Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Καθολική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, με ορίζοντα το 2050

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ:Καθολική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, με ορίζοντα το 2050

  Περιμένοντας το νέο "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον",διαβάζουμε για....."οράματα" με στόχο το 2050,αλλά με μέτρα... "θεσμικού χαρακτήρα"..Αλλά ως γνωστόν  "δεί δή χρημάτων"..Είδομεν..
Ας δούμε όμως και τα....."οράματα",παρακάτω,από φιλική Ιστοσελίδα......Χρήσιμα και τα Στατιστικά,πόσες κατοικίες  υπάρχουν, ο χρόνος κατασκευής τους κτλ .

     Ενα νέο... όραμα, αυτό του «αειφορικού κτιριακού αποθέματος έως το 2050», έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ετσι, ενέκρινε προ ημερών τη σχετική εθνική στρατηγική, ένα σχέδιο αρχών για τη σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση όλων των –δημόσιων και ιδιωτικών– κτιρίων στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 34 χρόνια. Το σχέδιο περιλαμβάνει ελάχιστα μέτρα μέχρι το 2020, κυρίως θεσμικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, πιθανότατα λόγω των περιορισμένων δημοσιονομικών της χώρας.
    Η «Εκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος» εκπονήθηκε με τη συνεργασία στελεχών του ΥΠΕΝ και του Εργαστηρίου Ηπιων Μορφών Ενέργειας του ΤΕΙ Πειραιά. Στόχος είναι το 2050 όλα τα κτίρια «να έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και, ιδανικά, μηδενική ή/και την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας». Η εθνική στρατηγική για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος συνδυάζεται με το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης και το 1ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, δημιουργώντας όλο εκείνο το πλέγμα των φιλόδοξων στόχων που η χώρα θα μεταθέτει συνεχώς τις επόμενες δεκαετίες.
      Εν πάση περιπτώσει, οι στόχοι του παρόντος σχεδίου για την επόμενη τετραετία είναι ενδιαφέροντες: Περιλαμβάνει κυρίως θεσμικού χαρακτήρα κινήσεις, ώστε να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές. Επίσης προβλέπει διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως όλες οι εθνικές στρατηγικές που έχουν προωθηθεί (εις μάτην) την τελευταία τριακονταετία.
    «Η ρευστή οικονομική κατάσταση και η μικρού μεγέθους αγορά στον τομέα της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων κρατάνε ακόμη υψηλά τα κόστη για ανακαίνιση, όταν ανάγονται σε μονάδες εξοικονόμησης ενέργειας. Το υψηλό κόστος λειτουργεί αποτρεπτικά σε επίπεδο μεμονωμένων μικροεπενδυτών που δεν εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας. Ειδικά στη χώρα μας πρέπει να συνεκτιμηθεί το μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας, που καθιστά τη λήψη αποφάσεων σε κτίρια πολλών ιδιοκτησιών εξαιρετικά δυσχερή», παρατηρεί ορθά η έκθεση.
     Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στη χώρα μας υπάρχουν:
- 6.371.901 κατοικίες, εκ των οποίων οι 4.122.088 κατοικούνται, οι 729.964 είναι κενές εξοχικές και οι 621.881 κενές δευτερεύουσες.
-Οσον αφορά στο είδος των κτιρίων, το 45% είναι διπλοκατοικίες, το 39% μονοκατοικίες και μόλις το 16% πολυκατοικίες.
-Οσον αφορά στο μέγεθος, το 25% των κατοικιών της χώρας καταλαμβάνει από 60 έως 79 τετραγωνικά, το 23% από 80 έως 99 τ.μ., το 14% από 100 έως 119 τ.μ. και το 11% από 50 έως 59 τ.μ.
-Τέλος, το 55% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980.
Πηγή:b2green.gr

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΟΙΚΟΔΟΜΗ-Ρευματοδότηση:Διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ-Ρευματοδότηση:Διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ.
      Επειδή υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις ημιτελών οικοδομών και έχουν αλλάξει πολλές φορές οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την ρευματοδότησή τους,ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής τους,συχνά δημιουργούνται ερωτηματικά.
     Δημοσιεύουμε παρακάτω σχετικό άρθρο από φιλική Ιστοσελίδα.
Για τα αυθαίρετα και την ρευματοδότησή τους δείτε άρθρο Ιστολογίου μας "Αυθαίρετα-Ρευματοδότηση".

     Οι φορολογικές διατάξεις περί ηλεκτροδότησης θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον κατασκευαστικό τομέα.
α) Για οικοδομές για τις οποίες οι οικείες άδειες πολεοδομίας εκδόθηκαν μέχρι 31/12/94, καθώς και για οικοδομές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο άδειες πολεοδομίας, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους, πρέπει να αποδοθεί από τον υπόχρεο με έκτακτη δήλωση η τυχόν διαφορά Φ.Π.Α. λόγω μη κάλυψης ανέγερσης με αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, εντός δύο μηνών από την έγκριση της ηλεκτροδότησης. Υποχρέωση κάλυψης με αντίστοιχα δικαιολογητικά υπάρχει για οικοδομικές εργασίες που έγιναν από 23/3/90 και μετά.
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το κόστος ανέγερσης της οικοδομής δεν καλύπτεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και εφόσον για την ακάλυπτη διαφορά δεν έχει αποδοθεί το ποσό Φ.Π.Α. που αναλογεί σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε το ποσό αυτό καταλογίζεται με σχετική πράξη σε βάρος του υπόχρεου και επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις (οι οποίες υπολογίζονται από τη λήξη των δύο μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της ηλεκτροδότησης), καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.
    Ο τρόπος προσδιορισμού του κόστους ανέγερσης της οικοδομής που πρέπει να καλύπτεται από αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, καθώς και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 8 παρ. 2 ν.1882/90 και 53 ν.2065/92) και τις σχετικές εγκυκλίους.
    Για τις εργασίες που αποδεδειγμένα έγιναν πριν από 23/3/90 δεν αναζητούνται δικαιολογητικά δαπανών.
β) Για οικοδομές για τις οποίες οι άδειες πολεοδομίας εκδόθηκαν από 1/1/95 και μέχρι τις 31/12/2013 είχαν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994 καθώς και την κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 1137140/2439/Α0012 ΠΟΛ.1277/05-12-1994.
     Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287) από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, έπαυσαν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που είχαν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.
    Με την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων καταργήθηκε από 1/1/2014 η διαδικασία προσκόμισης στις Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικών και στη συνέχεια η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης (σχετική η αριθμ. Δ12Α 1015993 ΕΞ 2014 εγκύκλιος διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων) ενώ χορηγούνται βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης ακινήτων σε οικοδομές / κατασκευές για τις οποίες προσκομίστηκαν στη Δ.Ο.Υ. οι τελικοί πίνακες οικοδομής μέχρι 31/12/2013 δεδομένου ότι είχαν εφαρμογή μέχρι τότε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994.
γ) Στις περιπτώσεις ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011, καθώς και ρύθμισης χώρων που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3843/2010, δεν έχουν εφαρμογή ούτε οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 ούτε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κ.Φ.Ε., όπως ίσχυαν.
 
Πηγή:b2green.gr

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Τουλάχιστον 17.000 νέες θέσεις εργασίας από ένα νέο «Εξοικονομώ»

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Τουλάχιστον 17.000 νέες θέσεις εργασίας από ένα νέο «Εξοικονομώ»
Περιμένοντας το νέο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον",παραθέτουμε συμπεράσματα μελέτης για τα οφέλη ενός νέου Προγράμματος

      Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Greek Energy Forum για την απασχόληση στον τομέα της Ενέργειας και την μείωση του φαινομένου του “brain drain” αποδεικνύει γιατί επείγει και πόσο χρήσιμη είναι η επένδυση στον τομέα της ενέργειας αλλά και ειδικά στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας.
    Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους επιστήμονες και ερευνητές Ε. Γεωργιάδη, Α. Δαγούμα, Κ.Ζακούλα, Α.Λαγάκου, Δ.Σαραντόπουλου, Α.Σδούκου που έχουν μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της ενέργειας και ιδιαίτερα των οικονομικών της ενέργειας.
    Σύμφωνα με τη μελέτη μία γρήγορη και στοχευμένη εκκίνηση ενός νέου προγράμματος σαν το «εξοικονομώ κατ’ οίκον» το οποίο θα τρέξει από φέτος μέχρι το 2030 και θα αφορά το 50% των κατοικιών της χώρας σε αυτό το βάθος χρόνου, ώστε να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι για την χώρα, θα οδηγήσει στη δημιουργία 17.000 μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ή περίπου 50.000 θέσεις μερικής απασχόλησης! Και αν αυτές οι δράσεις συνδυαστούν και συνδεθούν με την έρευνα, η μόνιμη απασχόληση μπορεί και να διπλασιαστεί!
   Θυμίζουμε ότι στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι ακόλουθοι στόχοι για το 2030:
· Δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%
· Δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ε.Ε. για αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τουλάχιστον στο 27% της κατανάλωσης
· Ενδεικτικός στόχος για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27%
    Ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι ενδεικτικός, και όχι δεσμευτικός όπως στη μείωση εκπομπών και στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
    Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέψει σε καμία περίπτωση την Ελλάδα από το να θέσει ως πρώτιστο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας θεωρούνται «no regret options», υπό την έννοια ότι δημιουργούν οφέλη για την μακρο-οικονομία, καθώς απομειώνουν το συνολικό ενεργειακό κόστος και οδηγούν σε μείωση των ενεργειακών τιμών. Παράλληλα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, καθώς αποτελούν έργα που έχουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και δημιουργούν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας.
   Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», όπου με βάση στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε 30.000 επεμβάσεις, επιτεύχθηκε μέση ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργεια 42%. Δεδομένου ότι το μέσο κόστος των παρεμβάσεων είναι περί τις 10.000 ευρώ, τα μέσα ετήσια έξοδα ενός νοικοκυριού για τις ενεργειακές ανάγκες είναι περί τις 2000 ευρώ, προκύπτει μια εξοικονόμηση της τάξης των 800 ευρώ ετησίως και απόσβεση των επενδύσεων λίγο πάνω από τα 6 χρόνια για επιδότηση της τάξης του 50%.
   Δεδομένου ότι 30.000 επεμβάσεις αντιστοιχούν σε σχεδόν το 1% των κατοικιών, η περαιτέρω συνέχιση του προγράμματος και παράλληλη υλοποίηση στην αγορά σύγχρονων μηχανισμών χρηματοδότησης από εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και μείωσης των ενεργειακών τιμών.
   Ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας είναι η δημιουργία-συντήρηση εγχώριων θέσεων εργασίας, καθώς δημιουργείται άμεσα κύκλος εργασιών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες – ειδικότερα μικρομεσαίου μεγέθους – που κυρίως ανήκουν σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας με καλή θέση και προοπτικές: εξειδικευμένες κατασκευές, αλουμίνιο, δομικά υλικά, εργασίες μηχανικού κλπ. Για ένα συνολικά μοχλευμένο ποσό για την οικονομία 300 εκ ευρώ, που αφορά 30.000 έργα, εκτιμάται ότι η εγχώρια προστιθέμενη αξία αφορά ποσοστό 60% (το υπόλοιπο αφορά εισαγόμενο εξοπλισμό και υλικά κλπ).
   Εκτιμάται ότι το 70% από την καθαρή προστιθέμενη αξία (δηλαδή περί το 42% του συνολικού προγράμματος) αφορά κάλυψη μισθών, δηλαδή περί τα 126 εκ. ευρώ που ισοδυναμούν σε πάνω από 5.000 άνθρωπο-έτη απασχόλησης (25.000€/έτος). Θεωρώντας ότι οι 30.000 παρεμβάσεις γίνανε σε 3 κατασκευαστικά έτη, σημαίνει ότι σε ετήσια βάση συντηρήθηκαν περί τις 1.700 θέσεις πλήρους απασχόλησης, το οποίο αφορά μηχανικούς, τεχνίτες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ενεργειακοί επιθεωρητές και λοιπές ειδικότητες. Κατά μέσο όρο, εκτιμάται ότι κάθε παρέμβαση δημιουργεί σχεδόν 0,2 μόνιμες θέσεις εργασίας.
   Συνεπώς, σύμφωνα με τους μελετητές του Greek Energy Forum, η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί τον πρώτιστο τομέα για την εγχώρια ενεργειακή πολιτική, καθώς όχι μόνο προσφέρει οφέλη στη μακρο-οικονομία, μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση και τις ενεργειακές τιμές, αλλά στηρίζει δραστήριους κλάδους της εγχώριας οικονομίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να αποτελέσουν βασικό πυλώνα στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, τεκμηριώνεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας, καθώς συνεισφέρει σημαντικά στην εγχώρια οικονομία, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας.
   Όπως αναδεικνύει η μελέτη, μέχρι το 2030, θεωρώντας ότι θα γίνουν επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο 50% των σπιτιών, με μέση τάξη επεμβάσεων στις 10.000€, αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν περί τοις 17.000 μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για όλη την χρονική περίοδο 2016-2030. Αυτό προκύπτει θεωρώντας ότι θα γίνουν επεμβάσεις σε 1.5 εκατ. σπίτια, δηλαδή 100.000 ανά έτος περίπου.  Αν λάβουμε υπόψη  ότι οι θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης, καθώς και τις έμμεσες θέσεις εργασίας, τότε οι εκτιμήσεις οδηγούν σε περί τους 50.000 εργαζόμενους που θα απασχολούνται για όλη την χρονική περίοδο 2016-2030.
     Αν η εξοικονόμηση ενέργειας επεκταθεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δηλαδή τη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα, τότε η δυνητική δημιουργίας μόνιμων θέσεων εργασίας μπορεί ακόμα και να διπλασιαστεί, αν αυτό συνδυαστεί με τη σύνδεση με την έρευνα. Αυτό συμβαίνει διότι η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, μέσα από τη σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες τις αγοράς, δημιουργεί εξωστρέφεια και πολλαπλασιάζει γεωμετρικά το πελατολόγιο καθώς απευθύνεται στην παγκόσμια κοινότητα.
    Η ανάπτυξη έξυπνων λογισμικών για τη διαχείριση της ζήτησης και γενικότερα τη μετάβαση στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων, η κατασκευή αποδοτικών νάνο-υλικών για εξοικονόμηση της ενέργειας, η ανάπτυξη βιομηχανίας παραγωγής συσσωρευτών για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών για αποθήκευση ενέργειας είναι μερικοί από τους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, όπου η εφαρμοσμένη έρευνα σε συνδυασμό με την επιχειρηματικότητα μπορούν να έχουν καταλυτικά αποτελέσματα.
 
 

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΤΣΜΕΔΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:Ασφαλιστικά και άλλα τινά

ΤΣΜΕΔΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:Ασφαλιστικά και άλλα τινά/Σχόλιο
    Καιρός για κατάργηση του κατάλοιπου της Κράτησης ΤΣΜΕΔΕ επί Νομίμου Αμοιβής, αλλά μόνον επί της Συμφωνηθείσας ή Πλήρης Κατάργησή της,λόγω νέου επαχθέστατου. ασφαλιστικού
 
      Πέραν της νέας καταστροφικής  "ρηξικέλευθης ...μεταρρύθμισης (??)" που επίκειται, με την επιδρομή κατά των Ασφαλιστικών Ταμείων, που συμπληρώνει την προηγούμενη βάναυση υφαρπαγή των αποθεματικών τους (που ούτε ευθύνες καταλογίστηκαν ούτε μέριμνα αναπλήρωσής τους ελήφθη), υπάρχουν και κάποια απομεινάρια της "κουτοπόνηρης" τακτικής προηγουμένων ρυθμίσεων, σε ότι αφορά τις κρατήσεις Αμοιβών Μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
     Ενώ προ πολλού έχουν καταργηθεί οι Ελάχιστες ή Νόμιμες Αμοιβές και ισχύει πλέον φορολογικά η "Συμφωνηθείσα Αμοιβή",με αγαστή συνέργεια προηγουμένων Διοικήσεων ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ είχε προωθηθεί η λύση: οι κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ να είναι επί της Νομίμου Αμοιβής και όχι επί της Συμφωνηθείσας, που είναι κατά πολύ χαμηλώτερη, σαν ποσοστό της Νομίμου αμοιβής.
(Βλ.Στην παρ. 4, του άρθρου 7, του Ν. 3919/11, αναφέρεται ότι:«4. Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και λογαριασμών, καθώς και οι λοιπές εισφορές και δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί της νόμιμης αμοιβής.»
    Δηλαδή κρατήσεις επί ανυπάρκτων Αμοιβών..
    Στην πορεία βέβαια καταργήθηκε η κράτηση υπέρ ΤΕΕ (κακώς κατά την γνώμη μας,αν το ΤΕΕ φρόντιζε να είναι επί της συμφωνηθείσας τουλάχιστον) παραμένει όμως κατάλοιπο η κράτηση ΤΣΜΕΔΕ.
==================================================================
(βλ. από Michanikos.gr ...Ν-4093/12 (ΦΕΚ-222/Α/12-11-12)
[ ΙΣΧΥΕΙ από 12-11-12] Ν-4093/2012 (ΦΕΚ-222/Α/12)
(ΦΕΚ-222/Α/12-11-2012) (ΦΕΚ-222/Α/2012)
'Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν-4046/12 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016
ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
H αμοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι προβλεπόμενες στο ΠΔ-100/10 (ΦΕΚ-177/Α/10) ως ελάχιστες νόμιμες αμοιβές καταργούνται.
Οι εισφορές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής.    
==================================================================       
     Με τον Ν.4093/1212,ως άνω,  έγινε τροποποίηση για την Κράτηση ΤΣΜΕΔΕ αλλά έγινε αναφορά μόνο για "Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρήσεων,Ενεργειακών Πιστοποιητικών κλπ",όπου καθιερώθηκε η κράτηση επί της Συμφωνηθείσας Αμοιβής.Μάλλον οι "ψηφίσαντες δεν το διάβασαν"(αφού έτσι συνηθίζονταν...) αφού ήταν ως "μνημονιακή υποχρέωση" που θεώρησε μεγάλη τομή την  "παρέμβαση στις Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών".Αλλοιώς δεν υπάρχει λογική εξήγηση διαφοροποίησης κρατήσεων αμοιβών μόνο των ενεργειακών επιθεωρήσεων..
    Καιρός πλέον να γενικευθεί η κράτηση επί συμφωνηθείσας Αμοιβής,πάσης φύσεως και για το ΤΣΜΕΔΕ ή μάλλον,αν ισχύσει η λαίλαπα του Νέου Ασφαλιστικού με το 20% επί των Αποδοχών,να υπάρξει πλήρης Κατάργηση της  ιδιαίτερης Κράτησης επί  των πάσης φύσεων Αμοιβών Μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
   Θα ασχοληθεί κανείς από τις σοφές ηγεσίες του Κλάδου?...Είδομεν.... 

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Ευχές για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


ΘΕΜΑ:” Ευχές  για το  ΠΑΣΧΑ »
 
 

Σας ευχόμαστε Προσωπική-Οικογενειακή-Επαγγελματική Υγεία και…….ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ -ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ
=========================================
 ·         Νικόπουλος Χρίστος      Πολ Μηχ      
         www.nikopoulos-chris.blogspot.com  
 
 ======================================================================
· Νικοπούλου Σοφία   Αρχιτ.Εσωτ.Χώρων /Διακοσμήτρια/Πολ Μηχ ΤΕ
 
          www.nikopouloudesign.blogspot.com

=======================================================================
**Δείτε και "κατεβάστε" την Κάρτα μας
με ΚΛΙΚ ΕΔΩ==================================================

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:Διόρθωση εγκυκλίου για τα ενεργειακά πιστοποιητικά, από το ΥΠΕΝ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
Διόρθωση εγκυκλίου για τα ενεργειακά πιστοποιητικά, από το ΥΠΕΝ 
       Το ΥΠΕΝ εξέδωσε διορθωμένη την εγκύκλιο με τις διευκρινήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας".
     Οι διορθώσεις ουσιαστικά αφορούν στη διαγραφή της παραγράφου περί μεταβατικού διαστήματος έκδοσης και συμπλήρωσης ΠΕΑ και στη διόρθωση της ημερομηνίας για τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.
        Αναλυτικά, στη διορθωμένη εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:
"ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας".
Σχετ.:α) Ο ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α' 42), όπως ισχύει.β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β' 407), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν.4342/2015 (Α' 143) και ισχύει.γ) Η ΠΟΛ 1013/07-01-2014 «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 32), όπως ισχύει
H παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν.4342/2015, ότι "Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)".
Η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας προβλέπεται από το σχετ. (γ). 
Από 09.11.2015 - ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του ν.4342/2015 [σχετ. (β)] - οι υπόχρεοι της ανωτέρω παραγράφου οφείλουν να καταχωρούν τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην εν θέματι ηλεκτρονική εφαρμογή (εφόσον για το μισθωμένο ακίνητο υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ).
Η εγκυρότητα του ΠΕΑ μπορεί να επαληθευθεί βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου - Α.Π. και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας - Α.Α. (βλ. εικόνα), καταχωρώντας τα εν λόγω στοιχεία στο σχετικό πεδίο "Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ:" του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.buildingcert.gr).
Το ΠΕΑ κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας - όπου ως "Κτιριακή μονάδα" ορίζεται το "τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά" - ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.
Καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο (κτίριο ή κτιριακή μονάδα) και όχι στα πρόσωπα, δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ στο δεκαετές διάστημα ισχύος του εφόσον στο κτίριο ή την κτιριακή μονάδα δεν έχουν υπάρξει μεταβολές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας), όπως αυτή ορίζεται στην παρ.12 του άρθρου 2 του ν.4122/2013.
Το ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο ή κτιριακή μονάδα κατηγορίας και χρήσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013 "Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις." , σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.
Το ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο ή κτιριακή μονάδα και όχι σύμφωνα με την άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια), το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Συνεπώς:
 • Σε συγκροτήματα κτιρίων (π.χ. διακριτές πτέρυγες) εκδίδεται κατ' ελάχιστον ένα ΠΕΑ ανά κτίριο.
 • Σε ιδιοκτησίες που έχουν συνενωθεί λειτουργικά (π.χ. καταστήματα) εκδίδεται ένα ΠΕΑ για το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα που έχει προκύψει.
 • Για μέρος κτιριακής μονάδας (όπως για παράδειγμα επαγγελματικό χώρο εντός κτιριακής μονάδας ή δωμάτιο κατοικίας) δεν εκδίδεται ΠΕΑ, καθώς το μικρότερο τμήμα κτιρίου για το οποίο μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ είναι η κτιριακή μονάδα.
Ως προς τη χρήση (είδος) του ακινήτου:
 • Κτίριο που έχει περισσότερες της μίας χρήσεις χαρακτηρίζεται ως μικτής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή κάθε τμήμα του χαρακτηρίζεται με τη δική του χρήση και εξετάζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή η απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ ή μη ξεχωριστά για κάθε χρήση.
 • Ειδικά στις περιπτώσεις που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της μίας χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύρια χρήσης, τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί (π.χ. "νοσοκομείο" για κατάστημα εντός νοσοκομείου, "ξενοδοχείο" για εστιατόριο εντός ξενοδοχείου).
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κτιρίου με ενιαία χρήση, δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κάθε επιμέρους κτιριακή μονάδα αυτού, αλλά η πιστοποίηση των κτιριακών μονάδων του μπορεί να βασίζεται στην πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου  (π.χ. σε πολυώροφο κτίριο με κτιριακές μονάδες – διαμερίσματα με χρήση κατοικίας, το ΠΕΑ της πολυκατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ΠΕΑ για κάθε κατοικία - διαμέρισμα).
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 12 του ν.4122/2013 σε συνδυασμό με την παρ.7 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την έκδοση ΠΕΑ:
α) μνημεία
(τα αρχαία ακίνητα, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.4 του ν.3028/2002, όπως ισχύει. Συνεπώς, για κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή για κτίρια που ευρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, εφόσον τα κτίρια αυτά δεν αποτελούν μνημεία.)
β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας
(γνωστής θρησκείας)
γ) βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια
(Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.)
δ) προσωρινής χρήσης κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη
(Κτίρια που τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. π.χ. container - isobox, τολ κλπ)
ε) αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών
(κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.)
στ) χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων
(κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση οχημάτων ή για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων.)
ζ) μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, ήτοι μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.).
Σε κάθε περίπτωση, δεν εκδίδεται ΠΕΑ σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών - προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους - και, ως εκ τούτου, δε νοούνται ως κτίρια κατά την έννοια του ν.4122/2013. Συνεπώς, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος δεν εκδίδεται ΠΕΑ (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες).
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Ως υπόχρεος νοείται ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή ο διαχειριστής του κτιρίου ως εντολοδόχος των ιδιοκτητών.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4122/2013, η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική (εφόσον δεν υφίσταται ισχύον ΠΕΑ) - μεταξύ άλλων – "κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας". Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου, "κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή".
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 2 του ΚΕΝΑΚ, η ως άνω υποχρέωση υφίσταται από 09.01.2011 και εφαρμόζεται:
 • από 09.01.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιρίων και
 • από 09.07.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.
Ως μίσθωση ακινήτου νοείται η σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας (μίσθιο) στον μισθωτή και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα ως μίσθωμα για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σχέση.
Η ύπαρξη και διάθεση του ΠΕΑ κατά τη μίσθωση επιβεβαιώνεται με την καταχώρηση των στοιχείων του στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, η οποία είναι υποχρεωτική από 09.11.2015. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:
 • απαιτείται, από τη νομοθεσία, η έκδοση ΠΕΑ (η κατηγορία και χρήση του κτιρίου / κτιριακής μονάδας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013),
 • πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο και
 • η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (και όχι η ημερομηνία σύνταξης τυχόν συμφωνητικού μίσθωσης) έγινε από την 9η Νοεμβρίου 2015 και έπειτα.
Συνεπώς, η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται:
 • σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης καθώς για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής,
 • όταν, για οποιοδήποτε λόγο, γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων).
Τέλος, σε μισθωμένες κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50τ.μ.), για τις οποίες η έκδοση ΠΕΑ κατέστη υποχρεωτική από 01.01.2016, δεν υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον:
 • η ημερομηνία σύνταξης του έγγραφου συμφωνητικού μίσθωσης, όπως αυτή καταχωρείται στο πεδίο "Ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού" της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή
 • η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.
Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
Μιχαήλ Βερροιόπουλος"
========================================================================
***Περισσότερα .......ΚΛΙΚ για "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ"
===================================================================
 Για Ενεργειακό Πιστοποιητικό-
  Επιθεώρηση Κτιρίων,Τώρα!
 
-Για Μσθώσεις/Μεταβιβάσεις Ακινήτων
-Για Ανακαίνιση/Εξοικονόμηση κλπ
*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.
Ενεργειακός Επιθεωρητής
**Δωρεάν Τεχνική Ενημέρωση
*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη
* http://www.nikopouloschris.gr/  κιν 69374426206937442620) k
 http://www.nikopoulos-chris.blogspot.com/           
** επικοινωνείστε με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
========================================================================

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελ Ενημ: 21.4.2016/ 45ης ομάδας)


ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελ Ενημ: 21.4.2016/ 45ης ομάδας)

=====================================================

    Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" δόθηκε  παράταση μέχρι 8.10.2016.
   Μια νέα σειρά "Ερωταπαντήσεων"  από το ΤΕΕ Πελοπονήσου (45η σειρά/21.4.2016).

     
Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά απ'αρχής.  ========================================                                                   *** Όχι ,δεν είναι Οδηγίες για το πως γίνεται ένα αυθαίρετο, αυτό μάλλον όλοι το ξέρουν,δεν το συνιστούμε-Μπορούμε όμως να συμβουλεύσουμε για την "τακτοποίησή του"
    -Για περισσότερα...Επικοινωνείστε με το γραφείο μας...ΚΛΙΚ ΕΔΩ
====================================================
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεωνnew
Πηγή:teepelop.gr
=================================================================

 **Και πρωτοποριακή Εφαρμογή που συνοψίζει ολη τη δουλειά
"Ερώτηση-Απάντηση ΚΛΙΚ ΕΔΩ

========================================================================
========================================================================
Αν έχετε Αυθαίρετα,αν θέλετε Ελεγχο Νομιμότητας Ακινήτου σας:

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ,Τακτοποίηση- Βεβαιώσεις,Τώρα!
========================================
Σας διευκολύνουμε με Ειδικές Υπηρεσίες Ακινήτων:
 • -Τακτοποίηση» Αυθαιρέτων Κατασκευών
 • -Βεβαιώσεις Πολεοδομικής Νομιμότητας για Μεταβιβάσεις Ακινήτων

  -Υπεύθυνα-Φιλικά-Οικονομικά ...
===================================================================
(*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.*Ενεργειακός Επιθεωρητής*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη
* www.nikopoulos-chris.blogspot.com  κιν.69374426206937442620 )
===================================================================