Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΔΕΙΕΣ:Τι ισχύει στην περίπτωση ίδρυσης καταστήματος με τη διαδικασία της «γνωστοποίησης»

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΔΕΙΕΣ:.....                 Τι ισχύει στην περίπτωση ίδρυσης καταστήματος με τη διαδικασία της «γνωστοποίησης»
   Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τις "Αδειες Λειτουργίας Καταστήματος".Μπορεί να φαίνεται αρχικά ως απλοποίηση η διαδικασία της ¨"Γνωστοποίησης" αλλά εγκυμονεί κινδύνους,αν δεν ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα και οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.Γι αυτό αναδημοσιεύουμε παρακάτω σχετικό άρθρο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων
=================================================================
     Μεγάλη αύξηση, που αγγίζει το 60%, παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι η νέα διαδικασία της «γνωστοποίησης», που ακολουθείται αντί της παλιάς Άδειας Λειτουργίας του Καταστήματος έχει μειώσει τη γραφειοκρατία.
     Η διαδικασία της γνωστοποίησης, συνέβαλε στην απλοποίηση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων μαζικής εστίασης. Ταυτόχρονα όμως, ταυτόχρονα επέφεραν αύξηση στην ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του αρμόδιου ειδικού μηχανικού, που συντάσσει τις μελέτες και το φάκελο της γνωστοποίησης.
     Σήμερα 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών δείχνουν ότι πάνω από το 80% των νέων καταστημάτων δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Για αυτό πριν την μίσθωση ενός ακινήτου για την λειτουργία καταστήματος, είναι απαραίτητοι ορισμένοι προέλεγχοι από τον μηχανικό σχετικά με τις χρήσεις γης του ακινήτου, την πολεοδομική νομιμότητα, την τήρηση του Κτηριοδομικού Κανονισμού και Πυρασφαλείας και τη διαρρύθμιση του χώρου, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η γνωστοποίηση;

1) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής (εστιατόρια, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια, καφετερίες, μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες).
2) Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών
Παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες.
3) Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως: Κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια tattoo.
4) Άλλες δραστηριότητες όπως θέατρα, κινηματογράφοι, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές.

Προσοχή:

Στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτουν καταστήματα αμιγούς ιντερνέτ και παιδότοποι.

Πως γίνεται η διαδικασία της γνωστοποίησης;

Η διαδικασία γίνεται σε δύο φάσεις:
Α΄ ΦΑΣΗ: Βεβαίωση Ίδρυσης
Πριν την γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πάρει βεβαίωση από τον Δήμο (προέγκριση χωροθέτησης) ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία.
Για να γίνει αυτό κατατίθεται φάκελος στον Δήμο με τα παρακάτω έγγραφα:
 • Σχετική αίτηση με εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλλει άλλο πρόσωπο.
 • Απόσπασμα χάρτη (π.χ. από το σχέδιο πόλης, από το google maps) που να φαίνεται η θέση του καταστήματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, που υπάρχει το μαγαζί.
Στην συνεχεία ο Δήμος διερευνόντας τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο προσκομίζουμε και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ήμερων από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε (5) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση.

Προσοχή:

Η βεβαίωση ίδρυσης δεν είναι Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οπότε μόνο με αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα.
B’ ΦΑΣΗ: Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος
Αφού η επιχείρηση λάβει την βεβαίωση ίδρυσης, εντός 3 μηνών (δίνεται η δυνατότητα παράτασης 2 μηνών), η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να κάνει ηλεκτρονική γνωστοποίηση στην σελίδα: https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html.
Ως κωδικοί εισόδου χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxisNet της επιχείρησης. H επιχείρηση οφείλει να δηλώσει ηλεκτρονικά τα πλήρη στοιχεία, όπως π.χ. ΚΑΔ, εμβαδό, πλήθος τραπεζιών καθισμάτων, διαγράμματα ροής, οικοδομικές άδειες, χρήση κοινοχρήστου χώρου, μουσική, πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας κλπ., ενώ τα σχετικά έγγραφα θα βρίσκονται σε φάκελο εντός του καταστήματος. Με την οριστική υποβολή της γνωστοποίησης λαμβάνει μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης και η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί.

Πότε μπορώ να κάνω γνωστοποίηση;

Για να δηλώσετε ηλεκτρονικά την γνωστοποίηση της επιχείρησης απαιτούνται:
α) να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του χώρου με τον εξοπλισμό του και
β) να συνταχθεί και να ολοκληρωθεί ο φάκελος της γνωστοποίησης με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Ποια έγγραφα και αρχεία πρέπει να τηρούνται στο κατάστημα;

α) Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης
β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος, βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτηριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας. Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ).
γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση και εφόσον απαιτείται.
δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική, θα υπάρχει φάκελος από το μηχανικό, με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικός υπευθύνου του καταστήματος.
στ) Το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου στον δήμο.
ζ) Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
η) Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
θ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον απαιτείται.
ι) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Ποιος ελέγχει τα έγγραφα για να δει αν είναι νόμιμη η λειτουργία της επιχείρησης;

Ο κάθε δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή ελλείψεις στην τεκμηρίωση και τα αρχεία τήρησης τότε και ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης θα υπάρξει είτε σύσταση προς συμμόρφωση, είτε επιβολή προστίμου, είτε ακόμα ανάκληση αδείας και σφράγιση του καταστήματος.

Τι πρέπει να προσέξω για να νοικιάσω ένα χώρο για κατάστημα και να μην έχω προβλήματα στη συνέχεια;

Όταν βρείτε ένα χώρο που σας αρέσει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, για να ελέγξει αν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα στο συγκεκριμένο μαγαζί η επιχείρησή σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν “βγαίνει” η άδεια, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε και καθυστερήσετε για πολλούς μήνες.
Ο μηχανικός θα εξετάσει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του καταστήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διότι κάθε κατάστημα αποτελείται από διάφορους χώρους (πχ παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, W.C.), που καταλαμβάνουν κάποια επιφάνεια, ανάλογα με το πόσα καθίσματα έχει το κατάστημα (δυναμικότητα).Άρα, βεβαιωνόσαστε ότι το υποψήφιο κατάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να στεγάσει όλους τους χώρους που απαιτούνται από τη συγκρότηση του.
Επίσης ο μηχανικός θα κάνει και τον πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου, αφού κάθε οίκημα που στεγάζεται επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού.
Ο μηχανικός θα συγκεντρώσει όλα τα αντίγραφα και σχετικά σχέδια της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, και θα διαπιστώσει εάν απαιτούνται:
Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή / Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
baklatsi@yahoo.gr
==============================================================
Πηγή:kataskevesktirion.gr
=============================================================
=====================================================================
** Το γραφείο μας μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά και να αναλάβει την διαδικασία Αδειοδότησης για την επιχείρησή σας.

*** Επικοινωνείστε με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
=======================================================
===============================================================
****Δείτε Σχετικά:
-*Διαδικασία Γνωστοποίησης: Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 16228/2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.........ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
**ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για την ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ..........
=======================================

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 28-4-2018-Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία / Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 28-4-2018-Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία / Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών

      «Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον»« Η ανθρώπινη ζωή και η σωματική ακεραιότητα είναι αγαθά ανεκτίμητα, που πρέπει να προστατεύονται από κινδύνους που προκύπτουν από αμέλεια ή οικονομία. »
===================================================================
***Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας
=========================================================
     Στον αγώνα αναζήτησης επαγγελματικού αντικειμένου,εργαζόμενοι και επαγγελματίες,αλλά και εργοδότες αναζητώντας εξοικονόμηση κόστους,ή συντόμευση χρόνου,κάποιες φορές, ξεχνούν τα παραπάνω και αμελούν για τα ζητήματα ασφαλείας στην εργασία, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται ή και να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
    Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας που έχει καθιερωθεί η 28η-Απριλίου δημοσιεύουμε σχετικό άρθρο παρακάτω,που αξίζει να διαβάσουν όλοι,εργαζόμενοι,επαγγελματίες και εργοδότες.Τα νούμερα είναι τρομακτικά.......
==========================================================
    
     Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
     Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΕ:
 • 2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο.
 • Σε 270.000.000 υπολογίζονται τα εργατικά ατυχήματα και 160.000.000 τα περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών.
 • 440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους από επικίνδυνες ουσίες (100.000 από άσβεστο).
 • Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα, 6.000 κάθε ημέρα.
 • Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
    Συμπέρασμα: Η Εργασία σκοτώνει πιο πολλούς ανθρώπους απ' ότι οι Πόλεμοι.
 
     Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, έλκει την καταγωγή της από τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Εργατών, που εορτάζεται την ίδια ημερομηνία από το 1984.
     Η πρωτοβουλία ανήκε στο συνδικαλιστικό σωματείο των δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά, οι οποίοι καθιέρωσαν την 28η Απριλίου ως Μέρα Μνήμης Εργατών (Worker's Memorial Day), για να τιμήσουν τους νεκρούς των εργατικών ατυχημάτων. Η 28η Απριλίου επελέγη συμβολικά, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1914 ψηφίσθηκε από την Καναδική Βουλή ο νόμος για την αποζημίωση των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα.
    Σύντομα ο εορτασμός υιοθετήθηκε από τα συνδικάτα των ΗΠΑ και στη συνέχεια από τη Διεθνή Ένωση Ελεύθερων Συνδικάτων, με το σύνθημα «Να θυμάσαι τους πεθαμένους, να μάχεσαι για τους ζωντανούς». Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Οργανισμός του ΟΗΕ) υιοθέτησε με τη σειρά της την   Ημέρα αυτή και από το 2001 την καθιέρωσε ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», προκειμένου να διευρύνει το περιεχόμενό της με την ιδέα της αειφόρου εργασίας. 
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

=================================================Πηγή:sansimera.gr
===================================================================
    **Για Θέματα  ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /Υπηρεσίες Τεχν Ασφαλείας:
 
 • -Δείτε στο Ιστολόγιo του Γραφείου μας   ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 • -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ με το Γραφείο μας ΚΛΙΚ ΕΔΩ
====================================================================
 
 

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 33 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 και Ν.4178/13 (Τελ Ενημ: 24.4.2018/ 68ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των Ερωταπαντήσεων

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 33 Νέες  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 και Ν.4178/13   (Τελ Ενημ: 24.4.2018/ 68ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των  Ερωταπαντήσεων
================================================================================================================================
    
  Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  ισχύει ο  Νέος Νόμος 4495/2017.
Οι προηγούμενοι νόμοι δημιούργησαν σωρεία ερωτημάτων και Ερωταπαντήσεων
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά (68η) με 33 νέες ερωταπαντήσεις
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
       Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,μετά τον Νέο Νόμο 4495/2017ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       :Τα 68 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 1.660  ερωτήσεις /απαντήσεις  , μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
---Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)
 -Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 -Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
-Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων


Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων (νέο)
 
Πηγή: α)teepelop.gr   και β)  b2green.gr κ γ)Michanikos-online.gr===============================================================
 
  **Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας για Ακίνητα σε Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά και Θεσνίκη.
Για Ακίνητα περιοχής Καστοριάς...ΔΩΡΕΑΝ Αυτοψία&Υπολογ.Προστίμου -Ειδικές Περιπτώσεις Πανελλαδικά..........ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

**Διαφαλίζετε την Ιδιοκτησία σας με:

** Τεχνικές Λύσεις:**Με Συνέπεια-Φιλικά-Οικονομικά**

======================================================================= 

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 25 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 και Ν.4178/13 (Τελ Ενημ: 12.4.2018/ 67ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των Ερωταπαντήσεων

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 25 Νέες  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 και Ν.4178/13   (Τελ Ενημ: 12.4.2018/ 67ης ομάδας)-Ανακεφαλαίωση Όλων των  Ερωταπαντήσεων
================================================================================================================================
      Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  ισχύει ο  Νέος Νόμος 4495/2017.
Οι προηγούμενοι νόμοι δημιούργησαν σωρεία ερωτημάτων και Ερωταπαντήσεων
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά (67η) με 25 νέες ερωταπαντήσεις
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
       Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,μετά τον Νέο Νόμο 4495/2017ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       :Τα 67 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 1.627  ερωτήσεις /απαντήσεις  , μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
---Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)
 -Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων  -Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 

-Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων (νέο)


 
Πηγή: α)teepelop.gr   και β)  b2green.gr κ γ)Michanikos-online.gr
 
===============================================================
 **Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας για Ακίνητα σε Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά και Θεσνίκη.
Για Ακίνητα περιοχής Καστοριάς...ΔΩΡΕΑΝ Αυτοψία&Υπολογ.Προστίμου -Ειδικές Περιπτώσεις Πανελλαδικά..........ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

**Διαφαλίζετε την Ιδιοκτησία σας με:

Τεχνικές Λύσεις:**Με Συνέπεια-Φιλικά-Οικονομικά**

======================================================================= 

 

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

ΑΚΙΝΗΤΑ-Έρευνα: Τι συμβαίνει με τις τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια

ΑΚΙΝΗΤΑ-Έρευνα: Τι συμβαίνει με τις τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια

   Καθώς στο γραφείο μας ασχολούμαστε επί σειράν ετών με Υπηρεσίες Ακινήτων, παρακολουθούμε πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ζητήματα της Κτηματαγοράς. Αναδημοσιεύουμε ένα σχετικό άρθρο που αναφέρεται σε πρόσφατα συμπεράσματα συνεδρίων ανά την Ελλάδα και αποτυπώνει την σημερινή εικόνα και τους προβληματισμούς αξιόλογων ανθρώπων του χώρου..
========================================================================
   Εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κτιρίων, χάθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Η αγορά ακινήτων βρίσκεται ακόμη σε πορεία υποβάθμισης και μόνο φέτος δημιουργούνται οι ελπίδες για σταθεροποίηση.
   Πέρυσι η πτώση τιμών συνεχίστηκε, με μικρές εξαιρέσεις που έχουν να κάνουν είτε με καταστήματα σε προβεβλημένες περιοχές είτε με ενοίκια.
 
    Τα βασικά συμπεράσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής παρουσιάστηκαν σε τρία συνέδρια στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και στην Αθήνα.
     Σύμφωνα με τον επίτιμο Πρόεδρο του ΕΛΙΕ και Επιστημονικό Σύμβουλο της Solum Property Solutions, Μπ. Χαραλαμπόπουλο, τα βασικότερα σημεία και συμπεράσματα των εισηγήσεων που παρουσίασαν εισηγητές, όπως πιστοποιημένοι Εκτιμητές, στελέχη τραπεζών και άλλοι ομιλητές, είναι τα εξής:
     Συνεχίστηκε η πτώση τιμών σε όλες τις κατηγορίες των ακινήτων κατά το 2017, με συγκρατημένη πτώση σε σχέση με το 2016, με περισσότερο χαμένους, τα καταστήματα σε δευτερεύοντες οδικούς άξονες, τα γραφεία, τις μεγάλες κατοικίες, τους χώρους αποθηκών παλαιότητας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρήθηκε σταθεροποίηση ή και ελαφρά αύξηση τιμών. Γενικά η αγορά πλέον είναι διασπασμένη. Έχουμε δηλαδή και αυξήσεις τιμών και σταθεροποιήσεις αλλά και μειώσεις.
     Αυξήσεις διαπιστώνονται σε καταστήματα σε δρόμους με διαχρονική εμπορικότητα, σε γραφεία υψηλών προδιαγραφών με πιστοποίηση 'πράσινου' κτιρίου, σε διαμερίσματα και κατοικίες που ζητούνται για βραχυχρόνια μίσθωση, σε κάποια ακίνητα που πωλούνται σε ξένους, εκτός ΕΕ, με σκοπό την απόκτηση «χρυσής» visa, καθώς και σε ξενοδοχεία σε προορισμούς με ζήτηση και αναμενόμενες μεγάλες πληρότητες, σε σύγχρονα κτίρια logistics.
    Μειώσεις παρατηρούνται σε περιοχές με φθίνοντα πληθυσμό, με υπερβάλλουσα προσφορά, σε μεγάλα διαμερίσματα, σε μαγαζιά σε δρόμους δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, σε γραφεία που βρίσκονται σε περιοχές που κλείνουν επιχειρήσεις, καθώς και σε 'βιομηχανικές περιοχές' που η αποβιομηχάνιση ενισχύεται.
    Σε ότι αφορά στα ενοίκια, παρουσιάζεται εικόνα δύο η και περισσοτέρων ταχυτήτων, δηλαδή:
   Έχουμε άνοδο στα πολύ ποιοτικά γραφεία στην Αθήνα (που όμως είναι λιγοστά) στα καταστήματα σε πολύ κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, στα διαμερίσματα και εν γένει κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με διεθνή ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω των πλατφορμών τύπου Airbnb,
   Έχουμε σταθεροποίηση η πτώση στις λοιπές κατηγορίες διαμερισμάτων, στα καταστήματα σε δευτερεύοντες οδικούς άξονες, στα γραφεία παλαιού τύπου (όπως για παράδειγμα τα γραφεία σε παλιές πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας που έχουν κοινόχρηστες τουαλέτες) και μένουν στα αζήτητα.
    Σε όποιες περιοχές εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά απούλητα διαμερίσματα που θεωρούνται νέα, αλλά είναι δεκαετίας ήδη, εκεί οι τιμές εξακολουθούν να πιέζονται. Εξ άλλου και τα στοιχεία τόσο της τράπεζας της Ελλάδος όσο και Eurobank Property Services σημειώνουν ελαφρά μεσοσταθμική μείωση τιμών και κατά το 2017.
  Τα κόκκινα δάνεια και ο γενικότερος χειρισμός τους έρχονται και αυτά να ενισχύσουν την προσφορά σε μια υποτονική ζήτηση η οποία εδράζεται στα άσχημα οικονομικά των νοικοκυριών, στην υψηλή ανεργία, στη μεγάλη φορολογία, στο χαμηλό επίπεδο αμοιβών όσων εργάζονται, στην αβεβαιότητα για το αύριο στο δημογραφικό και στην αποχώρηση από την Ελλάδα χιλιάδων Ελλήνων και ξένων που αναζήτησαν την τύχη τους σε άλλες χώρες.
    Στα χρόνια της κρίσης, όπως σημειώνει ο κ. Αλέξανδρος Βασιλείου (Γενικός Γραμματέας του ΣΕΚΕ):
     Το Ελληνικό κράτος με την πολιτική της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, ουσιαστικά έχει κάνει κάτι ακόμα χειρότερο από το να εξαφανιστούν 400.000 θέσεις εργασίας. Αυτό που έχει κάνει είναι να μειώσει την αξία της περιουσίας των πολιτών αυτής της χώρας.
     Και γιατί είναι σημαντικό αυτό; Διότι άλλο πράγμα είναι να μην έχεις εισόδημα -αλλά να έχεις κάτι να πουλήσεις ή να δώσεις ενέχυρο προς δανεισμό – και άλλο πράγμα είναι να μην έχεις ούτε το εισόδημα ούτε και περιουσία.
     Ουσιαστικά, το ελληνικό κράτος στην απόγνωσή του να βρει έσοδα για να μην μειώσει τις δαπάνες του, έχει κυριολεκτικά μηδενίσει την αξία της περιουσίας όλης της χώρας. Έχει δηλαδή προκαλέσει τεχνητό αποπληθωρισμό αξιών μυθικών διαστάσεων.
    Ο αριθμός των μεταβιβάσεων ακινήτων κινήθηκε σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα πλησιάζοντας τα επίπεδα ακινησίας της αγοράς.
   Οι οικοδομικές άδειες κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2006 η επιφάνεια σε τ.μ. των οικοδομικών αδειών ξεπεράσε τα 20 εκατομμύρια. Από το 2012 και μετά βρίσκεται σταθερά κάτω από 5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, και το ίδιο αναμένεται και για φέτος. Οπερ σημαίνει ότι υποχώρησε τέσσερις φορές ο αριθμός των αδειών, επομένως και η επιφάνεια των ακινήτων που κτίστηκαν.
    Υπάρχει συνεχιζόμενη στροφή στο ενοίκιο σε λογικά για την περίοδο ενοίκια και συμβιβασμός κατοίκησης σε λιγότερα Μ2. Το ίδιο πράττουν και οι επιχειρήσεις.
    Σύμφωνα με τους εκτιμητές, η πορεία της κτηματαγοράς σε διάφορες περιοχές της χώρας και για διάφορες κατηγορίες ακινήτων είναι:
 • Θεσσαλονίκη: Το κέντρο της πόλης διατηρεί την αίγλη του, αποτελώντας διαχρονική αξία για κάθε εν δυνάμει αγοραστή ακινήτου που διαθέτει και το σχετικό ποσό για την αγορά ενός ακινήτου.
 • Δυτική Μακεδονία: Υπάρχει υποτονικότητα στην αγορά που οδηγεί σε συμπίεση τιμών κατά κανόνα.
 • Κεντρική Μακεδονία: Σημειώνεται κάποια οικοδομική δραστηριότητα κατά βάση στη Χαλκιδική που συσχετίζεται με τον τουρισμό (εξοχική κατοικία, ξενοδοχεία)
 • Ειδικά στη Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση τουλάχιστον πέντε μεγάλων επενδύσεων για τη λειτουργία των πολυτελών μονάδων: «Sani Dunes»,«Ikos Οlivia», «Pomegranate Wellness Spa Hotel», «Mirragio Thermal Spa Resort» και Eagles Villas». Σε πορεία υλοποίησης, βρίσκονται άλλες πέντε μεγάλες επενδύσεις εκ των οποίων τέσσερις στην Κασσάνδρα και μία στη Σιθωνία.
 • Ανατολική Μακεδονία: Στασιμότητα χαρακτηρίζει την περιφέρεια αυτή.
 • Θεσσαλία, Ήπειρος: Παραμένουν κατά κανόνα στάσιμες οι τιμές στα χαμηλά επίπεδα που διαμορφώθηκαν το 2016.
 • Πελοπόννησος : Παραμένουν κι εδώ κατά κανόνα στάσιμες οι τιμές στα χαμηλά επίπεδα που διαμορφώθηκαν το 2016.
 • Θράκη: Οι τιμές κατοικιών κινούνται στα ίδια επίπεδα όπως πέρυσι και η κίνηση είναι υποτονική
 • Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνια νησιά: Υπάρχει κινητικότητα σε προβεβλημένα νησιά με διεθνές βεληνεκές (Σαντορίνη, Μύκονος, Ρόδος κλπ) αλλά η ζήτηση γενικώς είναι περιορισμένη, ενώ υπάρχει και σημαντικό απόθεμα εξοχικών κατοικιών που είναι αδιάθετο.
 • Κρήτη: Η εικόνα είναι παρόμοια και εδώ. Περιορισμένη ανοικοδόμηση, μικρή ζήτηση, τιμές στάσιμες. Υπάρχει όμως ζήτηση βραχυχρόνιας μίσθωσης μέχρι του σημείου στα Χανιά να μη βρίσκει κανείς εύκολα σπίτι προς ενοικίαση σε λογικές τιμές.
   
  Δεν υπάρχουν αγοραστές-Οι Αιτίες
      Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι εν δυνάμει πωλητές, αλλά υπάρχει πλήρης σχεδόν ανυπαρξία αγοραστών και αυτό οφείλεται:
 • Στη συνεχιζόμενη υπέρμετρη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, η οποία θα πρέπει σταδιακά να προσαρμοστεί σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα που να τα αντέχουν οι φορολογούμενοι. Είναι γνωστό εξ άλλου ότι η ΕΕ προτιμά την ετήσια σταθερή φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και όχι τόσο τη φορολόγηση κατά τη μεταβίβαση.
 •  Στην ανεργία που παραμένει υψηλή παρότι εμφανίζεται ελαφρά μειωμένη αλλά τούτο κυρίως οφείλεται στη μερική απασχόληση.
 •  Στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών
 •  Στην ανυπαρξία δανείων από τράπεζες (με το σταγονόμετρο δίνονται ...)
 •  Στην κακή ψυχολογία και στην απώλεια φωτός στο βάθος του... τούνελ
 •  Στα capital controls που παραμένουν και προβληματίζουν
   Ένα σημείο που πρέπει επίσης να προσεχθεί είναι ότι πολλές κατοικίες παραμένουν κενές διότι:
 • Πολλοί ξένοι που δούλευαν στην Ελλάδα έχουν φύγει
 • Πολλά Ελληνόπουλα (~ 500.000) μετανάστευσαν σε αναζήτηση εργασίας
 • Πολλοί νέοι επιστρέφουν στο σπίτι των γονέων, λόγω οικονομικής αδυναμίας
 • Τα δημογραφικά της χώρας είναι αρνητικά επί σειράν ετών (μείωση γεννήσεων) και τούτο έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις σε όλη την πορεία της χώρας μας.
   Άρα περισσεύουν πολλές χιλιάδες Μ2 τα περισσότερα των οποίων χρειάζονται σταδιακή αναβάθμιση ποιότητας, όταν το επιτρέψουν τα οικονομικά των νοικοκυριών.
   Το ίδιο συμβαίνει στα γραφεία και καταστήματα όπου έχουν κλείσει ή συρρικνωθεί χιλιάδες επιχειρήσεις. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι παρατηρείται μια κινητικότητα στις ενοικιάσεις καταστημάτων σε πολύ εμπορικούς δρόμους κυρίως από επιχειρήσεις εστίασης, καφέ μπαρ, φούρνους με ποικιλία προϊόντων κλπ.
   Σπανίζουν τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών, και οι σύγχρονοι χώροι logistics, λόγω και της μετακίνησης σημαντικού όγκου του εμπορίου μέσω ίντερνετ (ηλεκτρονικό εμπόριο).
    Ο τομέας του τουρισμού εμφανίζει δυναμική αλλά απαιτείται να δημιουργηθούν νέα ξενοδοχεία, 4 και 5 αστέρων, κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και στην Αθήνα βλέπουμε την επανέναρξη λειτουργίας κλειστών αλλά και τη μετατροπή κτιρίων γραφείων σε σύγχρονα ξενοδοχεία.
   Επίσης στη Αθήνα υπάρχει σχετική ζήτηση ενοικίασης μικρής διάρκειας, διαμερισμάτων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών (Airbnb κλπ), σε περιοχές γύρω από την Ακρόπολη και όχι μόνο.
 
Θα φρενάρει το 2018;
   Το 2018 φαίνεται να χαρακτηρίζεται από δυσκολίες για την αγορά ακινήτων, η οποία δεν είναι ανεξάρτητη από την πορεία της οικονομίας της χώρας .
   Υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει σημείο σταθεροποίησης – φρεναρίσματος στην πτώση τιμών – αλλά τούτο είναι πάρα πολύ δύσκολο (κόκκινα δάνεια, κεφαλαιακοί έλεγχοι, διαδικασίες με ΕΕ και ΔΝΤ κλπ). Αν όμως δε ρυθμιστούν αυτά τα ζητήματα, ο δρόμος θα είναι ... μακρύς, από το 2020 και μετά. Μη μας διαφεύγει ότι στην Αττική κυρίως έχει ήδη διαμορφωθεί αγορά πολλών ταχυτήτων στα ακίνητα
   Αν δεν αρχίσει η χώρα μας να παράγει, σιγά σιγά, προϊόντα που να υποκαθιστούν εισαγωγές και να μπορούν να εξάγονται, πολύ δύσκολα θα ανατραπεί η κατάσταση αυτή. Δε φτάνει μόνο ο τουρισμός.
  Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να επικρατήσει ένα κατάλληλο μείγμα πολιτικής που θα βοηθά τον Έλληνα να «επιχειρήσει», πράγμα που όπως βλέπουμε δεν συμβαίνει διότι έχουμε υπέρμετρη επιβάρυνση με φόρους και εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών.
    Οι ξένοι έχουν να διαλέξουν που να επενδύσουν, ανάμεσα σε πολλές χώρες με ευνοϊκότερο επενδυτικό καθεστώς.
Πηγή:b2green.gr
=========================================================================
========================================================================
Γραφείο "Τεχνοδιάσταση" ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Πολ Μηχ-Εκτιμητής-Ενεργειακός Επιθεωρητής.
*Εκτιμήσεις Ακινήτων/Τεχνικές Υπηρεσίες & Συμβουλές * :
===============================================
======================================================================