Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αυθαίρετα 2011 On Line Διαδικασία Διαχείρισης ΤΕΕ

Αυθαίρετα 2011 On Line Διαδικασία Διαχείρισης ΤΕΕ

Αρχισε η λειτουργία του On Line Συστήματος Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαιρέτων μέσω ειδικής Εφαρμογής της Ιστοσελίδας του ΤΕΕ
Η δήλωση αυθαιρέτων ξεκινά, σύμφωνα με τον νόμο, από την 1η Οκτωβρίου.

--Μπορείτε να διαβάσετε και να "κατεβάσετε" αναλυτικά το νόμο για τα Αυθαίρετα, από το σχετικό ΦΕΚ   από την Ιστοσελίδα του ΤΕΕ κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

--Αποφάσεις  Ηλεκτρονικής Υποβολής , Διαδικασία Παραβόλων Αυθαιρέτων

Δείτε  παρακάτω από την κεντρική Ιστοσελίδα του ΤΕΕ:

-Video Εφαρμογής

*Ενημέρωση  για το μηχανικό
-ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ*Ενημέρωση για τον πολίτη

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

================================================================
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ από την Ιστοσελίδα του ΤΕΕ

Για το Μηχανικό (από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 32 91 206
Φαξ: 210 32 91 623  Email: n4014@central.tee.gr
--------------------------------------------------------------------------------

Για τον Πολίτη (από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Τηλέφωνα: 213 15 15 729
213 15 15 733
1522
=================================================================
***Ανάλογη Χρήσιμη Ενημέρωση για "Ρύθμιση Αυθαιρέτων-Μεταβιβάσεις Ακινήτων"
υπάρχει και στην Ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ με αντίστοιχους συνδέσμους και υποδείγματα για τον Μηχανικό και τον Πολίτη με .....ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Μεταβιβάσεις Ακινήτων,Απαραίτητη Βεβαίωση Μηχανικού

Μόνο με "Βεβαίωση" μηχανικού οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Από υπεύθυνη δήλωση(Βεβαίωση) μηχανικού, θα πρέπει να συνοδεύεται από χθες κάθε μεταβίβαση ακινήτου (γονικές παροχές, δωρεές, αγοραπωλησίες, κ.λπ.), καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ 209Α) ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
...............για περισσότερα(από builbnet) ΚΛΙΚ ΕΔΩ
..............αλλά και από Εφημ."Πρώτο Θέμα"με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
     Προβληματισμούς και ερωτηματικά προκαλεί η σχετική διάταξη στους κύκλους των Μηχανικών ,στους οποίους πάει το "μπαλάκι" της ευθύνης.(από το Forum www.michanikos.gr )
      Ακόμη δεν έχουν κυκλοφορήσει λεπτομέρειες του τρόπου εφαρμογής,αλλά βρήκαμε κάποιο πρώτο "υπόδειγμα δήλωσης"  στο forum  http://www.michanikos.gr/  από "από συμβολαιογραφική προέλευση" από όπου το μεταφέρουμε κατ'αρχήν(γραμμένο σε Εντυπο Υπ.Δήλωσης του Ν.1599/86-όποιος είναι μέλος στο Forum μπορεί ελεύθερα να κατεβάσει το υπόδειγμα Υπ.Δήλωσης):
............."Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Στο ακίνητο που μεταβιβάζεται δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας , την δόμηση , την κάλυψη και το ύψος του κτηρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκαταστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, του άρθρ. 23 του Ν. 4014/2011 , καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση , σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 "

    Ο Νόμος βέβαια αναφέρει Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη και Βεβαίωση Μηχανικού (όχι Υπ.Δήλωση) και προβλέπει:..."Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου "    Η αμοιβή Μηχανικού θα είναι ενδεικτικά γύρω στα 300,00€-500€ με διακύμανση ανάλογα με τις ιδιομορφίες του ακινήτου και την έκταση των ελέγχων που θα πρέπει να γίνουν.(βλ.άρθρο ¨Πρώτο ΘΕΜΑ".
    
    Αρα αναμένονται διευκρινήσεις σχετικά με τα παραπάνω και από το ΤΕΕ

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Υπολογισμός Έκτακτης Εισφοράς Ακινήτου

Υπολογισμός Έκτακτης Εισφοράς Ακινήτου


Υπολογίστε online το ποσό της έκτακτης εισφοράς του ακινήτου σας, βάσει τροπολογίας (τελευταία ενημέρωση: 19/09/2011).

Από φιλική Ιστοσελίδα μεταφέρουμε εδώ ένα απλό εργαλείο συνοπτικού υπολογισμού της Εκτακτης Εισφοράς Ακινήτων που ετοιμάζεται μέσω λογαριασμών ΔΕΗ
 
Υπολογίστε με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
Σύμφωνα με πληροφορίες το Ειδικό αυτό τέλος  σχεδιάζεται  να περιληφθεί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ από Οκτώβριο,παρά τις σφοδρές αντιδράσεις 
 
Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.
.......................................για περισσότερα ΚΛΙΚ ΕΔΩ