Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΑΚΙΝΗΤΑ:Στο 2,2% του ΑΕΠ η φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα

ΑΚΙΝΗΤΑ:Στο 2,2% του ΑΕΠ η φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα
 
   Γιατί τα Ακίνητα έγιναν πραγματικά "Ακίνητα"?-Το παρακάτω άρθρο δείχνει ανάγλυφα το αποτέλεσμα της φοροεπιδρομής των τελευταίων χρόνων..
 
   . Ανάμεσα στις χώρες με την υψηλότερη φορολογία στα ακίνητα, κατατάσσεται η Ελλάδα, με τη φορολογική επιβάρυνση των τελευταίων ετών, μάλιστα, να μην εξαιρεί ούτε τις έμμεσες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.

     Τα παραπάνω ανέφερε ο υποδιοικητής της ΤτΕ, Θ. Μητράκος, μιλώντας σήμερα στο 12ο Red Business Forum. Ο κ. Μητράκος ανέφερε ότι συνολικά, η αποτίμηση των εξελίξεων στην αγορά ακινήτων, παρά τα προβλήματα που παραμένουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν, επιτρέπει μία αισιοδοξία. Αυτή αντανακλάται και στις αξίες, όπου φαίνεται ότι ουσιαστικά εξασθενεί η περαιτέρω υποχώρησή τους, ενώ για ακίνητα υψηλής προστιθέμενης αξίας παρατηρείται αυξημένη ζήτηση και αύξηση των τιμών.

     Αναφερόμενος στην υψηλή φορολόγηση των ακινήτων, ο κ. Μητράκος είπε ότι μέχρι το 2010 η φορολογία στην κατοχή των ακινήτων ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν υπερέβαινε το 0,5%-0,6%, ενώ το 2016 ξεπέρασε το 2% (2,2% βάσει των στοιχείων της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου), κατατάσσοντας πλέον την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με την υψηλότερη φορολογία στα ακίνητα. Από τη φορολογική επιβάρυνση των τελευταίων ετών δεν εξαιρέθηκαν τελικά ούτε και οι έμμεσες επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία, καθώς κατά το 2016 ανατράπηκε δραματικά και το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).

    O υποδιοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι οι τομείς των κατασκευών και της ανέγερσης οικιστικών ακινήτων, οι οποίοι αποτέλεσαν σημαντικούς μοχλούς στήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας μέχρι το 2008, υπέστησαν έκτοτε τεράστιο πλήγμα. Το ποσοστό συνεισφοράς της κατασκευής κατοικιών στο ΑΕΠ της Ελλάδας βρίσκεται στο 0,6%, εξαιρετικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό πριν την κρίση (σταθερά άνω του 6,5% την περίοδο 2000-2009). O αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών (ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα) από τις 95 χιλιάδες το 2005 μειώθηκε μόλις στις 12,4 χιλιάδες στη διάρκεια του 2016, ενώ σε όρους όγκου νέων κατασκευών η αντίστοιχη μείωση αυτή έφτασε στο 90%.

     Από το 2008 έως και το α' τρίμηνο του 2017 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν συνολικά κατά 41,9% για το σύνολο της χώρας (σε ονομαστικούς όρους), ενώ η μείωση των τιμών ήταν ακόμα πιο έντονη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα την Αθήνα (-44,1%) και κυρίως τη Θεσσαλονίκη (-46,3%). Οι υψηλοί ρυθμοί μείωσης των τιμών που είχαν καταγραφεί το 2012 και το 2013 άρχισαν σταδιακά να αμβλύνονται και διαμορφώνονται πλέον σε χαμηλά επίπεδα (2016: -2,4%, α΄ τρίμηνο 2017: -1,8%). Τα επίπεδα της ζήτησης ειδικά για ορισμένες κατηγορίες ακινήτων παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

     Οι εξελίξεις αυτές στην ελληνική κτηματαγορά επισημαίνεται ότι δεν βρίσκονται σε αρμονία με τις αντίστοιχες εξελίξεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από το 2013 και μετά οι δείκτες τιμών των οικιστικών ακινήτων παρουσιάζουν συνεχή ανάκαμψη στην πλειοψηφία των χωρών τόσο της ευρωζώνης όσο και της ΕΕ. Το τέταρτο τρίμηνο του 2016 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών οικιστικών ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 4,2%, ενώ ο ρυθμός αύξησης σε κάποιες χώρες ξεπέρασε το 10% (π.χ. Τσεχία, Ισλανδία).

     Στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το β' εξάμηνο του 2016, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων και καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών, κατέγραψαν οριακά θετικούς ρυθμούς μεταβολής σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (0,2% και στις δύο περιπτώσεις). Όσον αφορά δε τα μισθώματα, αν και οι πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων συνεχίστηκαν και το 2016, ο δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψε, για πρώτη φορά από το 2010 – που συλλέγουμε στοιχεία – οριακή αύξηση, 0,3%, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2016. Σωρευτικά, από το α΄ εξάμηνο του 2010 έως και το β΄ εξάμηνο 2016, οι ονομαστικές τιμές των γραφειακών χώρων και καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών έχουν υποχωρήσει κατά 30%, περίπου.

     Οι αποδόσεις των επαγγελματικών ακινήτων υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, αν και έχουν υποχωρήσει σημαντικά κατά την τελευταία διετία (περίπου 7,5% και 8,5% για τα γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών, αντίστοιχα), βρίσκονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες (αποδόσεις γραφείων σε Βερολίνο, Λονδίνο, Στοκχόλμη και Ρώμη της τάξεως του 3,5% - 4,5%). Είναι σαφές, τόνισε ο κ. Μητράκος, ότι αντίστοιχες αποδόσεις στη ζώνη του Ευρώ, είναι δυσεύρετες και σίγουρα ελκυστικές για τους επενδυτές. Το αυξημένο ενδιαφέρον για ακίνητα – ειδικά γραφεία – υψηλών προδιαγραφών αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το ποσοστό των αντίστοιχων κενών χώρων βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 5% στην Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα οι νέες αναπτύξεις παραμένουν καθηλωμένες.

    Όπως ανέφερε ο υποδιοικητής της ΤτΕ, οι αιτίες είναι πολλές και μπορούν να αναζητηθούν τόσο στο ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και στις δυσμενείς συνθήκες χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, όσο και στις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κτηματαγοράς: γραφειοκρατία, πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης των ακινήτων και το συνεχώς μεταβαλλόμενο, δυστυχώς προς το δυσμενέστερο, φορολογικό θεσμικό πλαίσιο.

   Όπως σημείωσε ο κ. Μητράκος, μέχρι το 2010 η φορολογία στην κατοχή των ακινήτων ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν υπερέβαινε το 0,5%-0,6%, ενώ το 2016 ξεπέρασε το 2% (2,2% βάσει των στοιχείων της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου), κατατάσσοντας πλέον την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με την υψηλότερη φορολογία στα ακίνητα. Από τη φορολογική επιβάρυνση των τελευταίων ετών δεν εξαιρέθηκαν τελικά ούτε και οι έμμεσες επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία, καθώς κατά το 2016 ανατράπηκε δραματικά και το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).

Τα τουριστικά ακίνητα

     Παρά τις όποιες αντιξοότητες και αντικειμενικές δυσκολίες, ο τομέας των τουριστικών ακινήτων, ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος με την καλή πορεία του τουρισμού τα τελευταία έτη, σε όλη τη διάρκεια της κρίσης αποδείχθηκε ο πιο ανθεκτικός τομέας της ελληνικής αγοράς ακινήτων και της οικονομίας γενικότερα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα του 2016, δρομολογήθηκε στην Αττική αξιόλογος αριθμός επενδύσεων, οι οποίες αφορούν την επαναλειτουργία ή αναβάθμιση παλαιών αλλά και την ανάπτυξη νέων μονάδων υψηλής κατηγορίας, ενώ πράξεις εξαγοράς υφιστάμενων μονάδων, πραγματοποιήθηκαν και σε τουριστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα (Μύκονο, Κέρκυρα, Κω κ.λπ.).

    Εξάλλου, η λειτουργία νέων μονάδων υψηλής κατηγορίας, όπως και η είσοδος διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων πολυτελείας, οι οποίες αποκτούν για πρώτη φορά παρουσία στην Ελλάδα, έρχονται να καλύψουν σταδιακά την υστέρηση της χώρας στην προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων.

   Η προοπτική για ακόμα μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα του τουρισμού, αλλά και της τουριστικής κατοικίας, ενισχύεται και από τη σταδιακή ολοκλήρωση ή δρομολόγηση σημαντικών έργων υποδομής όπως είναι η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η αναβάθμιση των παραχωρηθέντων 14 περιφερειακών αεροδρομίων αλλά και η αναμενόμενη σταδιακή αξιοποίηση των υπόλοιπων περιφερειακών αερολιμένων, οι προγραμματιζόμενες νέες επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά, η αναμενόμενη δρομολόγηση των διαγωνισμών για την αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών (Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας, Λαυρίου κ.ά.), η αξιοποίηση και η ανάπλαση της έκτασης του Ελληνικού κ.ά..

Πηγή:michanikos.gr k
 http://www.capital.g...ton-stin-ellada
=====================================================================
 
 
 
*** Βλ.Σχετ.Αρθρα:
 

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Επαναλαμβανόμενη μετάθεση Εναρξης-Αβεβαιότητα και για Σεπτέμβριο

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Επαναλαμβανόμενη μετάθεση Εναρξης-Αβεβαιότητα και για Σεπτέμβριο

**Σχόλιό μας**:Εδώ και 3 χρόνια συνεχίζεται το σήριαλ με τις επαναλαμβανόμενες ανά μήνα υποσχέσεις επαναπροκήρυξης του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον".
   Μήνα-Μήνα,κάθε χρόνο,μετά από επαναλαμβανόμενες διαβεβεβαιώσεις-ανακοινώσεις ή απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών στην Βουλή για το..."πόσο καλό είναι το πρόγραμμα,τόσες χιλιάδες αιτήσεις-νοικοκυριά....προτεραιότητα η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών....πόσο καλύτερο θα είναι το Νέο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ'οίκον έναντι του παλιού κλπ"...φθάνουμε στον Ιούνιο και μετά εκ των πραγμάτων έχει εφαρμογή  το σλόγκαν των παλιών χειμερινών κινηματογράφων ..."μαζί σας και πάλι από Σεπτέμβριο"....
     Ετσι και τώρα,σύμφωνα με σχετική αρθρογραφία:-Τον ξεχάσαμε και τον Ιούνιο τώρα-Πάμε για....Σεπτέμβριο......Τι να σχολιάσουμε?Ακούει κανείς?......Οταν δεν ενεργοποιούνται 3 χρόνια τώρα,προγράμματα που έχουν πηγές χρηματοδότησης (Εξοικονομώ,ΕΣΠΑ κλπ) τι σημαίνει?-Αμέλεια?Ανεπάρκεια?Ανευθυνότητα??...
     Ιδιοκτήτες κατοικιών ,κατασκευαστικός κλάδος αναμένουν εναγωνίως κάποια νότα αισιοδοξίας εις μάτην,μέχρι τώρα......Θα υπάρξει κάποια διέξοδος?
=================================================================
***Αφορμή Αρθρου:
 
***Αλλα Αρθρα από το Ιστολόγιό μας για "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
================================================================

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:Σύνδεση με Δίκτυο ΔΕΗ- Κατάργηση χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων για ακίνητα των οποίων οι άδειες ανέγερσης εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:Σύνδεση με Δίκτυο ΔΕΗ- Κατάργηση χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων για ακίνητα των οποίων οι άδειες ανέγερσης εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994-*Είχε ήδη καταργηθεί για τις μετά την 1/1/95 Οικοδομές.
 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 17 αυτού, καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση δικαιολογητικών για τα ακίνητα των οποίων οι άδειες ανέγερσης εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994 γιατί είναι ανακόλουθο να διατηρείται η διαδικασία θεώρησης για τα ακίνητα με άδεια οικοδομής μέχρι την 31/12/1994 ενώ έχει ήδη καταργηθεί για τα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας μετά την 01/01/1995 και επειδή για το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων με άδεια ανέγερσης που εκδόθηκε μέχρι 31/12/1994 το δικαίωμα του δημοσίου για έκδοση καταλογιστικών πράξεων έχει ήδη παραγραφεί.

Άρθρο 17
Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων


Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α' 43), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2065/1992 (Α' 113), καταργούνται.
Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287) προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Με την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων καταργείται από 1/1/2014 η διαδικασία προσκόμισης στις Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικών και στη συνέχεια η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης (σχετική η αριθμ. Δ12Α 1015993 ΕΞ 24.1.2014 εγκύκλιος διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων) για ακίνητα των οποίων η άδεια ανέγερσης εκδόθηκε μετά την 01.01.1995.

Η παράγραφος 2 που καταργείται έχει ως εξής:

"2. Για την τοποθέτηση μετρητών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τον αδειούχο εγκαταστάτη προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ. Ε.Η.) το ένα αντίτυπο θα υποβάλλεται από τον ηλεκτρολόγο στην αρμόδια για τη φορολογία αυτού δημόσια οικονομική υπηρεσία και το άλλο θεωρημένο από την υπηρεσία αυτή θα υποβάλλεται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε και το άλλο τίθεται στο φάκελο του ηλεκτρολόγου. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δεν θα εγκρίνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν η βεβαίωση δεν είναι θεωρημένη από την αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Για να γίνει η θεώρηση της ανωτέρω βεβαίωσης από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει να επισυνάπτονται, στο αντίτυπο που προορίζεται για την υπηρεσία αυτή, ειδικά έντυπα που θα συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής χωριστά για κάθε επιτηδευματία, καθώς και φωτοαντίγραφο της άδειας ανέγερσης της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής υποχρεούται, μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος να υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να αποδώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην αξία του κόστους κατασκευής της οικοδομής και δεν αποδόθηκε, λόγω έκδοσης ανακριβών στοιχείων. Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής υποχρεούται να αποδώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στη διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής της οικοδομής, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μη υπολογιζόμενου συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) αφαιρούμενης της αξίας του οικοπέδου και ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) ως εμπορικού κέρδους, στην περίπτωση που η οικοδομή ανεγείρεται από τον ιδιοκτήτη, και της συνολικής αξίας των υποβαλλόμενων στοιχείων ανέγερσης της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δεν υποχρεούται να αποδώσει φόρο, αν η ανωτέρω διαφορά είναι μικρότερη της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ή υποβάλλει δικαιολογητικά ότι η αξία κατασκευής της οικοδομής υπολείπεται της ανωτέρω αξίας, λόγω προσωπικής του απασχόλησης στην ανέγερση αυτής ή μη ολοκλήρωσης της κατασκευής της."
 
Πηγή:taxheaven.gr
====================================================================
**Δείτε Σχετικά με
Ρευματοδότηση Οικοδομών-Ειδικά κ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
 ΚΛΙΚ ΕΔΩ
=============================================
 

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 18 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελ Ενημ: 24.5..2017/ 59ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των Ερωταπαντήσεων

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 18 Νέες  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013   (Τελ Ενημ: 24.5..2017/ 59ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των Ερωταπαντήσεων
===============================================================
      Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" δόθηκε  παράταση μέχρι 8.6.2017.,ενώ είναι σε διαβούλευση ο Νέος Νόμος,ίσως ψηφισθεί εντός Ιουνίου
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά την 59η/24.5.2017.με 18 νέες ερωταπαντήσεις
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
       Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων, σχετικά με το νομοσχέδιο Ν 4178 / 2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις", με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       :

Τα 59 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 1.463 ερωτήσεις  , μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:

–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
 --  Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 –   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων  (νέο)
========================================================

Πηγή:teepelop.gr  k  b2green.gr
=======================================================================
                             -Αν έχετε Αυθαίρετα για Τακτοποίηση 
                            
                             -ή θέλετε Ελεγχο Νομιμότητας σε Ακίνητά σας:


Επικοινωνείστε με το Γραφείο με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
=================================================

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:Μπορεί το σπίτι σου να έχει σχεδόν μηδενική κατανάλωση;

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:Μπορεί το σπίτι σου να έχει σχεδόν μηδενική κατανάλωση;
       Μειώστε τις ενεργειακές απώλειες ενός κτιρίου επιλέγοντας τα κατάλληλα δομικά υλικά-Τι είναι το "σπίτι Σχεδόν Μηδενικής  Ενεργειακής Κατανάλωσης"?
 
Τα δομικά υλικά καθορίζουν στο 60% την ενέργεια που σπαταλά το σπίτι σου
      Τα δομικά υλικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου (κυρίως αυτά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου) ενώ μπορούν και να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή του κατάταξή. Θα μπορούσαμε, ανάλογα με τη μεθοδολογία κατασκευής, να κατατάξουμε τις εξωτερικές τοιχοποιίες σε τρεις γενικές κατηγορίες: τις ελαφρές, τις μέσες (ή σύμμικτες) και τις βαριές τοιχοποιίες. Και στις τρεις περιπτώσεις, τα υλικά με τον χαμηλότερο συντελεστής θερμοπερατότητας (δηλαδή τον  συντελεστή που δηλώνει το πόσο ξεγλιστρά η θερμότητα) είναι αυτά που καθορίζουν σε ποσοστό έως και 60% την συνολική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Αυτά τα δομικά υλικά καθιερώθηκε εδώ και πέντε δεκαετίες να ονομάζονται μονωτικά υλικά. Η εξέλιξη τους συνεχίζεται εντυπωσιακά και στις μέρες μας. Η συνήθης τοποθέτηση του μονωτικού υλικού στο κέλυφος του κτιρίου είναι στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας. Με αυτόν τον τρόπο το κτίριο «θωρακίζεται» από την επιρροή των εξωτερικών συνθηκών, ενώ παράλληλα μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης υγρασίας και μούχλας.
     Η συμμετοχή των δομικών υλικών στην κατασκευή ενός κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είναι καθοριστική και προκύπτει από την σωστή προσομοίωση του κτιρίου. Ένα νέου τύπου τούβλο, μια αυξημένη μόνωση, ένα καλύτερης ποιότητας κούφωμα, ένας ενεργειακός υαλοπίνακας, ένας συνδυασμός τελικά αυτών και άλλων υλικών και συστημάτων, μπορούν να οδηγήσουν στο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτίριο (ΣΜΕΚ). 

Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια;
     Ότι το κτίριο του μέλλοντος – κι όταν λέμε μέλλοντος, εννοούμε το κτίριο που μπορούμε και πρέπει να σχεδιάζουμε σήμερα – στην Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμιά ανάγκη θέρμανσης. Θα πρέπει απλά να εκμεταλλεύεται τα εσωτερικά του κέρδη στο μέγιστο βαθμό, τον ήλιο που έχουμε πλούσιο καθώς και ότι «ενέργεια από ΑΠΕ μπορεί να παραχθεί εντός η πλησίον αυτού». Παράλληλα αυτό το κτίριο πρέπει να έχει την ελάχιστη δυνατή ανάγκη ψύξης, μέσα από σωστό βιοκλιματικό σχεδιασμό, την σκίαση και την εκμετάλλευση της θερμικής μάζας, όπου αυτή απαιτείται.

     Στα πλαίσια αυτά η επιλογή των κατάλληλων δομικών υλικών βάσει των προδιαγραφών που απαιτούνται για ένα κτίριο ΣΜΕΚ είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη του στόχου. Η αγορά είναι πλήρης και εξελίσσεται συνέχεια, η τεχνογνωσία υπάρχει και διαδίδεται. Το ζητούμενο είναι να γίνει κοινή αντίληψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μονόδρομος γιατί απλά είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να σταματήσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και, ταυτόχρονα, να κρατήσουμε χρήματα στην τσέπη μας, σήμερα που τα έχουμε περισσότερη ανάγκη
 
  • Μάθε για την σήμανση CE  για να επιλέγεις σωστά
     Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 334/94 ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994, αφορά στη συμμόρφωση των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών (Δομικά Υλικά) και την χρήση σήματος "CE". Ο όρος Δομικά Υλικά περιλαμβάνει τα προϊόντα που κατασκευάζονται για να ενσωματωθούν σε δομικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα πολιτικού μηχανικού. Με βάση αυτήν την Οδηγία, εκδίδονται Ευρωπαϊκά Πρότυπα με σκοπό την συμμόρφωση, ως προς τις καθοριζόμενες από αυτά απαιτήσεις, των εκάστοτε ομάδων ή μεμονωμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για τη σήμανση CE:
1.Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
2.Πυρασφάλεια
3.Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
4.Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης
5.Προστασία κατά του θορύβου
6.Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας
7.Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων (νέα απαίτηση)

      Για πολλά δομικά υλικά (όπως π.χ. διπλοί πολλαπλοί μονωτικοί υαλοπίνακες, ρολά, γκαραζόπορτες και άλλα), υπάρχουν τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα (ΕΝ) και οι προθεσμίες τους για να σημανθούν με CE έχουν λήξει προ πολλού. Στην Ελλάδα όμως, δυστυχώς, υπάρχει μια αδράνεια σε αυτό το θέμα (όπως και σε πολλά άλλα), που συντηρείται από την έλλειψη πληροφόρησης και οργάνωσης.

     Έτσι, η σήμανση "CE" υποδηλώνει ότι το προϊόν πληροί αυτές τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και αποτελεί για τις εταιρίες απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτραπεί η χρήση των προϊόντων αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς προσαρμογή ή επανέλεγχο των προϊόντων τους.
Πήγαινε σε μηχανικό, δεν είναι όλοι κατάλληλοι
      Η μόνη ευθύνη των χρηστών στην προκειμένη περίπτωση είναι να απευθύνονται σε εξειδικευμένους μηχανικούς ενεργειακούς συμβούλους και όχι σε τεχνίτες και πωλητές προϊόντων. Εδώ ας κάνουμε μία παρένθεση: Στην Ελλάδα έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μια κακή νοοτροπία, θεωρούμε πως ο κάθε είδους τεχνίτης ξέρει καλύτερα την κατασκευή από τον όποιο μηχανικό. Σε αυτό ο τελευταίος που έχει ευθύνη είναι ο χρήστης.
       Φταίει το γεγονός ότι οι εμπορικές εταιρείες διευκολύνονται να προωθούν τα προϊόντα τους μέσω των τεχνιτών, οι οποίοι φυσικά προτείνουν τα προϊόντα που ξέρουν και έχουν δουλέψει. Ένας τεχνίτης μόνωσης παραδείγματος χάρη, πρώην σοβατζής συνήθως, ξέρει να τοποθετεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο μόνωση, έτσι όπως τον εκπαίδευσε η εμπορική εταιρεία, αλλά φυσικά δεν γνωρίζει να χρησιμοποιήσει άλλο υλικό, ούτε μπορεί να ξέρει τη σχέση ενεργειακής απόδοσης της εξωτερικής θερμοπρόσοψης και του  κουφώματος.

Εσύ τι υλικά διαλέγεις για το σπίτι σου;
Το δικό σου σπίτι πόση ενέργεια καταναλώνει λόγω των παλιών δομικών υλικών;
 
Πηγή:4green.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ:-ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ:-ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
    ¨Όλη η νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια στα εργοτάξια συγκεντρωμένη συνοπτικά σε ένα σύγγραμμα,επιμελημένη εργασία 112 Σελίδων,Εκδοση '2007, της Μαρίας Σ.Δόση-Σιββά Αρχ. Μηχ ΑΠΘ,Πτυχ.Αρχαιολογίας ΑΠΘ,Τεχν Επιθ Εργασίας,ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας-Θράκης 
Περιέχει:
1. Εισαγωγή.
2. Νομοθεσία Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
3. Σχετική νομοθεσία άλλων υπουργείων.
4. Συνοπτική παρουσίαση βασικών νομοθετημάτων
5. Τεχνικός Ασφάλειας (T.A.)
6. Ορισμοί.
7. Υποχρεώσεις παραγόντων κατασκευής Τεχνικών Έργων.
8. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (H.M.A.)
9. Απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας ανά φάση εργασιών.
• Προετοιμασία εργοταξίου
• Κατεδάφιση
• Εκσκαφή θεμελίωση
• Φέρων οργανισμός
• Εργασίες πληρώσεως
• Γενικές απαιτήσεις
(προσωπικό, σήμανση ασφαλείας,
καιρικές συνθήκες, δάπεδα εργασίας, ανοίγματα οριζοντίων
και κατακόρυφων επιφανειών, σκαλωσιές,
μηχανές-εργαλεία, Μ.Α.Π. κ.α
)
10. Φορητές σκάλες.
11. Στέγες.
12. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) - Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
13. Πίνακας ελέγχου
14. Συμφωνητικά
15. Ενδεικτικός τρόπος ενημέρωσης
Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
16. Παράρτημα
**Μπορείτε να κατεβάσετε το Σύγγραμμα με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Πηγή:Michanikos.gr

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 36 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελ Ενημ: 17.5..2017/ 58ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των Ερωταπαντήσεων

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 36 Νέες  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013   (Τελ Ενημ: 17.5..2017/ 58ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των Ερωταπαντήσεων
===============================================================
      Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" δόθηκε  παράταση μέχρι 8.6.2017.,ενώ είναι σε διαβούλευση ο Νέος Νόμος
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά την 58η/17.5.2017.με 36 νέες ερωταπαντήσεις
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
       Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων, σχετικά με το νομοσχέδιο Ν 4178 / 2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις", με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       :

Τα πενηνταοκτώ, πολύ χρήσιμα αρχεία, με  ΣΥΝΟΛΟ 1.445 Ερωταπαντήσεις, μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:

–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
 
--  Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 
–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων (νέο)
========================================================

Πηγή:teepelop.gr  k  b2green.gr
=======================================================================
                             -Αν έχετε Αυθαίρετα για Τακτοποίηση 
                            
                             -ή θέλετε Ελεγχο Νομιμότητας σε Ακίνητά σας:


Επικοινωνείστε με το Γραφείο με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
=================================================

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Νέο «Εξοικονομώ»: Καμία προτεραιότητα στις παλιές αιτήσεις.......Δυστυχώς.....

Νέο «Εξοικονομώ»: Καμία προτεραιότητα στις παλιές αιτήσεις........Δυστυχώς....

**Σχόλιό μας:Παρ'ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες είχαν υποβάλει πλήρεις φακέλους με τα απαραίτητα για ένταξη στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'οίκον" στο πλαίσιο ανοικτής Πρόσκλησης αρμοδίων Υπηρεσιών,ελάχιστες μόνον πήραν εγκρίσεις, ως επιλαχούσες το 2016.Αιτιολογία: η εξάντληση πόρων,για την οποία,όμως, κανείς δεν φρόντισε να ενημερώσει,με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποστεί δαπάνες,χωρίς προοπτική έγκρισης και να αισθάνονται "ριγμένοι".Ετσι φαίνεται από την τρέχουσα αρθρογραφία,όπως εκτίθεται στο παρακάτω άρθρο από φιλική Ιστοσελίδα Michanikos-online.gr...Αλλά και το "Νέο Εξοικονομώ" ακόμη..."σέρνεται" με ολοένα νέες εξαγγελίες επανέναρξης από μήνα σε μήνα(τελευταίεςεκτιμήσεις μιλούν για Ιούνιο ή και Φθινόπωρο,κατά τα γνωστά...Είδομεν)
=======================================================================
      Με τον πιο επίσημο τρόπο – και μάλιστα κατηγορηματικά – κλείνουν την πόρτα οι αρμόδιοι Υπουργοί στην πιθανότητα να «μοριοδοτηθούν» ή να έχουν προτεραιότητα οι εκκρεμείς αιτήσεις του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που δεν κατάφεραν να λάβουν τις σχετικές κρατικές ενισχύσεις και παραμένουν «παγωμένες» από το 2014.
     Τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, που έχει την αρμοδιότητα όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όσο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης διαβεβαίωσαν με επιστολή τους τη Βουλή, σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης, ότι δεν είναι εφικτή η ένταξη με προνομιακούς όρους ή προτεραιότητα στο νέο «εξοικονομώ» των δικαιούχων που είχαν αιτηθεί την ένταξή τους ή είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αλλά δεν πρόλαβαν να λάβουν τις σχετικές επιχορηγήσεις και δάνεια, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.
     Ο βασικός λόγος που τα αρμόδια Υπουργεία «κλείνουν την πόρτα» στις παλαιές αιτήσεις είναι το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης μεταξύ όσων κάνουν αίτηση στο νέο πρόγραμμα αλλά και οι διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις που θα έχει το νέο εξοικονομώ, τόσο όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους και τις τεχνικές προϋποθέσεις επίτευξής τους, όσο και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα εισοδηματικά κριτήρια.
     Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Χαρίτσης επικαλείται συγκεκριμένους λόγους που κάνουν καθιστούν δύσκολο να δοθεί προτεραιότητα στους αιτούντες οι οποίοι δεν επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013.
 
Οι βασικοί λόγοι είναι:
⦁ Ο επανασχεδιασμός των κριτηρίων επιλογής και ένταξης των νοικοκυριών
⦁ Η επικείμενη επικαιροποίηση του ΚΕΝΑΚ που αποτελεί όρο (αιρεσιμότητα, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς) για τη χρηματοδότηση πράξεων ενεργειακής αναβάθμισης (και επομένως έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το νέο κανονισμό)
     Επίσης ο Αλέξης Χαρίτσης τονίζει ότι ακόμη και σε περίπτωση μπορούσε να υπάρξει μια κάποια μορφή μέριμνας για τις παλαιές αιτήσεις αυτό θα απαιτούσε επικαιροποίηση δικαιολογητικών, του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας των ωφελούμενων κλπ, ενώ καταλήγει αναφέροντας ότι σε περίπτωση που δίνονταν προτεραιότητα στην υπαγωγή των παλαιών αιτήσεων θα προέκυπτε θέμα άνισης μεταχείρισης.
     Από την πλευρά του, ο Γιώργος Σταθάκης τονίζει στην επιστολή του ότι στο νέο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα υπάρχουν νέοι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί, κυρίως όσον αφορά τον ενεργειακό στόχο, και νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία. Κατά συνέπεια, τονίζει ο ΥΠΕΝ, θα πρέπει να ακολουθηθεί νέα διαδικασία υποβολής αίτησης, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες υπαγωγής της αίτησής τους στο νέο πρόγραμμα.
    Θυμίζουμε ότι φορείς της αγοράς πρότειναν, όπως αποκάλυψε η Voria.gr, την εφαρμογή ενός παράλληλου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», το οποίο θα ικανοποιήσει τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος από τις αιτήσεις που παραμένουν «παγωμένες» από το τέλος του 2014 και θα τρέξει ανεξάρτητα από το νέο «Εξοικονομώ», με χρηματοδότηση από άλλους πόρους, όπως το Ταμείο Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, και οι επιστροφές του προγράμματος ΤΕΠΙΧ1, αλλά η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει λάβει τις οριστικές της αποφάσεις.
     Πηγή:michanikos-online.gr

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΥΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:Υποχρεωτική και στην ΠΕ Καστοριάς-Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) στην περιοχή Αργους Ορεστικού Καστοριάς


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΥΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:Υποχρεωτική και στην ΠΕ Καστοριάς-
Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)  στην περιοχή Αργους Ορεστικού Καστοριάς.

1.Γενικά

        Μια νέα υποχρέωση πλέον αρχίζει να εφαρμόζεται  για όσους εκτελούν Τεχνικά Εργα(ιδοκτήτες Οικοδομών,κατασκευαστές-εργολάβους-Μηχανικούς) και στην περιοχή της  ΠΕ Καστοριάς
   Αφορά την διαχείριση-ανακύκλωση των προϊόντων εκσκαφών,καθαιρέσεων-κατεδαφίσεων
,προϊόντα που πλέον δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον αλλά πρέπει να οδηγούνται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ- Απόβλητα Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
         Ετσι για την έκδοση Αδειας Δόμησης απαιτείται πλέον :
  • -Υποβολή στην ΥΔΟΜ "Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων κατασκευών"
  • -Σύμβαση με πιστοποιημένη Εταιρεία Διαχείρισης
  • -Εγγυητική Επιστολή(για συμμόρφωση,στην ημερίδα αναφέρθηκε ενδεικτικά ένα ύψος πχ.των 50€??)
        Είχαμε αναφερθεί, σε προηγούμενο άρθρο μας, για την Ειδική Ενημερωτική Εκδήλωση
όπου ανακοινώθηκε πλέον  η επέκταση του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Εκαι στην .ΠΕ Καστοριάς
 
       **Περισσότερα δείτε στην Σελίδα της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ
 
2.Ειδική Ενημέρωση
 
      Από την Σελίδα της εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ που έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων κατασκευών στο Αργος Ορεστικό,παραθέτουμε σχετική ενημέρωση.
================================================
Η Ευρωπαϊκή και εθνική Νομοθεσία είναι αυστηρή και έχει ως   στόχο να ελαττώσει ή ακόμα και να εξαλείψει  την ποσότητα των ΑΕΚΚ που απορρίπτονται παράνομα στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των μονάδων Ανακύκλωσης Αποβλήτων,Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών. Στη συνέχεια στόχος είναι να διοχετεύσει στην αγορά τα ανακυκλωμένα πλέον αδρανή για χρήση σε όλα τα κατασκευαστικά, ιδιωτικά και δημόσια έργα. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
 
Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ έχοντας συντάξει τις σχετικές τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και έχει υπαχθεί σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/22.12.03)   για : «χώρο προσωρινής αποθήκευσης και υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικινδύνων στερεών Αποβλήτων Εκσκαφών , Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε ιδιόκτητα αγροκτήματα στο δημοτικό διαμέρισμα Άργους Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
Είναι επίσημος συνεργάτης  του ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων << Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.-ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.>> απο τις 26-08-2016 και αρ. Πρωτ. Αδ.116194/09-08-2016ΑΔΑ: ΩΓΑ2ΟΡ1Γ-ΛΕ1
Τα απόβλητα που δεν συλλέγονται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου αλλά με τα φορτηγά του είναι τα αποκαλούμενα «μπαζοαπορρίμματα» και ογκώδη απόβλητα.
Προκύπτουν από δραστηριότητες κυρίως ιδιωτών, όπως ανακαινίσεις, μετατροπές κατοικιών ή καταστημάτων, οι οποίες δεν καταγράφονται στις υπηρεσίες δόμησης από τις οποίες παράγονται καθημερινά σημαντικές ποσότητες. Τοποθετούνται κυρίως δίπλα στους πράσινους κάδους είτε σε πλαστικές σακούλες είτε χύδην. Περιλαμβάνουν σπασμένα σκυροδέματα, τούβλα, κεραμικά, σοβάδες, ξύλα, πλαστικά κλπ. Επίσης σε αυτά τα απόβλητα τοποθετούνται αντικείμενα όπως έπιπλα, στοιχεία μπάνιου, στρώματα κλπ.
Στην ίδια κατηγορία υπάγονται απόβλητα από περιποίηση δημοτικών εγκαταστάσεων, όπως κήποι, παιδικές χαρές, πάρκα, αυλές σχολείων κλπ.
Τα παραπάνω απόβλητα χαρακτηρίζονται δημοτικά απόβλητα, εφόσον συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και φέρουν το κωδικό απόβλητου 20 03 07 του ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Αποβλήτων) ογκώδη απόβλητα.
Για τα απόβλητα αυτά δεν υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης αλλά βάσει της ΚΥΑ 50910 αλλά και του Ν. 4042 πρέπει να οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Δεν δύναται να οδηγούνται κατ ευθείαν σε ΧΥΤΑ εφόσον πρέπει πρώτα  υποστούν επεξεργασία διαλογής και τεμαχισμού , προκειμένου να μειωθούν οι προς τελική διάθεση ποσότητες βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 29407.
Ειδικότερα πρέπει :
  • Τα δενδροφυτικά προϊόντα (κλαδιά, φύλλα , δενδρύλια , θάμνοι, γκαζόν κλπ. ) πρέπει να διαλογιστούν , να τεμαχιστούν και να οδηγηθούν προς παραγωγή ΧΟΥΜΟΥΣ.
  • Τα παλιά έπιπλα όπως ντουλάπες , κρεβάτια , καναπέδες , τραπέζια κλπ πρέπει να διαλυθούν στα επί μέρους ειδικά στοιχεία τους (μέταλλο , ξύλο , ύφασμα , αφρολέξ κλπ) και το καθένα από τα επί μέρους στοιχεία αφού υποστεί την προβλεπόμενη πρωτογενή επεξεργασία πρέπει να οδηγηθεί σε φορείς τελικής επεξεργασίας – ανακύκλωσης.
  • Τα στοιχεία από σκυρόδεμα (πλάκες , κολώνες, τοιχία κλπ) αφού διαχωριστούν από τους σιδηρούς οπλισμούς που πιθανόν εμπεριέχουν ομοίως οδηγούνται προς ανακύκλωση, δηλαδή τα σιδηρά τεμάχια για επαναχύτευση και τα υπολείμματα σκυροδέματος για παραγωγή αδρανών υλικών . Ομοίως την ίδια διαδικασία υφίστανται αφού διαχωριστούν σε ομοειδείς κατηγορίες τα υπόλοιπα δομικά υλικά (τούβλα , κεραμίδια, σοβάδες, πέτρες , πλάκες , κυβόλιθοι κλπ).
  • Τα πλαστικά διαχωρίζονται καταρχήν από τα υπόλοιπα υλικά, κατηγοριοποιούνται , τεμαχίζονται και οδηγούνται σε κατάλληλους φορείς για περαιτέρω ανακύκλωση.
Μετά την κατά περίπτωση προσήκουσα διαδικασία χειροδιαλογής , κατηγοριοποίησης κατά όμοιο υλικό , την καταρχήν φυσική επεξεργασία προετοιμασίας για ανακύκλωση και αποστολή τους στους ανάλογους φορείς ανακύκλωσης, τα τελικά προϊόντα που δεν επιδέχονται ανακύκλωσης  (χώματα , αδρανή κλπ) πηγαίνουν σε Εγκεκριμένο Χώρο Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

    Περιγραφή μονάδας Α.Ε.Κ.Κ. της Εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ:
Η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. η οποία βρίσκεται στις εγκαταστάσεις μας στο Αργός Ορεστικό Καστοριάς, είναι μία σύγχρονη μονάδα με σκοπό την ανακύκλωση υλικών ή αντικειμένων που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις από έργα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.
Η μονάδα επιτυγχάνει τον βασικό διαχωρισμό των  υλικών.
Τα αδειοδοτημένα οχήματα συλλογής και μεταφοράς των Α.ΕΚ.Κ., οδεύουν στο χώρο της μονάδας όπου αρχικά ζυγίζονται και παράλληλα, γίνεται ένας μακροσκοπικός έλεγχος των μεταφερόμενων Α.ΕΚ.Κ. Αφού διαπιστωθεί η συμβατότητα του φορτίου αποβλήτων με τους κωδικούς Άδειας της μονάδας τα οχήματα κινούνται εσωτερικά της μονάδας κατευθυνόμενα στο χώρο εκφόρτωσης.

Υπάρχουν 5 κύριες κατηγορίες υλικών οι οποίες είναι:
1) Τα απόβλητα  καθαιρέσεων ( καθαρά απόβλητα άοπλου σκυροδέματος, ασφάλτου,κατασκευών και πλακοστρώσεων).
2) Τα απόβλητα καθαιρέσεων (ανάμικτα απόβλητα αόπλου σκυροδέματος, ασφάλτου, πλακοστρώσεων με χώματα, απόβλητα εκσκαφών όπως περίσσεια χωμάτων απο ιδιωτικά έργα ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος.
3) Απόβλητα κατεδαφίσεων ( σκυρόδεμα και τοιχοποιία χωρίς πολλά πρόσμικτα υλικά ξύλου, πλαστικού και βαρέως οπλισμένων σκυροδεμάτων)
4) Απόβλητα κατεδαφίσεων ( σκυρόδεμα και τοιχοποιία με πολλά πρόσμικτα υλικά ξύλου, πλαστικού).
5) Απόβλητα ανακαινίσεων.
Κατά την έξοδο του οχήματος, εκδίδεται από την μονάδα δελτίο παραλαβής με ζυγολόγιο.
Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 2467022932-2467041323 και 6906463365. Πηγή:anodos-ate.gr
=======================================================================