Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Υγιειονομικού Ενδιαφέροντος: Νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κατατέθηκε στη Βουλή

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Υγιειονομικού Ενδιαφέροντος: Νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κατατέθηκε στη Βουλή  (Νοέ 26 2016)  
 

     Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με διατάξεις που διευκολύνουν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων.

    Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:
 • -Προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά μια σειρά πεδίων ,θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου. Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, με βάση την πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου. Έτσι ο χρόνος σύστασης περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.
 • -Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας.
 • Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.
 • -Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου.
Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα.
 • -Προβλέπεται η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET την στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.
 ====================================================================

Κατεβάστε εδώ την αιτιολογική έκθεση

Κατεβάστε εδώ το νομοσχέδιο

Πηγή:Michanikos.gr  k  http://www.thetoc.gr...si-epixeirisewn
=====================================================================

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Η ανακαίνιση των κτιρίων «κλειδί» για την εξοικονόμηση ενέργειας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Η ανακαίνιση των κτιρίων «κλειδί» για την εξοικονόμηση ενέργειας

      Τεράστια οφέλη για το περιβάλλον και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιφέρει η ριζική ανακαίνιση των κτηρίων πάσης φύσεως στην Ευρώπη, δυνάμενη να προκαλέσει έως και 75% μείωση στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το έτος 2050, σε σχέση με το 2010.
    Σύμφωνα με σχετική καταγραφή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κτήρια στην ΕΕ είναι «υπεύθυνα» για το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης, για το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για το 55% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, επί της ουσίας ο περιορισμός των εκπομπών CO2 και η εξοικονόμηση ενέργειας από το κτηριακό απόθεμα της Ένωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα, προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ.
    Το κτηριακό στοκ της ΕΕ είναι σχετικά μεγάλης ηλικίας και πάνω από το 40% αυτού έχει ανεγερθεί πριν από το 1960 και το 90% πριν το 1990.
    Ο δε ρυθμός με τον οποίο καινούργια κτήρια είτε αντικαθιστούν το παλαιό απόθεμα είτε το μεγαλώνουν, είναι χαμηλός, δηλαδή περίπου 1% ετησίως.
    Επομένως, για να περιοριστεί το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων χρειάζονται εκτεταμένες ανακαινίσεις, οι οποίες υλοποιούνται μέχρι στιγμής με αργούς ρυθμούς μόλις 1-2% επί του συνολικού κτιριακού στοκ σε ετήσια βάση. Ο τομέας της ανακαίνισης παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικός για την κατασκευαστική δραστηριότητα της ΕΕ, καθώς αντιπροσωπεύει το 57% αυτής.
    Σύμφωνα με μία πρόσφατη σχετική έρευνα, το μέγεθος σε αξία της αγοράς ανακαινίσεων στην Ευρώπη ήταν 109 δις. Ευρώ το 2015 και ο αριθμός των απασχολούμενων σε αυτήν 882.900.
    Στο πλαίσιο αυτό έχει υπολογιστεί πως η ετήσια επένδυση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων θα χρειαστεί να αυξηθεί από τα 12 δις. Ευρώ το 2014, σε 60 δις. Ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας στην ΕΕ κατά 20% μέχρι το έτος 2020.
    Την ίδια στιγμή, οι ανακαινίσεις θα βάλουν ένα «φρένο» και στο φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο αυξάνεται στην ΕΕ, καθώς το ποσοστό του πληθυσμού, που αδυνατεί λόγω οικονομικής στενότητας, να θερμάνει το σπίτι του, προσέγγισε το 10,2% το 2014, έναντι 9,5% το 2010.
   Η ανακαίνιση μπορεί να συρρικνώσει τα ποσά, που απαιτούνται για την θέρμανση των οικιών, εξαιτίας της καλύτερης μόνωσης τους και να ελαφρύνει τον σχετικό λογαριασμό των νοικοκυριών.     Να σημειωθεί πως τα περισσότερα νοικοκυριά σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας βρίσκονται στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ουγγαρία.
 
Πηγή:b2green.gr
=======================================================================
 
 
**Δείτε στο Ιστολόγιό μας άρθρα σχετικά με ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
=======================================================================

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:Επενδυτική Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:
Επενδυτική Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος

        Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα που διοργάνωσε το B2Green.gr σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος sealab.gr του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με θέμα «Το παρόν και το μέλλον του προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον"».
       Η αποδοχή των επαγγελματιών του χώρου αλλά και η ενεργή συμμετοχή θεσμικών εκπρόσωπων, ακαδημαϊκών και διακεκριμένων στελεχών της αγοράς στο κάλεσμα του B2Green για συζήτηση σχετικά με το "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον", ήταν μοναδική. Στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, βρέθηκαν συνολικά περίπου 400 σύνεδροι, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σημασία του προγράμματος, τόσο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και για τους επαγγελματίες του χώρου.
    Έπειτα από τις 2 πρώτες ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις της ημερίδας «Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" - Α' μέρος» και «Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' Οίκον. Αποτίμηση του παλιού προγράμματος και εκτιμήσεις για το νέο», παραθέτουμε την άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση «Επενδυτική Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος», από τον Δρ Καλδέλλη Ιωάννη, Καθηγητή ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, Δ/ντη Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά & Νήσων.
     Σημειώνουμε επιπλέον πως η παρουσίαση αφορά σε μελέτη η οποία βραβεύθηκε ως η 2η καλύτερη μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε..
 
Δείτε παρακάτω το αρχείο της παρουσίασης:
 
 
Παρακολουθήστε παρακάτω το video της παρουσίασης:ΚΛΙΚ ΕΔΩ Youtube
 
Πηγή:b2green.gr
===================================================================
**Δείτε από την ίδια Ημερίδα: Εισηγήσεις-Παρουσιάσεις:
-Άριστη Κατανομή Επενδυτικού Κόστους Ανακαίνισης Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος

-Αποτελέσματα έρευνας για το ''Εξοικονομώ'': δεδομένα έρευνας και συγκεντρωτικά αποτελέσματα
 • -Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' Οίκον. Αποτίμηση του παλιού προγράμματος και εκτιμήσεις για το νέο
 • -Εξοικονόμηση κατ' οίκον από τη σκοπιά του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Προβλήματα και προτάσεις επίλυσης τους.......ΚΛΙΚ VIDEO
 • -Ο ρόλος των ΟΤΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε NZEB
 • ================================================================

 • Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

  ΑΚΙΝΗΤΑ:Τι "ιδέες" κυοφορούνται για αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών

  ΑΚΙΝΗΤΑ:Τι "ιδέες" κυοφορούνται για  αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών
   
  **Σχόλιο:ενώ η Κτηματαγορά έχει περιέλθει σε πλήρη στασιμότητα με την οικονομική δυσπραγία των τελευταίων ετών της κρίσης,τα ακίνητα νάχουν γίνει ουσιαστικά "ακίνητα",με την αδιάκοπη ανανεούμενη με ολοένα νέες ιδέες φοροεπιδρομή,με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται συνεχώς σε αδιέξοδο, εν μέσω πιέσεων από τον συνδυασμό μείωση εισοδημάτων+αύξηση φορολογικών βαρών,διαβάζουμε τώρα  ότι είναι στα σκαριά "διαδικασία τροποποίησης των αντικειμενικών αξιών ώστε αυτές να ταυτιστούν με τις εμπορικές".
        Αλλά μήπως το πρόβλημα για τον πολίτη είναι επί ποίων αξιών θα πληρώνει χαράτσια ή το αν και πόσα χαράτσια και σε τι ύψος θα πληρώνει?
        Ας κάνουν όποιες αλλαγές νομίζουν, αλλά να μειώσουν τους φορολογικούς συντελεστές ώστε να μειωθούν οι φόροι.
        Αλλά ,δυστυχώς ,όπως πάντα κάθε νέα ιδέα "μεταρρυθμίσεων" ξεκινά από τον στόχο  της αύξησης φορολογικών εσόδων,έτσι που δεν μπορεί να περιμένει κανείς κάποια φορολογική ανάσα για ανάκαμψη της Κτηματαγοράς....
        Αλλά μήπως αυτό,πέραν της αφαίμαξης των πολιτών,δεν καταντά και επιζήμιο για τα ίδια τα φορολογικά έσοδα με την νέκρωση της Κτηματαγοράς?
   
  Το Αρθρο "Ετοιμάζουν και νέα ηλεκτροσοκ" από Real Estate News
   
  Η διαδικασία τροποποίησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ώστε αυτές να ταυτιστούν με τις εμπορικές, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:
  1.     Μέχρι τον προσεχή Μάρτιο θα πρέπει να γίνει επανεξέταση όλων των εμπορικών ακινήτων (σ.σ ουσιαστικά να επαναπροσδιοριστούν όχι μόνο οι τιμές ζώνης αλλά και οι συντελεστές εμπορικότητας οι οποίοι πλέον δεν έχουν καμία σχέση με τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.)
   
  2.     Θα υπάρξει εκτεταμένη διαδικασία πιστοποίησης της ακρίβειας των όσων έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9 έχουν γίνει πολλά λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν ενόψει και της επιβολής του φόρου κατοχής στα αγροτεμάχια. Μέσα στο επόμενο διάστημα, θα αποφασιστεί αν η διαδικασία πιστοποποίησης θα γίνει για μια ακόμη φορά με πρόσκληση στους ιδιοκτήτες να ελέγξουν την ακρίβεια των αναγραφόμενων στο Ε9.
   
  3. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, θα πρέπει να έχει επέλθει –και μάλιστα αυτή τη φορά δια νόμου και όχι με αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών η εξίσωση των πραγματικών τιμών με τις αντικειμενικές. Ουσιαστικά, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα αντικειμενικών αξιών το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον. Θα προβλέπει μάλιστα ρήτρες «προσαρμογής» των αξιών της εφορίας στα δεδομένα της αγοράς ώστε να μην ξαναυπάρξει «κενό» ανάμεσα στις θεωρητικές αξίες και σε αυτές που ισχύουν στην αγορά.
  Είναι προφανές ότι με την αλλαγή των αξιών, θα επηρεαστεί η εισπρακτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ, όχι για το 2017 αλλά για το 2018. Έτσι, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το 2017 θα γίνουν οριακές αλλαγές στον φόρο. Ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει ελαφρύνσεις για τους μικροϊδιοκτήτες με το πιθανότερο σενάριο να φέρνει πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους σήμερα έχουν εισοδήματα κάτω από 9000 ευρώ με αποτέλεσμα να δικαιούνται έκπτωση της τάξεως του 50%.  Το δημοσιονομικό κόστος για να αυξηθεί το ποσοστό της έκπτωσης από το 50% που ισχύει σήμερα, στο 100% αγγίζει τα 80-85 εκατ. ευρώ με τον αριθμό των ενδιαφερομένων να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Κατά μέσο όρο, αναλογούν περίπου 80-85 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο.
  Το κόστος της επέκτασης της έκπτωσης, θα καλυφθεί –αυτό θεωρείται από τώρα δεδομένο καθώς οι δανειστές δεν θα δεχθούν περαιτέρω μείωση της συνολικής βεβαίωσης φόρου από τα 3,17 δισ. ευρώ που έκλεισε φέτος- με την επιβολή του συμπληρωματικού φόρου στα αγροτεμάχια. Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων είναι περίπου 3,7 εκατ. άτομα. Από αυτούς όμως, λιγότεροι από 200.000 κινδυνεύουν να ενταχθούν στον συμπληρωματικό φόρο ή να πληρώσουν περισσότερο συμπληρωματικό φόρο με το που θα συνυπολογιστούν στην περιουσία και τα αγροτεμάχια.
  Το μέτρο, μπορεί να αποδώσει εισπρακτικά έως και 270 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη επεξεργαστεί σενάρια εφαρμογής μειωτικών συντελεστών προκειμένου να αποφύγει τις υπερβολικές φορολογήσεις μερικών δεκάδων χιλιάδων ιδιοκτητών. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι αντί για 500-1000 ευρώ που θα πληρώσουν το 2016, θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκκαθαριστικά της τάξεως των 15-20.000 ευρώ αν εφαρμοστεί πλήρως το μέτρο. Εξετάζεται, η αξία των αγροτεμαχίων να μην λαμβάνεται στο σύνολο της υπόψη αλλά σε ένα ποσοστό (π.χ 30%) ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα υπερφορολόγησης.
  Ενόψει των αλλαγών που έρχονται στη φορολόγηση των ακινήτων, η ομοσπονδία των ιδιοκτητών ακινήτων εξέδωσε χθες ανακοίνωση για τα αιτήματα των μελών τα οποία έχουν, ανά κατηγορία, ως εξής:
   
  -ΕΝΦΙΑ: Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μειωτικός συντελεστής για τα κενά κτίσματα, μείωση επιβάρυνσης αστικής ιδιοκτησίας.
  -Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Περαιτέρω μείωση τιμών ζώνης και συντελεστών εμπορικότητας, με προτεραιότητα στις ζώνες που παραλείφθηκαν στην προηγούμενη μείωση, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  -Φόρος Υπεραξίας: Να παραταθεί η αναστολή εφαρμογής του για μια ακόμη τριετία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εφαρμογής του.
  Κληρονομιά-δωρεά: Να εγκαταλειφθεί κάθε ιδέα επαύξησης της σχετικής φορολογίας, εν όψει και του κινήματος «ΔΕΝ …ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ!».
  Εκχώρηση ακινήτων έναντι φόρων ακινήτων: Να αναγνωριστεί ως μονομερές δικαίωμα των φορολογουμένων, να εκχωρούν αστικό ακίνητο πλήρους κυριότητας της επιλογής τους, για χρέη άνω των 10.000€, αντί να επιλέγει το Δημόσιο ποιό ακίνητο θα κατάσχει.
  Τουριστικές μισθώσεις: Να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 του ΚΦΕ περί «επιτηδευματία» κατόπιν τριών ομοειδών συναλλαγών ανά διετία. Να μην επιβληθούν ποσοτικοί ή χρονικοί περιορισμοί στην εκμίσθωση ακινήτων, ούτε υψηλή πρόσθετη φορολογία, διότι εν τέλει το δημόσιο θα χάσει έσοδα, αντί να κερδίσει.

  Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Νέα Απόφαση - Τα 2.528 νέα ονόματα ωφελούμενων στο ''Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον''

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Νέα Απόφαση - Τα 2.528 νέα ονόματα ωφελούμενων στο ''Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον''
   
  Μια νέα Απόφαση,αφού όπως είχαμε γράψει σε προηγούμενο άρθρο, εξασφαλίσθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση, εντάσσει νέους  2.528 επιλαχόντες παλιών αιτήσεων στο "Εξοικονόμηση Κατ"οίκον"
   
        Σε συνέχεια της  απόφασης  υπαγωγής 5.046 νοικοκυριών συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 56.462.314,33 ευρώ στο πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον"  της πρόσθετης υπαγωγής 35 επιλαχόντων ωφελούμενων, και της ανακοίνωσης υπαγωγής επιπλέον 909 ωφελούμενων, το ΕΤΕΑΝ ανακοίνωσε επιπλέον ονόματα δικαιούχων.
     Συνολικά υπάγονται 2.528 επιπλέον ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 28.798.681,20 €, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της απόφασης.
      Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.
      Η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του δανείου.
      Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί.
      Τα ωφελήματα του Προγράμματος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και στους όρους της σύμβασης δανείου με το χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
      Οι Δικαιούχοι του Πίνακα 2 θα ενημερωθούν για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσης στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, έως και τις 15/12/2016.
  *** Δείτε την απόφαση με όλα τα νέα ονόματα εδώ.
   
  Πηγή:b2green.gr

  Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Λουλουδιασμένη η Γειτονιά -Αγορά-Πεζόδρομος Αρτη-Καστοριά

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Λουλουδιασμένη η Γειτονιά -Αγορά-Πεζόδρομος Αρτη-Καστοριά
   
  Πέραν από τα καθαρά τεχνικά θέματα που ως γνωστόν απασχολούν το Ιστολόγιό μας,σήμερα δεν θα  μπορούσαμε να παραλείψουμε μια αναφορά σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία σε κεντρικό πεζόδρομο στην Αγορά της Καστοριάς.
   
  Η γειτονιά μας,-Πεζόδρομος Στρ.Αρτη Καστοριά,όπου και το Γραφείο μας

  =================================================
  -Μια πολύ καλή ιδέα είχαν καταστηματάρχες της περιοχής,δίνοντας με δική τους πρωτοβουλία,σήμερα από το πρωϊ, μια ευχάριστη λουλουδιασμένη εικόνα κατά μήκος των καταστημάτων...
  -Αναρωτηθήκαμε μήπως είχε σχέση με κάποια δημοτική πρωτοβουλία που αυτές τις μέρες εκδηλώνεται για την Επέτειο Απελευθέρωσης της Πόλης,αλλά με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία
  ====================================================
  Συγχαρητήρια και καλές δουλειές σε όλους.......  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Τι Αλλαγές αναμένονται στο υπό σχεδιασμό νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμησης Κατ' Οίκον».

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Τι Αλλαγές αναμένονται στο υπό σχεδιασμό νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμησης Κατ' Οίκον».
   
          **Σχόλιο:Εχουμε ξαναγράψει για τις ολοένα εξαγγελόμενες και ανασχεδιαζόμενες αλλαγές στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον".
         Μέχρι να "ωριμάσει" ο ανασχεδιασμός,κάπως σαν την παλιά διαφήμιση των φίλων μάρκας ουίσκι που παίζουν με τις τάπες περιμένοντας την ωρίμασνσή του, οι ενδιαφερόμενοι για το "Εξοικονόμηση κατΌίκον" έχουν να "παίζουν" διαβάζοντας διάφορες δηλώσεις,ανακοινώσεις,εξαγγελίες,δημοσιεύσεις για εξεύρεση ή δέσμευση πόρων κλπ.
        Η μεγάλη διάρκεια ωρίμανσης κάποιες φορές οδηγεί σε "σάπισμα",αλλά έστω, αν υλοποιηθούν τα εξαγγελθέντα, είναι προς την σωστή κατεύθυνση....Αρκεί να αναθεωρηθεί εγκαίρως και ο ΚΕΝΑΚ(Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) που είναι αναγκαία προϋπόθεση για εξασφάλιση χρηματοδότησης.........Υπομονή και ...Είδομεν.....
   
  Το σχετικό Αρθρο
   
          Στην ημερίδα που πραγματοποίησε το B2Green.gr σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ sealab.gr, το Σάββατο 05/11 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, παρουσιάστηκαν αλλαγές στο νέο "εξοικονομώ", οι οποίες αφορούν κυρίως σε θέματα βελτίωσης των διαδικασιών, της ταχύτητας έκδοσης αποφάσεων, της μείωσης του ποσοστού απόρριψης αιτήσεων και της εξασφάλισης υλοποίησης ολοκληρωμένων ενεργειακών παρεμβάσεων.

         Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρουσίαση της κας Ιωάννας Νίκου (Προϊσταμένης Μονάδας Α, Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), στους στόχους του νέου προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των εξής προβλημάτων:
  • ο υποχρεωτικός έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων, που οδήγησε στην απόρριψη του 50% των αρχικών αιτήσεων,
  • ο υποχρεωτικός έλεγχος όλων των δηλουμένων στοιχείων από τον αιτούντα (Ε1, Ε9, Οικοδομική Άδεια, κλπ.), που οδήγησε σε καθυστερήσεις στην έκδοση Αποφάσεων Υπαγωγής
  • η υλοποίηση του προγράμματος μέσα από 4 τράπεζες η οποία οδήγησε σε 4 διαφορετικές ταχύτητες εγκρίσεων και σε 4 διαφορετικές λίστες
  • η οριοθέτηση μέγιστου προϋπολογισμού στα 15.000 €, η οποία οδήγησε σε μη ολοκληρωμένες προτάσεις παρεμβάσεων ανά κατοικία.
       Το αναμενόμενο νέο πρόγραμμα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. ευρώ μαζί με τη συμμετοχή των τραπεζών, εκ των οποίων τα 292 εκ. ευρώ θα είναι δημόσια δαπάνη (248 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ και 44 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ).
  Στα μέχρι στιγμής δεδομένα του νέου εξοικονομώ, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
  • Διαχειριστής του Ταμείου και Δικαιούχος του Προγράμματος: ΕΤΕΑΝ ΑΕ
  • Προαιρετική η δανειοδότηση από τράπεζες
  • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υποβολής και παρακολούθησης αίτησης
   • Ηλεκτρονική αίτηση
   • Έλεγχος από ένα κεντρικό σημείο
   • Μια σειρά προτεραιότητας
   • Παρακολούθηση και Προβολή του διαθέσιμου Π/Υ
   • Κοινή χρήση της πλατφόρμας από όλους τους εμπλεκόμενους
    (Ωφελούμενοι, ΕΤΕΑΝ, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Σύμβουλοι Έργου, Προμηθευτές)
  • Περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης (Λαμβάνεται υπόψη οικογενειακό και ατομικό εισόδημα)
  • Μέγιστος προϋπολογισμός ανά κατοικία: 25.000 ευρώ με στόχο ολοκληρωμένη πρόταση παρεμβάσεων
  • Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης έως 70% υπό προϋποθέσεις (προστατευόμενα μέλη)
  • Δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου
  • Ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις για επιβεβαίωση του ενεργειακού στόχου
  • Επικαιροποίηση των επιλέξιμων παρεμβάσεων και των τιμών τους
  • Μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο
  Πηγή:michanikos.gr


  Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

  ΘΕΡΜΑΝΣΗ:Ποιά η πιο συμφέρουσα επιλογή στη θέρμανση?

  ΘΕΡΜΑΝΣΗ:Ποιά η πιο συμφέρουσα επιλογή στη θέρμανση?

  ***Σχόλιο:Tα τελευταία χρόνια,το θέμα του κόστους θέρμανσης προβληματίζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά που αναζητούν εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Τέτοια εποχή πάντα υπάρχουν σχετικά άρθρα.Ετσι βρήκαμε και παρουσιάζουμε παρακάτω ένα ενημερωτικό άρθρο. Το ζήτημα βέβαια προβληματίζει περισσότερο τις βόρειες περιοχές της χώρας και ειδικά την δική μας,της Δυτ.Μακεδονίας, δυσμενέστερη κλιματικά Δ' Ζώνη. Ενώ για χρόνια,πάγιο αίτημα της περιοχής,με 7 μήνες χειμώνα, ήταν το ειδικό καθεστώς μειωμένου φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης έναντι των λοιπών περιοχών με  1μήνα χειμώνα (ήτοι δυσανάλογη φορολόγηση 7 προς 1,αφού πάνω από το 50% της τιμής είναι φόροι),σήμερα αυτό έχει "ξεχαστεί",  με την λαίλαπα των ανάλγητων μέτρων εξίσωσης φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης-κίνησης   και γίνεται λόγος πιά, μόνο για....ελεημοσύνη,σε ένα ποσοστό,με το περίφημο επίδομα θέρμανσης..........

  Το άρθρο με το Κόστος Εναλλακτικών Λύσεων Θέρμανσης 

           Ακόμη και πάνω από το ένα ευρώ το λίτρο ξεπέρασε το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς έφτασε να πωλείται μέχρι και 1,06 ευρώ σε νησιά. Η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ αλλά και οι ιδιορρυθμίες της αγοράς στα νησιά και σε ορεινές περιοχές της χώρας έστειλε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα.      Αυτά προκύπτουν από τις τελευταίες τιμοληψίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπττυξης (Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων) καθιστώντας το πετρέλαιο ως μία από τις ακριβότερες μορφές θέρμανσης.

       Παρουσιάζεται παρακάτω ένας οδηγός σύγκρισης του κόστους ανάμεσα στις κύριες πηγές με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου. Το φυσικό αέριο(*όπου υπάρχει) είναι η πλέον συμφέρουσα λύση με το κόστος για μία χειμερινή σεζόν να είναι χαμηλότερο κατά 57% συγκριτικά με το πετρέλαιο.
  Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου θέρμανσης από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων αναδεικνύονται τα εξής. Η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 0,928 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική η μέση αξία του πετρελαίου είναι στα 0,914 ευρώ το λίτρο.
  Οι ακριβότερες περιοχές είναι η Σάμος με 1,06 ευρώ το λίτρο, οι Κυκλάδες με 1,029 ευρώ, η Λέσβος με 1,017 ευρώ, η Κέρκυρα με 0,999 ευρώ το λίτρο, το Λασίθι με 0,990 ευρώ και έπονται:
  Η Ευρυτανία (0,989 ευρώ), η Φωκίδα (0,976 ευρώ), η Κεφαλονιά (0,975 ευρώ), το Ρέθυμνο (0,968 ευρώ), η Ζάκυνθος (0,964 ευρώ), η Καστοριά (0,958 ευρώ), η Αιτωλοακαρνανία (0,956 ευρώ), τα Γρεβενά (0,955 ευρώ), η Θεσπρωτία (0,954 ευρώ), η Μεσσηνία (0,953 ευρώ) και τα Χανιά (0,950 ευρώ το λίτρο).
  Με τα δεδομένα αυτά τα νοικοκυριά αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης τάση που έχει καταγραφεί τα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι οικογένειες που έχουν πέσει θύματα παραπλανητικής πληροφόρησης.
  Με τη συνδρομή της καταναλωτικής οργάνωσης ΕΝ.ΚΑ Βόλου,  παρουσιάζεται ένας μίνι οδηγός για το κόστος θέρμανσης από διάφορες πηγές.
  Για την ευκολότερη κατανόηση συγκρίνεται το κόστος θέρμανσης των διάφορων συστημάτων, για μία τυπική κατοικία. Οι θερμικές της ανάγκες είναι στις 12.000kWh (κιλοβατώρες) και θερμαίνεται με πετρέλαιο από κεντρικό σύστημα με βαθμό ενεργειακής απόδοσης (ΒΕΑ) 80%. Ξοδεύει 1.500 λίτρα πετρελαίου το χρόνο ή 15.000 Kwh και φέτος θα πληρώσει 1500 λίτρα με τιμή στα 0,92 ευρώ ανά λίτρο, άρα  1.380 ευρώ. Αυτή είναι και η τιμή βάσης για τη σύγκριση με τις άλλες μορφές θέρμανσης (τιμή βάσης). Η ΕΝ.ΚΑ Βόλου για τον υπολογισμό έλαβε υπόψη τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου, την τιμή αγοράς του και την ενεργειακή απόδοση των συστημάτων θέρμανσης.
  Ηλεκτρισμός
  Η θέρμανση με ηλεκτρικό λέβητα, ηλεκτρικά σώματα, πάνελ υπέρυθρων, σόμπες αλογόνου και θερμοπομπούς θα κοστίσει στο νοικοκυριό 2.160 ευρώ, ήτοι 57% ακριβότερα από το πετρέλαιο. Ο υπολογισμός έγινε με τιμή 0,18 ευρώ ανά Kwh και με την παραδοχή πως ο Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης, ΒΕ είναι 100%). Πάντως, ο ηλεκτρισμός είναι μια ακριβή μορφή ενέργειας και θεωρείται περιβαλλοντικά ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιείται για θέρμανση. Το 67% της ενέργειας που ξοδεύεται για τη παραγωγή του χάνεται στην πορεία και μόνο το 33% φθάνει στον καταναλωτή.
  Πετρέλαιο
  Η Θερμογόνος Δύναμη (ΘΔ) ισούται με 10kWh ανά λίτρο. Με την τιμή του πετρελαίου στα 0,92 ευρώ ανά λίτρο ή 0,092 ευρώ ανά κιλοβατώρα για την κατοικία που θερμαίνεται με κεντρικό σύστημα έχοντσς ΒΕΑ 80% το κόστος είναι στα 1.380 ευρώ. Αν επιλέξει τη σόμπα πετρελαίου ή τον τοπικό λέβητα (ΒΕΑ=90%) τότε το κόστος είναι 11% χαμηλότερο  από τον κεντρικό καθώς διαμορφώνεται στα 1.227 ευρώ.
  Φυσικό αέριοΜε τιμή στα 0,048  ευρώ ανά kWh το κόστος θέρμανσης για την ίδια κατοικία που ζεσταίνεται από κεντρικό λέβητα και ΒΕΑ στο 80% τότε η δαπάνη που θα χρειαστεί είναι στα 720 ευρώ ή -48% συγκριτικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα έξοδα χαμηλώνουν περισσότερο αν ο λέβητας φυσικού αερίου είναι ατομικός αφού αυτά υπολογίζονται στα 640 ευρώ, δηλαδή 54% φθηνότερο από το πετρέλαιο. Ο ΒΕΑ είναι 90%. Μεγαλύτερη είναι η εξοικονόμηση αν ο λέβητας είναι πάλι ατομικός αλλά συμπυκνώματος (όχι κοινός όπως στο προηγούμενο παράδειγμα). Ο ΒΕΑ ανεβαίνει στο 97% και το ετήσιο κόστος είναι 597 ευρώ, ήτοι λιγότερα κατά 57% έξοδα. Το φυσικό αέριο είναι πιο καθαρή πηγή ενέργειας. Πληρώνεται μετά τη χρήση του και είναι πάντα διαθέσιμο από το δίκτυο. Στην αγορά έχει επιβληθεί πλέον η νέα γενιά λεβήτων συμπύκνωσης που επιδεικνύουν εξαιρετική θερμική απόδοση και οικονομία αφού εκμεταλλεύονται πλήρως τη θερμότητα της καύσης και δεν απαιτούν πρακτικά συντήρηση.
  Πέλετ
  Αν η θέρμανση είναι κεντρική (ΒΕΑ 80%) τότε το κόστος θέρμανσης με πέλετ είναι στα 900 ευρώ το χρόνο ή 34% χαμηλότερο από το πετρέλαιο. Αν πρόκειται για σόμπα με πέλετ τότε η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στα 800 ευρώ (-42% σε σχέση με το πετρέλαιο). Ο ΒΕΑ της σόμπας είναι 90%. Το πέλετ παράγεται από υπολείμματα φυτικών υλών και θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Όμως απελευθερώνει και αυτό ρύπους και μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα. Το μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεται συνεχή τροφοδότηση. Για τα πέλετ ελήφθη υπόψη υγρασία <10 font="">Η θερμογόνος δύναμη είναι στις 5 Κιλοβατώρες ανά κιλό και η τιμή τους στα 0,30 ευρώ ανά κιλό.
  Αντλία Θερμότητας – ΚλιματιστικόΣτα 720 ευρώ υπολογίζεται η οικογενειακή δαπάνη με αυτά τα συστήματα και με την τιμή να είναι στα 0,18 ευρώ ανά κιλοβατώρα και ΒΕΑ 300%. Τα έξοδα είναι λιγότερα κατά 48%. Το κλιματιστικό αντλεί θερμότητα από τον εξωτερικό χώρο και την φέρνει μέσα στην κατοικία. Αποδίδει κατά τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει. Τα τύπου «inverter» κλιματιστικά διαθέτουν αυτορρυθμιζόμενη παροχή ψυχρού-θερμού αέρα και προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τεθείσα τιμή του θερμοστάτη. Όταν ελέγχουμε εμείς τη λειτουργία (on-off), τότε αυτός ο τύπος δεν μας προσφέρει κάτι επιπλέον και μπορούμε να επιλέξουμε τα φθηνότερα κλασικά μοντέλα.
  Ξύλο
  Με την κλασική ξυλόσομπα και τον ΒΕΑ στο 60% το κόστος θέρμανσης είναι στα 700 ευρώ (-50% από το πετρέλαιο). Το ενεργειακό τζάκι με ΒΕΑ 70% κοστίζει 600 ευρώ ή 56% φθηνότερα από το πετρέλαιο. Το παραδοσιακό τζάκι ανεβάζει τα έξοδα στα 1.680 ευρώ, 22% υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα του πετρελαίου.
  Οι παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των εξόδων θέρμανσης με το ξύλο είναι ότι: -Eίναι στεγνό υγρασίας < 20 %, / -η θερμογόνος δύναμη ισούται με 4 κιλοβατώρες ανά κιλό και / -η τιμή είναι στα 0,14 ευρώ ανά κιλό. /-Τα ξύλα πρέπει να είναι στεγνά, (υγρασία μέχρι 20 %), δηλ. να έχουν κοπεί πριν από 12 -18 μήνες. /-Απαγορεύεται η καύση επεξεργασμένων ξύλων (παλιά κουφώματα, έπιπλα κλπ.). Η θέρμανση με χρήση απλού τζακιού στα αστικά κέντρα πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση γιατί δημιουργεί αιθαλομίχλη με οδυνηρές συνέπειες για την υγεία μας./-Ένα απλό τζάκι εκπέμπει 30 φορές περισσότερα αιωρούμενα σωματίδια από ένα λέβητα πετρελαίου πολυκατοικίας. Οι τιμές αφορούν θέρμανση ολόκληρης της κατοικίας και όχι μεμονωμένων χώρων
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Επιλέγουμε σύστημα θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό κόστος αγοράς και τοποθέτησης, το κόστος του καυσίμου, τη πιθανότητα αύξησης του, και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  Πηγή:kataskevesktirion.gr
  **Δείτε παλιότερα σχετικά ¨Αρθρα από το Ιστολόγιό μας για ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  -ΘΕΡΜΑΝΣΗ:Συγκριτικό τεστ συστημάτων θέρμανσης
  -ΘΕΡΜΑΝΣΗ:Διάφορα Αρθρα

  Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

  «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»: Εξασφαλίστηκαν Επιπλέον 19,1 Εκατομμύρια Ευρώ για 2.500 Περισσότερα Νοικοκυριά

  «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»: Εξασφαλίστηκαν Επιπλέον 19,1 Εκατομμύρια Ευρώ για 2.500 Περισσότερα Νοικοκυριά

         Επιπλέον 19,1 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλίστηκαν για την ένταξη περίπου 2.500 νοικοκυριών στο υφιστάμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
         Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνου Σκουρλέτη και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρου Χαρίτση, εκταμιεύτηκαν πρόσθετοι πόροι οι οποίοι θα διατεθούν άμεσα για την κάλυψη περισσότερων δικαιούχων. Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να προσεγγίσει τους 8.000, οι οποίοι αν και είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δεν στάθηκε δυνατό να ενταχθούν στο πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο, λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων, ήδη από το 2014.

       Με την εν λόγω ΚΥΑ πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες μεταβολές ώστε πόροι 19,1 εκ. ευρώ από τα δικαιώματα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να διατεθούν στο σκέλος άμεσης ενίσχυσης του προγράμματος για την κάλυψη περισσότερων δικαιούχων.

       Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), η σχετική απόφαση υπαγωγής (η οποία θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο http://www.etean.com.gr ) και να ειδοποιηθούν οι δικαιούχοι για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Η υπαγωγή θα γίνει ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την κατανομή των νοικοκυριών στις Περιφέρειες της χώρας. Οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεων αποκλειστικά έως τις 15/12/2016.

       Σημαντική παράμετρος της τροποποίησης της ΚΥΑ είναι ότι οι πόροι που διατίθενται, όπως και στην τελευταία τροποποίηση του Ιουλίου με την οποία είχαν υπαχθεί 5.000 αιτήσεις, είναι αποκλειστικά εθνικοί, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.