Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:10 Βελτιώσεις του Νέου Νόμου 4495/17 συγκριτικά έναντι του 4178/13-Έρχονται νέες τροπολογίες με διευκολύνσεις για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:10 Βελτιώσεις του Νέου Νόμου 4495/17 συγκριτικά έναντι του 4178/13-Έρχονται νέες τροπολογίες με διευκολύνσεις για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων
 
       Μετά τον νέο Ν 4495/17 για "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων", πολλοί ιδιοκτήτες αναρωτιούνται αν ο νέος νόμος έχει άραγε κάποιες βελτιώσεις καλύτερες έναντι του Ν.4178/'13 κι αν προσφέρει κάποιες ευνοϊκές οικονομικές  διευκολύνσεις.Παρ'ότι αναμένονται τροπολογίες ή αποφάσεις που θα ρυθμίζουν ακόμη κάποιες λεπτομέρειες,παραθέτουμε παρακάτω τα μέχρι στιγμής 10 σημεία βελτιώσεων που επισήμανε η ΠΟΜΙΔΑ(Πανελλήνια Ομοσπονδία Ακινήτων)
===========================================================
      
       Το υπουργείο Περιβάλλοντος, πιθανότατα, θα επαναπροσδιορίσει το διάστημα που θα ισχύει η έξτρα έκπτωση του 20% κι αυτό γιατί με τις καθυστερήσεις στην κατάθεση, ψήφιση και εφαρμογή του νόμου το εξάμηνο που προέβλεπε η ρύθμιση «συρρικνώθηκε». Με τροπολογία θα καθοριστεί εκ νέου αυτός ο χρόνος. Και η διάρκεια για την επιπλέον έκπτωση θα επεκταθεί έως και τον Ιούνιο.
    Άλλη απόφαση θα διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις θα χρειάζεται στατική μελέτη, ένα θέμα που προβληματίζει τους περισσότερους από τους ιδιοκτήτες που θέλουν να προχωρήσουν σε νομιμοποίηση.
     Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προτρέπει πάντως τα μέλη της να προχωρήσουν τώρα σε υποβολή δήλωσης. Ο πολιτικός μηχανικός Κώστας Καράμπαμπας, τεχνικός σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ, επισημαίνει 10 λόγους για τους οποίους πρέπει να σπεύσουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων:
 1. Γιατί υπολογίζονται με τις μειωμένες Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.) του αντικειμενικού συστήματος της 20/1/2016 που είναι υπολογίσιμα χαμηλότερες για τις περισσότερες περιοχές.
 2. Γιατί υπάρχει ευνοϊκότερη μεταχείριση σε πολλές μικροπαραβάσεις όπως είναι για παράδειγμα η διαφορετική διαμερισμάτωση, η αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια χρήση και από βοηθητική σε βοηθητική χρήση, καθώς και η διαφορετική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης όπου το πρόστιμο ανερχόταν σε 500 ευρώ, ενώ με τον Ν.4495/2017 υπολογίζεται στα 250 ευρώ.
 3. Γιατί έχουν μειωθεί οι συντελεστές υπολογισμού για πατάρια, σοφίτες και λειτουργικώς εξαρτημένα με τους υπερκείμενους ορόφους υπόγεια, από 50% σε 30%.
 4. Γιατί έχουν μειωθεί οι συντελεστές για αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσης που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1993-2003 (μειωτικός συντελεστής 60% αντί για 80%).
 5. Γιατί ενώ το παράβολο ένταξης στον Ν.4178/2013 για αυθαιρεσίες επιφανείας μέχρι 50 τ.μ. ήταν 500 ευρώ, με τον Ν.4495/2017 έχει γίνει 250 ευρώ για αυθαιρεσίες επιφανείας μέχρι 100 τ.μ.
 6. Γιατί γενικώς τα παράβολα ένταξης στον Ν.4495/2017 έχουν εν γένει μειωθεί στο μισό από τον προϋφιστάμενο νόμο, δηλαδή υπάρχει σήμερα μικρότερη καταβολή παραβόλου ένταξης και επιμήκυνση των δόσεων του προστίμου μέχρι και 100 μηνιαίες δόσεις.
 7. Γιατί στο άρθρο 103 που αφορά ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. ΑμεΑ, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, παλλινοστούντες και μακροχρόνια άνεργους) υπάρχουν ευεργετικότερες διατάξεις μείωσης του προστίμου από αυτές που ίσχυαν στον Ν.4178/2013.
 8. Γιατί στο άρθρο 102 του Ν.4495/2017 προβλέπονται ορισμένες μειώσεις της τάξεως του 10% του προστίμου σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ταυτόχρονα με τη δήλωση του υποβάλει και την απαιτούμενη μελέτη στατικής επάρκειας. Μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται εάν πριν από την υπαγωγή ολοκληρωθούν οι εργασίες στατικής ενίσχυσης ή ενεργειακής αναβάθμισης της ιδιοκτησίας.
 9. Γιατί (άρθρο 102 του Ν.4495/2017) όσοι ενταχθούν (ένταξη σημαίνει να έχει πληρωθεί το αρχικό παράβολο) στον Ν.4495/2017 το πρώτο εξάμηνο θα έχουν επιπλέον μείωση προστίμου κατά 20%. Αυτό σημαίνει ότι αν επιλέξουν και την εφάπαξ καταβολή, τότε η μείωση που θα έχουν από το αρχικό πρόστιμο θα είναι 0,20 (λόγω του εφάπαξ) x 0,20 (λόγω της ένταξης τους πριν από τις 8/4/2018).
 10. Γιατί οι παραπάνω μειώσεις προστίμου δεν ισχύουν αν πριν από την ημερομηνία υπαγωγής εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι αλλαγές χρήσης από το αρμόδιο Παρατηρητήριο. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο αυξάνεται κατά 20%.
      Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ενταχθεί στον Ν.4178/2013 (έχουν δηλαδή πληρώσει το παράβολο ένταξης) αλλά δεν έχουν φθάσει στο στάδιο της οριστικής υπαγωγής (δηλαδή δεν έχουν αποπληρώσει το υπολειπόμενο πρόστιμο) έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στον Ν.4495/2017.
Με τη μεταφορά τους:
 • Το πρόστιμο επανυπολογίζεται με τις μειωμένες Τ.Ζ. της περιοχής και με τις μειώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω (άρθρο 102 του Ν.4495/2017).
 • Τα ήδη καταβληθέντα πρόστιμα συμψηφίζονται.
      Ο τεχνικός σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει επίσης ότι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα ζητήσει από τον μηχανικό του να υπολογίσει με ακρίβεια αν τον συμφέρει οικονομικά η μεταφορά του από τον Ν.4178/2013 στον Ν.4495/2017, καθώς ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης στατικής επάρκειας (όπου απαιτείται) αν μεταφερθεί στον Ν.4495/2017 θα αρχίσει να μετρά από την ημέρα της ένταξής του. Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι όποιος μηχανικός έχει μελετήσει ενδελεχώς τον Ν.4495/2017 μπορεί να καθοδηγήσει καταλλήλως τον ιδιοκτήτη για να ευεργετηθεί από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις απομείωσης του προστίμου.
 
πηγή:b2green.gr

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ:«Απαγορευτικό» στις ενοικιάσεις ακινήτων με αυθαίρετα που δεν έχουν τακτοποιηθεί

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: «Απαγορευτικό» στις ενοικιάσεις ακινήτων με αυθαίρετα που δεν έχουν τακτοποιηθεί
       Στα πολλά ερωτήματα ιδιοκτητών ακινήτων μετά τους νόμους για "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" προστίθεται και το ερώτημα "τι ισχύει στις μισθώσεις ακινήτων",ειδικά μετά τον τελευταίο Ν.4495/17?                                                                                                                               Τι Ισχύει με βάση την Νομοθεσία?......Προβληματισμοί..................Διαβάστε παρακάτω ένα χρήσιμο ενημερωτικό άρθρο από φιλικό ιστολόγιο....                                                    ========================================================================                                 Σύμφωνα με τον νέο νόμο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» που είναι σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2017, δεν επιτρέπεται η μίσθωση και η παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που δεν έχει νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί.
Αυτή η διάταξη έχει σαν σκοπό την απαγόρευση της κάρπωσης ή της αποκόμισης ωφέλειας από εκμετάλλευση ακινήτου το οποίο είναι αυθαίρετο ή έχει αυθαιρεσίες. Για παράδειγμα δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να δηλώνει ότι το ακίνητό του είναι 50 τ.μ. και να πληρώνει ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη κ.λπ., που αντιστοιχούν σ’ αυτά τα 50 τετραγωνικά και από την άλλη μεριά να εισπράττει ενοίκιο για 70 τ.μ.

Έχω νοικιάσει το διαμέρισμα μου το 2015 και έχει και αυθαίρετα. Είμαι παράνομος;

Όχι, γιατί η ισχύς της διάταξης αφορά τις μισθώσεις που γίνονται από τις 3 Νοεμβρίου 2017 και μετά και δεν αφορά τις παλιές μισθώσεις ή οποιαδήποτε παράταση ή τροποποίησή τους, καθόσον ο νόμος αναφέρει ότι «δεν επιτρέπεται η σύναψη μισθώσεων».

Εμένα μου έδωσε ο μηχανικός το ενεργειακό πιστοποιητικό. Αυτό δεν αρκεί;

Όχι. Το ενεργειακό πιστοποιητικό Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Το Π.Ε.Α. είναι προαπαιτούμενο στις μισθώσεις, και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα της Γεν. Γραμματείας Εσόδων με την ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων μίσθωσης του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας προβλέπεται από 09.11.2015.

Προσοχή:

Ο μηχανικός που συντάσσει το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν κάνει ακριβή αποτύπωση του κτιρίου, δεν καταγράφει τις υπερβάσεις από την οικοδομική άδεια. Τέλος σε καμία περίπτωση το Π.Ε.Α. δεν είναι πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητος και δεν τακτοποιεί αυθαίρετα.

Τι κυρώσεις υπάρχουν για όσους νοικιάζουν ακίνητο με αυθαιρεσίες;

Ο νόμος δεν προβλέπει κυρώσεις για όσους δεν τηρούν τις προτεινόμενες διατάξεις και για αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο έτσι ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι όσα πρέπει να κάνουν.

Θέλω να νοικιάσω ένα ακίνητο. Πώς εγώ θα γνωρίζω ότι είναι καθ’ όλα νόμιμο;

Για να είστε καλυμμένος θα πρέπει στο μισθωτήριο που θα υπογράψετε, ο μισθωτής να δηλώνει ότι το ακίνητο είναι χωρίς αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετη χρήση, προσκομίζοντας τον αριθμό της οικοδομικής άδειας ή της δήλωσης υπαγωγής εφόσον πρόκειται για αυθαίρετο που έχει τακτοποιηθεί. Σίγουρα η αναγραφή αυτών των στοιχείων στις συμβάσεις «αποκαλύπτει» τις μεγάλες αυθαιρεσίες (χωρίς άδεια), αφήνει όμως στο απυρόβλητο τις μικρότερες αυθαιρεσίες που έγιναν κατά υπέρβαση της οικοδομικής άδειας όπως: προσθήκη δωματίου, κλείσιμο ημιυπαίθριου χώρου, μετατροπή υπογείου σε διαμέρισμα, τουαλέτες στο πατάρι κ.ά.).

Απαιτείται βεβαίωση μηχανικού περί μη αυθαιρέτου για τις μισθώσεις, όπως συμβαίνει στις μεταβιβάσεις;

Όχι, δεν απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά στην νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου όταν αυτό μισθώνεται ή παραχωρείται. Αυτό συμβαίνει γιατί το κράτος δεν θέλει να επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα τεχνικής τεκμηρίωσης οι νόμιμοι ιδιοκτήτες. Ο νόμος λοιπόν «ρίχνει» όλη την ευθύνη στον ιδιοκτήτη, που γνωρίζει τι είναι νόμιμο και τι παράνομο. Αυτή η διάταξη του νόμου έχει σκοπό να πιέσει τους αυθαιρετούχους να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους, καθώς ο ιδιοκτήτης θα είναι αναγκασμένος σε σοβαρές περιπτώσεις να προβεί σε νομιμοποίηση, προκειμένου να αποφύγει σύγκρουση ή μελλοντικό κάρφωμα, από τον ενοικιαστή του.

Η υποχρέωση αυτή έχει ισχύ και για τα επαγγελματικά ακίνητα;

Ναι, αφορά όλες τις μισθώσεις και παραχωρήσεις ακινήτων. Ιδιαίτερη μάλιστα προσοχή πρέπει να δείχνουν οι επιχειρηματίες που νοικιάζουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα, πρατήρια καυσίμων και άλλα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φάκελο στην επιχείρηση τους με όλα τα στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου. Σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες διατρέχουν κίνδυνο εμπλοκής με την πολεοδομία και τα δικαστήρια.

Θα γίνει κάποιος έλεγχος στο ακίνητο για να εξετάσουν αν έχει αυθαίρετα;

Όχι, ο νόμος δεν αναφέρει πουθενά ότι θα υπάρξει κάποιος ειδικός μηχανισμός ελέγχου για τον εντοπισμό τον αυθαιρεσιών σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, κατοικίες κλπ. Είναι γεγονός όμως, ότι με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τη λειτουργία του περιουσιολογίου, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, και την ηλεκτρονική καταχώρηση των οικοδομικών αδειών σε λίγο χρονικό διάστημα θα εντοπιστούν όλα τα αυθαίρετα από το κράτος.

Από τι κινδυνεύει όποιος νοικιάζει ακίνητο με αυθαιρεσίες;

Ο ιδιοκτήτης που νοικιάζει ακίνητο με αυθαιρεσίες, διατρέχει όλους τους κινδύνους που παράγονται από άλλη νομοθεσία, από τον Αστικό Κώδικα, ή από την Πολεοδομική Νομοθεσία κ.ά. όπως:
α) να χάσουν τα μισθώματα,
β) να βρεθούν κατηγορούμενοι και αντιμέτωποι με τις ποινές και τα πρόστιμα, που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας για παράνομη μίσθωση και απάτη, εις βάρος ιδιώτη αλλά και του δημοσίου,
γ) να καταγγελθούν στη Πολεοδομία και να πληρώσει μεγάλα πρόστιμα για τα αυθαίρετα,
δ) να επιβαρυνθούν με πρόστιμο 5.000 ευρώ για τα ακίνητα που μισθώνονται με το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb κλπ).

Τι γίνεται συγκεκριμένα με τα ακίνητα που μισθώνονται με βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb);

Για να είναι νόμιμη η ενοικίαση επιπλωμένων κατοικιών από τους ιδιοκτήτες ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (π.χ. Airbnb) πρέπει το ακίνητο να έχει οικοδομική άδεια ή σε περίπτωση αυθαιρεσιών να έχει τακτοποιήσει τα αυθαίρετά του. Προκειμένου να εντοπίζονται οι τυχόν παραβάτες, ο νόμος προβλέπει την διενέργεια ειδικών ελέγχων από μικτά συνεργεία ελέγχου που θα αποτελούνται από υπαλλήλους των υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων για την εκμίσθωση, επιφέρει πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άμεση συμμόρφωση εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Άρθρο 99 - Νόμος 4495/2017 - Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Άρθρο 99 - Νόμος 4495/2017 - Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης 

     Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  ισχύει ο  Νέος Νόμος 4495/2017. Για  καλυτερη ενημερωση των ενδιαφερομενων δημοσιεύουμε αρθρα για επι μερους ζητήματα του Νομου.Εδω αναφερομαστε στο Αρθρο 99 για τα απαιτούμενα Δικαιολογητικα που  πρεπει να επιμεληθεί αρμόδιος εξουσιοδοτημένος  Μηχανικος

=============================================================
       Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα A΄ και τις ρυθμίσεις των επομένων άρθρων.
 
    Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα:
α) αίτηση:
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. 
     Την αίτηση υποβάλλει: 
αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,
ββ) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη,
γγ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,
δδ) ο συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται:
αα) τα ατομικά του στοιχεία, 
ββ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του (Α.Φ.Μ.), 
γγ) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
δδ) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, αν υπάρχει,
εε) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
στστ) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού ή της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 97,
ζζ) αν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία, 
ηη) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 89.
γ) Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί του εντύπου οι αυθαίρετες κατασκευές.
Κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπάροχου.
Αν έχει μεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθμιστεί με το ν. 4014/2011 ή το ν. 4178/2013, τη διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στον παρόντα μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης.
δ) Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου σύμφωνα με την υποπερίπτωση ααα΄της περίπτωσης ββ΄ της παρ. στ του παρόντος άρθρου.
ε) Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγή χρήσης.
στ) Σχέδια ως εξής:
αα) σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής αντίγραφα:
ααα) του στελέχους της οικοδομικής άδειας, καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια,
βββ) του τοπογραφικού διαγράμματος, 
γγγ) του διαγράμματος κάλυψης, στο οποίο σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς,
δδδ) της κάτοψης του ορόφου, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος.
Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρούσας το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος (Δ΄394). 
Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης, χωρίς όμως αυτό να πιστοποιεί τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις. Ο έλεγχος των αυθαιρεσιών γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας,
εεε) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση,
ββ) αν δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί, επισυνάπτονται:
ααα) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής. 
Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική χρήση, στις οποίες υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνειά της, καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παραγράφου δ΄,
βββ) κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
γγγ) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
γγ) αν έχει απωλεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας, εφόσον η απώλεια βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου, είναι δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, που έχει ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια πριν από τις 28. 7.2011 η οποία έχει απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, πρέπει να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του από 8.9.1983 προεδρικού δατάγματος, κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τομή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι στο διάγραμμα κάλυψης οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θεωρείται ως κάτοψη, για την εφαρμογή της παρούσας, το σχέδιο κάτοψης το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος. Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης. Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μία σειρά σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και ο φάκελος συμπληρώνει την απωλεσθείσα οικοδομική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης,
ζ) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης,
η) στατικός έλεγχος των παραβάσεων: αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ):
ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη,
βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,
γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό,
ββ) δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις:
ααα) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό,
βββ) διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση,
γγγ) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες,
δδδ) πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού τους και μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους,
εεε) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού, 
στστστ) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
ζζζ) αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,
ηηη) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
θθθ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
ιιι) σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου. 
Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2. 
Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονοικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ.,
θ) τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή, εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν από τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου,
ι) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:
αα) ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.,
ββ) ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.,
γγ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.,
δδ) ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κτίριο/ χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.,
εε) ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κτίριο/ χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.. 
Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
ια) έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 100. Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής, που είναι η ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου. 
       Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
       Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
       Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, για διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος
 
πηγή:lawspot.gr

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:44 νέες ερωταπαντήσεις αυθαιρέτων βάσει του Ν.4495/2017

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 44 Νέες  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 και Ν.4178/13   (Τελ Ενημ: 28.12..2017/ 64ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των  Ερωταπαντήσεων
================================================================================================================================
      Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  ισχύει ο  Νέος Νόμος 4495/2017.
Οι προηγούμενοι νόμοι δημιούργησαν σωρεία ερωτημάτων και Ερωταπαντήσεων
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά (64η) με 44 νέες ερωταπαντήσεις
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
       Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,μετά τον Νέο Νόμο 4495/2017ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       :


Τα 64 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 1.567 ερωτήσεις /απαντήσεις  , μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεωνnew

 
Πηγή: α)teepelop.gr   και β)  b2green.gr

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Ιανουάριο το νέο «Εξοικονομω», διαβεβαιώνει το ΥΠΕΝ - Οι τέσσερις εκκρεμότητες

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:        Ιανουάριο το νέο «Εξοικονομω»,             διαβεβαιώνει το ΥΠΕΝ           Οι τέσσερις εκκρεμότητες

Περιμένοντας,μετά τις τόσες εξαγγελίες το Νέο "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον"-Ενημέρωση
==========================================================
 
       Μιλώντας για το «νέο εξοικονομώ», η Προϊσταμένη του τομέα Ενέργειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου ΠΕΝ, Ιωάννα Νίκου, με απλά λόγια ενημέρωσε ότι η έκδοση του προγράμματος είναι θέμα εβδομάδων. «Δεν θα βγει στις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά δεν θα πάρει και μήνα», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Διαβεβαίωσε ότι ο οδηγός είναι «σχεδόν έτοιμος», οπότε αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου. Βέβαια, η απάντησή της ήρθε μετά από πολλές ερωτήσεις και πιέσεις, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι (με όσα έχουμε ακούσει…), αλλά αυτή είναι η εικόνα της αρμόδιας Υπηρεσίας. Παράλληλα όμως ανακοινώθηκε ότι η έκδοση – δημοσίευση του οδηγού δεν θα συμπίπτει με την έναρξη υποβολής των προτάσεων. Οπότε το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα ανοίξει μετά την δημοσίευση του οδηγού. Και αυτό συμβαίνει, όπως προέκυψε από διαφορετικά σημεία της συζήτησης, για τέσσερις κυρίως λόγους.
   Ο πρώτος λόγος «τελικής καθυστέρησης» είναι για να προλάβουν να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ιδιώτες, προμηθευτές, μηχανικοί κλπ) για τις προϋποθέσεις και τις κατευθύνσεις του προγράμματος, μετά τη δημοσίευση του οδηγού, έγκυρα και με προσοχή, για να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις αιτήσεις – αλλά και ανακρίβειες που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα.
    Ο δεύτερος και ουσιαστικός λόγος είναι ότι τόσο το ΕΤΕΑΝ, που θα διαχειρίζεται το χρηματοδοτικό εργαλείο, όσο και το Υπουργείο, που υλοποιεί το Πρόγραμμα, θέλουν να συνεργαστούν με όλες τις τράπεζες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο κομμάτι του δανειοδοτούμενου προγράμματος (πρόκειται για δέκα συνολικά, όπως έγραψε η Greenagenda: τις τέσσερις συστημικές, την Τράπεζα Αττικής και κάποιες από τις συνεταιριστικές). Ωστόσο, επειδή όλη η διαδικασία είναι ηλεκτρονική, η διασύνδεση πρέπει να είναι σωστή και τεχνικά εφικτή κατά τον ίδιο τρόπο για όλες τις τράπεζες και αυτό έχει δημιουργήσει ορισμένες τεχνικές δυσκολίες και καθυστερήσεις – παρά το ότι το πληροφοριακό σύστημα είναι δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ωστόσο και εδώ το υπηρεσιακό στέλεχος διαβεβαίωσε ότι «επίκειται η υπογραφή των συμβάσεων με όλες τις τράπεζες» - και κομμάτι των συμβάσεων θα είναι και κομμάτι του οδηγού…. Σημειώνουμε πάντως ότι αν και η διαδικασία του ΕΤΕΑΝ έχει λήξει εδώ και δύο μήνες, οι συμβάσεις δεν έχουν υπογραφεί ακόμη.
    Ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα το ποσό που θα αφιερώσουν στο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για κατοικίες. Οπότε γνωρίζουμε μεν ότι ο προϋπολογισμός θα είναι συνολικά περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν ξέρουμε το ακριβές ποσό. Και χωρίς ακριβές ποσό και αποφάσεις από τα ΠΕΠ, πρόγραμμα και οδηγός δεν μπορούν να βγουν… Και εδώ η υπηρεσία του ΥΠΕΝ (που δεν είναι όμως αρμόδια για αυτό) εκτιμά ότι θα έχουν τελειώσει τα θέματα αρχές Γενάρη.
     Ο τέταρτος λόγος – και πιο σημαντικός ίσως - είναι ότι υπάρχουν ακόμη ορισμένες μικρές αλλά πολύ ουσιαστικές λεπτομέρειες που πρέπει να αποφασιστούν: και η κύρια είναι ο ενεργειακός στόχος που θα έχει κάθε εισοδηματική κατηγορία. Και αυτό είναι σημαντικό καθώς θα είναι κριτήριο τόσο επιλεξιμότητας για ένταξη στο πρόγραμμα όσο και ελέγχου μετά το τέλος της ενεργειακής αναβάθμισης.
Βασική εκκρεμότητα οι αποφάσεις για τους ενεργειακούς στόχους
     Γιατί λοιπόν το ΥΠΕΝ δεν έχει καταλήξει ακόμη στον ενεργειακό στόχο της δράσης; Θα θεωρούσε κανείς ότι αυτό θα ήταν το πρώτο με το οποίο θα ξεκινούσε ο σχεδιασμός του προγράμματος. Ο πρώτος λόγος είναι ότι χρειάζονταν οπωσδήποτε να έχει εκδοθεί ο νέος ΚΕΝΑΚ – και πιθανώς χρειάζονταν και οι ΤΟΤΕΕ και το λογισμικό εφαρμογής, που δημοσιεύτηκαν στις αρχές του μήνα. Προκειμένου η υπηρεσία να καταλήξει στους ενεργειακούς στόχους, κάνει δοκιμές με τον νέο ΚΕΝΑΚ, ώστε το πρόγραμμα να είναι και δίκαιο και αποτελεσματικό, όπως διαβεβαίωσε η κα Νίκου. Ωστόσο τόνισε ότι με σιγουριά ο στόχος δεν θα είναι κοινός αλλά θα διαφοροποιείται ανά εισοδηματική κατηγορία, ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα από μεγάλες επεμβάσεις τα αδύναμα οικονομικά στρώματα. Όπως είναι γνωστό, οι εισοδηματικές κατηγορίες του νέου εξοικονομώ αυξάνονται σε σχέση με το παρελθόν και θα είναι πλέον επτά. Έτσι οι δύο πρώτες, χαμηλές εισοδηματικά, κατηγορίες θα έχουν σίγουρα διαφορετικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας και – πιθανώς – μεθοδολογία υπολογισμού του. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος ενεργειακής εξοικονόμησης θα αφορά είτε άνοδο στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του ΠΕΑ, είτε ποσοστό εξοικονόμησης (πριν και μετά την επένδυση) είτε συνδυασμό των δύο. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες από την υπηρεσία που θα κάνει την εισήγηση και φυσικά θα αποφασισθούν σε πολιτικό επίπεδο.
     Πάντως, αυτό που είπε η κυρία Νίκου, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διέλυσε και μία διαδεδομένη φήμη για το νέο Εξοικονομώ κατ΄Οίκον. Αφορά τον υποτιθέμενο στόχο όλα τα κτήρια που θα ενταχθούν να φτάσουν την κατηγορία Β. Η κα Νίκου το διέψευσε, αναλύοντας τον συνδυασμό ποσοστού – ενεργειακής κλάσης που περιγράψαμε, και ταυτόχρονα τόνισε ότι ο στόχος επίτευξης τουλάχιστον κατηγορίας Β αφορά ρητά μόνο τα δημόσια κτήρια (που θα ενταχθούν σε άλλα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας).
Ερωτηματικά και για την εκκρεμότητα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές
    Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τη συζήτηση που ακολούθησε την εκδήλωση αναδείχθηκε η εκκρεμότητα που υπάρχει σχετικά με τη δημοσίευση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEBs). Αυτή η εκκρεμότητα ήταν κομμάτι της αιρεσιμότητας του ΕΣΠΑ, δηλαδή δεν μπορούσε να προκηρυχθεί πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς να έχει καλυφθεί η κοινοτική αυτή υποχρέωση. Και μπορεί η κυβέρνηση να θεωρεί ότι έχει καλυφθεί η υποχρέωση της χώρας με την αποστολή της σχετικής μελέτης στην Κομισιόν, αλλά δημοσίως δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για το αν έχει εγκριθεί από τις Βρυξέλλες.    Ούτε ρητώς έχει διαβεβαιώσει κανένα κυβερνητικό στέλεχος ότι έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα αιρεσιμοτήτων, όπως θα περίμενε κανένας. Και στη χθεσινή συζήτηση σημειώθηκε ότι η μελέτη για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τους αντίστοιχους δείκτες δεν έχει αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα της Κομισιόν, όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες μελέτες των άλλων χωρών. Και σε αυτό το ζήτημα, το υπηρεσιακό στέλεχος δεν τοποθετήθηκε…
 
πηγή:greenagenda.gr
=======================================================================
**Σχετικό Αρθρο:«Αγκομαχά» το νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον=======================================================================