Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

ΔΟΜΗΣΗ: Πότε ένα οικόπεδο/ αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο;Χρήσιμες Συμβουλές-


ΔΟΜΗΣΗ: Πότε ένα οικόπεδο/ αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο;-Χρήσιμες Συμβουλές

    Η Πολεοδομική Νομοθεσία διαρκώς αλλάζει,ειδικά δε τα τελευταία  χρόνια οι αλλαγές είναι πολύ μεγάλες και προβληματίζουν τους ιδιοκτήτες  ακινήτων.Ειδικά δε τους ιδιοκτήτες γηπέδων(οικοπέδων ή αγροτεμαχίων)  για το αν επιτρέπεται  ή όχι η δόμηση σ'αυτά ,αν είναι δηλαδή "Αρτια & Δομήσιμα".
     Ούτως ή άλλως χρειάζεται να συμβουλευτούν τον Μηχανικό τους για ειδικές  "Υπηρεσίες Ακινήτων", για  "Βεβαίωση Πολεοδ.νομιμότητας", για " Τακτοποίηση Αυθαιρέτων", για "Αδεια Δόμησης" κλπ .
     Όμως μια κατ'αρχάς ενημέρωση στους προβληματισμούς, παρέχει το άρθρο που αναδημοσιεύουμε παρακάτω.Για περισσότερα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο μας για κατάλληλες  Τεχνικές Συμβουλές ,πέρα από την ενημέρωση, που προσφέρει το παρόν Ιστολόγιό μας στις επί μέρους ενότητες. 
===========================================================
Το άρθρο από Polytexnikanea.gr
 
   Οι πολεοδομικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλες και πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες, που νομίζουν ότι κατέχουν ακίνητα που «αξίζουν» μια περιουσία και «πέφτουν από τα σύννεφα» όταν συντάσσουν νέο τοπογραφικό και μαθαίνουν ότι το οικόπεδο/ αγροτεμάχιο που έχουν στην ιδιοκτησία τους, δεν οικοδομείται. Επειδή σήμερα κάθε τετραγωνικό μέτρο δηλώνεται και φορολογείται από το κράτος, καλό είναι να ελέγξουμε κάθε ακίνητο που έχουμε και να ξεκαθαρίσουμε αν μπορεί να «χτίσει», αφού αυτή η ιδιότητα, καθορίζει και την τιμή του.

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για δόμηση ενός οικοπέδου εντός σχεδίου πόλης;

      Για να δομηθεί ένα ακίνητο εντός σχεδίου (οικόπεδο) θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις και όροι που ορίζονται από τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις. Οι όροι εγκρίνονται με την Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής και δημοσιεύονται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). Αποτελούν εργαλεία ελέγχου της δόμησης, σε συνδυασμό με τις γενικότερες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και της ανεξέλεγκτης κατάτμησης των οικοπέδων.
 
Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν:
1. Τις ελάχιστες διαστάσεις εμβαδού και προσώπου σε δρόμο που πρέπει να έχει ένα οικόπεδο, για να μπορεί να χτιστεί.
2. Τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης (ΣΔ).
3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης.
4. Τυχόν δέσμευση ύψους ορόφων ή αποδοχής κατά ΓΟΚ.
5. Τις διαστάσεις πρασιών και παρόδιων στοών, όπου προβλέπονται.
6. Τυχόν άλλες δεσμεύσεις όπως α) εγγραφή ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης κτιρίου στο οικοδομήσιμο τμήμα και ελάχιστης πλευράς β) απαγόρευση κατασκευής.
 
    Όταν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το οικόπεδο χαρακτηρίζεται ως άρτιο και οικοδομήσιμο. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, δηλαδή δεν υπάρχει η αρτιότητα του οικοπέδου, τότε εξετάζεται αν μπορεί να τακτοποιηθεί με τροποποίηση των ορίων ομόρων ιδιοκτησιών προκειμένου να προκύψουν οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε προσκυρώνεται σε γειτονικό ακίνητο. Η αρτιότητα λοιπόν των οικοπέδων είναι στενά συνδεδεμένη με την τακτοποίηση και προσκύρωση. Επίσης υπό προϋποθέσεις μπορούν να κτιστούν και οικόπεδα που δεν έχουν τις απαιτούμενες διαστάσεις και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν.
 • Τι ισχύει για τις εκτός σχεδίου περιοχές;
    Στα εκτός σχεδίου γεωτεμάχια (αγροτεμάχια), η αρτιότητα γενικά εξαρτάται από το εμβαδόν, το είδος δρόμου επί του οποίου βρίσκεται η έκταση,το χρόνο δημιουργίας (παλιό τίτλο ιδιοκτησίας) και τις διαστάσεις του.
    Γενικά για τις εκτός σχεδίου περιοχές ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα του 1985, όμως κατά περιοχές ισχύουν και ειδικότερα διατάγματα.
 • Ισχύει ότι μπορώ να κτίσω στα 2 στρέμματα εντός ζώνης 500 μ. απο τον οικισμό;
    Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα,τα γήπεδα 2000 τ.μ. εντός της ζώνης 500 μ. γύρω από οικισμούς προ του 1923, που είναι προϋφιστάμενα του 1977.
Προσοχή όμως, ως αφετηρία μέτρησης των 500 μ. της ζώνης λαμβάνεται το περίγραμμα του παλαιού συνεκτικού τμήματος του οικισμού.
 • Έχω 4 στρέμματα εκτός σχεδίου και μου λένε ότι δεν κτίζονται, ενώ ο διπλανός μου έκτισε. Γιατί;
    Σύμφωνα με την νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, για να οικοδομηθεί ένα αγροτεμάχιο, πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τετραγωνικά μέτρα και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο είκοσι πέντε (25) μέτρα.Η υποχρέωση όμως των 25 μέτρων πρόσωπο σε δρόμο, δεν ισχύει για όσα ακίνητα έχουν δημιουργηθεί πριν τις 31-12-2003 και αυτό αποδεικνύεται με τίτλους ιδιοκτησίας.
Δηλαδή αν προϋφίσταται του 2004 τότε αν έχει 4 στρέμματα είναι άρτιο ακόμη και αν είναι τυφλό και έχει εξασφαλίσει προσπέλαση προς οδούς ή δουλεία σε αγροτικό δρόμο.
 • Έχω 4 στρέμματα και 25 μέτρα πρόσωπο σε δρόμο και μου είπαν ότι δεν κτίζω. Γιατί;
   Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους αγροτικούς δρόμους στην εκτός σχεδίου δόμηση. Ο Νόμος 3212/2003, καθόρισε απαίτηση για την αρτιότητα σε νεοδημιουργούμενα γήπεδα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, την ελάχιστη έκταση 4000 τ.μ. με ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25 μ. Όμως δεν θεωρείται κοινόχρηστος κάθε αγροτικός δρόμος, που δημιουργήθηκε με την συναίνεση των παρόδιων ιδιοκτησιών. Για αυτό και θα πρέπει να εξετασθεί εάν ο δρόμος προϋφίσταται του 1923 ή είναι δρόμος που έχει τεθεί σε κοινή χρήση με οιανδήποτε νόμιμο τρόπο.
 • Μπορεί ακόμα ένα αγροτεμάχιο που βλέπει σε δημοτικό δρόμο να κτίσει στα 750 τ.μ.;
    Πράγματι υπάρχει η δυνατότητα και κάτω των 4 στρεμμάτων να οικοδομηθούν αγροτεμάχια που έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές οδούς και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Για τα ακίνητα που δημιουργήθηκαν πριν τις 12-11-62 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ., Ελάχιστο βάθος: δέκα πέντε (15) μ.,Ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.μ.
Β) Για τα ακίνητα που δημιουργήθηκαν πριν τις 12-9-64 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μ., Ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια διακόσια (1.200) τ.μ.
Γ) Για τα ακίνητα που δημιουργήθηκαν πριν τις 17-10-78, και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.
Προσοχή όμως, διότι σε ορισμένους Δήμους της Χώρας, έχουν θεσμοθετηθεί Χωροταξικά Σχέδια ( ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ), με τα οποία έχουν καταργηθεί οι εν λόγω παρεκκλίσεις για την ανέγερση κατοικίας. Επομένως δεν επιτρέπεται η δόμηση κατοικίας σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων.
 • Πότε χτίζουμε σε περιοχές NATURA;
     Στις περιοχές NATURA για όσα γήπεδα δημιουργούνται μετά των Μάρτιο του 2011 πρέπει για να οικοδομήσει κανείς να είναι κύριος τουλάχιστον 10 στρεμμάτων.Επίσης κατά παρέκκλιση κτίζονται και τα αγροτεμάχια μέχρι των 4 στρεμμάτων, που προϋπάρχουν την παραπάνω ημερομηνία.
 • Τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες;
     Με την κύρωση των δασικών χαρτών που γίνεται σταδιακά στην χώρα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2019, θα επιτευχθεί ο σαφής καθορισμός των περιοχών που αποτελούν δάση και δασικές εκτάσεις. Αυτό θα οδηγήσει στην αποσαφήνιση των αγροτεμαχίων που θα μπορούν να οικοδομηθούν και των εκτάσεων που θα διέπονται από την δασική νομοθεσία και επομένως τον περιορισμό και την απαγόρευση της δόμησης.
 • Πώς θα γνωρίσω με σαφήνεια τι ισχύει για το οικόπεδο και τα αγροτεμάχια που κατέχω;
     Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, ο οποίος αφού αποτυπώσει το ακίνητο σας, θα μελετήσει τα συμβόλαια και εφαρμόζοντας τον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό της περιοχής, θα βεβαιώσει με σχετική υπεύθυνη δήλωση σε κάθε ένα από τα τοπογραφικά των ακινήτων σας εάν είναι άρτια και οικοδομήσιμα.
 
Της Γραμματής Μπακλατσή,
Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
==============================================================================

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ:Αυτά είναι τα ονόματα των 13.502 δικαιούχων του νέου 'εξοικονομώ'

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ:Αυτά είναι τα ονόματα των 13.502 δικαιούχων του νέου 'εξοικονομώ'

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Υπαγωγής για τις πρώτες 13.502 Αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον"....
        Τα ονόματα στον σύνδεσμο της Απόφασης παρακάτω.
     Πέρα απ΄τους τυχερούς της Απόφασης αυτής,οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλό είναι να ετοιμάζονται από τώρα ,αν θέλουν να προλάβουν πιθανή επαναπροκήρυξη του Προγράμματος,κάνοντας έγκαιρα("τακτοποίηση αυθαιρέτων","Ενεργειακό Πιστοποιητικό" κλπ) αυτά που σημειώναμε σε προηγούμενο άρθρο μας ΚΛΙΚ ΕΔΩ
======================================================================
 
      Το ΕΤΕΑΝ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των πρώτων δικαιούχων του νέου 'εξοικονομώ', εκδίδοντας τη σχετική απόφαση υπαγωγής που παρουσιάζει παρακάτω το B2Green.gr.
       Συνολικά υπάγονται: 13.502 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 190.179.493,69 €.
 
     Οι Ωφελούμενοι ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής για την υπαγωγή της αίτησης από το Δικαιούχο και αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στο κεφ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
      Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.
     Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, για τις αποφάσεις υπαγωγής και η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
       Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2, είναι 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).
 
    
Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Δείτε αναλυτικά τους όρους της απόφασης υπαγωγής μαζί με τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων καθώς και όλα τα ονόματα στην απόφαση του ΕΤΕΑΝ, εδώ.

Πηγή:b2green.gr

========================================================================

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Έρχονται επιπλέον 13.000 εγκρίσεις στο ''Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II''

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Έρχονται επιπλέον 13.000  εγκρίσεις στο ''Εξοικονόμηση κατ'Οίκον II''
 
     Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων κατοικιών,το γνωστό "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" κινητοποίησε την δεινά χειμαζόμενη κατασκευαστική αγορά και απετέλεσε και αποτελεί. ελπίδα για ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και εργαζόμενους και προμηθευτές,βιοτεχνίες οικοδ.υλικών και φυσικά Μηχανικούς..
     Μετά το βάλτωμα ετών έγινε φέτος η επαναπροκήρυξη του προγράμματος, αλλά με  πιεστικές χρονικά διαδικασίες "όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε..." αφού και πιο ασφυκτικοί όροι τέθηκαν και περιωρισμένα κονδύλια διατέθηκαν.Μόλις προ ημερών ανακοινώθηκε μια απόφαση ένταξης για 13.502 Αιτήσεις....Τώρα,σύμφωνα με το άρθρο,υπάρχει "υπόσχεση" για  άλλες 13.000,χωρίς διευκρίνιση,αν θα δοθεί δυνατότητα για νέες αιτήσεις ή αν πρόκειται για επιλαχόντες από τις παλιές...Οψόμεθα......
Πάντως όσοι ενδιαφέρονται,ας έχουν υπόψη ότι:
α)Το Εξοικονομώ ΙΙ αφορά Ακίνητα   Α' κατοικίας ή νοικιασμένα ως Α' κατοικία ενοίκου
β)Το Ακίνητο δεν πρέπει να έχει Πολεοδομικές Παραβάσεις.Αν έχει χρειάζεται πρώτα "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"
γ)Να υπάρχει ενημέρωση-Ταύτιση στοιχείων ακινήτου με  E9 στο Taxisnet.

δ)Να έχουν εκδώσει "Ενεργειακό Πιστοποιητικό" για το Ακίνητό τους
Ως εκ τούτου κάθε ενδιαφερόμενες ιδιοκτήτης καλό είναι έγκαιρα να προετοιμαστεί,συνεργαζόμενος με τον Μηχανικό του, στον τομέα "Υπηρεσιών Ακινήτων" για να έχει ετοιμότητα σε πιθανή επαναπροκήρυξη του Προγράμματος.
===================================================================================
Το άρθρο από το b2green.gr

"O κοινωνικός στόχος του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" έχει επιτευχθεί, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, "Πρακτορείο 104,9 FM", ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλης Βερροιόπουλος, τονίζοντας ότι στόχος του προγράμματος είναι να "βοηθήσει τους συμπολίτες μας με τα μικρότερα εισοδήματα και να αναβαθμιστούν οι κατοικίες που είναι πιο ευάλωτες ενεργειακά".
"Πάνω από το 70% των αιτήσεων, αφορούν σε συμπολίτες μας με εισόδημα έως 25.000 ευρώ και σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία από τις 13.502 κατοικίες που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα, ανήκουν στην κατηγορία Η, δηλαδή στην πιο ευάλωτη ενεργειακά κατηγορία" επισήμανε ο κ. Βερροιόπουλος.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου, προκύπτει όπως υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι οι περισσότεροι πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα, καθώς "το 73 % των αιτήσεων αφορά σε μεμονωμένα διαμερίσματα και μόνο το 27% σε μονοκατοικίες. Αυτό αποδεικνύει ότι ο σύγχρονος Έλληνας ζει στα αστικά διαμερίσματα" είπε.
Αναφερόμενος στο σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ο ίδιος τόνισε ότι έχουν κατατεθεί περίπου 50.000 αιτήσεις και ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 13.502 κατοικίες. Μάλιστα δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν υπαχθεί άλλες τόσες αιτήσεις (περίπου 13.000).
Σχολιάζοντας τις περιοχές όπου έχουν υποβληθεί οι περισσότερες αιτήσεις είπε πως "στη Μακεδονία και στη Θράκη είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Από την πρώτη υπαγωγή, το 20 % των κατοικιών αφορά την Κεντρική Μακεδονία, είναι πρώτη με διαφορά".
Το 60% του προϋπολογισμού του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον", κατευθύνεται υποστήριξε ο κ. Βερροιόπουλος, στις Περιφέρειες που δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η Κ. Μακεδονία και Αν. Μακεδονία- Θράκη, η Ήπειρος και η Θεσσαλία".
Σχετικά με τις ενέργειες αναβάθμισης που επιλέγουν οι πολίτες είπε ότι "πρώτα επιλέγουν (48%) να αναβαθμίσουν τα στοιχεία του φλοιού των κτιρίων που πάσχουν και υπάρχουν θερμοδιαφυγές, δηλαδή πρώτα αλλάζουν τα κουφώματα και ακολουθούν οι αναβαθμίσεις θέρμανσης και ψύξης, η τοποθέτηση θερμομόνωσης και αντικατάσταση η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων".
Πηγή:b2green.gr

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:ΥΠΕΝ-Σε 50 Ερωτήσεις-Tι ισχύει για τους ελέγχους δόμησης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:ΥΠΕΝ-Σε 50 Ερωτήσεις-Tι ισχύει για τους ελέγχους δόμησης
      Όπως είναι γνωστό πλέον,μετά την έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,οι έλεγχοι δόμησης γίνεται από ιδιώτες Μηχανικούς τους ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ που κληρώνονται με αυτόματη διαδικασία από Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.
     Ένα χρήσιμο σχετικό ενημερωτικό άρθρο αναδημοσιεύουμε παρακάτω για  τους Ελέγχους Δόμησης,αφού  η σχετική νομοθεσία κάθε τόσο δέχεται αλλαγές και χρειάζεται παρακολούθηση.Οι Μηχανικοί βέβαια γνωρίζουν το θέμα(ως Γραφείο έχουμε εγγραφή στο Μητρεώο Ελεγκτών Δόμησης),η ενημέρωση αφορά περισσότερο ιδιώτες που πιθανόν έχουν απορίες....
==============================================================================================
Το άρθρο
 
      Ο έλεγχος από Ελεγκτή Δόμησης κατά στάδια και εντός  συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών σε κάθε φάση από την έναρξη έως την ολοκλήρωση είναι υποχρεωτικός σε κάθε έργο, που υλοποιείται με άδεια δόμησης.  Όταν η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης  διαπιστώνει παράλειψη ελέγχου, οφείλει, ακόμα και αν δεν διαπιστώνονται πολεοδομικές παραβάσεις, να προβεί άμεσα σε διακοπή των οικοδομικών εργασιών.
   Αυτά σημειώνονται σε ολοκληρωμένη εισήγηση του ΥΠΕΝ, με τίτλο «ο ρόλος του Ελεγκτή Δόμησης κατά τη διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής Άδειας», στην οποία παρουσιάζονται διεξοδικά όλες οι διαδικασίες και θεσμοθετημένες προβλέψεις , τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα έργο ( Επιβλέποντες Μηχανικούς, Ελεγκτές Δόμησης, ΥΔΟΜ κλπ), όσον αφορά τους Ελέγχους Δόμησης.
Θεματικές ενότητες 
Στην παρουσίαση του ΥΠΕΝ, που φέρνει στο φως το ecopress σε 50 ερωτήσεις – απαντήσεις αναφέρεται αναλυτικά και με τεχνική και νομική τεκμηρίωση τις ισχύει για τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 • Διαδικασία υποβολής αιτήματος στο Σύστημα Υποβολής Αίτησης και Επιλογής Ελεγκτών Δόμησης του Τ.Ε.Ε. από τον γενικό Επιβλέποντα του έργου.
 • Έλεγχος αιτήματος από αρμόδια Υ.Δομ. και Τ.Ε.Δ.Κ.
 • Κλήρωση ελεγκτή ή κλιμακίου ελεγκτών.
 • Επανακληρώσεις
 • Αποδοχή ή Απόρριψη (αιτιολογημένη ή μη).
 • Διαδικασία ελέγχου άδειας.
 • Ορθή συμπλήρωση πορίσματος.
 • Αποζημίωση ελέγχου.
 • Αποστολή πορίσματος ελεγκτή με μεταφόρτωσή του στο Σύστημα Υποβολής Αίτησης και Επιλογής Ελεγκτών Δόμησης του Τ.Ε.Ε.
 • Έλεγχος πορίσματος από αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης . και Τ.Ε.Δ.Κ.
 • Απαιτούμενες ενέργειες του γενικού Επιβλέποντα του έργου.
 • Προσφυγή κατά του πορίσματος.
 • Έλεγχο πορίσματος με επιτόπια αυτοψία από το Τ.Ε.Δ.Κ. στο πλαίσιο πραγματοποίησης αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων (κατ’ εφαρμογή των παρ.1 & 8 του αρθ.16 του Ν.4030/2011).
 • Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων Ελεγκτών Δόμησης (ΦΕΚ 4039/Β’/17-11 -2017).
Εισηγήτριες
Στην εισήγηση με θέμα «ο ρόλος του Ελεγκτή Δόμησης κατά τη διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής Άδειας», η οποία παρουσιάστηκε σε πρόσφατη θεματική εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΕΕ /ΤΚΜ εισηγήτριες εκ μέρους του ΥΠΕΝ είναι οι:
 • Ευδ. Β. Παπαλιούρα – Αρχ. Μηχανικός (Α.Π.Θ.), MPhil
 • Αικ. Μπρόζου – Αρχ. Μηχανικός (Α.Π.Θ.), MSc
 
Η εισήγηση έχει ως  νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς τους νόμους:
 
 • Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α’/ 03-11-2017)
 • Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/ 25-11-2011)
 • Κ.Υ.Α. 299/2014 (ΦΕΚ 57/Β’/ 16-01-2014)
** Οι 50 ερωτήσεις – απαντήσεις...ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Πηγή:ecopress.gr
=====================================================================

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:Ανοδικά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο 2018 κατά την Στατιστική --Αρκεί αυτό?

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:Ανοδικά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο 2018  κατά την Στατιστική -Αρκεί αυτό?     Οριακά αισιόδοξο,θάλεγε κανείς, το Δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δραστηριότητα κατά τον Απρίλιο του 2018.Σημειώνει αύξηση στον αριθμό των Οικοδομικών Αδειών κατά 1,0%,ενώ συγκριτικά στο διάστημα Μάιος '17-Μάιος'18 σημειώνεται αύξηση 7,5% έναντι του διαστήματος Μάιος '16-Μάιος '17.Ομως ο οικοδομικός τομέας όπως τον γνωρίσαμε έχει αλλάξει ριζικά και σπανίζουν πλέον εικόνες νέων ανεγειρόμενων οικοδομών.Η οικονομική συγκυρία έχει επιπτώσεις ακόμη και στις Ανακαινίσεις υφισταμένων Ακινήτων.Το πολυαναμενόμενο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον".,με τα ελάχιστα κονδύλια που διατέθηκαν και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν,δεν φαίνεται ικανό να αναζωπυρώσει τον κατασκευαστικό τομέα.Στο σκίτσο που παραθέσαμε παρακάτω ο γελοιογράφος έδωσε με τον δικό του τρόπο την εικόνα στην οικοδομή.Ο τεχνικός κόσμος της κατασκευής,οι ασχολούμενοι με Υπηρεσίες Ακινήτων,αλλά και οι πολίτες,συνεχίζουν να βρίσκονται σε παρατεινόμενη φάση προβληματισμού για τις συνέπειες της  οικονομικής κρίσης στην χώρα....*Παρακάτω αναλυτικό,ενημερωτικό  άρθρο με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ.
=====================================================================
Το άρθρο
  
    Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον Απρίλιο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.058 οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αντιστοιχούν σε 248,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.164,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 1,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,5% στην επιφάνεια και κατά 35,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
* Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, τον ίδιο μήνα ήταν 1.048 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 247,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.157,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,1% στην επιφάνεια και κατά 38,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
* Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας ήταν 10 και αντιστοιχούν σε 1,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 6,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2018, είναι 0,5%.
Ο γελοιογράφος έδωσε με τον δικό του τρόπο την εικόνα στην Οικοδομή

Η εικόνα σε βάθος 12μηνου

       Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάιο 2017 έως τον Απρίλιο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.108 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.990,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.104,4 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2016 – Απριλίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,4% στην επιφάνεια και κατά 18,6% στον όγκο.
* Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2017 – Απριλίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 16,8% στην επιφάνεια και κατά 16,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2016 – Απριλίου 2017. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,2%.
* Το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 5,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 11,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2017 (Πίνακας 5). Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 5,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 10,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2017.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
===================================================================
Πηγή:Michanikos-Online.gr

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ:Πώς επιλύουμε τα προβλήματα της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ:Πώς επιλύουμε τα προβλήματα της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας

     Καθώς το Γραφείο μας ασχολείται συμβουλευτικά με Υπηρεσίες Ακινήτων,κατά διαστήματα αναδημοσιεύουμε άρθρα σχετικά με ιδιοκτησιακά ζητήματα.Ετσι το παρόν άρθρο,αναφέρεται σε ζητήματα "Εξ Αδιαιρέτου Ιδιοκτησίας"(ακίνητα με πολλούς συνιδιοκτήτες),με χρήσιμες ερωταπαντήσεις.Ειδικά ζητήματα για "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" σε εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες
====================================================================
Γενικά.
       Μεγάλος αριθμός ιδιοκτησιών στην Ελλάδα βρίσκονται υπό το καθεστώς ομηρίας εξ αιτίας της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας. Το πρόβλημα είναι συνήθως σ’ αυτούς που αποκτούν το ακίνητο από κληρονομιά και οι συνιδιοκτήτες διαφωνούν σχετικά με το μέλλον του εξ αδιαιρέτου ακινήτου τους, δηλαδή αν πρέπει να πωληθεί ή όχι. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι ακόμα μεγαλύτερα όταν τυχαίνει και δεν μπορεί να κατατμηθεί ή να διανεμηθεί με κάποιον τρόπο το ακίνητο. Επίσης ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την πολιτεία είναι και τα χιλιάδες αυθαίρετα που έχουν κτιστεί σε εξ αδιαιρέτου γήπεδα εκτός σχεδίου όπως: στη Χαλκιδική, στην Κρήτη στην Αττική και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές. Σήμερα το κράτος προκειμένου να διευκολύνει την τακτοποίηση αυθαιρέτων επιτρέπει να γίνει η δήλωση αυθαιρέτων, με την προϋπόθεση να γίνει προσύμφωνο μεταξύ των συνιδιοκτητών του εξ αδιαιρέτου ακινήτου για σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας ή για διανομή των οικοπέδων. Όμως η σύνταξη του προσυμφώνου εξασφαλίζει μόνο το δικαίωμα της ένταξης στο νόμο, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου. Επίσης για να μπορέσει να γίνει η μεταβίβαση του ακινήτου (οικόπεδο με οικοδομή), θα πρέπει όλοι οι συνιδιοκτήτες του εξ αδιαιρέτου οικοπέδου, να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη εμπλοκή σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθεί να βρει μια νομική φόρμα προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα, ώστε οι κάτοχοι ιδανικών μεριδίων, να μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν και να αποκτήσουν απόλυτη κυριότητα στο ακίνητο που τους ανήκει.
 • Τι είναι η εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία (κτήση);
   Εξ αδιαιρέτου κτήση σε κάποιο ακίνητο υπάρχει όταν περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες αποκτούν από κοινού το εν λόγω ακίνητο τόσο λόγω σύμβασης (π.χ. σε περίπτωση αγοράς) όσο και εκ του νόμου (π.χ. σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομιάς).
 
Τι κάνουμε όταν υπάρχει διαφωνία για την εκμετάλλευση του ακινήτου;
     Σε περίπτωση διαφωνίας, εκείνος από τους συγκυρίους που ενδιαφέρεται περισσότερο από τους άλλους για την εκμετάλλευση του μεριδίου του, είτε επειδή έχει ανάγκη τα χρήματα, είτε επειδή επιθυμεί την άμεση αξιοποίηση του ακινήτου, έχει τη δυνατότητα από τον νόμο να ασκήσει την αγωγή διανομής στο δικαστήριο, με την οποία θα ζητεί τον χωρισμό των μεριδίων, ώστε ο καθένας από τους συγκυρίους να λάβει το μερίδιό του και να το διαθέσει όπως θέλει. Το κοινό ακίνητο μπορεί να χωρισθεί είτε αυτουσίως, είτε δια της πωλήσεως με πλειστηριασμό.
 • Πώς γίνεται η αυτούσια διανομή;
    Αυτούσια διανομή σημαίνει ότι το ακίνητο χωρίζεται σε τμήματα αναλόγως των μεριδίων των συνιδιοκτητών. Για παράδειγμα ένα οικόπεδο εντός σχεδίου, επιφανείας 1.000 τ.μ. χωρίζεται σε δύο τμήματα, το ένα 750 τ.μ., το οποίο λαμβάνει ο συγκύριος που έχει το 75% του οικοπέδου και σε ένα δεύτερο τμήμα, των 250 τ.μ., που λαμβάνει ο συγκύριος που έχει το 25% εξ αδιαιρέτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη αρτιότητα οικοπέδου στην περιοχή είναι 250 τ.μ. και έτσι δημιουργούνται δύο άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα.
 • Μπορεί να γίνει αυτούσια διανομή με σύσταση καθέτου ή οριζόντιας ιδιοκτησίας;
   Ναι μπορεί το δικαστήριο να διατάξει την αυτούσια διανομή κοινού οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδομή ή το οποίο είναι αδόμητο αλλά άρτιο και οικοδομήσιμο, πρέπει όμως να είναι δυνατή η διαίρεση του σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες των συγκύριων. Μπορεί να γίνει σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ` ορόφους ή μέρη ορόφων (οριζόντια ιδιοκτησία)εφόσον πρόκειται για οικόπεδο που υπάρχει οικοδομή. Όταν το οικόπεδο είναι αδόμητο μπορεί να γίνει σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου στα οποία θα είναι δυνατή η ανέγερση χωριστών οικοδομημάτων σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις
 • Πότε γίνεται πλειστηριασμός;
    Εάν στο οικόπεδο/αγροτεμάχιο δεν μπορεί να γίνει αυτούσια διανομή, γιατί δεν μπορούν να προκύψουν άρτια και οικοδομήσιμα τμήματα του ακινήτου, τότε η μόνη επιτρεπτή διανομή είναι η πώληση διά πλειστηριασμού όλου του ακινήτου. Έτσι ο κάθε συγκύριος λαμβάνει το ποσό των χρημάτων που του αναλογεί.
 • Έχω το 50% σε οικόπεδο από κληρονομία της μητέρας. Εγώ έκανα αποδοχή, όχι όμως η αδελφή μου. Τι κάνω;
    Στην περίπτωση που ο ένας από τους συγκύριος αμελεί ή για λόγους οικονομικούς δεν προχώρησε σε αποδοχή κληρονομίας, τότε ο συγκύριος που επιθυμεί την διανομή μπορεί να προβεί αυτός, για λογαριασμό του άλλου συγκληρονόμου σε ενέργειες που οδηγούν στην αναγκαστική αποδοχή και του μεριδίου του άλλου. Αυτό γίνεται π.χ. με την έκδοση από τη γραμματεία του δικαστηρίου πιστοποιητικού περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας από τον άλλο συγκληρονόμο. Το πιστοποιητικό μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο στο όνομα του συγκληρονόμου και μ’ αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την αγωγή διανομής, ώστε αυτή να γίνει δεκτή από το δικαστήριο και να χωρισθεί το ακίνητο είτε αυτουσίως, είτε με πλειστηριασμό.
 • Γιατί να μην μπορώ να χωρίσω και να περιφράξω το μισό χωράφι που κληρονόμησα από τον πατέρα μου μαζί με τον αδελφό μου και να το χτίσω;
    Στις εκτός σχεδίου περιοχές απαγορεύεται η σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας, για να μην υπάρχει κατάτμηση της γης που οδηγεί στην αυθαίρετη δόμηση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα σε εξ αδιαίρετου γήπεδα που είναι εκτός σχεδίου;
   Ναι τακτοποιούνται. Επίσης ο νέος νόμος των αυθαιρέτων δίνει τη δυνατότητα σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών σε εκτός σχεδίου ακίνητα, με την προϋπόθεση ότι έχουν ανεγερθεί αυτοτελή κτίρια πριν από τον Σεπτέμβριο του 2011 και εφόσον συμφωνεί τουλάχιστον το 65% των συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί διανομή ιδιοκτησίας με συμβολαιογραφική πράξη, τότε ο κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων.
 • Εγώ τακτοποίησα το αυθαίρετο μου αλλά οι άλλοι συνιδιοκτήτες είτε δεν έχουν προβεί στην τακτοποίηση, είτε δεν έχουν αυθαίρετο κτίσμα. Πώς μπορώ να μεταβιβάσω την ιδιοκτησία μου;
   Αυτό είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, γιατί για να γίνει μεταβίβαση του ιδανικού μεριδίου, θα πρέπει να γίνει τακτοποίηση όλων των αυθαιρέτων κατασκευών που υπάρχουν στο αγροτεμάχιο.

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
=======================
Πηγή:b2green.gr
=======================================================================