Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

ΑΚΙΝΗΤΑ-Εντυπο Ε9 έτους 2015: Οι 37 απαντήσεις για σωστή συμπλήρωση

ΑΚΙΝΗΤΑ-Εντυπο Ε9 έτους 2015:
Οι 37 απαντήσεις για σωστή συμπλήρωση .
   Οι φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Ακίνητα είναι πλέον διαρκείς και καλό είναι οι ιδιοκτήτες να τις παρακολουθούν.Δημοσιεύουμε παρακάτω πρόσφατο χρήσιμο Οδηγό από το b2green.gr
 
  Έως τις 31 Μαρτίου 2015 θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου το Ε9 για το έτος 2015 όσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους στη διάρκεια του 2014, ενώ μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά θα πρέπει να αποτυπωθούν στο Ε9 μέσα σε τριάντα ημέρες από τη μεταβολή αυτή .
 

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Χρήσιμες Ερωταπαντήσεις-Ανακεφαλαίωση από ΤΕΕ Πελοποννήσου


 


ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Χρήσιμες Ερωταπαντήσεις
-Ανακεφαλαίωση από ΤΕΕ Πελοποννήσου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 7.1.2015/ανάρτηση 23ης ομάδας)


-   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεωνnew

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ:Εξωτερική ή εσωτερική θερμομόνωση; Μάθετε τα πάντα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ:Εξωτερική ή εσωτερική θερμομόνωση; Μάθετε τα πάντα

Οι κατοικίες στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν το πολύ μεγάλο ποσοστό, του 32%, της συνολικής τελικής ζήτησης ενέργειας. Στα νοικοκυριά, μόνο για τη θέρμανση, καταναλώνεται το 60% της τελικής συνολικής ενέργειας.

    Παρότι ο κανονισμός Θερμομόνωσης ισχύει από το 1979, μόλις το 30% των κτιρίων διαθέτει θερμομόνωση. Ο συνδυασμός παλαιότητας, ελλειπούς προστασίας από το εξωτερικό περιβάλλον και η απουσία περιβαλλοντικής αντίληψης κατά το σχεδιασμό των κατοικιών, έχουν καταστήσει τις ελληνικές κατοικίες από τις πιο ενεργοβόρες στην Ευρώπη.

     Άραγε τι πρέπει να επιλέξουν οι ιδιοκτήτες κτιρίων που θέλουν να βελτιώσουν την θερμομόνωσή τους; Εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση;
Πλεονεκτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
    Η εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται εξωτερικά στις όψεις των κτιρίων και αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο θερμομόνωσης κτιρίων που λειτουργούν και χρησιμοποιούνται όλο το 24-ωρο (π.χ. μόνιμες κατοικίες) καθώς εκμεταλεύεται τη θερμοχωρητικότητα των συμπαγών δομικών στοιχεία της εξωτερικής τοιχοποιίας (σκυρόδεμα - τούβλα). Παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων:

• Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερμομόνωσης υφιστάμενων κτηρίων
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου
• Κατάργηση θερμογεφυρών
• Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων
• Προστασία φέροντος οργανισμού
• Βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
• Αρχιτεκτονική ελευθερία
• Προσθήκη αξίας στο ακίνητο
Πλεονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης;
 
    Η εσωτερική θερμομόνωση μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη θερμομόνωση καθώς υπάρχουν λύσεις για όλα τα στοιχεία των κτιρίων (τοιχοποιία, οροφή, δάπεδο) με άριστα χαρακτηριστικά συντελεστών θερμοπερατότητας, που υπερκαλύπτουν και τις πιο αυστηρές απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και διαθέτουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Ιδανική λύση για κτίρια γραφείων - εξοχικές κατοικίες. Σε ένα κτίριο που δεν χρησιμοποιείται όλο το 24-ώρο, δωμάτια με εσωτερική μόνωση θερμαίνονται ταχύτερα γιατί δεν χρειάζεται να ζεσταθούν πρώτα τα συμπαγή δομικά στοιχεία της εξωτερικής τοιχοποιίας.
 
• Κορυφαία θερμομόνωση
• Εύκολη εφαρμογή
• Ταχύτητα δόμησης
• Άριστη τελική επιφάνεια
• Χαμηλό κόστος εφαρμογής
• Βέλτιστη σχέση απόδοσης-τιμής
 
• Δυνατότητα θερμομόνωσης μεμονωμένων χώρων (π.χ παιδικό δωμάτιο)
• Εσωτερική ανακαίνιση
 
Σύγκριση των δύο συστημάτων θερμομόνωσης:
     Σύμφωνα με Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Αναδρομικής Θερμομόνωσης που έγινε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:
 
  • Οι παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής μόνωσης είναι αμελητέες, καθιστώντας τα δύο συστήματα θερμικά ισοδύναμα, καθώς εμφανίζουν παραπλήσιες τιμές συντελεστή U και θερμικής μάζας.
  • Γενικά, η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση εσωτερικής ή εξωτερικής μόνωσης, σε σύγκριση με την περίπτωση της αμόνωτης κατοικίας, είναι της τάξης του 24%-65%.
  • Ιδιαίτερα δε ως προς την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση είναι της τάξης του 60%-93%.
  • Η διάταξη εξωτερικής μόνωσης οδηγεί γενικά σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (κατά 4% - 9%) σε σχέση με τη διάταξη εσωτερικής μόνωσης.
  • Με χρήση τυπικών αγοραίων τιμών, η επένδυση για την τοποθέτηση εσωτερικής μόνωσης υπολογίζεται ότι είναι κατά  50% μικρότερη από την αντίστοιχη επένδυση για την τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης. Περίοδος αποπληρωμής 6-9 έτη έναντι 8-12 ετών.
  • Αναμφισβήτητα η κάθε λύση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά είναι προφανές ότι όσες περισσότερες εναλλακτικές επιλογές έχει να προτείνει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στον ιδιοκτήτη ενός κτιρίου, τόσο πιο εύκολη θα είναι η επιλογή που θα οδηγεί στην μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ανά μονάδα κόστους.
  • Στις περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων μέσα σε πόλεις, όπου επικρατεί το συνεχές σύστημα και υπάρχουν πολλές τεχνικές δυσκολίες (όρια οικοπέδων, οικοδομικές γραμμές, στήσιμο σκαλωσιάς κ.λ.π.), θα ακολουθηθεί υποχρεωτικά ένα μικτό σύστημα συνδυασμού εσωτερικής και εξωτερικής θερμομόνωσης.

πηγή:newsit.gr
=========================================================================
*** Αξιοποιείστε το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον" για πλήρη θερμόμόνωση της Κατοικίας σας
 
****Μάθετε πως, με  ΚΛΙΚ ΕΔΩ
========================================================================

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ:Εκτεταμένο πρόβλημα θέρμανσης κατοικιών

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ:
Εκτεταμένο πρόβλημα θέρμανσης κατοικιών

    Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του κόστους θέρμανσης,με την αισθητή διαφορά όσων ιδιοκτητών ολοκλήρωσαν επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών με το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" γίνεται περισσότερο κατανοητή η ανάγκη  Θερμομόνωσης των Κτιρίων
    Ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με το θέμα,αναδημοσιεύουμε παρακάτω από το Michanikos-online.gr σχετικά με την κατάσταση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος στη Χώρα.
 
Το Αρθρο"Εκτεταμένο πρόβλημα θέρμανσης κατοικιών"
 
   Δομικό είναι το πρόβλημα θέρμανσης των κατοικιών που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς μόνο έξι στα δέκα από τα σπίτια που κατοικούνται έχουν κάποιου είδους μόνωση! Και δεν μιλάμε για ολοκληρωμένη πλήρη μόνωση, αλλά για κάποια παρέμβαση (είτε διπλά τζάμια, είτε μόνωση τοίχων και σε λιγότερες περιπτώσεις σε συνδυασμό). Το αποτέλεσμα είναι η σπατάλη καυσίμων, με υψηλό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος, για να ζεσταθούν οικίες και κτίρια που μοιάζουν με ενεργειακά βαρέλια χωρίς πάτο, καθώς έχουν πολύ μεγάλες απώλειες θερμότητας.
     Συγκεκριμένα, μόνο το 59,2% των κατοικούμενων κατοικιών της χώρας διαθέτει κάποιου είδους μόνωση, ενώ το 42,8% δεν διαθέτει καμία, δηλαδή 3.468.307 κατοικίες έναντι 2.903.594 χωρίς μόνωση. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στα τέλη του 2014 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και αφορούν την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών του 2011. Στο σύνολο των κατοικιών της χώρας (δηλαδή όχι μόνο σε αυτές που κατοικούνται), το ποσοστό που διαθέτει κάποιο είδος μόνωσης πέφτει στο 54,4% (3.468.307 κατοικίες), ενώ όσες δεν διαθέτουν φτάνουν το 45,6%, δηλαδή 2.903.594 οικίες.
 
    Πώς αναλύεται το είδος της μόνωσης που έχουν τα σπίτια στην Ελλάδα;
-Διπλά τζάμια διαθέτει το 26% των σπιτιών με μόνωση (3.468.307), δηλαδή 1.655.254 οικίες. -Μόνωση εξωτερικών τοίχων έχει το 6,3% (401.785), ενώ
-Μια πιο πλήρη θερμομόνωση που περιέχει και διπλά τζάμια και μόνωση των εξωτερικών τοίχων διαθέτει το 14,4% (918.601 κατοικίες).
 
  -Αλλο είδος μόνωσης έχει το 5% (321.709), ενώ
- διπλά τζάμια, μόνωση εξωτερικών τοίχων και άλλο είδος το 1,4% (86.363 οικίες).
 
    Η θερμομόνωση των κατοικιών στην Ελλάδα είναι συνάρτηση δύο βασικών παραγόντων: του γεωγραφικού σημείου που βρίσκεται το κτίριο και του έτους κατασκευής του. Oσον αφορά το κριτήριο της τοποθεσίας, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως οι περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά σπιτιών με διπλά τζάμια είναι οι τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας (Κεντρική Μακεδονία με 36,4%, η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 32,5% και η Δυτική Μακεδονία με 28,8%), και ακολουθούν η Ηπειρος με 26,2%, η Θεσσαλία με 25,9%, η Αττική με 24,4% και η Κρήτη με 23,1%. Δεν είναι τυχαίο πως στα Ιόνια Νησιά μόνο το 17,8% των σπιτιών έχουν διπλά τζάμια, ενώ στο Νότιο Αιγαίο το 19,2%. Επίσης ενδεικτικό είναι πως η Περιφερειακή Ενότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών με κάποιο είδος μόνωσης είναι αυτή της Πιερίας, με 71,5%, ενώ στο άλλο άκρο στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών χωρίς μόνωση με 78,8%.
 
Παλαιότητα
 
    Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι αυτός της παλαιότητας των κτιρίων. Oσο πιο πρόσφατα έχουν ανεγερθεί τα κτίρια τόσο περισσότερο φέρουν κάποιου είδους μόνωση. Για παράδειγμα, το 92,2% των κτιρίων, σε πανελλαδικό επίπεδο, που οικοδομήθηκαν από το 2006 και μετά έχουν μόνωση. Αντίστοιχα, τα κτίρια μετά το 2001 έχουν μόνωση σε ποσοστό 90%, ενώ και κι εκείνα που οικοδομήθηκαν μετά το 1991 είναι σε ποσοστό άνω του 80% εξοπλισμένα με κάποιου τύπου μόνωση. Στον αντίποδα τα παλιότερα κτίρια είναι ενεργειακά σουρωτήρια, με αποτέλεσμα οι συνθήκες διαμονής εκεί να γίνονται πολύ δύσκολες: το 56,8% των κατοικιών που κτίστηκαν πριν από το 1981 δεν διαθέτει καθόλου μόνωση! Ακόμα και τη δεκαετία του ’80 μόλις και μετά βίας η πλειονότητα των σπιτιών που ανεγέρθηκαν έχει μόνωση (από τα 1.049.931 που κτίστηκαν μεταξύ 1980-90 τελείως απροστάτευτα θερμομονωτικά είναι τα 435.251), ενώ βεβαίως στις προηγούμενες δεκαετίες η μόνωση αποτελούσε εξαίρεση για πολύ ψυχρά και ορεινά μέρη.
 
    Βεβαίως, πίσω από τους δύο αυτούς παράγοντες και ιδιαίτερα τον παράγοντα της παλαιότητας των οικοδομών, κρύβεται στοιχείο της κοινωνικής – ταξικής διαστρωμάτωσης, καθώς σε σπίτια με αρκετές δεκαετίες... στους τοίχους τους μένουν συνήθως τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα.
 
   Η θερμομονωτική «ακτινογραφία» των κατοικιών στην Ελλάδα αναδεικνύει την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της ενεργειακής ικανότητας του οικιακού τομέα, με προγράμματα οχύρωσης των σπιτιών.
 

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Χρήσιμες Ερωταπαντήσεις για ειδικές περιπτώσεις Αυθαιρέτων με Ν.4178-2013

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Χρήσιμες Ερωταπαντήσεις για ειδικές περιπτώσεις Αυθαιρέτων με Ν.4178-2013

     Το ΤΕΕ Πελοποννήσου δημοσίευσε ένα νέο αρχείο ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με τον Ν.4178-2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και Άλλες Διατάξεις"
 
      Οσοι έχουν "Αυθαίρετα" θα βρούν χρήσιμες διευκρινήσεις

Δείτε το Νέο Αρχείο Ερωτοαπαντήσεων ΕΔΩ
Δείτε τις παλαιότερες Ερωτοαπαντήσεις ΕΔΩ

πηγή:Michanikos-online.gr
 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Απόφαση άμεσης ενίσχυσης παρεμβάσεων στο ''εξοικονόμηση κατ' οίκον''

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Απόφαση άμεσης ενίσχυσης παρεμβάσεων στο ''εξοικονόμηση κατ' οίκον''

     Οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  υπέγραψαν απόφαση Χρηματοδότησης του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" με το ποσό των 307.200.000 € που κατανέμονται ανά Περιφέρεια,όπως μπορεί κανείς να δεί
 
 
    Σύμφωνα με την Απόφαση προβλέπεται για"Περιφ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" Ποσό 23.000.000€


Πηγή:b2green.gr

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με 2015 Ευχές για το Νέο Ετος

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με 2015 Ευχές για το Νέο Ετος

    Τελειώνοντας το 2014,ώρα να πούμε τις Ευχές μας για το Νέο Ετος  με.... 2015 Ευχές.
    Πολλές Ευχές, για νάναι αρκετές ν'αλλάξουν τα κακώς κείμενα, για νάναι η νέα Χρονιά,τουλάχιστον Καλύτερη απ'την παλιά.
    Ευχόμαστε λοιπόν,στους φίλους,στους πελάτες και συνεργάτες του Γραφείου μας,στους επισκέπτες του Ιστολογίου μας, αλλά και σε όλους γενικά τους συνανθρώπους μας:
 
======ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ -ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ======

==================================================================
Τεχν Γραφείο "Τεχνοδιάσταση"
==========================
-Πάνω από 35 Χρόνια Τεχν Υπηρεσίες
-Με Συνέπεια/Ποιότητα
-Φιλικά/Οικονομικά
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
www.nikopoulos-chris.blogspot.com

==================================================================