να υπαχθούν. Μια μεγάλη μερίδα αυτών πρόκειται για επαγγελματικά ακίνητα και όχι κατοικίες. Από τα ήδη δηλωθέντα έχουν εισπραχθεί περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην τελική αποπληρωμή των δόσεων υπολογίζεται ότι στα ταμεία του Δημοσίου θα έχουν εισρεύσει απ΄ αυτά περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα από τα πρόστιμα για τα αυθαίρετα μπορεί να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ και να φτάσουν ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ. Ωστόσο το κλίμα της απροθυμίας των ιδιοκτητών να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα δεν φαίνεται να αλλάζει έως τις 14 Σεπτεμβρίου που λήγει η σχετική προθεσμία. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι, αν και ξεκίνησαν τη διαδικασία, δεν την προχώρησαν λόγω του κόστους των προστίμων.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης έχει ζητήσει αφού υπάρξει κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων, για πολεοδομικές υπερβάσεις μικρής κλίμακας η διαδικασία της τακτοποίησης να παραμείνει διαρκώς ανοιχτή.
        Η διαδικασία τακτοποίησης έχει σχεδόν «παγώσει» τους τελευταίους μήνες με αποτέλεσμα να μην έχουν εισπραχθεί τα προβλεπόμενα ποσά, ενώ και η προθεσμία που δόθηκε ύστερα από την παράταση εκπνέει στις 14 Σεπτεμβρίου.

πηγή:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2012/2012_08/NEWSLETTER20120801.pdf