Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:Net Metering-Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στην αυτοπαραγωγή ενέργειας

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:Net Metering-
Τι να προσέξουν οι καταναλωτές
στην αυτοπαραγωγή ενέργειας
    Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης που επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

  Το net-metering ισχύει εδώ και λίγο καιρό και στη χώρα μας και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών θέλοντας να ενημερώσει τους καταναλωτές εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για τα οφέλη του νέου θεσμικού εργαλείου.

    Υπογραμμίζεται ότι δεν είναι εργαλείο παραγωγής εισοδήματος όπως ήταν το φωτοβολταϊκό τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ένα άριστο εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων. Εισάγει δηλαδή τον καταναλωτή στην φιλοσοφία της εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στο χώρο της εργασίας και της οικίας.

   Μάλιστα, σημειώνεται ότι κατά μέσο όρο, η αποπληρωμή του συστήματος θα γίνει περίπου στη δεκαετία.

    Επειδή πρόκειται για ένα νέο εργαλείο, ο σύνδεσμος εκτιμά ότι καλό είναι ο υποψήφιος αυτοπαραγωγός να έχει υπόψη κάποια δεδομένα όπως ότι:

1. Για τη διαστασιολόγηση (το μέγεθος ισχύος, δηλαδή) του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι ενδεδειγμένο να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης στην οποία αυτό θα συνδεθεί. Δεδομένου ότι ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση.

Για πληροφοριακούς λόγους, σημειώνεται ότι η συνήθης παραγωγή των φωτοβολταϊκών συστημάτων κυμαίνεται μεταξύ 1.200-1.650 kWh/kWp/έτος (κιλοβατώρες ανά κιλοβάτ και ανά έτος), ανάλογα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, την κλίση και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης, με μεσοσταθμική τιμή περί τις 1.350-1.400 kWh/kWp/έτος.

Επομένως, η ισχύς του συστήματος θα πρέπει να επιλέγεται με γνώμονα τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες.

Για παράδειγμα για την οικιακή χρήση, μία τετραμελής οικογένεια που καταναλώνει 5.000 κιλοβατώρες (kWh) ετησίως, χρειάζεται να εγκαταστήσει περί τα 3,5 κιλοβάτ (kWp) φωτοβολταϊκού συστήματος, για να καλύπτει τις ανάγκες της σε ηλεκτρική ενέργεια.

2. Επειδή ο ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών μπορεί να οδηγήσει σε επικοινωνιακές "υπερβολές", καλό είναι να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια μπορεί να γίνει και στα 8 έτη, αλλά δύσκολα θα γίνει αποπληρωμή σε συντομότερο διάστημα. 

Σημειωτέον ότι η εξοικονόμηση από το φωτοβολταϊκό θα γίνεται σε βάθος 25ετίας τουλάχιστον, οπότε οι χρόνοι αυτοί αποπληρωμής είναι εύλογοι. Πολύ χοντρικά, μπορούμε να πούμε ότι η επένδυση που θα κάνει έχει μέση ετήσια απόδοση (μέσω της εξοικονόμησης του ηλεκτρικού ρεύματος) περίπου 10%, ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από άλλες εναλλακτικές επενδύσεις (π.χ. προθεσμιακή κατάθεση, χρηματιστήριο, κ.λπ.).

Προφανώς οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους (τι είδους εξοπλισμό θα βάλει κανείς, αν θα τοποθετήσει αντικεραυνικό ή όχι, σε τι απόσταση από κάποιο προμηθευτή-εγκαταστάτη βρίσκεται το σπίτι, κ.λπ.), από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή, αλλά και από την κλίση και τον προσανατολισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων (η απόδοση διαφέρει αν το σύστημα μπει π.χ. σε κεραμοσκεπή με μη βέλτιστη κλίση και προσανατολισμό). 

Αν πάλι το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδυαστεί με αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη της κατοικίας, τότε οι αποδόσεις βελτιώνονται και οι χρόνοι απόσβεσης μειώνονται.

Φυσικά οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης εξαρτάται κυρίως από το τιμολόγιο που έχει ο καταναλωτής που θα εγκαταστήσει το σύστημα αυτοπαραγωγής.

3. Με βάση τα τρέχοντα τιμολόγια της ΔΕΗ για διάφορες κατηγορίες καταναλωτών το όφελος που προκύπτει για τον αυτοπαραγωγό ορίζεται:

- για τον οικιακό καταναλωτή περίπου στα 0,13-0,14Euro/kWh,

- για τον εμπορικό καταναλωτή στα 0,09-0,13 Euro/kWhκαι

- για τους κατ' επάγγελμα αγρότες περίπου στα 0,07Euro/kWh.

Η ακριβής τιμή συμψηφισμού εξαρτάται, εκτός από την κατηγορία τιμολογίου που υπάγεται κανείς, και από το προφίλ της κατανάλωσης που έχει. Αν, για παράδειγμα, κάποιες χρήσεις (π.χ. πλυντήριο, μαγείρεμα) γίνονται τις ώρες ηλιοφάνειας και η ζήτηση καλύπτεται απ' ευθείας από το φωτοβολταϊκό και όχι με απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο, η τιμή συμψηφισμού μεγαλώνει, οπότε υπάρχει και μεγαλύτερο όφελος.

Στην περίπτωση των αγροτών, ο αγρότης αυτοπαραγωγός λόγω του ευεργετικού χαμηλού αγροτικού τιμολογίου που δικαιούται σε σύγκριση με τους υπόλοιπους καταναλωτές (σχεδόν το μισό του οικιακού τιμολογίου) , θα έχει απόσβεση της επένδυσης σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι οι υπόλοιποι καταναλωτές.
 
Αν υπάρξει κάποιου είδους επιδότηση (κάτι που δεν προβλέπεται σήμερα), η επένδυση θα αποπληρώνεται γρηγορότερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αγρότες μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή σε κατοικίες, όπου ισχύει το οικιακό τιμολόγιο (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το αγροτικό.

Πηγή:Μηχανικός On Line
===============================================================================
**Δείτε Στο Ιστολόγιό μας Γενική Ενημέρωση για Φωτοβολταϊκά/Net Metering
===============================================================================

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

AKINHTA:Ήμερίδα "Εκτιμητικές Δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία-Πρακτικές & Προοπτικές"-Θεσνίκη 16.5.2015

Βασιλείου Αλέξ.Πολ Μηχ
AKINHTA:Ήμερίδα "Εκτιμητικές Δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία-Πρακτικές & Προοπτικές"
-Θεσνίκη 16.5.2015-Διοργάνωση ΣΕΚΕ-CIAB
 
     Το Σάββατο 16.5.15 στην Θεσσαλονίκη έλαβε χώρα ειδική Ημερίδα με θέμα"Εκτιμητικές Δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία-Πρακτικές & Προοπτικές" που αφορούσε την Αγορά Ακινήτων, από πλευράς Εκτιμήσεων της Αξίας τους.
      Η Ημερίδα διοργανώθηκε από κοινού,από τον Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ-AVAG-Assotiation of Greek Valuers) και το Επιμελητήριο  Ανεξάρτητων   Εκτιμητών Βουλγαρίας(Champer of independent Apraisern in Bulgaria-CIAB),στο ξενοδοχείο MACEDONIA PALACE.
 
Φωτοπούλου Χριστίνα Πρόεδρος ΣΕΚΕ,
Παπαορφανός Αντώνης Αντιπρόεδρος
    
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν εκ μέρους του ΣΕΚΕ η Πρόεδρος κα Φωτοπούλου Χριστίνα και εκ μέρους του CIAB η Πρόεδρος Tatyana Ileva από το τμήμα της Σόφιας.
      Υπήρξαν  ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και από τις 2 πλευρές,3 από μέλη του ΣΕΚΕ (Φωτοπούλου Χριστ,REV/Βασιλείου Αλεξ,REV/Δούναβη Αντιγόνη,REV) και 3 από μέλη του  CIAB(Raiho Dyankov,RICS &Vladimir Ignatov,Msc/Violeta Kasarova,Ass.Prof,Ph.D&Niohogos  Kanaryan,Ph.C/Georgi Georgiev,Msc).
     Σαν καλωσόρισμα,προβλήθηκε εισαγωγικά 15λεπτο video που επιμελήθηκε ο κ.Βασιλείου Αλέξανδρος, με πρώτη ενότητα Αξιοθέατα της Βουλγαρίας και β' ενότητα αξιοθέατα στην Θεσσαλονίκη.Στο πάνελ τον συντονισμό είχε ο κ.Αντ Παπαορφανός,Αντιπρόεδρος του ΣΕΚΕ.
      Από την Βουλγαρία παραβρέθηκαν 35 εκτιμητές,μέλη & Διοίκηση του CIAB, και εκπρόσωποι της Πανεπιστημιακής Σχολής Εκτιμητών Βουλγαρίας. Ολο το γκρουπ των Βουλγάρων Εκτιμητών,επισκέφθηκε στην συνέχεια τον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.
 
     Συμφωνήθηκε,μεταξύ των δύο φορέων η τακτική συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα εκτιμήσεων και εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προτύπων & Πιστοποιήσεων.
      Για το Φθινόπωρο, προσκλήθηκε ο ΣΕΚΕ, στο προγραμματιζόμενο Διαβαλκανικό Συνέδριο Εκτιμήσεων στην Σόφια,που διοργανώνεται από το CIAB.
      Από πλευράς ΣΕΚΕ, παραβρέθηκαν, πέρα από την Διοίκηση,πολλά στελέχη Τεχν Υπηρεσιών Τραπεζών και πολλοί ιδιώτες εκτιμητές ,από διάφορες περιοχές της Χώρας,που ασχολούνται με "Υπηρεσίες Ακινήτων"
       Από Καστοριά,έδωσαν το "παρών" οι Πολιτικοί Μηχανικοί, Νικόπουλος Χρίστος,Καραγιάννης Γιώργος,Καραγκιόζη Μαρία,μέλη του ΣΕΚΕ.
========================================================================

***Αλλά Σχετικά Αρθρα από το Ιστολόγιό μας για Εκδηλώσεις ΣΕΚΕ-Εκτιμήσεις κλπ  /Βλ.παρακάτω
======================================
-AKINHTA:Ημερίδα Εκτιμητικών & συναφών θεμάτων-
Θεσνίκη 7.3.2015....ΚΛΙΚ1
==================================
-ΑΚΙΝΗΤΑ: Δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών..ΚΛΙΚ2 
===============================================
 
 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ:Ο αριθμός των κτιρίων της χώρας μας και τα χαρακτηριστικά τους

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ:Ο αριθμός των κτιρίων της χώρας μας και τα χαρακτηριστικά τους

      Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον αριθμό των κτιρίων της Χώρας καθώς και χαρακτηριστικά τους, σχετικά με τον αριθμό ορόφων και κατοικιών που διαθέτουν καθώς και με τη χρήση, την περίοδο και τα υλικά κατασκευής τους, το είδος οροφής και το φορέα ιδιοκτησίας τους, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Κτιρίων 2011.
   
  Ο αριθμός των κτιρίων της Χώρας ανήλθε σε 4.105.637 κτίρια από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό, 19,1% (783.752 κτίρια), βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και το μικρότερο, 3,4% (140.810 κτίρια), βρίσκεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

      Από το σύνολο των κτιρίων της Χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό 51,5% είναι ισόγεια ενώ ποσοστό 33,3% των κτιρίων έχουν έναν (1) όροφο.

      Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ισόγειων κτιρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, 64,9%, εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, το μεγαλύτερο ποσοστό, 47,0%, μονώροφων κτιρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, εμφανίζεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ στην Περιφέρεια Αττικής εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά κτιρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, με δύο (2) και πάνω ορόφους. Περαιτέρω και από τη μελέτη των αναλυτικών στοιχείων προκύπτει ότι τα περισσότερα ισόγεια κτίρια, ποσοστό 5% (105.658 κτίρια) και μονώροφα κτίρια, ποσοστό 5,4% (73.807 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

     Τα περισσότερα διώροφα κτίρια, ποσοστό 8,8% (30.955 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τα περισσότερα τριώροφα κτίρια, ποσοστό 13,5% (16.097 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά τετραώροφων κτιρίων, 16,6% (11.806 κτίρια), πενταόροφων κτιρίων, 31,8% (15.537 κτίρια) καθώς και των κτιρίων με έξι και πάνω ορόφους, 35,3% (11.547 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει επίσης, ότι από το σύνολο των κτιρίων της Χώρας ποσοστό 4,3% (174.799 κτίρια) έχουν πυλωτή.
ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
    Από το σύνολο των κτιρίων τα 3.775.848 (ποσοστό 92,0%) είναι αποκλειστικής χρήσης ενώ τα 329.789 (ποσοστό 8,0%) μικτής χρήσης.

     Από τη μελέτη είναι φανερό ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας χρησιμοποιούνται ως «κατοικίες» με την Περιφέρεια Αττικής να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (89,6% ) στο σύνολο των κτιρίων της. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά «εκκλησιών-μοναστηριών» (3,1%), «ξενοδοχείων» (4,4%), «σταθμών αυτοκινήτων» (1,4%) και «καταστημάτων-γραφείων» ( 5,8%), στο σύνολο των κτιρίων της.

     Το μεγαλύτερο ποσοστό «εργοστασίων-εργαστηρίων» ( 1,1%), στο σύνολο των κτιρίων της, εμφανίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά «σχολικών κτιρίων» (0,7%) στο σύνολο των κτιρίων τους. Τέλος, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά «νοσοκομείων, κλινικών κλπ» (0,1%) στο σύνολο των κτιρίων τους.

    Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα περισσότερα κτίρια αποκλειστικής χρήσης είναι ισόγεια (ποσοστό 55%) ενώ τα περισσότερα κτίρια μικτής χρήσης έχουν και άλλους ορόφους (ποσοστό 88%).

     Επίσης από τα κτίρια των οποίων η αποκλειστική χρήση είναι κατοικία (2.990.324 κτίρια), το μεγαλύτερο ποσοστό (72,8%) είναι μονοκατοικίες (2.176.214 κτίρια).

     Από τα κτίρια μικτής χρήσης (329.789 κτίρια), ο συνδυασμός χρήσεων που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (55,9%) είναι «κατοικία-κατάστημα» (184.411 κτίρια).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ

      Από την περαιτέρω μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων (704.340 κτίρια) κατασκευάστηκε την περίοδο 1971-1980 (ποσοστό 17,2%). Τα αμέσως επόμενα ποσοστά είναι 15,6% (639.475 κτίρια) που κατασκευάστηκαν την χρονική περίοδο 1961-1970 και 14% (573.250 κτίρια) που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1946-1960.

        Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει ότι μέχρι και το 1995 το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων που κατασκευάζονταν ήταν ισόγεια (ποσοστό 42,7% τη χρονική περίοδο 1991-1995) ενώ στις επόμενες χρονικές περιόδους υπερτερούν τα ποσοστά των κτιρίων με έναν (1) όροφο. Την περίοδο 1996-2000, ποσοστό 38,6% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν έχουν έναν όροφο και 38,4% είναι ισόγεια. Την περίοδο 2001- 2005, ποσοστό 40,1% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν έχουν έναν όροφο και 33% είναι ισόγεια. Ανάλογα, ποσοστό 41,5% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2006 και μετά έχουν έναν όροφο και 32,7% είναι ισόγεια.

      Επίσης από τη μελέτη των στοιχείων των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των «κατοικιών» (16,4%), των «εργοστασίων-εργαστηρίων» (16,6%), των «καταστημάτων-γραφείων» (15%),  των «σταθμών αυτοκινήτων» (14,1%) και των «νοσοκομείων-κλινικών» (15,6%) κατασκευάστηκαν την περίοδο 1971-1980. Το μεγαλύτερο ποσοστό των «εκκλησιών-μοναστηριών» (28,9%) κατασκευάστηκαν την περίοδο πριν το 1919, των «ξενοδοχείων» (15,3%) την περίοδο 1986-1990 και των «σχολικών κτιρίων» (17,1%) την περίοδο 1946-1960.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
     Από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, προκύπτει ότι, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 96,8%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από μπετόν. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 2,8%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 5,9%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από ξύλο, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 49,5%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από τούβλα/ τσιμεντόλιθους και στην Περιφερειακή Ενότητα ʼνδρου εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 58,5%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από πέτρα.

     Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με το συνδυασμό του βασικού υλικού κατασκευής των κτιρίων με τον αριθμό ορόφων τους.

       Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων, 63,4%, με βασικό υλικό κατασκευής το μπετόν, έχουν από ένα (1) όροφο και πάνω ενώ αντίθετα τα μεγαλύτερα ποσοστά των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής τους το μέταλλο, το ξύλο, τα τούβλα/τσιμεντόλιθους και την πέτρα, είναι ισόγεια. Συγκεκριμένα, ισόγεια είναι: το 91,2% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής το μέταλλο, το 83,7% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής το ξύλο, το 80,4% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής τα τούβλα/ τσιμεντόλιθους και το 58,6% των κτιρίων με βασικό υλικό
κατασκευής την πέτρα.

      Μελετώντας περαιτέρω τα στοιχεία που αφορούν στο βασικό υλικό κατασκευής των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, προκύπτει ότι το βασικό υλικό κατασκευής των περισσοτέρων κατοικιών (61,5%), ξενοδοχείων (83,8%), εργοστασίων/ εργαστηρίων (49,5%), σχολικών κτιρίων (58,8%), καταστημάτων/ γραφείων (65,9%) και νοσοκομείων/ κλινικών (75,2%) είναι το μπετόν ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των εκκλησιών/ μοναστηριών (57%) έχουν βασικό υλικό κατασκευής την πέτρα.
ΕΙΔΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
     Από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, προκύπτει ότι, ποσοστό 98% των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου έχουν ταράτσα σαν είδος οροφής ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων με στέγη με κεραμίδια, στο σύνολο των κτιρίων της, εμφανίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (ποσοστό 91,8%).

    Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν επίσης από το συνδυασμό του είδους οροφής των κτιρίων με τον αριθμό ορόφων τους.

    Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων, 62,1%, με ταράτσα έχουν από ένα (1) όροφο και πάνω ενώ αντίθετα τα μεγαλύτερα ποσοστά των κτιρίων με είδος οροφής κεραμίδια (ποσοστό 56%) και φύλλα επικάλυψης (ποσοστό 90,4%), είναι ισόγεια.

    Περαιτέρω, από τα στοιχεία που αφορούν στο είδος οροφής των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των κατοικιών (54,1%), των εκκλησιών/ μοναστηριών (74,7%) και των σχολικών κτιρίων (61,6%) έχουν οροφή με κεραμίδια ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων (53,5%) και των νοσοκομείων/ κλινικών (53,9%) έχουν ταράτσα.
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
    Από το σύνολο των κτιρίων της χώρας, 1.777.872 κτίρια (ποσοστό 43,3%) είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο αποχέτευσης, 2.256.650 κτίρια (ποσοστό 55%) δεν είναι συνδεδεμένα ενώ για 71.115 κτίρια (ποσοστό 1,7%) δε δηλώθηκε η σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης.
ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
    Από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει ότι, το 97% του συνόλου των κτιρίων της χώρας ανήκει σε ιδιώτες, το 2,9% στο δημόσιο και το υπόλοιπο 0,1% και στους δύο φορείς. Από το σύνολο των κτιρίων που ανήκουν σε ιδιώτες το μεγαλύτερο ποσοστό 74,8% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία. Από το σύνολο των κτιρίων που ανήκει στο δημόσιο το μεγαλύτερο ποσοστό 37,2% είναι εκκλησίες και το 14,2% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως σχολικό κτίριο. Ενώ από το σύνολο των κτιρίων των οποίων τμήμα τους ανήκει στο δημόσιο και το υπόλοιπο σε ιδιώτες το μεγαλύτερο ποσοστό 33,1% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία και το 18,2% έχει μικτή χρήση. Τέλος από τα στοιχεία προκύπτει ότι από το σύνολο των κτιρίων της χώρας, 1.447.735 κτίρια (ποσοστό 35,3%) εφάπτονται με γειτονικό/ά κτίριο/α.

   Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κτιρίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
Πηγή:Buildnet.gr

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

AKINHTA:Ημερίδα Εκτιμητικών & συναφών θεμάτων-Θεσνίκη 7.3.2015

Κοπή Πίτας ΣΕΚΕ'2015-
Παπαορφανός Αντ,Αντιπρόεδρος
,δεξιά Ρούζης Σωτ,Ταμίας
AKINHTA:Ημερίδα Εκτιμητικών & συναφών θεμάτων-
Θεσνίκη 7.3.2015
 
*Το άρθρο δημοσιεύεται με αρκετή  "χρονοκαθυστέρηση",με αφορμή άλλη σχετική εκδήλωση της 16.5.2015 για Εκτιμητικά Θέματα που αναφέρεται σε επόμενο άρθρο.
 
    Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος ( Assosation of Greek Valuer/ΣΕΚΕ-AVAG) φροντίζει πάντα,κάθε χρόνο να εξασφαλίζει τουλάχιστον 20 ώρες επιστημονικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τα μέλη του,για να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις νέες συνθήκες,σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη και σε διαρκή κρίση αγορά ακινήτων,που οφείλουν να παρακολουθούν και να γνωρίζουν  όσοι ασχολούνται με "Υπηρεσίες Ακινήτων"
 
     Μια τέτοια εκδήλωση-Ημερίδα "Εκτιμητικών & συναφών θεμάτων" έλαβε χώρα στις 7/3/2015 στην Θεσσαλονίκη στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ.
      Στην αρχή της εκδήλωσης,μετά το καλωσόρισμα των μελών από την Πρόεδρο κα Φωτοπούλου Χριστίνα εκ μέρους της Διοίκησης του ΣΕΚΕ,έλαβε χώρα η κοπή της Πίτας του Συλλόγου για το 2015.
      Οι πίτες Συλλόγων συχνά φθάνουν μέχρι τέλη Μαρτίου και στο ίδιο μάλλον πνεύμα "χρονοκαθυστέρησης" και το Ιστολόγιό μας,με αρκετή καθυστέρηση δημοσιεύει το παρόν ενημερωτικό άρθρο.
    Στην Εκδήλωση, από την Καστοριά,παραβρέθηκαν οι Μηχανικοί-Εκτιμητές:Νικόπουλος Χρίστος Πολ Μηχ, Καραγιάννης Γιώργος Πολ Μηχ,Καραγκιόζη Μαρία Πολ Μηχ.
      Το πρώτο κομμάτι της πίτας δόθηκε στον Χρ.Νικόπουλο, για την περιοχή  της Καστοριάς και μοιράστηκε μεταξύ των τριών Καστοριανών,με ευχές για Καλή Χρονιά-Καλές Δουλειές,ενώ στην συνέχεια δόθηκαν κομμάτια σε εκτιμητές άλλων περιοχών της χώρας αντιπροσωπευτικά.
κέντρο,ο "τυχερός" της κλήρωσης Χρ.Νικόπουλος
,δεξιά Αντ Παπαορφανός,Αντιπρόεδρος ΔΣ,
αριστερά Αντιγόνη Δούναβη μέλος ΕΕ ΣΕΚΕ
     Στην Κλήρωση λαχνών που ακολούθησε, ο κλήρος της διοργάνωσης, έπεσε στον Καστοριανό Χρ.Νικόπουλο Πολ Μηχ, που κέρδισε ένα Tablet, νέας τεχνολογίας, ελληνικού σχεδιασμού και παραγωγής της Εταιρείας MLS, με Ευχές Διοίκησης και συναδέλφων.
 
 

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ:Επανέναρξη του Προγράμματος ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ:
Επανέναρξη του Προγράμματος ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας
 
      Την επανέναρξη του προγράμματος «εξοικονομώ κατ' οίκον» ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, υποδομών, ναυτιλίας και τουρισμού όπως προκύπτει από έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ταμειακών ΕΠ του ΕΤΠΑ
 
 

Η Ειδική Γραμματεία αναφέρει στην απάντηση της πως σε συνεργασία και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς έχουν ξεκινήσει οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ενός νέου προγράμματος αντίστοιχου με το «"Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον».

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην απάντηση πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει:

  • Η αξιοποίηση των προτάσεων των εμπλεκόμενων φορέων
  • Η ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης του χρηματοδοτικού μέσου
  • Η ολοκλήρωση των δράσεων της σχετικής υποχρέωσης για την πλήρη ενσωμάτωση των οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.
  • Τέλος στο έγγραφο επισημαίνεται πως όσον αφορά την εξόφληση των ωφελούμενων του τρέχοντος προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον», έχουν προχωρήσει οι απαιτούμενες ενέργειες και στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αποπληρωθούν οι αιτήσεις τελικής εκταμίευσης που εκκρεμούν σε όλη την χώρα.

....**..Περισσότερα ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
 

Ενεργειακά Πιστοποιητικά Π.Ε.Α.: Εργαλείο Εξοικονόμησης στις Κατοικίες

 Ενεργειακά Πιστοποιητικά Π.Ε.Α.: Εργαλείο Εξοικονόμησης στις Κατοικίες

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/5/2015
         Το κοινοτικό έργο REQUEST2ACTION, που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του ΚΑΠΕ, παρουσιάζει όλους τους λόγους για τους οποίους τα ενεργειακά πιστοποιητικά, αποτελούν σημαντικό εργαλείο εξοικονόμησης στις κατοικίες.
        Η εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των κτιρίων μπορεί σε μεγάλο βαθμό να επιτευχθεί μέσω της γνώσης της υφισταμένης ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου/κατοικίας και των μέτρων που μπορούν να ληφθούν προκειμένου να μειωθούν οι ενεργειακές του ανάγκες. Σε αυτό το σκοπό επιδιώκει να συμβάλει το έργο REQUEST2ACTION «Removing barriers to low carbon retrofit by improving access to data and insight of the benefits to key market actors». Πρόκειται για ένα κοινοτικό έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», έχει διάρκεια τρία έτη και συμμετέχουν σε αυτό, οργανισμοί από εννέα συνολικά χώρες. Από την Ελλάδα συμμετέχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΚΑΠΕ. 

Το έργο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών ακινήτων, προκειμένου να υιοθετήσουν τις συστάσεις των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και να βελτιώσουν ενεργειακά τα νοικοκυριά τους. Μέσα από την συγκέντρωση και τη διάδοση των αναγκαίων πληροφοριών, οδηγιών και δεδομένων, καθώς και τη δημιουργία ενός μοντέλου αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτικού κοινού και της αγοράς στην ανακαίνιση των κατοικιών, διευκολύνεται η διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, CO2.

Το έργο προτρέπει στην παρακίνηση και λήψη αποφάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών μέσω της εξασφάλισης εύκολης πρόσβασης σε ακριβή, αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, φέρνοντας σε στενή επαφή τους παράγοντες της αγοράς – ιδιοκτήτες/ ενοικιαστές ακινήτων, τους προμηθευτές, κατασκευαστές και εγκαταστάτες, παρόχους υπηρεσιών, την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Οι δράσεις του REQUEST2ACTION
Oι κύριες δράσεις του ευρωπαϊκού έργου REQUEST2ACTION αφορούν
ν στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ανακαίνισης, μέσα από την συγκέντρωση και την ανάλυση των υφιστάμενων συστημάτων των ΠΕΑ,
ν στη δημιουργία τεσσάρων εργαλείων ενεργειακού ελέγχου (Home Energy Check) της κατοικίας, που βοηθούν τον απλό χρήστη να εξοικειωθεί με τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων στο νοικοκυριό του,
ν στην ανάπτυξη πέντε διαφορετικών πιλοτικών κόμβων επικοινωνίας (HUB), που έχουν ως κοινό στόχο τη διάδοση των μέτρων εφαρμογής των συστάσεων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
Στην Ελλάδα, ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του έργου, το ΚΑΠΕ ασχολείται με την ανάπτυξη δύο κύριων δράσεων:
ν Το ελληνικό HUB για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και
ν το Εργαλείο Ενεργειακού ελέγχου κατοικιών “Home Energy Check”

Το ελληνικό HUB για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
O όρος “HUB” σημαίνει κόμβος και ειδικότερα για το έργο REQUEST2ACTION αποτελεί έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ της αγοράς και των ιδιοκτητών ή/ και ενοικιαστών ακινήτων, έναν ενεργό μηχανισμό παρακολούθησης της πραγματικής εφαρμογής των μέτρων που προτείνονται μέσα από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 

Το ελληνικό HUB για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που έχει ως βασική του αρχή να φέρει σε επαφή τα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελεί μια κεντρική πηγή πληροφοριών για όλες τις διαδικασίες που πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην ανακαίνιση των κατοικιών, τα πρότυπα ποιότητας προϊόντων & συστημάτων κ.ά.

Δημιουργείται με σκοπό να βοηθήσει την «Κοινότητα των συμβαλλόμενων μελών στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» όπως είναι, η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες, οι ερευνητές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι πολίτες, ώστε κάθε ένας τους να βελτιώσει τις μεθόδους και τις στρατηγικές εξοικονόμησης στον τομέα όπου δραστηριοποιείται.

Το ελληνικό HUB αναπτύσσεται σε ένα διαδικτυακό και συνάμα δυναμικό περιβάλλον, του οποίου τα κύρια χαρακτηριστικά συνοψίζονται στα εξής πεδία:
ν Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
ν Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEBs)
ν Παρουσίαση στατιστικά στοιχείων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές συλλογής & διαχείρισης των δεδομένων αυτών)
ν Πληροφορίες & βήματα για την πιστοποίηση ενεργειακών προϊόντων/ συστημάτων
ν  “Blog” ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων, βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών
ν Μηχανή αναζήτησης προμηθευτών ενεργειακών προϊόντων & συστημάτων
ν Παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων και χρήσιμων συνδέσμων
Το ΚΑΠΕ έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει το δικτυακό περιβάλλον που πρόκειται να φιλοξενήσει το ελληνικό HUB, ενώ με τη συμβολή και τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών, η έναρξη της λειτουργίας του αναμένεται τον Σεπτέμβριο 2015.

Το Εργαλείο ενεργειακού ελέγχου κατοικίας – Home Energy Check (HEC)
Το “Home Energy Check” είναι μια εφαρμογή εξοικείωσης του χρήστη με την εξοικονόμηση της ενέργειας, σε ένα φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα διαδραστικό εργαλείο που υπολογίζει τις ανάγκες ενός νοικοκυριού και δύναται να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες που προκύπτουν μέσα από τις συστάσεις των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Με απλά και λίγα βήματα, ο χρήστης αρχικά καλείται να εισάγει τα χαρακτηριστικά της κατοικίας του όπως τον τύπο κατοικίας, την γεωγραφική περιοχή, την επιφάνειά του καθώς και στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή και τον Η/Μ εξοπλισμό του (τοιχοποιία, ανοίγματα, σκίαση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλπ). Τα πρώτα αποτελέσματα θα αποτυπώσουν την υφιστάμενη ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, ψύξη και για ζεστό νερό χρήσης (kWh/m2) και βάσει αυτών, θα προκύψει η κατάταξη της κατοικίας στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία. Στη συνέχεια ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού του, επιλέγοντας μία ή περισσότερες παρεμβάσεις εξοικονόμησης (π.χ. ενισχυμένη θερμομόνωση, διπλά τζάμια με χαμηλό συντελεστή εκπομπής - e, σύστημα θέρμανσης υψηλής απόδοσης, εισαγωγή ΑΠΕ, κλπ). 

Με την ολοκλήρωση και αυτού του βήματος, θα προκύψει η ποσοστιαία (%) εξοικονομούμενη ενέργεια και επομένως, η βελτίωση της ενεργειακής κατηγορίας του σπιτιού του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει την ενεργειακή κατανάλωση πριν και μετά τη βελτίωση, ενώ ένα ενδεικτικό κόστος των παρεμβάσεων που επέλεξε, θα υπολογιστεί μέσα από το εργαλείο αυτό. Ο χρήστης στο τέλος, μπορεί να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα και να αξιολογήσει το Home Energy Check ως προς την ποιότητα, το όφελος και τη χρησιμότητα που παρέχει στον χρήστη.

Οι στόχοι του έργου
Oι βασικοί στόχοι του έργου REQUEST2ACTION είναι:
ν Η ανάπτυξη και η διάδοση ενεργειακών συμβουλών για τους ιδιοκτήτες/ ενοικιαστές κατοικιών, εστιάζοντας στη υποβολή σχεδίου ανακαίνισης γύρω από τις συστάσεις ΠΕΑ.
ν Η διευκόλυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας (κατασκευαστές, εγκαταστάτες και προμηθευτές) προκειμένου να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα για το σχεδιασμό στρατηγικών προώθησης, να εντοπίσει τους πελάτες και να χτίσει εταιρικές σχέσεις για την εφαρμογή μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 στις ανακαινίσεις των κατοικιών.
ν Η επίτευξη της απρόσκοπτης πρόσβασης επενδυτών σε αξιόπιστα στοιχεία, προκειμένου να κατανοήσουν τις δυνατότητες ανακαίνισης – μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2, το κόστος και την απόσβεσή τους.
ν Η στήριξη στην πολιτεία σε πολιτικές παρεμβάσεις για την προώθηση μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 και να βελτιώσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ΠΕΑ, κάνοντας χρήση των δεδομένων από αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης.
ν Η δημιουργία ενός οικονομικά βιώσιμου ενεργειακού κόμβου (HUB) για την ανακαίνιση των κατοικιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου
Τα κύρια αποτελέσματα του έργου συνοψίζονται στα εξής:.
Πέντε εθνικοί/περιφερειακοί οικονομικά βιώσιμοι ενεργειακοί κόμβοι για την ανακαίνιση των κατοικιών
ν Αναπαραγωγή σε όλη την Ευρώπη (ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών).
ν Δράσεις προώθησης των ΠΕΑ, με έμφαση στην προσφορά και ζήτηση της αγοράς ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων.
ν Ευρεία χρήση του κόμβου (HUB) από τους ιδιοκτήτες κατοικιών και υλοποίηση εν τέλει εργασιών ενεργειακής ανακαίνισης της κατοικίας του.
ν Εμπλοκή όλων των φορέων που σχετίζονται με την κατασκευή (κατασκευαστές, προμηθευτές, εγκαταστάτες) ανά κόμβο (HUB) στην παροχή στοιχείων προκειμένου να είναι εύκολη η προώθηση των προϊόντων τους.
Πιλοτικές εφαρμογές παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων ΠΕΑ οι οποίες περιλαμβάνουν:
ν Κοινή χρήση των εθνικών/ περιφερειακών βέλτιστων πρακτικών, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι ένοικοι/ ιδιοκτήτες, στον υπολογισμό της ενέργειας της δικής τους κατοικίας.
ν Ανάπτυξη και αναβάθμιση τεσσάρων εργαλείων με ευρεία χρήση από τους ιδιοκτήτες κατοικιών.
ν Πιλοτικό έργο για τη χρήση των δεδομένων ΠΕΑ με επενδυτές στην Ολλανδία, οδηγώντας σε 2500 ανακαινίσεις.
ν Άλλα πιλοτικά έργα που χρησιμοποιούν δεδομένα ΠΕΑ και άλλα σχετικά στοιχεία με τις τοπικές αρχές, δημόσιο τομέα και προμηθευτές.

Γιατί είναι απαραίτητα τα ενεργειακά πιστοποιητικά;
Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής: Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: - Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου. Υφιστάμενα: - Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου. - Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Τα οφέλη από το έργο ανά ομάδα ενδιαφέροντος, είναι:
Ενδιαφερόμενο μέρος - Οφέλη
Ιδιοκτήτες κατοικιών - Παροχή χρήσιμων και εξατομικευμένων πληροφοριών η χρήση των οποίων θα οδηγήσει σε βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών και σε εξοικονόμηση χρημάτων.
Παράγοντες της αγοράς - Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανάδειξη των καλύτερων ευκαιριών ανακαίνισης, Δυνατότητα συνεργασίας εφοδιαστικής αλυσίδας με τους ιδιοκτήτες που αναζητούν προμηθευτές, κατασκευαστές, εγκαταστάτες και παρόχους υπηρεσιών.
Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δήμοι - Χρήση αξιόπιστων και λεπτομερών πληροφοριών του έργου οι οποίοι θα συμβάλουν στην υποστήριξη της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων, Κατανόηση των δυνατοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, σε επίπεδο κοινότητας και αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων.
Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής - Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ανακαίνισης, προώθηση στοχευμένων πολιτικών παρεμβάσεων, Στήριξη στην οικοδόμηση γεφυρών και σύνδεση της πολιτείας με την εφοδιαστική αλυσίδα.

» ΕΙΣΑΓΩΓΗ
» Οι δράσεις του REQUEST2ACTION
» Το ελληνικό HUB για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
» Το Εργαλείο ενεργειακού ελέγχου κατοικίας – Home Energy Check (HEC)
» Οι στόχοι του έργου
» Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου
» Τα οφέλη για όλους
» Γιατί είναι απαραίτητα τα ενεργειακά πιστοποιητικά;

Πηγή:4green.gr