Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & ΕΝΕΡΓ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ :Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 4495/2017: Έκπτωση στο πρόστιμο με ενεργειακή αναβάθμιση

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ :Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 4495/2017: Έκπτωση στο πρόστιμο με ενεργειακή αναβάθμιση
 
 
    Για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" έχουμε ξαναγράψει αρκετά άρθρα στο Ιστολόγιό μας.Εχουμε επίσης αναφερθεί στην δυνατότητα Συμψηφισμού Προστίμων με Δαπάνες Ενεργ.Αναβάθμισης ή Στατικής Ενίσχυσης..
   Εδώ επικεντρωνόμαστε,στο παρόν άρθρο στον Συμψηφισμό Προστίμου με Ενεργειακή Αναβάθμιση που δεν μπορεί βέβαια να συνδυαστεί μαζί με το "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" ή άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα.
====================================================================
 
        Ενα επιπλέον λόγο έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου 4495/2017 για να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους. Έτσι οι πολίτες, μπορούν να συμψηφίσουν το μισό του προστίμου του αυθαιρέτου τους με εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους. Τα παλιά σπίτια που χτίστηκαν πριν το 2003 παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα σε απώλειες, ενώ ταυτόχρονα έχουν και αυθαίρετες κατασκευές (προσθήκες, δώματα κλπ). Στόχος λοιπόν της πολιτείας είναι να γίνουν νόμιμα τα αυθαίρετα και ταυτόχρονα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια της χώρας για εξοικονόμηση ενέργειας. Μεγάλο όμως θα είναι το όφελος και για τους πολίτες, διότι αντί να πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα, θα επενδύσουν τα χρήματα στην ίδια τους την περιουσία και θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος του κτιρίου τους.
• Τι ακριβώς προβλέπει ο νέος Νόμος; 
    Σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4095/2017, το πρόστιμο μειώνεται από 30% έως και 50%, αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με βάση μελέτη αρμόδιου μηχανικού. Μάλιστα σε όποιον υπαχθεί άμεσα στο νέο Νόμο εκτός από την έκπτωση του 50% θα υπάρχει επιπλέον έκπτωση 20%.
• Ο νόμος ισχύει μόνο για κατοικίες;
   Όχι. Ο νόμος ισχύει για όλα τα αυθαίρετα Κύριας Χρήσης, είτε είναι κατοικία, είτε γραφείο, ξενοδοχείο, κατάστημα, βιοτεχνία κλπ. Υπάρχει όμως διαφορετική έκπτωση ανάλογα με το μέγεθος του αυθαιρέτου, όπως:
α) πενήντα τοις εκατό (50%) για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) για υπερβάσεις άνω των 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας,
γ) πενήντα τοις εκατό (50%) για υπερβάσεις έως 500 τ.μ. για άλλες χρήσεις πλην κατοικίας,
δ) τριάντα τοις εκατό (30%) για υπερβάσεις άνω των 500 τ.μ. για άλλες χρήσεις πλην κατοικίας
• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επωφεληθώ από την έκπτωση, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το αυθαίρετό μου;
    Για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει το ακίνητό σας να έχει κατασκευαστεί προ του έτους 2003 ή σε περίπτωση λιθόκτιστου κτίσματος να έχει κατασκευαστεί προ της 28.07.2011. Επίσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν θα πρέπει να έχει λάβει επιδότηση για το ίδιο ακίνητο από άλλο πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του. Δηλαδή σε μια κατοικία που έχει υπαχθεί στο «Εξοικονομώ», απαγορεύεται να γίνει συμψηφισμός με τον Ν. 4095/2017.
 
• Ποιες δαπάνες καλύπτονται;
    Οι δαπάνες που μπορούν να καλυφθούν είναι: α) δαπάνες για αγορά υλικών, εξοπλισμού (π.χ. φωτοβολταϊκό σύστημα), πρόσθετες εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την υλοποίησή τους (π.χ. αποξήλωση, αποκατάσταση, σκαλωσιά), καθώς και το κόστος για την διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων που απαιτούνται. Στις παραπάνω δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τα ανώτατα όρια των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης θα είναι ίδια με αυτά που θα ισχύσουν στο προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ Οίκον 2017».
• Ποιες είναι οι απαιτούμενες παρεμβάσεις;
    Γενικά οι παρεμβάσεις θα αφορούν τόσο:
 1.  στην αντικατάσταση των κουφωμάτων
 2.  στην τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 3.  στη θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου
 4.  στην αντικατάσταση του καυστήρα ή του λέβητα
 5.  στην τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στο κέλυφος του κτιρίου
 6. στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
    Όμως, σύμφωνα με το νέο νόμο, θα πρέπει να βγει η απόφαση του Υπουργού(**), που θα καθορίζει ακριβώς, τις εργασίες, τα ποσά και όλα τα σχετικά θέματα, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Αναθεωρημένου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που είναι σε Ισχύ από τον Ιούλιο του 2017.
• Έχω υπαχθεί στον προηγούμενο νόμο αυθαιρέτων και έχω υπόλοιπο προστίμων. Μπορώ να υπαχθώ στην ενεργειακή αναβάθμιση;
Ναι. Αν έχει πραγματοποιηθεί υπαγωγή στο ν. 4178/2013 και δεν έχει εξοφληθεί το πρόστιμο, τότε είναι δυνατό με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου να γίνει επανυπολογισμός του προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου και όσα χρήματα έχουν καταβληθεί να συμψηφιστούν με τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Προσοχή! Εάν, έχετε εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό των προστίμων δεν δικαιούστε καμία έκπτωση και δεν επιστρέφονται χρήματα.
• Ποια είναι τα δικαιολογητικά;
Για να δικαιολογηθούν τα ποσά ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
 1. Άδεια Μικρής Κλίμακας, για ορισμένες από τις απαιτούμενες εργασίες.
 2. Παραστατικά δαπανών και δελτία αποστολής υλικών ή εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης (Χωρίς το Φ.Π.Α.)
 3. 1ο Π.Ε.Α. (πριν τις εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης)
 4. 2ο Π.Ε.Α. (µετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης)
 5. Πόρισµα − ∆ήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή του 2ου Π.Ε.Α
 6. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για την ενεργειακή αναβάθµιση.
• Υπάρχει προθεσμία, για να κάνω αίτηση;
    Μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε σε μηχανικό, προκειμένου να κάνει την αυτοψία, να συντάξει τον φάκελο και να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή σας. Όταν πληρωθεί το παράβολο, θα υπολογίσει τα πρόστιμα και να δηλώσει ότι θα γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, για να τύχετε της μείωσης.
     Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, άμεσα θα εκδοθεί και η σχετική απόφαση(**) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα προσδιορίζει με λεπτομέρειες κάθε θέμα για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.
Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
===========================================================
(**Σημ...Εκδόθηκε Η Υπ.Απόφαση ΥΠΕΚΑ  για Συμψηφισμό Προστίμων με Ενεργειακή Αναβάθμιση ή Στατική Ενίσχυση .....βλ...ΚΛΙΚ ΕΔΩ
==========================================================


*** Βλ.κ Αρθρο στο Ιστολόγιό μας.."Λεπτομέρειες Εφαρμογής Ν 4495/17"..ΚΛΙΚ ΕΔΩ
======================================================================
Πηγή:energycert.gr k taxydromos.gr κ Ιστολόγιό μας(σχετικά άρθρα)
======================================================================

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ:Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων - Λοιπά Τεχνικά Δικαιολογητικά  .
 
    Ως γνωστόν πολλά είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά(*αναλυτικά ΚΛΙΚ ΕΔΩ) για την μεταβίβαση ενός ακινήτου.Από πλευράς τεχνικών δικαιολογητικών:τα βασικά-(Τεχν Στοιχεία-Αδεια Δόμησης & Σχέδια-Δηλώσεις "Τακτοποίησης Αυθαιρέτων" - "Βεβαίωση Πολεοδομικής Νομιμότητας", "Ενεργειακό Πιστοποιητικό" ,Κτηματολόγιο κλπ).Για τον ιδιοκτήτη απαιτείται Φορολογική Ενημερότητα και αν υπάρχει οφειλή,για το οφειλόμενο ποσό γίνεται ειδική μνεία από την Δ.Ο.Υ για παρακράτησή του με μέριμνα του Συμβολαιογράφου.Πέραν  αυτών όμως υπάρχουν και οι φορολογικές υποχρεώσεις για τον αγοραστή για  τις οποίες αναδημοσιεύουμε ενημερωτικά το παρακάτω άρθρο,αφού το γραφείο μας ασχολείται  και με "Υπηρεσίες Ακινήτων".
=========================================================================
     Ένα χρήσιμο οδηγό με 7 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων εξέδωσε η ΑΑΔΕ προκειμένου να λύσει τις απορίες των φορολογουμένων που επιθυμούν να υπολογίσουν το κόστος της αγοράς ενός ακινήτου.
Συγκεκριμένα:
1. Πότε επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτου (φ.μ.α.) και ποιος υποχρεούται να τον καταβάλει;

Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα επιβάλλεται φόρος στην αξία τους και υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής.
2. Πώς καταβάλλεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων;
Στις περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, κατά την υποβολή της δήλωσης φ.μ.α., ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράφει σε αυτήν την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, βάσει της οποίας καταβάλλει εφάπαξ τον φόρο που αναλογεί. Σε περίπτωση που το τίμημα είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας, ο φόρος υπολογίζεται επί του τιμήματος.

3. Ποιοι είναι οι συντελεστές για τον υπολογισμό του φ.μ.α.;
α) Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.
β) Ο φ.μ.α. μειώνεται στο τέταρτο (1/4) στις περιπτώσεις διανομής ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων ή διάλυσης Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και μεταβίβασης των ακινήτων της εταιρείας στα μέλη της, κατά την εταιρική τους μερίδα.
γ) Ο φ.μ.α. μειώνεται στο μισό (1/2) στις περιπτώσεις ανταλλαγής ακινήτων ίσης αξίας, συγχώνευσης Α.Ε. και Συνεταιρισμών, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια, καθώς και συνένωσης οικοπέδων.
4. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από το φ.μ.α. για αγορά πρώτης κατοικίας;
Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης τόσο με τις διατάξεις του ν. 3719/2008, μετά τη συμπλήρωση διετίας, όσο και του ν. 4356/2015), εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή προτίθενται να εγκατασταθούν σε αυτή το αργότερο εντός δύο ετών από την αγορά. Η απαλλαγή του άγαμου παρέχεται και στον σύζυγο που βρίσκεται σε διάσταση, υπό τον όρο ότι έχει κατατεθεί αίτηση ή αγωγή διαζυγίου, τουλάχιστον, έξι μήνες πριν την αγορά του ακινήτου με την προϋπόθεση ότι ο γάμος θα λυθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από την αγορά.
Απαλλαγή από το φ.μ.α. για αγορά πρώτης κατοικίας δικαιούνται:

α) Έλληνες.
β) ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι καταγόμενοι από τη Βόρεια Ήπειρο και την Τουρκία, εφόσον απέκτησαν ιθαγένεια τρίτου κράτους πλην της Αλβανικής και Τουρκικής, δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής από το φόρο.
γ) οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
δ) αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 96/2008 (Α’ 152).
ε) πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α’ 80).
στ) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα δεύτερης γενιάς.
Ειδικά για τους αλλοδαπούς, η πρόθεσή τους για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν αναιρείται από το γεγονός ότι, για ειδικούς λόγους, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους χορηγούν προσωρινές άδειες παραμονής που ανανεώνονται.
5. Ποια είναι η έκταση της παρεχόμενης απαλλαγής;

Για αγορά κατοικίας: από άγαμο μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, από άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ, από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ, ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία, τουλάχιστον, 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας 275.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
Για αγορά οικοπέδου: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000 ευρώ, από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται φ.μ.α.
Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου (είτε είναι ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες είτε παρακολουθήματα της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας), για επιφάνεια εκάστου έως είκοσι (20) τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς
6. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας;
α) Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της οικογένειάς του, αν το συνολικό εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους, όταν υφίσταται σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών) κατοικιών που υφίστανται ή υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδομικών διατάξεων να αναγερθούν είναι: 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα. Κατ’ εξαίρεση, οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ.
β) Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο κατά τον χρόνο της αγοράς και εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου ή κοινότητας ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο και μεταξύ αγοραστή και πωλητή να μην υπάρχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.
γ) Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μία πενταετία.
Πηγή:michanikos-online.gr

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:Ποιες Εργασίες δεν χρειάζονται ΑΔΕΙΑ ή Εγκριση?

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:Ποιες Εργασίες δεν χρειάζονται ΑΔΕΙΑ ή Εγκριση?
     Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας του Άρθρου 30 του Ν. 4495/17.

     Με τις πολλές αλλαγές που έχουν γίνει στην πολεοδομική νομοθεσία ειδικά μετά τον Ν.4495/17 για μια σειρά Οικοδ.εργασιών δεν απαιτείται πλέον Οικοδομική Αδεια,Ούτε Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίαμακας. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 30 Ν.4495..ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ για τις   παρακάτω εργασίες:
========================================================

1. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:
α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,
β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012,
γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,
θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
 ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας,
ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,
ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,
ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,
 ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,
 ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,
 ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.             =====================================================================
   
            Σημείωση:  άρθρο 29 παρ  1.         Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως: α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων,                      
 β) κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3, 
===========================================================
***η "48η Ενημέρωση  έχει καταργηθεί πλέον.
================================================================
**Πάντως καλού-κακού μια Επιγραφή του τύπου""Εργασίες του Άρθρο 30 Ν4495/17 για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας" ίσως θα ήταν χρήσιμη για αποφυγή περιπετειών...

***Προσοχή μην ξεχνάμε το ΙΚΑ:Αδεια μπορεί να μην απαιτείται ,αλλά δεν καταργείται η υποχρέωση αναγγελίας στο ΙΚΑ για καταβολή των ανάλογων ενσήμων του προσωπικού Τα ένσημα ΙΚΑ αφορούν τα μη εστεγασμένα επαγγέλματα. Εστεγασμένα επαγγέλματα που δεν απαιτούν ΙΚΑ είναι ενδεικτικά του ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, κουφωματά, γυψοσανιδά, επιπλοποιού (κουζίνες, ντουλάπες) κ.ά.. Μη εστεγασμένα είναι ενδεικτικά του κτίστη (τούβλα), πλακά, σοβατζή, ελαιοχρωματιστή κ.ά.

Για  τα ένσημα χρειάζεται από Μηχανικό Πίνακας 3 του ΙΚΑ και Αναγγελία  Εργασιών στο ΙΚΑ από τον ιδιοκτήτη για να αποφευχθούν περιπέτειες.

Πηγή:michanikos.gr=============================================================================
**** Για οποιοδήποτε ζήτημα Εργασιών Δόμησης,Επισκευής,Ανακαίνισης,

          επικοινωνείστε ΚΛΙΚ ΕΔΩ ============================================

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 30 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 και Ν.4178/13 (Τελ Ενημ: 19.9.2018/ 70ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των Ερωταπαντήσεων

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 30 Νέες  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 και Ν.4178/13   (Τελ Ενημ: 19.9.2018/ 70ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των  Ερωταπαντήσεων
================================================================================================================================    
  Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  ισχύει ο  Νέος Νόμος 4495/2017.
Οι προηγούμενοι νόμοι,αλλά και ο νέος, δημιούργησαν σωρεία ερωτημάτων και Ερωταπαντήσεων
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά (70η) με 30 νέες ερωταπαντήσεις
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
       Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά τον Νέο Νόμο 4495/2017ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       :


 
Τα 70 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 1.708  ερωτήσεις /απαντήσεις  , μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
---Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)
 -Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 -Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
-Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 

–   Αρχείο 69ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 70ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων(νέο)


Πηγή: α)teepelop.gr   και β)  b2green.gr κ γ)Michanikos-online.gr
 

=============================================================
========================================================================
 **Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας για Ακίνητα σε Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά και Θεσνίκη.
    Για Ακίνητα περιοχής Καστοριάς...ΔΩΡΕΑΝ Αυτοψία&Υπολογ.Προστίμου
   -Ειδικές Περιπτώσεις Πανελλαδικά..........ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

**Διαφαλίζετε την Ιδιοκτησία σας με:

Τεχνικές Λύσεις:**Με Συνέπεια-Φιλικά-Οικονομικά**

=======================================================================

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ-ΔΟΜΗΣΗ: Πότε επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας σε αγροτεμάχια με πρόσωπο σε αγροτικό ή κοινόχρηστο δρόμο

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ-ΔΟΜΗΣΗ:Πότε επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας σε αγροτεμάχια με πρόσωπο σε αγροτικό ή κοινόχρηστο δρόμο
    Συχνές αλλαγές στην Πολεοδομική Νομοθεσία,ειδικά στις περιοχές Εκτός Σχεδίου,δημιουργούν προβλήματα σε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων για έκδοση "Αδείας Δόμησης".Τελευταία,σοβαρό ζήτημα ανέκυψε  από απόφαση του ΣτΕ για ακύρωση χαρακτηρισμού οδών ως κοινόχρηστων. Αναδημοσιεύουμε παρακάτω σχετικό άρθρο που επισημαίνει προβλήματα σχετικά με το οδικό δίκτυο εκτός σχεδίου
=======================================================================
 Το σχετικό Αρθρο:Πότε επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας σε αγροτεμάχια με πρόσωπο σε αγροτικό ή κοινόχρηστο δρόμο
Σε μία ιδιότυπη «ομηρία» βρίσκονται εδώ και δεκαπέντε χρόνια χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων ανά την επικράτεια, που έχουν ακίνητο εκτός σχεδίου και οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο δρόμος που διέρχεται μπροστά από το αγροτεμάχιό τους είναι κοινόχρηστος. Αυτό συμβαίνει, γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει μέχρι σήμερα θεσμοθετήσει σχετική διαδικασία καθορισμού ενός δρόμου ως κοινόχρηστου εκτός σχεδίου.
Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο διότι το ΣτΕ με συνεχείς αποφάσεις του, τα τελευταία χρόνια, ακυρώνει διοικητικές πράξεις νομαρχών, δημάρχων και περιφερειαρχών που αναγνώρισαν δρόμους ως κοινόχρηστους και θεωρεί ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το κράτος στο πλαίσιο ολοκληρωμένων πολεοδομικών σχεδίων, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.
Έτσι χιλιάδες οικοδομικές άδειες, που εκδόθηκαν με αποφάσεις αναρμοδίων φορέων είναι στον «αέρα». Στο πλαίσιο αυτά το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναζητεί νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να δώσει λύση στο πρόβλημα, μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, για τον οποίον απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Ποια αγροτεμάχια έχουν πρόβλημα στην οικοδόμηση;

Σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία από 31-12-2003 τα νεοδημιουργούμενα γήπεδα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών για να οικοδομήσουν απαιτείται να έχουν ελάχιστη έκταση 4.000 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25 μ.
 • Ποιοι δρόμοι είναι κοινόχρηστοι;

Κοινόχρηστοι δρόμοι είναι:
 1. Εθνικοί δρόμοι, που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα.
 2. Επαρχιακοί δρόμοι, που ορίζονται με απόφαση υπουργού Συγκοινωνιών.
 3. Δρόμοι που ενώνουν οικισμούς μεταξύ των και με διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές οδούς και αναγνωρίστηκαν ως κύριοι ή μοναδικοί, με απόφαση νομάρχη (πριν γίνει αιρετός).
 4. Δρόμοι στο όριο του σχεδίου πόλεως, που καθορίζονται με τη κύρωση της πολεοδομικής μελέτης και έχουν τεθεί σε κοινή χρήση.
 5. Δρόμοι που επιτρέπουν τη πρόσβαση σε ακτές, αρχαιολογικούς χώρους, σημαντικά δημόσια έργα.
 6. Αγροτικοί δρόμοι προϋφιστάμενοι του 1923.
 7. Δρόμοι που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οιανδήποτε νόμιμο τρόπο.
 • Τι είναι αγροτικοί δρόμοι;
Αγροτικοί δρόμοι με την ευρύτερη έννοια, είναι αυτοί που ξεκινούν από τα χωριά προς την κτηματική περιφέρεια των ίδιων ΟΤΑ και εξυπηρετούν τις «πάσης φύσεως ανάγκες ενός Δήμου ή μιας κοινότητας μέσα στα διοικητικά όρια αυτού».
 • Ποιοι είναι δρόμοι προϋφιστάμενοι του 1923;

Αγροτικοί δρόμοι που δημιουργήθηκαν με ευθύνη του κράτους και όχι από ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ποια αποδεικτικά ζητά σήμερα η Πολεοδομία για να εκδώσει οικοδομική άδεια σε αγροτεμάχια 4 στρεμμάτων με πρόσωπο 25 μ. σε κοινόχρηστο δρόμο;

α) Συμβόλαια ή άλλα στοιχεία, που να αποδεικνύουν ότι οι αγροτικοί δρόμοι προϋφίστανται της 16-4-24, ημερομηνίας ισχύος του Νομοθετικού Διατάγματος του 1923.
β) Την απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία έγινε ο αναδασμός σε αγροτική περιοχή.
γ) Την χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας, απ’ όπου να προκύπτει ότι η καθορισμένη ζώνη παραλίας εξυπηρετεί τις ανάγκες της κυκλοφορίας και εφόσον έχει τεθεί σε κοινή χρήση και είναι διαμορφωμένη οδός.
δ) Την απόφαση του γενικού γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, με την οποία διαπιστώνεται ότι ο δρόμος έχει κατασκευαστεί από τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου και επιτρέπει την πρόσβαση σε ακτή, αρχαιολογικό χώρο, εθνικό δρόμο, χιονοδρομικό κέντρο ή σε σημαντικό δημόσιο έργο (όπως φράγματα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία κ.λπ).
 • Έχω βεβαίωση του Δήμου, που αναγνωρίζει τον αγροτικό δρόμο ως κοινόχρηστο. Ισχύει;

Όχι. Δεν έχουν την αρμοδιότητα οι Δήμοι ή οι πρώην Κοινότητες να αναγνωρίζουν ή να διαπιστώνουν ότι υφίσταται κοινόχρηστος δρόμος εκτός σχεδίου. Σύμφωνα με νομολογία του ΣτΕ, μπορούν ιδιοκτήτες ακινήτων να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια και να ζητήσουν την προστασία των δικαιωμάτων τους, αμφισβητούντες ότι υφίσταται δρόμος που διέρχεται από τα ακίνητά τους.
 • Μπορεί ο Δήμος να διανοίξει έναν αγροτικό δρόμο και να τον θέσει σε κοινή χρήση;

Οχι. Το οδικό δίκτυο ενός Δήμου δεν αποτελεί τοπική του υπόθεση διότι συνδέεται με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας καθώς και με το γεωσύστημα του φυσικού χώρου. Κάθε πράξη διαχείρισης του οδικού δικτύου από το δήμο για την εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών όπως: διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση δρόμων, δεν είναι νόμιμη.
 • Πώς μπορώ να ξέρω με σιγουριά ότι ο δρόμος είναι κοινόχρηστος, για να αγοράσω ένα αγροτεμάχιο και να προβώ σε έκδοση οικοδομικής άδειας;

Με νόμο του 2011 και στη συνέχεια του 2014, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος από τον υπουργό Περιβάλλοντος, με το οποίο θα καθορίζεται συγκεκριμένα η έννοια του «κοινόχρηστου δρόμου», για να μπορούν οι ιδιώτες μηχανικοί και οι κατά τόπους πολεοδομίες να εξετάσουν την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα ιδιοκτησιών εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού που έχουν πρόσωπο σε δρόμους και να γίνονται ασφαλείς μεταβιβάσεις.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η διαδικασία καθορισμού ενός δρόμου ως κοινόχρηστου εκτός σχεδίου. Επομένως αν αποδεδειγμένα δεν προκύπτει ότι ο δρόμος προϋφίσταται του 1923 ή δεν έγινε με νόμιμο τρόπο, τότε υπάρχει κίνδυνος να μην είναι δυνατόν να εκδοθεί η οικοδομική άδεια.
 • Υπάρχουν δρόμοι εκτός σχεδίου, που διανοίχθηκαν από τις Κοινότητες, έχουν περάσει ΔΕΗ-ΟΤΕ, φωτισμός και ύδρευση και έχουν ασφαλτοστρωθεί. Αυτοί δηλαδή δεν θεωρούνται κοινόχρηστοι;

Πράγματι υπάρχουν πολλοί αγροτικοί δρόμοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι «εν τοις πράγμασι», είναι ασφαλτοστρωμένοι και διέρχονται μέσω αυτών κοινόχρηστα δίκτυα, συντηρούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, είναι διακριτοί σε χάρτες, έχουν ΚΑΕΚ δρόμου σε περιοχές με Κτηματολόγιο κ.λπ., όμως δεν έχουν την «πολεοδομική νομιμότητα» και δεν θεωρούνται κοινόχρηστοι εάν δεν αποδειχθεί ότι διανοίχτηκαν με νόμιμο τρόπο.
 • Ο δρόμος που περνά μπροστά από το χωράφι μου δεν είναι κοινόχρηστος. Μπορώ τώρα να τον φράξω και να τον κλείσω;

Οι αγροτικοί δρόμοι που δεν αποτελούν κοινόχρηστα πράγματα, αλλά δημιουργήθηκαν με συνεισφορά των ιδιοκτητών των όμορων ακινήτων για την εξυπηρέτησή τους, παραμένουν στην κυριότητα εκείνων οι οποίοι συνεισέφεραν για την δημιουργία τους και αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση των ιδίων.
Σε περίπτωση (κάτι το συνηθισμένο) που δεν έγινε μονομερής συμβολαιογραφική δήλωση παραίτησης δικαιωμάτων κυριότητας, οι παρόδιοι ιδιοκτήτες μπορούν να αποφασίσουν χωρίς δυνατότητα αντιδράσεως από την Πολιτεία ή οποιοδήποτε τρίτο για την κατάργησή τους.
 • Εδώ και 30 χρόνια, για να φτάσω στο χωράφι μου διέρχομαι από αγροτικό δρόμο ιδιωτικό και ο ιδιοκτήτης μού λέει ότι του ανήκει και θα τον κλείσει. Έχει αυτό το δικαίωμα;

Ο αγροτικός δρόμος που είναι ιδιωτικός, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται από τρίτους, θεωρείται απλώς δουλεία. Από τη στιγμή που εσείς διέρχεστε συνεχώς και αδιαλείπτως επί 20ετίας από αυτόν τον δρόμο και δεν έχετε άλλη πρόσβαση, τότε μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο την επιβολή δουλείας διόδου, έναντι αποζημιώσεως.
Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή / Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
Πηγή :kataskevesktirion.gr 

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: Τι προβλέπουν οι νέες πολεοδομικες διατάξεις για την αποπεράτωση ημιτελών κτισμάτων

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: Τι προβλέπουν οι νέες πολεοδομικες διατάξεις για την αποπεράτωση ημιτελών κτισμάτων

      Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια έπληξε τον κλάδο της οικοδομής. Η υπαγωγή της Ελλάδας στο Μνημόνιο με την επακόλουθη κατακόρυφη άνοδο της ανεργίας, τη μείωση των εισοδημάτων, την πτώση του βιοτικού επιπέδου και την υπερ-φορολόγηση της κατοχής ακίνητης περιουσίας, αποτελούν το περίγραμμα του σύγχρονου φαινομένου που ονομάζουμε κρίση κατοικίας και γενικά των ακινήτων.

         Πέρα από το ότι σήμερα δεν ανεγείρονται νέες οικοδομές, πολλές είναι και οι περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να ολοκληρώσουν την οικοδομή τους καθώς η οικοδομική άδεια που εξέδωσαν από την πολεοδομία έληξε. Στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις μπορεί κανείς να συναντήσει πολλά «κουφάρια» ανολοκλήρωτων οικοδομών, που στέκουν γυμνά και ημιτελή στους δρόμους. Αυτές τις περιπτώσεις έρχονται να καλύψoυν πρόσφατες πολεοδομικές διατάξεις που ψηφίστηκαν από την Βουλή και αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες, για να καταφέρουν να αποπερατώσουν τις οικοδομές τους.
**Ιδιαίτερη προσοχή πλέον πρέπει να δίνεται στην "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορεί να εκδοθεί οποιαδήποτε άλλη "Αδεια Οικοδομικών Εργασιών".Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να συμβουλεύονται τον Μηχανικό τους που ασχολείται με "Υπηρεσίες Ακινήτων", για τι πρέπει να κάνουν.

 

Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις για την Αποπεράτωση Ημιτελών Οικοδομών;
 • Παράταση ισχύος οικοδομικής άδειας για αόριστο χρόνο, εφόσον μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου υποβάλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια ΥΔΟΜ (πολεοδομία).
 • Επανεκκίνηση οικοδομής με γνωστοποίηση. Αφορά οικοδομή ημιτελή στην οποία για να συνεχιστούν οι εργασίες οποιασδήποτε φάσης ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την πολεοδομία πριν από οποιαδήποτε έναρξη ή συνέχιση των εργασιών.
 • Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών με γνωστοποίηση. Αφορά κτίριο που η οικοδομική του άδεια βρίσκεται σε ισχύ και θέλει ο ιδιοκτήτης να προβεί στην εκτέλεση πρόσθετων εργασιών ή προσθήκης, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια. Σε αυτήν την περίπτωση η δήλωση γνωστοποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά και καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της άδειας πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Στη γνωστοποίηση αναφέρονται όλες οι πρόσθετες εργασίες που θα εκτελεστούν και εντός διαστήματος δυο 2 μηνών, υποβάλλεται πλήρης συμπληρωματική μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη αυτή πρέπει να κατατίθεται πριν από την ημερομηνία αυτοψίας από τον ελεγκτή μηχανικό που προβλέπεται από τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με το νέο πολεοδομικό νόμο. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, οι πρόσθετες αυτές εργασίες καταγράφονται ως αυθαίρετες ή ως πολεοδομικές παραβάσεις, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, και επιβάλλεται διακοπή οικοδομικών εργασιών.

Ποια είναι η ισχύς των οικοδομικών αδειών;

Ανάλογα με την κατηγορία ισχύουν τα εξής:
 • Η προέγκριση οικοδομικής άδειας για κτίρια ισχύει για ένα (1) έτος, ενώ για κτίρια συνολικής επιφανείας άνω των πέντε χιλιάδων (5000) τ.μ. ισχύει για δύο (2) έτη.
 • Η οικοδομική άδεια κτιρίου ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη χορήγησή της.
 • Ειδικά για μεγάλα κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) τετραγωνικών μέτρων ισχύει για έξι (6) έτη.
 • Οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων ισχύουν για ένα (1) έτος από τη χορήγησή τους.
 • Οι άδειες νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, στις οποίες δεν προβλέπεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών τους, ισχύουν χωρίς χρονικό περιορισμό.
 • Η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, ισχύει για ένα (1) έτος από τη χορήγησή της.

Πότε η οικοδομική άδεια αναθεωρείται ως προς την ισχύ της, μετά τη λήξη της;

α) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
β) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
γ) Οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας κατά ένα (1) έτος.

Μέχρι πότε οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αποπερατώνουν τις όψεις του κτιρίου;

α) εντός (4) τεσσάρων ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού, που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε ιστορικούς τόπους
β) εντός έξι (6) ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε όλες τις άλλες περιοχές.

Τι γίνεται όταν οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες;

Σε περίπτωση αδυναμίας αποπεράτωσης των όψεων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την Πολεοδομία και να υποβάλουν σχετική μελέτη στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, για τις κατασκευές που πρέπει να γίνουν ώστε να καλυφθεί το κτίριο. Η μελέτη περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με περιγραφή κατασκευών, συνοδευόμενη από ενδεικτικές όψεις.
Οι κατασκευές αυτές επιτρέπεται να είναι από όποιο υλικό συνάδει κατά περίπτωση, όπως ξύλινα πάνελ, επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα, σύνθετες κατασκευές με ορθοστάτες και πλήρωση των κενών με ξύλο, καραβόπανο ή όποιο άλλο υλικό κρίνει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ότι:
α) είναι εναρμονισμένη αισθητικά με το περιβάλλον,
β) αναβαθμίζει αισθητικά τον περιβάλλοντα χώρο και
γ) έχει κατασκευαστική δομή τέτοια που να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών.
Όλες οι παραπάνω κατασκευές μετά την υποβολή της μελέτης πρέπει να εκτελεστούν εντός προβλεπόμενου χρονικού ορίου, ώστε να καλυφθούν οι όψεις του κτιρίου.

Τι γίνεται όταν ο ιδιοκτήτης αδιαφορεί και αφήνει σε δημόσια θέα ημιτελές το κτίσμα του;

Σε περίπτωση μη υποβολής μελέτης ή μη υλοποίησης αυτής από τον ιδιοκτήτη, επιβάλλεται ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.