Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελ Ενημ: 16.6.2016/ 46ης ομάδας)

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελ Ενημ: 16.6.2016/ 46ης ομάδας)

=====================================================

    Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" δόθηκε  παράταση μέχρι 8.10.2016.
   Μια νέα σειρά "Ερωταπαντήσεων"  από το ΤΕΕ Πελοπονήσου (46η σειρά/16.6.2016). *Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της με αριθμ.1181 Ε/Α της 45ης ομάδας)

     
Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά απ'αρχής.  ========================================                                                   *** Όχι ,δεν είναι Οδηγίες για το πως γίνεται ένα αυθαίρετο, αυτό μάλλον όλοι το ξέρουν,δεν το συνιστούμε-Μπορούμε όμως να συμβουλεύσουμε για την "τακτοποίησή του"
    -Για περισσότερα...Επικοινωνείστε με το γραφείο μας...ΚΛΙΚ ΕΔΩ

–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων **NEO**new
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)

Πηγή:teepelop.gr

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ:Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες. Ευθύνη εργοδότη.Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ:Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες.          Ευθύνη εργοδότη.
Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας


Άρειος Πάγος, Απόφαση 181/2016

     Με την παραπάνω απόφαση του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου γνωστοποιείται ότι  από τις διατάξεις του αρθ. 8 παρ.5 α.ν. 1846/1951 προκύπτει ότι, προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών, ως εργοδότης, από την άποψη της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων, θεωρείται τόσο ο κύριος του έργου (πλασματικός εργοδότης) όσο και εκείνος που έχει αναλάβει τις οικοδομικές εργασίες (μηχανικός, εργολάβος, υπεργολάβος) και έχει συνάψει την εργασιακή σύμβαση με τους εργαζομένους στο οικοδομικό έργο. 
     Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του ν. 1396/1983, που αφορούν αποκλειστικά στη λήψη και τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων κατά την εκτέλεση οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, πλην των δημοσίων, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα με υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνος και
υποχρεούται:
 
 • α) Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο,
 • β) Να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του εν λόγω νόμου και
 • γ) Να εφαρμόζει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τη μελέτη μέτρων ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 του εν λόγω νόμου.
**Διαβάστε περισσότερα εδώ.
 
***Ολη η Απάφαση με το Ιστορικό ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
======================================================
****Περισσότερα για ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΤΕΧΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  και άλλα Χρήσιμα στις Κατασκευές ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   δείτε στο Ιστολόγιό μας με   ΚΛΙΚ ΕΔΩ
========================================

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:35.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:35.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο       «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

          Την επανέναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», για 35.000 νοικοκυριά που είχαν υποβάλει αίτηση έως τα τέλη του 2015, χωρίς τελικώς να επωφεληθούν, ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ κ. Κώστας Γαλιάτσος.
         Για την επανέναρξη του προγράμματος θα διατεθούν περί τα 120 εκατ. ευρώ και η διαδικασία για την οριστική ένταξη των δικαιούχων θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος την προσεχή εβδομάδα, που είναι αρμόδιο για την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Στόχοι του προγράμματος

         Tο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, πάγωσε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, μετά την εξάντληση των χρημάτων που αφορούσαν το σκέλος της επιχορήγησης του δανείου. Αποτέλεσμα ήταν να μείνει σε εκκρεμότητα ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων από νοικοκυριά, που -με δεδομένο την εξάντληση των πόρων- δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν, παρά την ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι.
        Η ενεργοποίηση του προγράμματος γίνεται πλέον δυνατή μετά την εξεύρεση πόρων, που κατά ένα μέρος προέκυψαν από την αποπληρωμή των δανείων που δόθηκαν γι’ αυτό τον σκοπό και τους τόκους που εισπράχθηκαν από αυτά τα δάνεια. Τα χρήματα αυτά σε συνδυασμό με κάποιους πρόσθετους πόρους υπολογίζονται σε 120 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν για την ικανοποίηση των εκκρεμών αιτήσεων.

       Από το σύνολο των 35.000 νοικοκυριών που είχαν υποβάλει αίτημα, ένας σημαντικός αριθμός εκτιμάται ότι έχει αποθαρρυνθεί και δεν θα προχωρήσει τελικώς στην υλοποίηση της δαπάνης. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει άλλωστε να επανεξεταστούν από τις τράπεζες, που έχουν την ευθύνη για την έγκριση του δανείου σε σχέση με την εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός αριθμός αυτών που θα ωφεληθεί, αναμένεται ότι θα υπολείπεται των εκκρεμών αιτήσεων και ότι τα χρήματα θα επαρκέσουν για να καλύψουν τη ζήτηση για 25.000 νοικοκυριά.

Οροι των δανείων

     Οι όροι του Προγράμματος δεν θα αλλάξουν και τα δάνεια που θα δοθούν θα είναι με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή από 15% έως 70% επιχορήγηση του δανείου και επιδότηση του επιτοκίου από 30% έως 85%, ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου. Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης, ενώ το δάνειο δίνεται με:

• Δυνατότητα αποπληρωμής σε 4, 5, 6 έτη, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου.

• Δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις.

• Εξόφληση των προμηθευτών μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του δικαιούχου.

     Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ, μέσα από το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» έχουν μέχρι σήμερα εκταμιευθεί 45.403 δάνεια, συνολικού ύψους 197,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή του Ταμείου ανήλθε στα 91,8 εκατ. ευρώ.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Από Σεπτέμβριο το Νέο Πρόγραμμα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Από Σεπτέμβριο το Νέο Πρόγραμμα.
 
    Θυμίζει ανακοινώσεις παλιάς εποχής,χειμερινών κινηματογράφων....."μαζί σας ξανά τον Σεπτέμβριο....",αφού το καλοκαίρι άνοιγαν οι θερινοί κινηματογράφοι.Το γνωστό μοτίβο που παίζεται  τα τελευταία χρόνια με το "Εξοικονόμηση κατ"Οίκον".
    Την Ανοιξη περνά ο καιρός με Δηλώσεις αρμοδίων ή απαντήσεις "με ..καρμπόν" στη Βουλή στο επαναλαμβανόμενο..."τι καλό είναι το Πρόγραμμα,τόσες χιλιάδες αιτήσεις,τόσες χιλιάδες νοικοκυριά....έγινε προδέσμευση πόρων....θα εξασφαλισθούν έγκαιρα οι πόροι για αποπληρωμή...ή τώρα σχεδιάζεται ένα Νέο Πρόγραμμα(πολύ πιο καλό...) γιατί το προηγούμενο είχε πάρα πολλές αδυναμίες.... κτλ",τον Ιούνιο ανακοινώνεται(με ..ανακούφιση) ότι κάτι θα γίνει από Σεπτέμβριο,όχι τόσο γιατί ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι(όπου απέμειναν ακόμη), αλλά μάλλον γιατί κλείνει η Βουλή,να ξεκουραστούν κι οι βουλευτές, με τόσο διάβασμα από 7500 σελίδες και πλέον,μόνο τον τελευταίο μήνα.
    Ετσι αντί για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Δυτ Μακεδονία προ του Χειμώνος, οι κάτοικοι της περιοχής θα αναγκαστούν να περιοριστούν στον απλό αποχιονισμό των στεγών τους και φέτος,δοκιμάζοντας τις νέες πολύ πιο "φιλικές" τιμές πετρελαίου που "φιλόστοργα" προγραμματίστηκαν γενικά,πέρα από κάθε έννοια αναλογικής φορολογικής επιβάρυνσης της περιοχής,με αναλογία μηνών χειμώνος(7/1)  σε σχέσημε το Κέντρο,....μέχρι νεωτέρας....
======================================================================= 
      Η αφορμή για το Σχόλιό μας.........
 
....(*από συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, σε  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την πορεία ΕΣΠΑ)........
Σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, γνωστοποίησε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπολογίζεται να ικανοποιηθούν τουλάχιστον 10.000 εκκρεμούσες αιτήσεις ενώ με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων αναμένεται να ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο, με παραπλήσια χαρακτηριστικά με το προηγούμενο πρόγραμμα..
 
Πηγή:b2green.gr

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Στρατηγική ΥΠΕΝ: Eξοικονόμηση Eνέργειας & Aνακαίνιση - τα 5 βασικά σενάρια

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Στρατηγική ΥΠΕΝ: Eξοικονόμηση Eνέργειας & Aνακαίνιση - τα 5 βασικά σενάρια
 
Η Ανακαίνιση Κτιρίων σε συνδυασμό με την επιθυμία Ενεργειακής Αναβάθμισής τους,που έγινε ευρύτερα γνωστή από το  "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον",θα συνεχίσει  να απασχολεί τους ιδιοκτήτες τους για χρόνια,με δεδομένο τον όγκο του παλιού κτιριακού αποθέματος και την στενότητα διατιθέμενης χρηματοδότησης.Δημοσιεύουμε παρακάτω μια χρήσιμη "Εκθεση Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής" του ΥΠΕΝ.
 
      Στην έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος, αναλύονται τα 5 βασικά σενάρια που συνδυάζουν τον τύπο της ανακαίνισης με το ρυθμό ανακαίνισης & το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας.

Ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων

    Μία βασική παράμετρος για την διερεύνηση των επιλογών και τη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής είναι ο ρυθμός ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος. Η μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία καταγράφει τιμές από 0,36% έως 2,6% σε ανακαινίσεις που διαρκούν και δεν αποτελούν απλά ατομικές και μεμονωμένες ενέργειες. Με βάση έρευνες που αφορούν τον τρόπο επιλογής των βασικών παραμέτρων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, τελικά επιλέχθηκε να μελετηθούν τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης στο ρυθμό
ανακαίνισης:
 • ο βασικός, με σταθερές ετήσιες ποσότητες που αποτυπώνει ουσιαστικά το ρυθμό ανακαίνισης της τρέχουσας πρακτικής, χωρίς τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων,
 • ο αργά αυξανόμενος, με ένα σταθερό ρυθμό ετήσιας αύξησης και
 • ο μέσης έντασης, με μια άμεση σημαντική αύξηση που στη συνέχεια θα διατηρηθεί σταθερή.
     Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί ρυθμών ανακαίνισης, όμως κάθε φορά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πλήθος του κτιριακού αποθέματος, η οικονομική κατάσταση της χώρας, ο βαθμός ωριμότητας των επενδυτών, τα διαθέσιμα κεφάλαια κλπ. Για το λόγο αυτό έχουν απορριφθεί άλλα είδη ρυθμών ανακαίνισης, όπως για παράδειγμα ο ισχυρής έντασης ρυθμός ανακαίνισης, που σύμφωνα με σχετική έρευνα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και καθιστά απαγορευτική την υιοθέτησή του στη χώρα μας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι συγκεκριμένοι τρεις διαφορετικοί ρυθμοί έχουν επιλεγεί για να εκτιμηθεί η ανάγκη επενδύσεων με τα αντίστοιχα ενεργειακά και παράλληλα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν, ειδικά για την περίπτωση των κατοικιών. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες κτιρίων, επειδή ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος, στην παρούσα φάση αναλύεται μόνο ο Βασικός Ρυθμός που αφορά σε σταθερό αριθμό κτιρίων ανά έτος και και ο Αργά Αυξανόμενος Ρυθμός.
     Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία και εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο, διενεργούνται ενεργειακές παρεμβάσεις σε περίπου 25.000 έως 30.000 κατοικίες ετησίως. Ο αργά αυξανόμενος ρυθμός και ο μέσης έντασης επιλέχθηκαν καθώς παρέχουν τελικά τη δυνατότητα να καλυφθεί ένα υψηλό ποσοστό κτιρίων του συνολικού αποθέματος της τάξης του 70-80%. Οι ρυθμοί ανακαίνισης απεικονίζονται γραφικά στο παρακάτω Σχήμα 42
Ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων
     Στον παρακάτω Πίνακα 10 καταγράφονται αναλυτικά παραδείγματα των ρυθμών ανακαίνισης για την περίπτωση των κατοικιών.
Ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων
     Η περίπτωση των κτιρίων των άλλων χρήσεων (μη-κατοικιών του τριτογενούς τομέα) λόγου του μεγέθους του αποθέματος (σχετικά μικρό συγκρινόμενο με τις κατοικίες) δεν αναλύεται ως προς το ρυθμό χωριστά.

Τύπος ανακαίνισης κτιρίων

      Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης θα μελετηθούν τέσσερις διαφορετικοί τύποι ανακαίνισης που αφορούν το ποσοστό ανακαίνισης, δηλαδή την αναμενόμενη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία επηρεάζει αντίστοιχα και το κόστος της επένδυσης. Οι τέσσερις τύποι ανακαίνισης περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 11:
Τύπος ανακαίνισης κτιρίων
 • -Η ελαφριά ανακαίνιση αφορά ουσιαστικά σε μεμονωμένες επεμβάσεις που οδηγούν σε μικρά ποσοστά εξοικονόμησης της τάξης του 20%.
 • -Η μέτρια ανακαίνιση που αναφέρεται σε ποσοστό εξοικονόμησης 40% αξιοποιεί την τρέχουσα εμπειρία του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το οποίο ο μέσος όρος των επεμβάσεων εξοικονομεί περίπου 40% ενέργεια, αλλά δεν αντιστοιχούν συνήθως σε ριζικές ανακαινίσεις.
 • -Αντίστοιχα, από την εμπειρία των εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, προκύπτει ότι η ριζική ανακαίνιση (δηλαδή η αναβάθμιση των κτιρίων σε κατηγορία Β) θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 60% για την περίπτωση των κατοικιών.
 • -Τέλος, επισημαίνεται ότι παρότι δεν έχει οριστεί επίσημα το Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στην Ελλάδα και δεν έχουν καθοριστεί τα επιμέρους χαρακτηριστικά του, για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης θεωρείται ότι το Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίριο θα εξοικονομεί ενέργεια της τάξης του 80%, αρκετά κοντά στον Ευρωπαϊκό Στόχο κατανάλωσης 40-50 kWh/m2 ετησίως για την περίπτωση της κατοικίας *.
(* Παρότι τα παραπάνω ποσοστά τύπου ανακαίνισης δεν αντιστοιχούν πλήρως στις περιπτώσεις μη-κατοικιών, για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, έχουν διατηρηθεί τα ίδια ποσοστά και για τις περιπτώσεις καταστημάτων και γραφείων, εκπαιδευτικών και σχολικών κτιρίων, νοσοκομείων και ξενοδοχείων.)
      Συνήθως το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας συνδέεται με το κόστος της ανακαίνισης το οποίο μετράται αντίστοιχα συγκρινόμενο με το κόστος της αξίας του ακινήτου.
     Παραδείγματα ανακαινίσεων με αντίστοιχα ενδεικτικά κόστη, όπως έχουν προκύψει από την πρακτική της αγοράς, καταγράφονται στη συνέχεια στο Πίνακα 12:
Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
      Συνθέτοντας διάφορες επιλογές μέτρων επέμβασης για τυπικές κανονικές κατοικίες νοικοκυριών και αντίστοιχα για κτίρια άλλων χρήσεων εκτιμάται το κόστος ανά μονάδα μέτρησης της εξοικονομούμενης ενέργειας **. Οι τιμές που καταγράφονται βιβλιογραφικά για την Ελλάδα κυμαίνονται από 0,7 έως και 2,2 Ευρώ/kWh με τη μέγιστη τιμή όταν τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι αντίστοιχες εργασίες έχουν πολύ υψηλή αξία (που η εφαρμογή τους απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις).
     Όπως προκύπτει από την ανάλυση της παρούσας μελέτης, τυπικές ανακαινίσεις σε κατοικίες εκτιμάται ότι κοστίζουν 1 Ευρώ/kWh, σε σχολεία 1,2 Ευρώ/kWh, ενώ σε γραφεία, καταστήματα, νοσοκομεία και ξενοδοχεία περίπου 1,5 Ευρώ/kWh.
    Αναλύοντας διάφορα σενάρια ανακαίνισης για τυπικά κτίρια προκύπτει ότι η υλοποίηση μεμονωμένων δράσεων χαμηλού κόστους (πχ η εγκατάσταση μόνο ηλιακού θερμοσίφωνα) εξοικονομούν αντίστοιχα μικρό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών. Είναι επομένως επιθυμητό οι ανακαινίσεις να είναι μεγαλύτερου βάθους, συνδυάζοντας μέτρα εξοικονόμησης που βελτιώνουν συνολικά το κτίριο, τόσο το κέλυφος όσο και τα λειτουργικά του συστήματα (θέρμανση, κλιματισμός, φωτισμός).
    Ήδη από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» του ΥΠΕΚΑ το ποσοστό εξοικονόμησης που προκύπτει κατά μέσο όρο είναι της τάξης του 40% με μέσο κόστος ανακαινίσεων περίπου 10.000 ευρώ. Ωστόσο, αν η ανακαίνιση περιορισθεί σε μέτρα που εξοικονομούν το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης, τότε η λειτουργία του κτιρίου παγιδεύεται (lock-in) σε σχετικά σημαντική κατανάλωση και μάλιστα αρκετά μακριά από το στόχο των κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης που στοχεύει η Ευρώπη να είναι 40-50 kWh/m2 ετησίως. Μόνο τα σενάρια που χαρακτηρίζονται ως ριζική ανακαίνιση είναι δυνατό να επιτύχουν τους στόχους της εξοικονόμησης ενέργειας όπως ορίζεται από την ΕΕ (BPIE 2011, [33]).
(** Περιπτώσεις για το δυναμικό εξοικονόμησης και την τυπολογία του ελληνικού κτιριακού αποθέματος έχουν αναλυθεί στο πλαίσιο του έργου TABULA (2012) [15] που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Intelligent Energy Europe (IEE).)

Σενάρια ανακαίνισης κτιρίων

     Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους συντίθενται τελικά 5 σενάρια που συνδυάζουν τον τύπο της ανακαίνισης με το ρυθμό ανακαίνισης, σύμφωνα με τα παρακάτω:
 • α) Το Βασικό Σενάριο (Σ1) περιλαμβάνει μία σταθερή κατανομή του ρυθμού ανακαίνισης, δηλαδή 25.000 κτίρια/έτος θα αναβαθμίζονται κυρίως σε ποσοστό 20% (ελαφριά ανακαίνιση) και λιγότερο σε ποσοστό 40% (μέτρια ανακαίνιση) και 60% (ριζική ανακαίνιση).
     Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σενάριο που περιγράφει την κατάσταση που θα ίσχυε χωρίς τη λήψη κάποιων επιπρόσθετων ευνοϊκών μέτρων. Είναι η σημερινή πρακτική της ελληνικής αγοράς όπως εκτιμάται από τις πρόσφατες άδειες ανακαινίσεων (ΕΛΣΤΑΤ) και από την ίδια την αγορά (προμηθευτές και συνεργία ανακαίνισης), καθώς και την τρέχουσα πρακτική που διαμόρφωσαν τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον, προγράμματα τραπεζών, κλπ).
Βασικό σενάριο ανακαίνισης κατοικιών
 • β) Στο Μέτριο Σενάριο (Σ2) μεταβάλλεται αργά αυξανόμενα ο ρυθμός ανακαίνισης, συνδυάζοντας διάφορους τύπους ανακαίνισης. Το μέτριο σενάριο επιτυγχάνει μεγαλύτερη εξοικονόμηση αφού σημαντικό μέρος του αποθέματος επιτυγχάνει εξοικονόμηση της τάξης του 60%. Παρ' όλα αυτά στο τέλος της περιόδου (2050) αρκετά σημαντικό μέρος του κτιριακού αποθέματος παραμένει να λειτουργεί ενεργειακά αποδοτικότερα, αλλά μακριά από το στόχο των 40-50 kWh/m2 ετησίως.
Μέτριο σενάριο ανακαίνισης κατοικιών
 • γ) Το Ισχυρό Σενάριο (Σ3) στηρίζεται σε ρυθμό ανακαίνισης μέσης έντασης και περιλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερο βάθος ανακαινίσεων. Με το σενάριο αυτό επιτυγχάνεται σχετικά γρήγορα (έτη 2018-2020) να δημιουργηθεί κτιριακό απόθεμα με καλή ενεργειακή συμπεριφορά, ενώ στο τέλος της περιόδου (έτος 2050) επιτυγχάνεται ανακαίνιση σε επίπεδο 60% (ριζική ανακαίνιση) σε μεγάλο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος έχοντας ξεκινήσει από το 2025.
Ισχυρό σενάριο ανακαίνισης κατοικιών
 • δ) Το Φιλόδοξο Σενάριο (Σ4) περιγράφει επίσης ένα ρυθμό μέσης έντασης, με διαφορετικού τύπου ανακαινίσεις, οι οποίες στα τελευταία έτη περιλαμβάνουν και κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (nZEB). Από άποψη ενεργειακή είναι το σενάριο που επιτυγχάνει τα μεγαλύτερα ποσοστά εξοικονόμησης για ένα πολύ μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος, ενώ μέρος του αποθέματος λειτουργεί σε συνθήκες σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Φιλόδοξο σενάριο ανακαίνισης κατοικιών
 • ε) Το Σενάριο Στόχων (Σ5) περιγράφει επίσης ένα ρυθμό μέσης έντασης, με διαφορετικού τύπου ανακαινίσεις, που επιτυγχάνει μεγάλα ποσοστά εξοικονόμησης για ένα πολύ μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος. Ειδικά με το συγκεκριμένο σενάριο εξετάζεται η περίπτωση επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για ανακαίνιση κτιρίων μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης και αποδίδει τελικά ρυθμό ανακαίνισης τύπου (S), όπου αρχικά (μέχρι το 2020) υπάρχει αύξηση του ρυθμού ανακαίνισης, στη συνέχεια ο ρυθμός διατηρείται σταθερός και στο τέλος αποκαθιστά μια σημαντική τιμή.
Σενάριο στόχων ανακαίνισης κατοικιών
     Στον παρακάτω Πίνακα 13 αποτυπώνονται τα βασικά σενάρια ανακαίνισης που εξετάζονται για χρήση κτιρίου κανονικής κατοικίας νοικοκυριού:
Σενάρια ανακαίνισης κατοικιών
     Με την παραπάνω ανάλυση τόσο οι ριζικές ανακαινίσεις όσο και οι ανακαινίσεις που οδηγούν σε κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (σΜΕΚ) Ενέργειας αντιμετωπίζονται σταδιακά και κλιμακώνονται με την πάροδο του χρόνου. Ειδικά η περίπτωση των σΜΕΚ αναφέρεται μόνο στο Φιλόδοξο Σενάριο και μετά το 2025, καθώς η υποχρέωση αφορά κυρίως μόνο σε νέα κτίρια που δεν συνυπολογίζονται στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα.
     Για τα κτίρια του τριτογενούς τομέα πρέπει να σημειωθεί ότι το πλήθος τους είναι σημαντικά μικρότερο από τον αριθμό των κατοικιών και με διαφορετικό μίγμα καταναλώσεων και προφίλ λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό, στην παρούσα φάση της μελέτης δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η ανάλυση όλων των παραπάνω σεναρίων, αλλά επιλέχθηκε να αναλυθούν για όλους τους τύπους κτιρίων του τριτογενούς τομέα μόνο το Βασικό Σενάριο (Σ1) και το Σενάριο Στόχων (Σ5) με το οποίο επιτυγχάνονται και οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.
     Στον παρακάτω Πίνακα 14 αποτυπώνονται τα βασικά σενάρια ανακαίνισης που εξετάζονται για τις χρήσεις γραφείων/καταστημάτων, σχολείων, νοσοκομείων και ξενοδοχείων:
Σενάρια ανακαίνισης κτιρίων τριτογενούς τομέα
Πηγή:b2green.gr

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Καθολική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, με ορίζοντα το 2050

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ:Καθολική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, με ορίζοντα το 2050

  Περιμένοντας το νέο "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον",διαβάζουμε για....."οράματα" με στόχο το 2050,αλλά με μέτρα... "θεσμικού χαρακτήρα"..Αλλά ως γνωστόν  "δεί δή χρημάτων"..Είδομεν..
Ας δούμε όμως και τα....."οράματα",παρακάτω,από φιλική Ιστοσελίδα......Χρήσιμα και τα Στατιστικά,πόσες κατοικίες  υπάρχουν, ο χρόνος κατασκευής τους κτλ .

     Ενα νέο... όραμα, αυτό του «αειφορικού κτιριακού αποθέματος έως το 2050», έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ετσι, ενέκρινε προ ημερών τη σχετική εθνική στρατηγική, ένα σχέδιο αρχών για τη σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση όλων των –δημόσιων και ιδιωτικών– κτιρίων στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 34 χρόνια. Το σχέδιο περιλαμβάνει ελάχιστα μέτρα μέχρι το 2020, κυρίως θεσμικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, πιθανότατα λόγω των περιορισμένων δημοσιονομικών της χώρας.
    Η «Εκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος» εκπονήθηκε με τη συνεργασία στελεχών του ΥΠΕΝ και του Εργαστηρίου Ηπιων Μορφών Ενέργειας του ΤΕΙ Πειραιά. Στόχος είναι το 2050 όλα τα κτίρια «να έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και, ιδανικά, μηδενική ή/και την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας». Η εθνική στρατηγική για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος συνδυάζεται με το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης και το 1ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, δημιουργώντας όλο εκείνο το πλέγμα των φιλόδοξων στόχων που η χώρα θα μεταθέτει συνεχώς τις επόμενες δεκαετίες.
      Εν πάση περιπτώσει, οι στόχοι του παρόντος σχεδίου για την επόμενη τετραετία είναι ενδιαφέροντες: Περιλαμβάνει κυρίως θεσμικού χαρακτήρα κινήσεις, ώστε να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές. Επίσης προβλέπει διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως όλες οι εθνικές στρατηγικές που έχουν προωθηθεί (εις μάτην) την τελευταία τριακονταετία.
    «Η ρευστή οικονομική κατάσταση και η μικρού μεγέθους αγορά στον τομέα της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων κρατάνε ακόμη υψηλά τα κόστη για ανακαίνιση, όταν ανάγονται σε μονάδες εξοικονόμησης ενέργειας. Το υψηλό κόστος λειτουργεί αποτρεπτικά σε επίπεδο μεμονωμένων μικροεπενδυτών που δεν εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας. Ειδικά στη χώρα μας πρέπει να συνεκτιμηθεί το μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας, που καθιστά τη λήψη αποφάσεων σε κτίρια πολλών ιδιοκτησιών εξαιρετικά δυσχερή», παρατηρεί ορθά η έκθεση.
     Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στη χώρα μας υπάρχουν:
- 6.371.901 κατοικίες, εκ των οποίων οι 4.122.088 κατοικούνται, οι 729.964 είναι κενές εξοχικές και οι 621.881 κενές δευτερεύουσες.
-Οσον αφορά στο είδος των κτιρίων, το 45% είναι διπλοκατοικίες, το 39% μονοκατοικίες και μόλις το 16% πολυκατοικίες.
-Οσον αφορά στο μέγεθος, το 25% των κατοικιών της χώρας καταλαμβάνει από 60 έως 79 τετραγωνικά, το 23% από 80 έως 99 τ.μ., το 14% από 100 έως 119 τ.μ. και το 11% από 50 έως 59 τ.μ.
-Τέλος, το 55% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980.
Πηγή:b2green.gr

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΟΙΚΟΔΟΜΗ-Ρευματοδότηση:Διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ-Ρευματοδότηση:Διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ.
      Επειδή υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις ημιτελών οικοδομών και έχουν αλλάξει πολλές φορές οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την ρευματοδότησή τους,ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής τους,συχνά δημιουργούνται ερωτηματικά.
     Δημοσιεύουμε παρακάτω σχετικό άρθρο από φιλική Ιστοσελίδα.
Για τα αυθαίρετα και την ρευματοδότησή τους δείτε άρθρο Ιστολογίου μας "Αυθαίρετα-Ρευματοδότηση".

     Οι φορολογικές διατάξεις περί ηλεκτροδότησης θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον κατασκευαστικό τομέα.
α) Για οικοδομές για τις οποίες οι οικείες άδειες πολεοδομίας εκδόθηκαν μέχρι 31/12/94, καθώς και για οικοδομές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο άδειες πολεοδομίας, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους, πρέπει να αποδοθεί από τον υπόχρεο με έκτακτη δήλωση η τυχόν διαφορά Φ.Π.Α. λόγω μη κάλυψης ανέγερσης με αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, εντός δύο μηνών από την έγκριση της ηλεκτροδότησης. Υποχρέωση κάλυψης με αντίστοιχα δικαιολογητικά υπάρχει για οικοδομικές εργασίες που έγιναν από 23/3/90 και μετά.
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το κόστος ανέγερσης της οικοδομής δεν καλύπτεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και εφόσον για την ακάλυπτη διαφορά δεν έχει αποδοθεί το ποσό Φ.Π.Α. που αναλογεί σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε το ποσό αυτό καταλογίζεται με σχετική πράξη σε βάρος του υπόχρεου και επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις (οι οποίες υπολογίζονται από τη λήξη των δύο μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της ηλεκτροδότησης), καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.
    Ο τρόπος προσδιορισμού του κόστους ανέγερσης της οικοδομής που πρέπει να καλύπτεται από αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, καθώς και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 8 παρ. 2 ν.1882/90 και 53 ν.2065/92) και τις σχετικές εγκυκλίους.
    Για τις εργασίες που αποδεδειγμένα έγιναν πριν από 23/3/90 δεν αναζητούνται δικαιολογητικά δαπανών.
β) Για οικοδομές για τις οποίες οι άδειες πολεοδομίας εκδόθηκαν από 1/1/95 και μέχρι τις 31/12/2013 είχαν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994 καθώς και την κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 1137140/2439/Α0012 ΠΟΛ.1277/05-12-1994.
     Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287) από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, έπαυσαν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που είχαν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.
    Με την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων καταργήθηκε από 1/1/2014 η διαδικασία προσκόμισης στις Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικών και στη συνέχεια η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης (σχετική η αριθμ. Δ12Α 1015993 ΕΞ 2014 εγκύκλιος διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων) ενώ χορηγούνται βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης ακινήτων σε οικοδομές / κατασκευές για τις οποίες προσκομίστηκαν στη Δ.Ο.Υ. οι τελικοί πίνακες οικοδομής μέχρι 31/12/2013 δεδομένου ότι είχαν εφαρμογή μέχρι τότε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994.
γ) Στις περιπτώσεις ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011, καθώς και ρύθμισης χώρων που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3843/2010, δεν έχουν εφαρμογή ούτε οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 ούτε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κ.Φ.Ε., όπως ίσχυαν.
 
Πηγή:b2green.gr