Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Τα αυθαίρετα και η τακτοποίησή τους με απλά λόγια

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Τα αυθαίρετα και η "τακτοποίησή" τους με απλά λόγια

        Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τα αυθαίρετα με αφορμή τους δύο νόμους που έχουν ψηφιστεί από το 2011 (ν. 4014/11 και ν. 4178/13), αλλά λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν ποια είναι η έννοια του αυθαιρέτου.
Τι είναι Αυθαίρετο?
 
Πιο συγκεκριμένα, αυθαίρετο είναι:
Όποια κατασκευή έχει ανεγερθεί χωρίς κάποια νόμιμη άδεια.
Οι κατασκευές που έχουν ανεγερθεί καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας
Όποια αλλαγή χρήσης έχει γίνει στο κτίριο χωρίς να έχει εκδοθεί η ανάλογη οικοδομική άδεια Όποιες κατασκευές παραβιάζουν τον οικοδομικό κανονισμό.
 Κατασκευές που έγιναν βάσει κάποιας αδείας που έχει ακυρωθεί.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και κατασκευές που θεωρούνται πρόχειρες, από τη στιγμή που δεν έχουν αδειοδοτηθεί με κάποιου είδους οικοδομική άδεια θεωρούνται παράνομες.
     Για παράδειγμα:
-κατασκευές για στέγαση αυτοκινήτου,
-υπέργειες δεξαμενές,
-εξωτερικές βοηθητικές σκάλες,
-στέγαστρα με ή χωρίς κεραμίδια,
-βοηθητικοί χώροι όπως αποθήκες, ακόμα και αν αυτές είναι κατασκευασμένες από ελενίτ ή λαμαρίνες,
-κιόσκι,
-υπαίθριες ψησταριές,
-υπαίθριες δεξαμενές κάθε είδους.
 
Τι πρέπει να κάνει  ιδιοκτήτης αυθαιρέτου?
Και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει κανείς όταν διαπιστώσει ότι διαθέτει αυθαίρετη κατασκευή; Μια από τις επιλογές είναι να κατεδαφιστεί η παράνομη κατασκευή, ιδιαίτερα όταν αυτή δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό και έχει γίνει με πρόχειρα υλικά ή είναι αρκετά παλιά. Επίσης, ύστερα από συνεννόηση με μηχανικό μπορεί να διαπιστώσει αν η κατασκευή του μπορεί να νομιμοποιηθεί με την έκδοση οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση που δεν παραβιάζει τις πολεοδομικές διατάξεις και δε συντρέχει κάποιος άλλος απαγορευτικός λόγος τότε μπορεί να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης. Στην έσχατη περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει τίποτα από τα παραπάνω, τότε πραγματοποιείται η ένταξη του αυθαιρέτου στο νόμο 4178/13 που συνεχίζει να ισχύει, πληρώνοντας αρχικά κάποιο παράβολο και στη συνέχεια το υπόλοιπο ποσό του προστίμου εφ' άπαξ ή με δόσεις.
 
Ποιά τα οφέλη από την "τακτοποίηση"?
Τα οφέλη από την ένταξη στο νόμο των αυθαιρέτων μπορεί να είναι πολλά. Αρχικά, απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόστιμο από πολεοδομική υπηρεσία σε περίπτωση καταγγελίας για χρονικό διάστημα 30 χρόνων. Πέρα από αυτό, μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση του ακινήτου, εφόσον έχει εξοφληθεί το ολόκληρο το πρόστιμό ή το 30% αυτού. Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό από τον περισσότερο κόσμο είναι ότι όταν σταματήσει να ισχύει ο νόμος των αυθαιρέτων και δεν έχει τακτοποιηθεί κάποιο αυθαίρετο τότε δε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη και σε περίπτωση καταγγελίας τα πρόστιμα θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που υπολογίζονται βάση του νόμου των αυθαιρέτων.
Εκτός αυτού υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που μπορούν να επωφεληθούν από την έκπτωση που δικαιούνται.
 
 Αναλυτικά είναι οι εξής:
 -ΑμεΑ 80% και άνω, έκπτωση 85% ΑμεΑ 67% με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ή οικογενειακό έως 24.000, έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία.
-Παλιννοστούντες ομογενείς και μόνιμοι κάτοικοι Θράκης έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία. -Τέκνα παλιννοστούντων έκπτωση 50% για την κύρια κατοικία.
-Πολύτεκνοι, έκπτωση 80% για κύρια και 50% για τη δευτερεύουσα κατοικία. Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ, έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία. -Μονογονεϊκές οικογένειες, με εισοδηματικά κριτήρια τριτέκνων έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία.
-Μακροχρόνια άνεργοι, έκπτωση 30% για την κύρια κατοικία.
 
Συνέπειες μη ¨τακτοποίησης"
Σε περίπτωση μη ένταξης στο νόμο των αυθαιρέτων ο υπολογισμός του προστίμου είναι πολύ πιο αυστηρός.
 Με ειδική διάταξη στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και ετήσια πρόστιμα διατήρησης σε ποσοστό 5% της αξίας του αυθαιρέτου.
Ο εντοπισμός των αυθαιρέτων θα γίνεται από τους τακτικούς ελέγχους των ελεγκτών δόμησης. Επίσης από την υπηρεσία ελέγχου και κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, που θα χρησιμοποιεί πλέον και δορυφορικές αποτυπώσεις του δομημένου περιβάλλοντος.
Ο εντοπισμός του αυθαιρέτου θα είναι αναπόφευκτος με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου που αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται μέσα στο χρόνο, που θα είναι υποχρεωτική για όλες τις δικαιοπραξίες επί του ακινήτου και θα εκδίδεται με ευθύνη μηχανικού.
     Γι' αυτό θα ήταν καλό να επωφεληθείτε από την ισχύ του νόμου και να τακτοποιήσετε και εσείς τη δικιά σας αυθαίρετη κατασκευή. 
 
Πηγή άρθρου:b2green.gr
==============================================================
***Δείτε ακόμη για τα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ με ν 4178/13

-Ποιες είναι οι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
-Ολος ο Νόμος 4178/2013 κατά άρθρο
-Δείτε ακόμη με ΚΛΙΚ:
   Προθεσμίες-Παράβολα Τακτοποίησης-Δόσεις 
 
=============================================================
***ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ,
Τακτοποίηση-
Βεβαιώσεις,Τώρα!
=================================================================================
Σας διευκολύνουμε με Ειδικές Υπηρεσίες Ακινήτων:

-«Τακτοποίηση» Αυθαιρέτων Κατασκευών
-Βεβαιώσεις Πολεοδομικής Νομιμότητας για Μεταβιβάσεις Ακινήτων

Υπεύθυνα-Φιλικά-Οικονομικά ...
=====================================================
(*"Τεχνοδιάσταση"*-Χρ.ΝικόπουλοςΠολ.Μηχ.*Ενεργειακός Επιθεωρητής*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη
* www.nikopoulos-chris.blogspot.com  κιν. 6937442620 )
===========================================================

ΘΕΡΜΑΝΣΗ:Φθηνότερη η θέρμανση τον φετινό χειμώνα για τα ελληνικά νοικοκυριά (??) Συγκριτικά Στοιχεία ανά τύπο -

ΘΕΡΜΑΝΣΗ:Φθηνότερη η θέρμανση τον φετινό χειμώνα για τα ελληνικά νοικοκυριά (??)-Συγκριτικά Στοιχεία ανά τύπο       

                    
     Η Θέρμανση πάντα προβληματίζει σοβαρά μετά την εξίσωση τιμών πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης.Η πολυαναμενόμενη "μείωση" τιμής πετρελαίου που κατέληξε να είναι 10-12 λεπτά το λίτρο,δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα και όλοι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις και όσου μπορούν,σπέυδουν να αξιοποιήσουν και το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" για Ενεργειακή Αναβάθμιση της κατοικίας τους
    Παραθέτουμε ένα χρήσιμο άρθρο,από όπου και ο πίνακας συγκριτικών στοιχείων κόστους εγκατάστασης& λειτουργίας διαφόρων συστημάτων θέρμανσης.
 
Το άρθρο από Εφημ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
 
     Με καλούς οιωνούς σε ό,τι αφορά το κόστος θέρμανσης μπαίνει ο φετινός χειμώνας(**Σημ δική μας???). Η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30% μπορεί να μην προσφέρει την ανακούφιση που έχουν ανάγκη τα νοικοκυριά, αφού η τελική τιμή θα είναι φθηνότερη μόλις κατά 10-12 λεπτά το λίτρο, φαίνεται όμως ότι συμπαρασύρει προς τα κάτω σχεδόν το σύνολο των εναλλακτικών καυσίμων θέρμανσης (ξύλο, ενεργειακά τζάκια, πέλετ, ηλεκτρικά σώματα, κλιματιστικά, υγραέριο κ.λπ.) που αύξησαν σημαντικά τα μερίδιά τους τα δύο τελευταία χρόνια. Εξαίρεση αποτελούν τα κλιματιστικά και κάθε είδους ηλεκτρικές συσκευές αφού το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνθηκε τη φετινή χρονιά με έμμεσες αυξήσεις (Τέλος ΑΠΕ, τέλη Δικτύου και πολύ σύντομα κόστος ΥΚΩ). Το φυσικό αέριο αποτελεί το κατ’ εξοχήν ανταγωνιστικό καύσιμο του πετρελαίου θέρμανσης για τις περιοχές της χώρας που υπάρχει δίκτυο (Αττική, Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη). Η τιμή διάθεσής του για φέτος τον Οκτώβριο θα είναι στα ίδια επίπεδα τιμών με την τιμή έναρξης του Οκτωβρίου πέρυσι, δηλαδή στα 68 λεπτά η κιλοβατώρα, κατά 9 λεπτά ωστόσο χαμηλότερα από τον μέσο όρο πέρυσι.

    Οι τιμές στα ξύλα εμφανίζονται αυτή την περίοδο μειωμένες κατά 10% σε σχέση με πέρυσι και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς η πορεία τους θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση μέσα στον χειμώνα, η οποία θα αποτελέσει συνάρτηση των καιρικών συνθηκών και του βαθμού επιστροφής των καταναλωτών στο πετρέλαιο. Προς το παρόν πάντως οι τιμές των στερεών καυσίμων (καυσόξυλα, πέλετ) μετά το «ράλι» των δύο τελευταίων ετών, κινούνται προς τα κάτω με τους εμπόρους της αγοράς να καταφεύγουν σε ειδικές προσφορές για να ενισχύσουν τη ζήτηση που εμφανίζεται μειωμένη σε ποσοστό 30% σε σχέση με πέρυσι. Η μέση τιμή πώλησης ελληνικού ξύλου κυμαίνεται από 55- 67 ευρώ το κυβικό. Κατά 20% χαμηλότερα κυμαίνονται οι τιμές στα εισαγόμενα ξύλα που έρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία και λαθραία.

     Οσοι καταναλώσουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης θα το πληρώσουν στο 1,15 ευρώ το λίτρο έναντι 1,26 πέρυσι τον Απρίλιο. Για τους καταναλωτές που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης η τιμή θα διαμορφωθεί στα 80 λεπτά το λίτρο. Αυτή η κατηγορία των καταναλωτών για να θερμάνει μια κατοικία 100 τ.μ. θα χρειαστεί 2.000 λίτρα πετρελαίου που θα τα πληρώσει 1.600 ευρώ, ενώ για την ίδια ποσότητα πέρυσι πλήρωσε 1.800 ευρώ, έχοντας ένα καθαρό όφελος 200 ευρώ. Ενας καταναλωτής που δεν δικαιούται επίδομα θέρμανσης για την αγορά 2.000 λίτρων πετρελαίου θα πληρώσει 2.300 ευρώ αντί για 2.500 ευρώ πέρυσι. Η διαφορά ωστόσο από την περίοδο προ αύξησης του ΕΦΚ κατά 450% (2012) παραμένει σημαντική, καθώς θα πλήρωνε μόλις 1.600 ευρώ. Οι καταναλωτές φυσικού αερίου θα έχουν χαμηλότερη τιμή φέτος από τον μέσο όρο της χρονιάς, η εξοικονόμηση ωστόσο έναντι του πετρελαίου περιορίζεται στο 41% έναντι έναντι 42% την περσινή περίοδο, λόγω της μείωσης του ΕΦΚ στο θέρμανσης.
 
Καυστήρες φυσικού αερίου
     Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προχώρησε προχθές σε μέτρα ενίσχυσης της χρήσης του φυσικού αερίου (ΦΑ). Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης σε συνεργασία με τις τρεις ΕΠΑ επιδοτεί το 60% του κόστους αντικατάστασης καυστήρα πετρελαίου σε καυστήρα ΦΑ. Ωστόσο, το μέτρο δεν μπορούν να αξιοποιήσουν καταναλωτές που μένουν σε πολυκατοικίες αφού το ΥΠΕΚΑ δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ρύθμιση για την κατάργηση της απαίτησης του 50% συν 1 που απαιτείται για να μπορεί κάποιος να αυτονομηθεί από το πετρέλαιο. Η κατάργηση, σύμφωνα με την ΕΠΑ Αττικής θα έδινε διέξοδο σε εκατοντάδες νοικοκυριά που δεσμεύονται και δεν μπορούν να έχουν αυτόνομη θέρμανση.(***Σημ.Ηδη έχει ανακοινωθεί η ελευθερία αυτονόμησης για σύνδεση με φυσ.αέριο/αφορά περιοχές που έχουν τέτοια δυνατότητα-Αθήνα-Θεσνίκη,μεγάλα αστικά κέντρα)
     Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2013 τα νοικοκυριά που χρησιμοποίησαν κεντρική θέρμανση μειώθηκαν σε ποσοστό 31,3%. Οι οικογένειες που «άναψαν» κεντρική θέρμανση το 2013 έφτασαν τις 1.592.835 έναντι των 2.317.127 το 2012.
 
Πηγή:Εφημ ΚΘΗΜΕΡΙΝΗ
=======================================================================
***Δείτε Σχετικά:
 

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Εγκριση Χρηματοδότησης και Απόφαση Εγκρισης Ωφελούμενων

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Εγκριση Χρηματοδότησης και
Απόφαση Εγκρισης Ωφελούμενων
 
   Επι τέλους κάτι κινείται στο "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον".Εγκρίθηκε Χρηματοδότηση  100εκ για αποπληρωμές καθώς και μια νέα απόφαση ένταξης νέων "Ωφελουμένων" στο Πρόγραμμα.Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν και οι βελτιώσεις στο Πρόγραμμα που τόσες φορές έχουμε αναφερθεί. Δημοσιεύουμε παρακάτω δύο σχετικά άρθρα και αναζητείστε στην Απόφαση τα  νέα ονόματα ωφελουμένων ανά περιοχή..
 
Ενέκρινε την χρηματοδότηση του ΕΤΕΑΝ, (ταμείο του ''εξοικονομώ'') ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος 
 
  Την άμεση χρηματοδότηση του ΕΤΕΑΝ, με ποσό 100 εκατ. ευρώ , για την πλήρη αποπληρωμή όλων των δικαιούχων (περίπου 10.000 νοικοκυριών τα οποία με την σειρά τους, θα εξοφλήσουν περίπου 30.000 επαγγελματίες), από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον», ενέκρινε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως δήλωσε ο κ.Κωνσταντινόπουλος , έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εγκριθεί από την Ε.Ε. , η ένταξη νέων χρηματοδοτήσεων για δικαιούχους του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον», με εμπροσθοβαρή χρονικά τρόπο, στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Σημειώνεται , ότι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον», αποτελεί ένα επιτυχημένο εργαλείο υποστήριξης της αειφόρου αναπτυξιακής πολιτικής , αφού έχει πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις, επαγγελματίες και μεγάλο αριθμό ελληνικών νοικοκυριών. -
Πηγή:b2green.gr

Τα ονόματα επιπλέον 554 ωφελούμενων στο ''εξοικονομώ'' 
            
   Το ΕΤΕΑΝ υπέγραψε σήμερα νέα απόφαση υπαγωγής ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον».
   Οι νέοι ωφελούμενοι του προγράμματος ειναι 554 με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 6.497.385,79 €.
   Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.

***Σχετικά αρχεία:ΚΛΙΚ κάτω
Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων της 22-09-2014

 πηγή:b2green.gr

ΑΚΙΝΗΤΑ:Τι ακίνητη περιουσία διαθέτουν οι Ελληνες.

ΑΚΙΝΗΤΑ:Τι ακίνητη περιουσία διαθέτουν οι Ελληνες.


Συγκεκριμένοι οι ιδιοκτήτες κατέχουν περιουσία αξίας λίγο πάνω από 500 δις ευρώ και μαζί με τα ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος η αξία φτάνει το 1 τρις ευρώ με βάση τις σημερινές αντικειμενικές αξίες. Υπενθυμίζεται ότι πριν την κρίση η αξία της ακίνητης περιουσίας είχε φτάσει το 1,2 τρις για να πέσει στα 500-520 δισ. ευρώ τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης, περίπου 6 στους 10 Ελληνες διαθέτουν κάποιο σπίτι, κατάστημα, γραφείο ή οικόπεδο εντός σχεδίου.

Από την επεξεργασία των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 οι φορολογούμενοι προκύπτουν τα εξής:

-5.569.336 άτομα διαθέτουν κτίσματα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κλπ) και οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού που η συνολική αντικειμενική αξία τους υπερβαίνει τα 520,49 δισ. ευρώ. Κατά μέσο όρο η αξία των ακινήτων τους ανέρχεται σε 93.456,65 ευρώ.

- Ένας στους δυο ιδιοκτήτες ακινήτων ή 2.769.177 φορολογούμενοι έχουν στην κατοχή τους μικρή ακίνητη περιουσία που δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Η συνολική αξία των ακινήτων που έχουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι ανέρχεται σε 63,56 δισ. ευρώ με τη μέση αξία να φθάνει τις 22.954,80 ευρώ.

- Κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα αξίας από 50.000 έως 100.000 ευρώ διαθέτουν 1.356.081 φορολογούμενοι. Το συνολικό ύψος της περιουσίας τους φθάνει τα 96,83 δισ. ευρώ ή 71.404,53 ευρώ κατά μέσο όρο.

- Ακίνητη περιουσία από 100.000 έως 200.000 έχουν στην κατοχή τους 881.698 φορολογούμενοι με τη συνολική αξία των ακινήτων τους να φθάνει τα 122,27 δισ. ευρώ ή 138.680,15 ευρώ κατά μέσο όρο.

- Κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου και οικόπεδα εντός σχεδίου αξίας από 100.000 έως 200.000 ευρώ διαθέτουν 447.587 φορολογούμενοι ή το 8% των ιδιοκτητών ακινήτων. Το συνολικό ύψος της ακίνητης περιουσίας των συγκεκριμένων φορολογούμενων ανέρχεται σε 132,46 δισ. ευρώ ή 125.957,29 ευρώ κατά μέσο όρο.

291.322 ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός από τον ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν φέτος και συμπληρωματικό φόρο αφού η αντικειμενική αξία των αστικών ακινήτων τους υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

- Αστικά ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ έχουν δηλώσει μόλις 114.793 άτομα που αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% του συνόλου των ιδιοκτητών. Η συνολική αντικειμενική αξία των αστικών ακινήτων που δήλωσαν οι εν λόγω φορολογούμενοι ανέρχεται σε 105,3 δισ. ευρώ και καλύπτει το 20,24% της συνολικής αξίας όλης της αστικής ακίνητης περιουσίας την οποία έχουν δηλώσει συνολικά οι 5,57 εκατ. ιδιοκτήτες. Καθένας από αυτούς τους «μεγαλοϊδιοκτήτες» έχει δηλώσει κατά μέσο όρο αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 917.779,04 ευρώ.

- 27.198 είναι οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν αστικά ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ.

- Μόλις 492 ιδιοκτήτες διαθέτουν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ. Η αξία των ακινήτων τους αυτών ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ ή 8.466.889,08 ευρώ κατά μέσο όρο.
Μηγή:Michanikos.gr

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ:Οροι Διακίνησης & Εμπορίας '2014-Γενικά Θέματα Καυσοξύλων&Λεβήτων-"Εξοικονόμηση κατ"Οίκον"-

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ:Οροι Διακίνησης & Εμπορίας '2014-Γενικά Θέματα Καυσοξύλων&Λεβήτων
-"Εξοικονόμηση κατ"Οίκον"

      Τα Καυσόξυλα,έχουν επανέλθει στην ζωή μεγάλης μερίδας των πολιτών, έπειτα από την ανάλγητη απόφαση εξίσωσης τιμής πετρελαίου Θέρμανσης-Κίνησης με το "πρόσχημα" πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων.Κι ενώ  από φέτος έχουν τοποθετηθεί στα πρατήρια υποχρεωτικά συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής εισροροών-εκροών και δεν υφίσταται τεχνικά δυνατότητα λαθρεμπορίου,η αναλγησία του μέτρου συνεχίζεται και μάλιστα με συνδυασμένη κοροϊδία, με την "απλόχερη" εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για μείωση του Φόρου κατά 30% που σημαίνει 10-12 λεπτά μείωση τιμής πετρελαίου.
       Ετσι τα καυσόξυλα παραμένουν στην επικαιρότητα καθώς και οι λέβητες καυσόξυλων,που πρέπει να σημειωθεί ότι,μαζί με τα ενεργειακά Τζάκια, είναι επιλέξιμη δαπάνη στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον".για Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
       Γι αυτό  ας ενημερωνόμαστε για τα ισχύοντα για τα καυσόξυλα σήμερα
 
Διακίνηση & Εμπορία Καυσόξυλων
 
Απόφ.Αριθμ. Α2 –861/14.8.2013
Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
 
Δημοσίευση από Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Δνσης Ανάπτυξης ΠΕ Καστοριάς.(από Εφημερίδα ΦΩΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 18 9.2014)
 
 
Αναλυτικά το σχετικό αρθρο 132 παρατίθεται παρακάτω
...........................................................................................................................................................................................
ΕΝΟΤΗΤΑ 12.4. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Άρθρο 132 Λιανική πώληση καυσόξυλων
Επιπλέον των γενικών απαιτήσεων για τη λιανική πώληση προϊόντων, για τη χύδην πώληση καυσόξυλων προβλέπονται τα εξής:
1. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ' όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην).
2. «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
3. «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
4. Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.α) που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.
5. Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.
6. Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.
7. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.
8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω παρ. 1 επιβάλλεται στο λιανοπωλητή πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€).
9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω παρ. 7 επιβάλλεται στο λιανοπωλητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 €).
Πηγή: taxheaven.gr
====================================================================================
***Διαβάστε,επίσης,μια Συλλογή Χρήσιμων Σχετικών Αρθρων :
 

 

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Το ΦΕΚ της απόφασης συμψηφισμού ενεργειακής αναβάθμισης & αυθαιρέτων

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Το ΦΕΚ της απόφασης συμψηφισμού ενεργειακής αναβάθμισης & αυθαιρέτων

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ B 2440/2014 (15-09-2014), σχετικά με τις εξής αποφάσεις:
  • Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
  • Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
         *** Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ.

Πηγή:b2green.gr

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:Συμψηφισμό​ς Προστίμων Αυθαιρέτων με Εργασίες Ενεργειακή​ς Αναβάθμιση​ς και Στατικής Επάρκειας

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:
Συμψηφισμό​ς Προστίμων Αυθαιρέτων με Εργασίες Ενεργειακή​ς Αναβάθμιση​ς και Στατικής Επάρκειας

Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων του νόμου 4178 με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας – Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά
       Κοινή υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας υπέγραψαν σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς.
    Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε την υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.
 
.....Περισσότερα ΚΛΙΚ ΕΔΩ michanikos.gr