Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΙΚΑ - Άδειες Μικρής Κλίμακας

ΙΚΑ - Άδειες Μικρής Κλίμακας

Νομοθεσία     Γνωστοποίηση της με αριθ. οικ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ 2605/τ. Β΄/15-10-2013 ) Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
 
    Σας γνωστοποιούμε την με αριθ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ 2605/τ. Β΄/15-10-2013 ) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την διαδικασία έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, επισημαίνοντας:
 • α) Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης « Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας εγκρίνεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ένα αντίγραφο του εντύπου αυτής χορηγείται στον ιδιοκτήτη, το δεύτερο αποστέλλεται αμελλητί στο οικείο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ.), το τρίτο στον οικείο Δήμο και το τέταρτο διατηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. σε συσχέτιση με τυχόν οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης του ακινήτου.»
Επομένως, από ενάρξεως εφαρμογής της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης θα κοινοποιούνται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. οι λεγόμενες «Άδειες Μικρής Κλίμακας» .
 • β) Προκειμένου να εξετάζονται οι περιπτώσεις με την απαραίτητη προτεραιότητα, οι σχετικές άδειες μικρής κλίμακας που θα διαβιβάζονται από τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ., θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και θα τηρούνται στα τμήματα οικοδομών ή γραφεία οικοδομών των Υποκ/των σε ειδικό κλασέρ.
Για την αναγγελία των εργασιών, από τον υπόχρεο καταβολής εισφορών εργοδότη , εφόσον υπάρχουν οικοδομικές εργασίες, απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωμένου πίνακα 3 και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η αντικατάσταση στέγης, κατασκευή αποθήκης , μικρά κτίσματα , κ.λ.π. η προσκόμιση πίνακα 1 ή πίνακα 2 .
 • γ) Εάν παρέλθει η διάρκεια ισχύος μίας εκάστης άδειας , χωρίς ο εργοδότης να έχει αναγγείλει τις εργασίες αυτές και χωρίς να έχει ασφαλιστεί το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό ( οικοδόμοι) θα ενημερώνεται εγγράφως για την εκκρεμότητα και θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία ελέγχου , ( διαπίστωση εκτέλεσης εργασιών , καταλογισμός εισφορών όπου απαιτείται κ.λ.π.).

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Θερμομόνωση Κατοικιών:52 έως 64 δις εκ. ευρώ πρέπει να δαπανήσουν οι Έλληνες για την θερμομόνωση των κατοικιών τους

Θερμομόνωση Κατοικιών:52 έως 64 δις εκ. ευρώ πρέπει να δαπανήσουν οι Έλληνες για την θερμομόνωση των κατοικιών τους

Περιβάλλον
Περίπου 52 με 64 δις εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται οι Έλληνες πολίτες και ιδιοκτήτες κατοικιών για να κάνουν μιας καλής ποιότητας θερμομόνωση σε 4.9 εκ. νοικοκυριά και κατοικίες. Η θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων δαπέδων και οροφών ανέρχεται στα 23.7 δις εκ. ευρώ και η αντικατάσταση κουφωμάτων ανέρχεται στα 31.6 δις εκ. ευρώ. Το μέσο κατά κεφαλήν κόστος θερμομόνωσης για 10.800.000 πολίτες είναι 5376ευρώ. 


Ως κόστος θερμομόνωσης για ένα ακίνητο θεωρείται η θερμομόνωση των εξωτερικών αδιαφανών κάθετων δομικών στοιχείων (τοίχοι) καθώς και των εξωτερικών οριζόντιων αδιαφανών δομικών στοιχείων (δάπεδα προς πυλωτής και οροφή προς την ταράτσα). Μέσα σε αυτά υπάρχουν και τα οριζόντια διαφανή δομικά στοιχεία, υαλοπίνακες-τζάμια και κουφώματα.


Εκτίμηση πλήθους κατοικιών για θερμομόνωση.


Από τα στοιχεία στα Ε9 υπάρχουν πάνω από 6000000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Η ΔΕΗ έχει 7500000 περίπου μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος σε ακίνητα και διαμερίσματα. Αυτά τα στοιχεία δεν επαρκούν καθώς στα αρχεία της ΓΓΠΣ είναι δηλωμένα όλα τα είδη ακινήτων που μπορεί να υπάρχουν όπως αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, οικόπεδα, αγροτικές εκτάσεις και αγροτεμάχια, δικαιώματα υψούν συνιδιοκτησίες κτλ. 
Στα αρχεία της ΔΕΗ από την άλλη μεριά μπορεί να μην υπάρχουν τα οικόπεδα αλλά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μετρητές σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, μετρητές σε αποθήκες και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις-εργοστάσια, μετρητές παροχής αγροτικού ρεύματος σε αγρότες για τις εργασίες του.

Την λύση σε αυτό το θέμα κατά 90% την δίνει η συνοπτική στατιστική επετηρίδα 2009 από την Εθνική Στατιστική Αρχή η οποία αναφέρει οτι στην Ελλάδα υπάρχουν 3.684.000 νοικοκυριά. Με την έννοια "νοικοκυριό" εννοείται το ακίνητο ή ο χώρος στον οποίο συγκατοικούν μαζί τα μέλη μίας οικογένειας ή ίσως και δύο οικογενειών σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Ο αριθμός αυτός είναι καθαρά των κατοικιών που διαμένουν άνθρωποι στην Ελλάδα. Τον παραπάνω αριθμό τον αυξάνουμε αυθαίρετα στα 3.900.000 ακίνητα θέλοντας να προσθέσουμε μέσα και το πλήθος εμπορικών ακινήτων ή επαγγελματικών στεγών τα οποία δεν αποτελούν κατοικίες αλλά είναι εφικτό και θεμιτό να θερμομονωθούν εφόσον το θέλουν οι ιδιοκτήτες τους.
Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΠΣ από το 2010, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά διαθέτουν 310.000 δευτερεύουσες κατοικίες και 662.000 εξοχικά. Αυτά τα ακίνητα δεν αποτελούν "νοικοκυριό" διότι δεν κατοικούνται μόνιμα, όμως είναι λογικό να μην προσμετρήθηκαν στην στατιστική επετηρίδα και αποτελούν ακίνητα υποψήφια για θερμομόνωση, ασχέτως του αν κατοικούνται ή όχι, οπότε στα 3.900.000 ακίνητα προσθέτουμε επιπλέον 970.000 κατοικίες και φτάνουμε στο τελικό πλήθος των 4.900.000 κατοικιών υποψηφίων για θερμομόνωση.


Εκτίμηση συνολικής επιφάνειας κατοικιών.


Είναι αδύνατον να εκτιμηθεί με ακρίβεια παρά μόνο με απλοποιητικές παραδοχές. Η μέση επιφάνεια της κατοικίας του Έλληνα είναι από 93τμ σύμφωνα με στοιχεία δηλώσεων Ε9 από το 2006 εώς και 110τμ χωρίς τους βοηθητικούς χώρους σύμφωνα με στοιχεία του 2011. Λαμβάνουμε μια μέση τιμή εμείς 95τμ για κάθε ακίνητο υποψήφιο για θερμομόνωση. Άρα η συνολική επιφάνεια κατοικιών κατά προσέγγιση είναι 475.000.000 τμ ή 475 τ.χλμ.


Εκτίμηση θερμομονωτικής επιφάνειας ακινήτων.


Και εδώ είναι αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια αυτή η επιφάνεια. Οι παράγοντες που συντελούν στην αδυναμία εκτίμησης είναι οι εξής: Η θερμομόνωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί για όλα τα ακίνητα στην συνολική επιφάνεια των 475τ.χλμ. Αυτό διότι τα περισσότερα ακίνητα είναι διαμερίσματα μέσα σε πολυκατοικίες χωρίς απώλειες από το δάπεδο ή την οροφή παρά μόνο στους εξωτερικούς τοίχους. Υπάρχουν και τα διαμερίσματα του πρώτου ή του τελευταίου ορόφου με τέτοιες απώλειες και υπάρχουν και οι μονοκατοικίες που έχουν απώλειες από όλους τους τοίχους τις οροφές και τα δάπεδα.

Έτσι λοιπόν θα προσδιορίσουμε κατά προσέγγιση πόσα τετραγωνικά θερμομονωμένης επιφάνειας αντιστοιχούν στην συνολική επιφάνεια δαπέδου ενός ακινήτου. Με δικές μας εκτιμήσεις βασιζόμενοι οτι ένα διαμέρισμα 95τμ αναλόγως τις διαστάσεις υπό τις οποίες είναι κατασκευασμένο μπορεί να έχει μέση περίμετρο περίπου 43.4 μ και ύψος 3.1μ ενώ επίσης οτι από τα 4.900.000 ακίνητα περίπου το 43.5% έχει θερμικές απώλειες από οροφές και δάπεδα, εξάγουμε το συμπέρασμα οτι 1τμ δαπέδου ενός ακινήτου δίνει 1,109τμ θερμομονωτικής επιφάνειας κατά μέσο όρο. Στην επιφάνεια αυτή έχει αφαιρεθεί η επιφάνεια ανοιγμάτων των τοίχων για τα οποία θα γίνει άλλος υπολογισμός στην συνέχεια.
(Μπορεί για ένα διαμέρισμα χωρίς απώλειες σε οροφή και δάπεδο να προκύπτει μεγάλο ποσοστό επιφάνειας θερμομόνωσης με τον συντελεστή 1,109, αν συνεκτιμήσουμε όμως και το ποσοστό 43.5% τότε το ποσοστό της θερμομονωτικής επιφάνειας αυξάνεται).


Περισσότερα: http://energy-engine...ermomonosi.html 
================================================================================
**ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οικον" έδωσε μια σοβαρή διέξοδο αλλά οι  γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και η προβληματική του χρηματοδότηση δημιούργησαν αδιέξοδο. 
Κατά την εκτίμησή μας,με τους ρυθμούς προόδου του Προγράμματος,θα χρειάζονταν 1000 χρόνια, για να αναβαθμιστούν ενεργειακά οι κατοικίες των 4.500.000 νοικοκυριών!!(βλ.Αρθρο μας ΕΔΩ)
===============================================================================

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Κεντρική θέρμανση:Τα μυστικά της-Συνοπτική Ενημέρωση

 Κεντρική θέρμανση:
Τα μυστικά της-
Συνοπτική Ενημέρωση
 
Μία σειρά από διάφορες επιλογές δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο θέρμανσης του σπιτιού του, με βάση τις προσωπικές του ανάγκες και φυσικά την… τσέπη του.
 
      Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό με την «εξασθένηση» του πορτοφολιού των περισσότερων ελληνικών οικογενειών, έχει δημιουργήσει την ανάγκη νέων εναλλακτικών επιλογών για το σημαντικότερο έξοδο κάθε σπιτιού, τη θέρμανσή του.
    Στο πλαίσιο αυτό, στην αγορά κυκλοφορούν πλέον πολλά προϊόντα που επιτρέπουν στον κάθε καταναλωτή να κάνει την επιλογή που καλύπτει στο μέγιστο βαθμό τις δικές του ανάγκες και τις δικές του οικονομικές δυνατότητες.
 

Πηγή: http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/98119.asp

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

"Εξοικονομώ κατ'Οίκον":Η πορεία του Προγράμματος με τελευταία στοιχεία-Προβληματισμοί για την Πορεία του

"Εξοικονομώ κατ'Οίκον":Η πορεία του Προγράμματος με τελευταία στοιχεία-
Απόφαση Υπαγωγής Ωφελουμένων 30-9-2013-
Προβληματισμοί για την Πορεία του
    
     Οι τελευταίες ανακοινώσεις των αρμοδίων είχαν σχεδόν "πανηγυρικό χαρακτήρα" για την πορεία του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ'οίκον" αλλά οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.
 
-Από 160.000 αρχικές αιτήσεις,είχαν εκταμιευθεί πλήρως σε 14.000 περίπου,μέχρι Ιούλιο(ποσοστό 8,75%!!! ή 2,91% ανά έτος!!)
-Κι επειδή οι "αριθμοί" έχουν και άλλη ανάγνωση:Δείτε ποιά είναι η πορεία "ενεργειακής αναβάθμισης" του κτιριακού αποθέματος της Χώρας:
-Από το 2011-2013,σε 3 χρόνια,14.000 "εκταμιεύσεις", ήτοι 4.500 περίπου ανά έτος...Αρα για τα 4.5 εκ υφιστάμενα κτίσματα που υπάρχουν στη χώρα,θα χρειάζονταν αισίως...1000 χρόνια!!
-Τα προβλήματα: Δυσκολία προέγκρισης σε Τράπεζες λόγω χαμηλών εισοδημάτων,(εδώ θα χρειάζονταν διπλασιασμός του χρόνου δανειοδότησης για να βγαίνει μικρή δόση για τα χαμηλά εισόδήματα)Γραφειοκρατία,καθυστερήσεις εγκρίσεων,καθυστερήσεις προκαταβολών,βραδύτητα αποπληρωμών,έλλειψη χρηματοδότησης,διακοπή προγράμματος για Δυτ Μακεδονία,κεντρική Μακεδονία,Ν Αιγαίο κλπ.
       Προτάσεις βελτίωσης με Αναλυτικά Υπομνήματα,παραμένουν στα "προσεχώς υπόψη" των αρμοδίων( ***(βλ.Υπόμνημά μας προς ΤΕΕ Δυτ Μακεδονίας ( https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=64BC4946AEACDC03&resid=64BC4946AEACDC03%21534&app=WordPdf ) που  το αποστείλαμε και στο ΥΠΕΚΑ(μετά από "παραίνεση" του ΕΤΕΑΝ,που δήλωσε αναρμόδιο),είπαμε μήπως και το διαβάσει κανείς και ίσως συμβάλουμε κατά το δυνατόν σε βελτιώσεις....Αλλά και του ΤΕΕ Δυτ Μακεδονίας  τα Υπομνήματα δεν είχαν καλύτερη τύχη..........
       -Ισως με τις τελευταίες αποφάσεις που ανακοινώθηκαν να υπάρξει χρηματοδότηση.
**Πάντως μέχρι σήμερα,ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟ στις Τράπεζες-Ετσι ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ......

Απόφαση Υπαγωγής Ωφελουμένων 30-9-2013

      Στις 30/9/2013 εκδόθηκε μια ακόμη "Απόφαση Υπαγωγής Ωφελουμένων" στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" με 6.773 "Ωφελούμενους" .Εγκριση δηλαδή παλιών αιτήσεων που ήταν σε εκκρεμότητα.
      Αν  περιμένατε την περίφημη έγκριση,μπορείτε να δείτε αν είστε στη λίστα των τυχερών(με λίγη υπομονή,αργεί να "φορτώσει" το αρχείο) με   .....ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
Ενημέρωση παρακάτω από σχετικό άρθρο του  Michanikos.gr για την
 Πορεία του Προγράμματος,από ανακοινώσεις του Υπουργείου
 
     Σε 39.952 ανέρχεται πλέον ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον», καθώς την τελευταία εβδομάδα εγκρίθηκε η υπαγωγή άλλων 6.773 νέων δικαιούχων στο Πρόγραμμα, με απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου.
Αναλυτικά, μέχρι σήμερα :

-Ø    Έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα 39.592 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 406.787.474,90 €. (Από 30.935 υπαγωγές έως τα τέλη Ιουνίου 2013, συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 351,46 εκατ. €.)

-Ø    Έχουν συμβασιοποιηθεί 27.078 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 275.596.629,70 €. (Έως τα τέλη Ιουνίου 2013, είχαν υπογραφεί 22.358 συμβάσεις συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 223,62 εκατ. €.)

-Ø    Έχουν ολοκληρωθεί 14.439 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 134.234.026,10 €. (Από 13.597 έργα, που είχαν εκταμιευθεί πλήρως μέχρι τον περασμένο Ιούνιο).

     Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, δημιουργούνται περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως και αθροιστικά τουλάχιστον 12.000 μέχρι την ολοκλήρωσή του, ενώ στην πραγματική οικονομία έχει ήδη διατεθεί χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 150 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 120 εκ ευρώ είναι κρατικοί πόροι (άμεση ενίσχυση και δάνεια) και τα υπόλοιπα αφορούν στη συμμετοχή των Τραπεζών στα δάνεια. Αναμένεται ότι, μέχρι το τέλος του Προγράμματος θα διατεθούν στην αγορά πάνω από 600 εκατ. Ευρώ.
      Πρόσφατα οι πόροι του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» αυξήθηκαν(**ΣΣ???χαμπέρι γιόκ ακόμη στις Τράπεζες!!!), ώστε να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση (περίπου 1.000 αιτήσεις το μήνα) και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία το προγράμματος σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.  Συγκεκριμένα, το ποσό που προβλέπεται για το Ταμείο του προγράμματος (κλάδος δανειοδοτήσεων σε συνεργασία με τις Τράπεζες) παραμένει αμετάβλητο στο ύψος των 241 εκατ. ευρώ, ενώ οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά αυξήθηκαν από 155 εκατ. Ευρώ σε 307 εκατ. Ευρώ. Έτσι, ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει φτάσει περίπου στα 550 εκατ. Ευρώ, ενώ το συνολικό κεφάλαιο μόχλευσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 εκατ. Ευρώ, για την ικανοποίηση περίπου 65.000 έργων.

     Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των αιτημάτων, σε ποσοστό 61%, αφορά σε κτίρια που ανήκουν στην Κατηγορία Η, είναι δηλαδή τα παλαιότερα και πλέον ενεργοβόρα κτίσματα. Για τους ωφελούμενους προκύπτει ότι πέτυχαν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά μέσο όρο 40%.
      Έως τις 27/9/2013, συνολικά 161.016 πολίτες είχαν απευθυνθεί στις συνεργαζόμενες Τράπεζες για προέγκριση δανείου, ενώ προέγκριση δανείου έλαβαν οι 71.879 εξ αυτών. Άλλες 6.464 αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. 
 

Κατασκευές:"Έντυπο γνωστοποίη​σης εκτέλεσης εργασιών", άνευ έγκρισης, προς τις Υπηρεσίες Δόμησης

Κατασκευές:"Έντυπο προ 48ωρών γνωστοποίη​σης εκτέλεσης εργασιών", άνευ έγκρισης, προς τις Υπηρεσίες Δόμησης.

    Γι α την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών,με τα ισχύοντα σήμερα,ανάλογα με την περίπτωση,έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

α)Αδεια Δόμησης

β)Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
Δείτε και άρθρο στο Ιστολόγιό μας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

γ)48ωρη Γνωστοποίση χωρίς Εγκριση.

       Για την τελευταία περίπτωση ισχύουν τα παρακάτω:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την προ 48ωρών Γνωστοποίση
      Σύμφωνα με το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», άρθρο 4 «Άδειες Δόμησης», παράγραφο 3 ορίζεται ένα πλήθος εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια δόμησης και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
     Για τις εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στη παραπάνω παράγραφο, απαιτείται απλά μια έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους, προ 48 ωρών, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
      Καθίσταται σαφές ότι δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, και ότι με ευθύνη του ιδιοκτήτη:
-συμπληρώνεται το έντυπο και
- συνυποβάλλονται οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων
-(π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εφόσον βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό ή για την περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, Αρχαιολογική υπηρεσία εφόσον το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο ή ελέγχεται για οποιοδήποτε λόγο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού),
- καθώς και η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφ’ όσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρον οργανισμός, κλπ).
       Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ΝΟΚ (Ν.4067/2012),
δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για εργασίες όπως:
 • μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του,
 • κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων,
 • εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή
 •  αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων (χωρίς χρήση ικριωμάτων),
 • αλλαγή ή επισκευή δαπέδων,
 • συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
 • αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα,
 • συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων, κ.ά.
 
     Βέβαια μην βιαστείτε να πείτε ότι τελειώσατε γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη και την πιθανότητα,μάλλον την βεβαιότητα,όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα,για "Αναγγελία Εργου στο ΙΚΑ"(υπολογισμός ενσήμων,Καταστάσεις ΑΠΔ κλπ) με ότι αυτό συνεπάγεται

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον:Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

"Εξοικονόμηση κατ’ οίκον":Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

     Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

**Σχόλιό μας:Αυτά ίσχυαν και πριν, αλλά τώρα προστέθηκε άλλο "φρούτο",η " προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση,διότι χωρίς "χαρτούρα" θα μείνει ο πολίτης?-Πάντως ας τόχουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι, για αποφυγή περιπετειών..

        Στο άρθρο 48 παράγραφος 3(ι), του νέου Νόμου υπ΄ αριθμ. 4178 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 174/08.08.2013), καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, σε συνέχεια της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», όπως αυτή αναρτήθηκε με Ανακοίνωση στις 12/9/2011.
    Συγκεκριμένα, δεν απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, για τις εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωσης στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης / αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτηρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
       ****ΟΜΩΣ: Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεση τους, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

***Σημείωση:Μην ξεχνάμε και το ΙΚΑ:Χρειάζεται Αναγγελία των Εργασιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά(Ενδεικτικά-άδεια,τίτλος/κτηματολόγιο,Πίν.3 Υπολ Ενσήμων κλπ)
 
*** Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο Ν.4178/2013  πατήστε εδώ

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Κατασκευές: Πότε απαιτείται "Eγκριση Eργασιών Mικρής Kλίμακας"

Κατασκευές: Πότε απαιτείται "Eγκριση Eργασιών Mικρής Kλίμακας"

    Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης.
Με την απόφαση αυτή:
· Μειώνεται η γραφειοκρατία (**έτσι λέγεται τουλάχιστον,μένει να φανεί...)
· Αντικειμενικοποιούνται και προσδιορίζονται με ακρίβεια οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς περιθώρια επιμέρους διαφορετικών ερμηνειών από κάθε ΥΔΟΜ
· Αναδεικνύεται ο ρόλος αλλά και η ευθύνη του μηχανικού ως βασικού συντελεστή στο χώρο των κατασκευών
· Προάγεται η ασφάλεια των εργαζόμενων στο χώρο της οικοδομής με τη υποχρέωση υποβολής μελέτης μέτρων ασφαλείας και τον ορισμό συντονιστή μέτρων ασφαλείας, όπου απαιτείται.
· Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα και ξεκαθαρίζει πλήρως η διαδικασία για τις επισκευές ή ανακαινίσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα κτίρια
· Διευκρινίζεται επακριβώς η διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας στα ακίνητα που εντάχθηκαν στο νόμο 4014/2011 ή που θα ενταχθούν στο νόμο 4178/2013.
· Καθιερώνεται ρητή υποχρέωση χορήγησης από τις ΥΔΟΜ εντός δύο ημερών της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, με έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών
Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε:
«Στο ΥΠΕΚΑ εστιάζουμε πάντα στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων των πολιτών και της αγοράς. Με σχέδιο και σύστημα, προχωρούμε στη μεταρρύθμιση του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε το δομημένο χώρο. Η υπουργική απόφαση για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας αποτελεί πραγματικό εργαλείο μείωσης της γραφειοκρατίας. Και όχι μόνο. Μετά από αναλυτική και πολύμηνη επεξεργασία, θέτουμε καθαρούς κανόνες, εκ των προτέρων γνωστούς σε όλους, και ορίζουμε με λεπτομέρεια τις διαδικασίες. Για να δομήσουμε επιτέλους μία νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και κράτους, ακόμη και στα θέματα πολεοδομίας».
Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 48 του νόμου 4178/2013 «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», επανακαθορίσθηκαν με ορθολογικό τρόπο οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή απλή έγγραφη γνωστοποίηση στις ΥΔΟΜ.
Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα:

1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
4. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
5. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
6. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
7. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα .
8. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
9. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
10. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
11. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
12. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
13. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
14. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας τους αυτών.
15. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
16. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
17. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
18. Τοποθέτηση κεραιών.
19. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
20. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
21. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
22. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
23. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
24. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα κι συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμοδίας Δ/νσης Γεωργίας.
25. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
26. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.

         Δείτε με ΚΛΙΚ
** Υπουργική Απόφαση

** Έντυπο

πηγή:b2green.gr
=========================================================
***Ειδική Επισήμανση για ΙΚΑ:Η Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Υπηρεσία ΥΔΟΜ κοινοποιείται και στο ΙΚΑ της περιοχής,οπότε χρειάζεται προσοχή, αν πρόκειται για εργασίες που έχουν εργατοτεχνική δαπάνη,χρειάζεται Αναγγελία στο ΙΚΑ με σχετικό Πίνακα Εργασιών του Μηχανικού
=========================================================

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ: Οι 27 συχνότερες ερωτήσεις - απαντήσεις για τα αυθαίρετα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ: Οι 27 συχνότερες ερωτήσεις - απαντήσεις για τα αυθαίρετα

Οπως είναι γνωστό στην "ιστορία των Αυθαιρέτων",μετά την αντισυνταγματικότητα του Ν.4014/11,ψηφίστηκε ο Νέος Νόμος για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" ο Ν.4178/2013.Για επίλυση αποριών εφαρμογής του, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε σχετική Εγκύκλιο  

    Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ, σχετικά με το νόμο 4178/2013 περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης, συμπεριέλαβε και τις 27 συχνότερες ερωτήσεις και απορίες των πολιτών, καθώς και τις αντίστοιχες διευκρινιστικές απαντήσεις.
Το πλήρες περιεχόμενο των ερωτήσεων - απαντήσεων είναι το ακόλουθο:
 • 1. Ποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4178/13;

Δεν έχουν εκ του νόμου υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4178/13 οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων χρήσεων των εδαφίων (α) έως (στ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου.
 • 2. Πώς εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού στις περιπτώσεις αυθαιρεσιών, που έχουν υπαχθεί στους προγενέστερους ν. 3775/09, ν. 3843/10 και ν. 4014/11 (εξόφληση του ειδικού προστίμου και υποβολή όλων των σχεδίων α' και β' φάση) και δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4178/13; Απαιτείται η καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης;

Όχι. Δεν απαιτείται η καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης. Η βεβαίωση εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα, μετά την υποβολή αίτησης στο ν. 4178/13, κατά τα οριζόμενα στο ν. 4178/13 και σύμφωνα με την παρούσα.
 • 3. Πώς γίνεται η μετάβαση από το ν. 4014/11 στο ν. 4178/13;

Στο άρθρο 4 της υπ' αριθ. 2254/30.8.2013 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ 2184 Β/2013) ορίζεται :
α) Στην παρ. 2 «Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 υπάγονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό στο πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται σε νέα δήλωση τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπου απαιτείται. Από το πληροφοριακό σύστημα του TEE εκδίδεται νέα πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, μετά την καταβολή του ποσοστού ανταπόδοσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4178/2013.»
β) Στην παρ. 3 «Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και δεν έχουν ολοκληρωθεί υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/4014 προκειμένου να ολοκληρωθούν. Για την μεταφορά των στοιχείων και την έκδοση των σχετικών πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του εξουσιοδοτημένου μηχανικού στο ηλεκτρονικό σύστημα του TEE.
Τα στοιχεία της δήλωσης οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται αυτομάτως σε νέα δήλωση η οποία συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Μετά την πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης, η καταβολή του υπολοίπου του ενιαίου ειδικού προστίμου καθώς και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και της παρούσας.»
 • 4. Αυθαίρετα, που έχουν υπαχθεί στην παρ. 2 του άρθρου 26 του 4014/2011, με την καταβολή παραβόλου και την προϋπόθεση έκδοσης άδειας νομιμοποίησης εντός τριών (3) ετών, έχουν υποχρέωση υπαγωγής στο νέο νόμο ; Και εάν υπαχθούν, τα τρία έτη θα υπολογίζονται από την ημερομηνία αίτησης στο ν. 4014/2011 ή από την ημερομηνία αίτησης ένταξης στο νέο νόμο;

Οι περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4014/11 περιλαμβάνονται στο εδάφιο ζ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 και πρέπει να υπαχθούν υποχρεωτικά στο νέο νόμο, προκειμένου να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του, δηλ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23, όπου αναφέρονται και τα σχετικά με τις προθεσμίες.
Κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/13 ισχύουν οι νεώτερες προθεσμίες που προβλέπονται, δηλ. τρία έτη από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
 • 5. Ποια είναι η προθεσμία εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα των δικαιολογητικών - σχεδίων της β' φάσης των δηλώσεων, που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011;

Τα δικαιολογητικά - σχέδια εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του ν. 4178/2013.
Μετά την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 2254/30.8.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2184 Β/5-9-2013) απαιτείται η προηγούμενη μετάβαση των στοιχείων της δήλωσης σύμφωνα με την παρούσα.
 • 6. Ποια είναι η προθεσμία εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα των δικαιολογητικών - σχεδίων των νέων δηλώσεων υπαγωγής αυθαιρεσιών στο ν. 4178/13;

Κατά το ν. 4178/13 δεν προβλέπονται διαφορετικές φάσεις υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 11.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4178/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 1Γ του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 2254/30.8.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2184 Β/2013), η καταληκτική ημερομηνία καταβολής παραβόλου, διόρθωσης στοιχείων και εισαγωγής δικαιολογητικών είναι η 6-2-2015.
Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υπαγωγής, δηλ. την ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου, αλλά όχι μετά την 6-2-2015.
 • 7. Ποιες είναι οι προθεσμίες πληρωμών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων;

Οι προθεσμίες πληρωμών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της υπ' αριθ. 2254/30.8.2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2184 Β72013).
 • 8. Κατά την, κατόπιν αίτησης, μεταφορά των στοιχείων δήλωσης του ν. 4014/11 στο ν. 4178/13 συμπληρώνονται τα στοιχεία που λείπουν;

Η δήλωση θα επανεξεταστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4178/2013 ή το πρόστιμο θα παραμείνει το ίδιο όπως ακριβώς υπολογίσθηκε με τον ν. 4014/2011;
Κατά τη μεταφορά στο ν. 4178/2013 στοιχείων δήλωσης με το ν. 4014/2011 που δεν έχει ολοκληρωθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4178/2013. Το πρόστιμο επανυπολογίζεται και συμψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά ως ακολούθως:
α) Περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011, των οποίων τα στοιχεία των αυθαιρεσιών δεν μεταβάλλονται κατά τη μετάβασή τους στο ν. 4178/2013.
Το πρόστιμο επανυπολογίζεται, συμψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά και:
. εάν το νέο πρόστιμο προκύπτει μεγαλύτερο του προστίμου του ν. 4014/2011 διατηρείται το παλιό μικρότερο πρόστιμο,
. εάν το νέο πρόστιμο προκύπτει μικρότερο του προστίμου του ν. 4014/2011 διατηρείται το νέο μικρότερο πρόστιμο,
β) Περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011, των οποίων τα στοιχεία των αυθαιρεσιών μεταβάλλονται κατά τη μετάβασή τους στο ν. 4178/2013.
Το πρόστιμο επανυπολογίζεται, συμψηφίζονται τα καταβληθέντα ποσά και εφαρμόζεται το νέο πρόστιμο.
 • 9. Για την ίδια αυθαίρετη κατασκευή μπορεί άλλος μηχανικός από αυτόν, που είχε υποβάλει αρχικά τη δήλωση στο ν. 4014/2011 να υποβάλει νέα δήλωση στο ν. 4178/2013 και να ζητήσει να μεταφερθούν τα στοιχεία της δήλωσης, ώστε να μη χαθούν τα καταβληθέντα ποσά;

Ναι, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης από άλλο μηχανικό κατά τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τις υπηρεσίες μηχανικού μετά από αίτηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
 • 10. Σε ποιες συμβολαιογραφικές πράξεις δεν επισυνάπτεται η βεβαίωση μηχανικού της παρ. 1β του άρθρου 3 του ν. 4178/2013;

Δεν απαιτείται η επισύναψη βεβαίωσης μηχανικού σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, δωρεάς αιτίας θανάτου, συγχώνευσης εταιρειών, καθώς και εξοφλητικές συμβολαιογραφικές πράξεις, υπό την έννοια ότι δεν αποτελούν δικαιοπραξία εν ζωή.

 • 11. Όταν άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) εμπίπτει σε περισσότερες περιπτώσεις ειδικής ομάδας πληθυσμού των παραγράφων του άρθρου 17 του ν. 4178/2013 εφαρμόζονται προσθετικά τα ποσοστά των εκπτώσεων, που προβλέπονται για τις ειδικές ομάδες πληθυσμού;
Ο δικαιούχος επιλέγει μία από τις ειδικές ομάδες, ώστε να γίνει εφαρμογή των οριζομένων στη σχετική διάταξη.
 • 12. Για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το ατομικό εισόδημα που αναφέρεται στο νόμο είναι το επίδομα αναπηρίας; Πώς αποδεικνύεται η φορολογική επιβάρυνση από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ);

Ατομικό ή Οικογενειακό εισόδημα είναι αυτό που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα.
Επίσης από τη φορολογική δήλωση προκύπτει αν ο φορολογούμενος επιβαρύνεται από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
 • 13. Για τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες υπάρχει περιορισμός εφαρμογής της έκπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4178/2013;

Η έκπτωση εφαρμόζεται εφ' όσον κατά το χρόνο υπαγωγής δηλώνονται στη φορολογική δήλωση προστατευόμενα μέλη.
 • 14. Ποια θεωρείται κύρια κατοικία (άρθρου 17) ή κύρια και μοναδική κατοικία (άρθρο 19, παρ. 3 ) ή πρώτη κατοικία (άρθρο 23 παρ. 20) και πώς αποδεικνύεται;

1) Κύρια κατοικία είναι η κατοικία μόνιμης διαμονής, που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση.
2) Κύρια και μοναδική κατοικία είναι η κατοικία μόνιμης διαμονής που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση, εφ' όσον είναι και η μοναδική, που έχει ο φορολογούμενος.
3) Ως πρώτη κατοικία νοείται η κύρια κατοικία κατά τα ανωτέρω.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα.
 • 15. Σε περίπτωση, που η κύρια κατοικία υπερβαίνει τα μέγιστα τετραγωνικά της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4178/13, ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται έκπτωση;

Ο ιδιοκτήτης δικαιούται την έκπτωση για την προβλεπόμενη στη σχετική διάταξη επιφάνεια για την οποία και εφαρμόζεται αποκλειστικά η έκπτωση κατά τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου στο σχετικό φύλλο καταγραφής.
Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία υπερβαίνει τα μέγιστα τετραγωνικά που προβλέπει η σχετική διάταξη, η επιπλέον επιφάνεια καταγράφεται σε άλλο φύλλο υπολογιζομένου του ενιαίου ειδικού προστίμου χωρίς την ανωτέρω έκπτωση.
 • 16. Οι αυθαιρεσίες της παρ. 5α του άρθρου 18, των παρ. 10 και 11 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 κ.ά. υπάγονται σε κάποια από της Κατηγορίες του άρθρου 9 του ν. 4178/2013;

Σε κάθε περίπτωση αυθαιρεσιών που υπάγονται στο ν. 4178/2013 πρέπει να επιλέγεται κάποια από τις κατηγορίες 1, 2, 4 ή 5 κατά περίπτωση.
Η Κατηγορία 3 επιλέγεται αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτή.
 • 17. Οι αυθαίρετες μικρές παραβάσεις εντάσσονται στην κατηγορία 3 της παρ. Γ του άρθρου 9 του ν. 4178/2013. Στην παρ. 5α του άρθρου 18 προβλέπεται υπολογισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου βάσει του παραρτήματος Β' με αναλυτικό προϋπολογισμό, δηλ. 500 ευρώ ανά 15.000 ευρώ προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που συνυπάρχουν οι παραπάνω αυθαιρεσίες στο ίδιο ακίνητο συμψηφίζονται οι υπολογισμοί;

Όχι, είναι δύο κατηγορίες αυθαιρεσιών και συμπληρώνονται διαφορετικά φύλλα καταγραφής.
 • 18. Σε ποιές περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων απαιτείται η επισύναψη σχεδίων με θεώρηση από το ηλεκτρονικό σύστημα του TEE;

Η επισύναψη σχεδίων με θεώρηση από το ηλεκτρονικό σύστημα του TEE απαιτείται κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, που αφορούν σε δικαιοπραξίες μεταβίβασης ακινήτων με αυθαιρεσίες που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013.
Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αυθαιρεσιών που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους, δεδομένου ότι τα στοιχεία-δικαιολογητικά τους δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.
 • 19. Πώς δηλώνονται αυθαίρετοι ισόγειοι αποθηκευτικοί χώροι ύψους 2,20μ.; Ως βοηθητικοί χώροι λόγω ύψους ή ως χώροι κύριας χρήσης;

Για την υπαγωγή στο ν. 4178/2013 το ύψος της αυθαίρετης ισόγειας αποθήκης δεν επηρεάζει τη χρήση που έχει. Επομένως, αυθαίρετη ισόγεια κατοικία ύψους π.χ. 2,20 μ. ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του ν. 4178/2013 και δεν λαμβάνεται ως βοηθητική χρήση λόγω του μικρού ύψους της.
 • 20. Στις ειδικές ομάδες πληθυσμού του άρθρου 17 απαιτείται η καταβολή παραβόλου;

Ναι. Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 4178/13 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την καταβολή παραβόλου.
 • 21. Σε αντίθεση με την παρ. 3δ, του άρθρου 23, του ν. 4014/2011 ισχύει οτι με το ν. 4178/2013 ρυθμίζονται αυθαίρετα πάνω από κοινόχρηστο χώρο, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές πάνω σε νομίμως υφιστάμενο εξώστη, που βρίσκεται πάνω από κοινόχρηστο χώρο;

Όχι, απαγορεύεται από την παρ. 2α, του άρθρου 2, του ν. 4178/2013 με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζονται στην Κατηγορία 3 του άρθρου 9 του νόμου. Εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που προϋφίστανται της έγκρισης της απαλλοτρίωσης.
 • 22. Όταν δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα απόδειξης του χρόνου της αυθαιρεσίας είναι δυνατή η υπαγωγή στο ν. 4178/13;

Κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του νόμου για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρων είναι δυνατή η υπαγωγή στο ν. 4178/2013 και για τον υπολογισμό του προστίμου στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004.
Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω σχετικά με την απόδειξη του χρόνου κατασκευής ισχύουν αναλογικά και για τις περιπτώσεις κατασκευής αυθαίρετου παταριού, αυθαίρετου υπογείου και αυθαίρετης μετατροπής ημιϋπαίθριου χώρου σε κλειστό χώρο κύριας χρήσης.
 • 23. Όταν δεν έχει κατασκευαστεί τμήμα κτιρίου, παρόλο που το προβλέπει η οικοδομική άδεια σε τι κατηγορία δηλώνεται στο ν. 4178/2013;

Σε περίπτωση που η μη πραγματοποίηση τμήματος κτιρίου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του υπάρχοντος, δεν υφίσταται αυθαιρεσία.
Σε αντίθετη περίπτωση ρυθμίζεται η επιφάνεια που προκύπτει οτι αντίκειται στις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και δηλώνεται στη σχετική κατηγορία κατά περίπτωση.
 • 24. Αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 16α, του άρθρου 23, του ν. 4178/2013 σε κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από ΟΤΑ για χρήση τραπεζοκαθισματων : Πληρώνεται μόνο το παράβολο και δηλώνεται ότι θα εκδοθεί η σχετική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την Νομιμοποίηση της κατασκευής μετά την παρέλευση των δυο ετών; Τη δήλωση την κάνει ο μισθωτής;

Για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 16α, του άρθρου 23, του ν. 4178/2013 εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού του προστίμου, δηλ. καταβάλλεται το παράβολο και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται από το ν. 4178/2013.
Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του νόμου προσδιορίζεται ο έχων νόμιμο δικαίωμα υποβολής της αίτησης.
 • 25. Στην περίπτωση, που ο αιτών είναι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας, τίνος τα στοιχεία εισάγονται στο σύστημα;

Στην αίτηση εισάγονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εξουσιοδότηση.
 • 26. Για την υπαγωγή στο ν. 4178/2013 αυθαιρεσιών σε τουριστική εγκατάσταση εντός παραδοσιακού οικισμού κατισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 των περιορισμών της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4178/2013;

Στις διατάξεις του ν. 4178/2013 υπάγονται αυθαίρετα κτίρια ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης και χρήσεων που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής. Δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 6 του άρθρου 13, αλλά απαιτείται έγκριση της επιτροπής του άρθρου 12 του νόμου.
 • 27. Τα μοναστήρια με όλα τα κτίσματά τους (κελιά, ναός κ.λ.ττ.) μπορούν να υπαχθούν στο ν. 4178/2013 κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1δ, του άρθρου 16 ;

Όχι, στην παρ. 1δ του άρθρου 16 υπάγονται αποκλειστικά αυθαίρετες κατασκευές που χρησιμοποιούνται ως λατρευτικοί χώροι.
Οι λοιπές κατασκευές, εφ' όσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στις άλλες παραγράφους του άρθρου 16

πηγή:b2green.gr

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

«Εξοικονόμηση κατ' οίκον»:Αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση του

«Εξοικονόμηση κατ' οίκον»:Αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση του

    Αύξηση των διαθέσιμων συνολικών πόρων ως προς τις άμεσες ενισχύσεις που παρέχει το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» αποφάσισαν τα αρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
     Έτσι ενώ το ποσό που προβλέπεται για το Ταμείο του προγράμματος (κλάδος δανειοδοτήσεων σε συνεργασία με τις τράπεζες) παραμένει αμετάβλητο στο ύψος των 241 εκατ. ευρώ, οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά αυξάνονται από 155 εκατ. ευρώ σε 307 εκατ. ευρώ.

     Αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ για την «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "Ταμείο Εξοικονομώ Κατ' Οίκον" και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών».

***περισσότερα.....b2green.gr

**Σχόλιο:μένει να δούμε τι σημαίνει πρακτικά η απόφαση για την περιοχή μας.-Συνέχιση του Προγράμματος για παλιές αιτήσεις η θα γίνουν δεκτές νέες?