ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-**ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ  Ν.4178/2013

Αυθαίρετο:«Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την άδεια της παρ.1 ή β) καθ' υπέρβαση της άδειας ή γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του Ν-1337/83 όπως ισχύουν»...Ορισμός περισσότερα ΚΛΙΚ ΕΔΩ      

**Δείτε Αναλυτικά ,με τον Ν.4178/13:

-Τα Αυθαίρετα και η Τακτοποίησή τους με Απλά Λόγια
     
***Δείτε ακόμη για τα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ με ν 4178/13

-Ποιες είναι οι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
-Ολος ο Νόμος 4178/2013 κατά άρθρο
-Δείτε ακόμη με ΚΛΙΚ:
   Προθεσμίες-Παράβολα Τακτοποίησης-Δόσεις
-Συχνές Ερωτήσεις για τα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
========================================================================
**ΠΡΟΣΟΧΗ:
και τα δηλωθέντα Αυθαίρετα με τον Ν.4014/11 πρέπει να μεταφερθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΤΕΕ με τον νέο Νόμο  Ν.4178/2013
========================================================================
****Ηδη ο παλιός Ν.4014/2011 έχει αντικατασταθεί με τον Ν.4178/2013 ***
Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας για την περίπτωσή σας
======================================================================
.............................................................................................................................................................
=======================================================================.
Συνοπτικά παραθέτουμε  τα βασικά:
 • Προθεσμίες:μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2015 
 • ***Νέο:ΥΠΕΚΑ: με Ν.4178/2013 Παράταση για τα αυθαίρετα ως  6 Φεβρουαρίου  2014(* όπως ισχύει σήμερα)
 • Τα Πρόστιμα πληρώνονται  σε δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 20%
 • Δόσεις:αρχικά  ήταν 102 (α' εξάμηνο νόμου)- 82 (Β' εξάμηνο)-60 (τελευτ εξάμηνο),αφού πρώτα πληρωθεί το παράβολο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 • Η όλη Διαδικασία γίνεται από τον Μηχανικό, Ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας του ΤΕΕ

 • Α΄Φάση
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - δικαιολογητικα (Στοιχεία Ιδιοκτήτη&Ακινήτου-Τιμή Ζώνης-Τίτλοι-Κτηματολόγιο-Αδειες-Σχέδια κλπ)- συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση μηχανικού
  • ΠΑΡΑΒΟΛΟ  αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου , για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία :
  -500 € για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.µ.
  -500 € για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ.
  -1.000 € για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ.
  -1.000 € για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ.

  • Πρόστιμο "Ρύθμισης-Τακτοποίησης": Υπολογίζεται από τον Μηχανικό,είτε με ειδικό λογισμικό,είτε απ'ευθείας στην Ιστοσελίδα του ΤΕΕ, με βάση το εμβαδό και πολλαπλασιασμό με διάφορους συντελεστές,ανάλογα με την χρήση,την ύπαρξη η μή άδειας κλπ που προκύπτουν από τα Ειδικά Φύλλα Καταγραφής Αυθαιρέτων Κατασκευών.
  • Πληρώνεται το Παράβολο και το Υπόλοιπο Πρόστιμο είτε πληρώνεται εφάπαξ με έκπτωση 20%,είτε ρυθμίζεται σε 36 δόσεις
  Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου

  Ο Υπολογισμός γίνεται από τον Μηχανικό με τα στοιχεία του ακινήτου (εμβαδό,θέση ,Τιμή Ζώνης κλπ) και μια σειρά συντελεστών που προκύπτουν από τα Ειδικά Φύλλα Καταγραφής Αυθαιρεσιών.

  **Συνοπτικά Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου με ΚΛΙΚ ΕΔΩ

  Β'Φάση:
  • Σχέδια Αποτύπωσης Κτισμάτων -Τεχν Εκθέσεις -Δελτίο Τρωτότητας-Πιθανές λοιπές Μελέτες ανάλογα με το είδος του κτιρίου καθώς και  Τοπογραφικό Εξαρτημένο από το Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 (εκτός σχεδίου και σε ειδικές περιπτώσεις,όπου δεν υπάρχει Αδεια κλπ)
  Αμοιβές Μηχανικών για την "Τακτοποίηση"

  -Για  όλη την διαδικασία (Α'Φάση/Υποβολή OnLine +B'Φάση/Σχέδια -Τεχν Εκθέσεις κλπ) από την Ιστοσελίδα του ΤΕΕ προβλέπονται οι Νόμιμες Αμοιβές ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  -Υπάρχει διακύμανση αμοιβών,ανάλογα με το είδος της κατασκευής,αν χρειάζεται εκτεταμένη εργασία αποτύπωσης,ειδικές μελέτες ,Εξαρτημένο Τοπογραφικό κλπ.
  -Απευθυνθείτε σε Μηχανικό για Υπεύθυνη Ενημέρωση,για την συγκεκριμένη περίπτωσή σας.

  ** Ενδεικτικά  ΔΕΙΤΕ:
  -Υπολογισμός  Νόμιμης Αμοιβής Μηχανικού για Τακτοποίηση Αυθαιρέτου ΚΛΙΚ ΕΔΩ

  **Σημείωση:Η τελική Αμοιβή  προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση με "ελεύθερη διαπραγμάτευση"

  **Παραδείγματα υπολογισμού προστίμου N4014/2011

  -Βεβαίωση Πολεοδομικής Νομιμότητας Κτισμάτων

       ΠΡΟΣΟΧΗ:Ο ίδιος Νόμος Ν 4014/2011 καθιέρωσε υποχρεωτικά:"σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου,( κτιρίου, οικοπέδου, γηπέδου) γενικά, επισυνάπτεται Βεβαίωση Πολεοδομικής Νομιμότητας Μηχανικού, ότι το Ακίνητο δεν έχει πολεοδομικές αυθαιρεσίες".
          Ετσι είναι αναγκαίο να "τακτοποιηθούν" οι αυθαίρετες κατασκευές

  **ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Τα τρέχοντα Νέα-Συγκεντρωμένη Σχετική Αρθρογραφία-Ενημέρωση

       Με ΚΛΙΚ παραπάνω έχετε συγκεντρωμένα όλα τα άρθρα-ενημέρωση του Ιστολογίου μας για τα Αυθαίρετα.Το ίδιο ισχύει και για ΚΛΙΚ στην λίστα των Ετικετών του Ιστολογίου στα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ,αριστερά
  ========================================================================
   **Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας για Ακίνητα σε Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά και Θεσνίκη.Ειδικές Περιπτώσεις Πανελλαδικά..........ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ