Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 30 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 ( Ενημ 17.12.2018 / ανάρτηση 75ης ομάδας )-Ανακεφαλαίωση Όλων των 1853 Ερωταπαντήσεων από ΤΕΕ Πελοποννήσου-**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες**

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 30 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 ( Ενημ  17.12.2018 / ανάρτηση 75ης ομάδας )-Ανακεφαλαίωση Όλων των 1853  Ερωταπαντήσεων από ΤΕΕ Πελοποννήσου-**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες**
================================================================================================================================    

    Δημοσιεύτηκαν προ ημερών δύο σειρές Ερωταπαντήσεων   Ερωταπαντήσεις Αυθαιρέτων(Σειρά 73η-74η) από το ΤΕΕ Πελοποννήσου.  
     Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  ισχύει ο  Νέος Νόμος 4495/2017.
    Οι προηγούμενοι νόμοι,αλλά και ο νέος, δημιούργησαν σωρεία ερωτημάτων και Ερωταπαντήσεων
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά (75η) με 30 νέες ερωταπαντήσεις  στο Ιστολόγιό μας
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
==========================================================
**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες***
    Γιατί να  Τακτοποιήσω τα Αυθαίρετά μου - με λίγα λόγια συνοπτικά-Συμβουλευτικά:
Πολεοδομική Νομιμότητα είναι πλέον απαίτηση σε όλες τις δικαιοπραξίες των Ακινήτων(Μεταβιβάσεις,Μισθώσεις κλπ).
-Για Εκδοση οποιασδήποτε άδειας Δόμησης- Επισκευών-Ανακαίνισης είναι προϋπόθεση η Νομιμότητα των υπαρχόντων κτισμάτων
-Για Ενταξη σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα ,όπως το "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον",δεν πρέπει να υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις στο Ακίνητο.
-Στην "Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων" που αναμένεται η εφαρμογή της θα προκύψει το θέμα της νομιμότητας κτισμάτων.
-Με την μη τακτοποίηση αυθαιρέτων ο ιδιοκτήτης είναι εκτεθειμένος σε υψηλά πρόστιμα(ανέγερσης αλλά και διατήρησης) σε περίπτωση διαπίστωσής τους από πιθανές καταγγελίες.
-Στο Κτηματολόγιο που ήδη έχει προγραμματιστεί για τις περισσότερες περιοχές της χώρας θα πρέπει τα ακίνητα να δηλωθούν  με την πραγματική τους Κατάσταση.
-Λειτουργεί καλύτερα κανείς,όταν το κάνει με δική του πρωτοβουλία για "Δήλωση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων",παρά να αναγκαστεί να αντιμετωπίσει αμυντικά συνέπειες που θα προκύψουν.=========================================================
             Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά των 1853 ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά τον Νέο Νόμο 4495/2017ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       : 
Τα 75 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 1.853  ερωτήσεις /απαντήσεις  , μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
---Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)
 -Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 -Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
–   Αρχείο 69ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 70ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-– Αρχείο 71ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
  _Αρχείο 72ης Ομάδας Ερωτήσεων-Απαντήσεων
 --  Αρχείο 73ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   Αρχείο 74ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 –   Αρχείο 75ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεωνnew
  
Πηγή: α)teepelop.gr   και β)Michanikos-online.gr 

==================================================================================================
 **Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας για Ακίνητα σε Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά και Θεσνίκη.
          Για Ακίνητα περιοχής Καστοριάς...ΔΩΡΕΑΝ Αυτοψία&Υπολογ.Προστίμου
   -Ειδικές Περιπτώσεις Πανελλαδικά..........ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

**Διαφαλίζετε την Ιδιοκτησία σας με:

Τεχνικές Λύσεις:**Με Συνέπεια-Φιλικά-Οικονομικά**

=======================================================================

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Νέες προθεσμίες ορίζει με νομοθετική ρύθμιση το υπουργείο ΠΕΝ για την ολοκλήρωση των υπαγωγών δηλώσεων αυθαιρέτων

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Νέες προθεσμίες ορίζει με νομοθετική ρύθμιση το υπουργείο ΠΕΝ για την ολοκλήρωση των υπαγωγών δηλώσεων αυθαιρέτων.

      Εχουμε αφιερώσει ως τώρα  αρκετά σχετικά άρθρα-Αυθαιρέτων το Ανάγνωσμα.....................Μια υπαρκτή πραγματικότητα τα Αυθαίρετα που συνεχίζει  να απασχολεί ιδιοκτήτες και Μηχανικούς.Ο τελευταίος Ν.4495/17 για "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" έχει ισχύ μέχρι 8/11/2019.Ετσι συμβουλεύουμε όσους ιδιοκτήτες έχουν αυθαίρετα να φροντίσουν σχετικά,εκμεταλλευόμενοι τις προθεσμίες για εκπτώσεις στο Πρόστιμα...Δημοσιεύουμε τακτικά ότι νεώτερο υπάρχει.
 
Το ενημερωτικό άρθρο
 
Νέες προθεσμίες ορίζει με νομοθετική ρύθμιση το υπουργείο ΠΕΝ για την ολοκλήρωση των υπαγωγών δηλώσεων αυθαιρέτων...

    Ταυτοχρόνως περιβάλλεται με νομοθετική ισχύ η εξάμηνη παράταση που έδωσε το ΥΠΕΝ, μεταθέτοντας από τις 3 Νοεμβρίου 2018 στις 3 Μαΐου 2019 την καταληκτική προθεσμία που έχουν στην διάθεση τους ιδιοκτήτες και μηχανικοί να ολοκληρώσουν τις υπαγωγές των δηλώσεων αυθαιρέτων του νόμου 4178/2013.
    Πρόκειται για περίπου 700.000 αυθαίρετα , για τα οποία εφόσον δεν μεταφερθούν στον νόμο 4495/17 οι μηχανικοί πρέπει να υποβάλλουν όλα τα αρχεία , τα σχέδια και τις μελέτες στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 3 Μαΐου 2019.
    Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον δεν ολοκληρωθούν αυτές οι υπαγωγές μπορούν να κριθούν άκυρες, με τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται, ακόμη και εάν έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα.
    Οι νέες ρυθμίσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος  για τις νέες προθεσμίες ολοκλήρωσης των υπαγωγών αυθαιρέτων εντάσσονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση της σύμβασης, μεταξύ Δημοσίου και των ENERGEAN και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL, το οποίο εισάγεται  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να συζητηθεί στη διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
 
Οι ρυθμίσεις
   Ειδικότερα στο ενεργειακό νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη τροποποιήσεων του πολεοδομικού νόμου 4495/17, στην οποία σχετικά αναφέρεται ότι:
«Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 αντικαθίστανται ως εξής:
   Ο μηχανικός υποχρεούται μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την πληρωμή του παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών
    Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο νόμο 4178 2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα νόμο ο μηχανικός υποχρεούται μέχρι τις 3/ 5/2017 να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών».
   Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις σημειώνεται ότι: « προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου ορίζεται σε 12 μήνες το χρονικό διάστημα στο οποίο ο μηχανικός υποχρεούται από την πληρωμή του παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επίσης για τους ίδιους λόγους δίδεται παράταση με την οποία ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο νόμο 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στο νόμο 4495/2017 ο μηχανικός υποχρεούται μέχρι τις 3/5/2019 να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών».
 
700.000 εκκρεμότητες
   Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, όσον αφορά την ολοκλήρωση του προηγούμενου νόμου  αυθαιρέτων, του 4178/2013 έχουν  υποβληθεί και παραμένουν ακόμη, χωρίς μεταφορά στο νέο νόμο, πάνω από 700 χιλιάδες. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, για αυτά τα 700 χιλιάδες και πλέον αυθαίρετα οι μηχανικοί πρέπει να υποβάλλουν όλα τα αρχεία , τα σχέδια και τις μελέτες στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 3 Μαΐου 2019. «Αν δεν περαιωθούν οι δηλώσεις του 4178 με τα απαραίτητα στοιχεία, η υπαγωγή που έχει γίνει, ακόμη και αν έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα, θα θεωρείται νομικά άκυρη» δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ.
 
Τελευταία ευκαιρία
    Όσον αφορά το νόμο 4495, ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε στις δηλώσεις του ότι « εκτιμώ, με βεβαιότητα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία οποιουδήποτε έχει αυθαίρετο ή κτίριο με αυθαιρεσία να το δηλώσει για να μπορεί να το αξιοποιήσει μελλοντικά – και να ευελπιστεί ότι θα εξαιρεθεί για πάντα από την κατεδάφιση και να γλιτώσει τα πραγματικά υπέρογκα πρόστιμα αυθαιρέτων που δεν έχουν δηλωθεί, τα οποία όταν θα ξεκινήσουν να «πέφτουν» από το κράτος θα γίνει αντιληπτό ότι είναι δυσβάστακτα και σχεδόν δημευτικά. Ο νόμος 4495 δίνει εκπτώσεις και πολλές δόσεις.  Θα συμβούλευα οποιονδήποτε έχει αυθαίρετο ή κτίριο με αυθαιρεσία να μιλήσει με ένα μηχανικό της επιλογής του και να του αναθέσει τη δήλωση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες στο μέλλον. Παρά την κοινή πεποίθηση ότι «πάντα γίνονται ρυθμίσεις αυθαιρέτων» αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Το ΣτΕ και η νομολογία έχουν συγκεκριμένες ανοχές, το κράτος έχει οργανωθεί, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Η Πολιτεία, αν θέλει, μπορεί να εντοπίσει ένα αυθαίρετο σε λίγα λεπτά. Η εκτίμησή μου είναι ότι σε ένα – δυο χρόνια από σήμερα θα το κάνει συστηματικά. Νομικά υπάρχει πληθώρα εργαλείων. Και όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΤΕΕ έχουν γεωγραφικό εντοπισμό. Με το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων των αυθαιρέτων, με την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών και με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, που θα αφορά τα υπάρχοντα κτίσματα, τα επόμενα χρόνια θα είναι θέμα λίγων λεπτών, ίσως και χωρίς ανθρώπινη επέμβαση, να διαπιστώνεται αν ένα ακίνητο είναι νόμιμο ή όχι»
Πηγή:ecopress.gr
==================================================================
**Δείτε από το Ιστολόγιό μας:
-ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17
-Γιατί να "Τακτοποιήσω τα Αυθαίρετά μου?.......ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
=================================

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Κτηματολόγιο: Οδηγός ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας-Ενημέρωση και για ΠΕ Καστοριάς-Χρήσιμες Ενημερωτικές Σελίδες

 
Κτηματολόγιο: Οδηγός ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.- Ενημέρωση  για  ΠΕ Καστοριάς-Χρήσιμες Ενημερωτικές Σελίδες 

     Ηδη είναι σε εξέλιξη το Πρόγραμμα Κτηματογράφησης για πολλές περιοχές της Χώρας από 19/11/2018.
   Στην Καστοριά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη,αναμένεται να λειτουργήσει ειδικό γραφείο κτηματογράφησης στην Θεσσαλονίκη που θα εξυπηρετεί τις περιοχές Καστοριάς, Φλώρινας, Ξάνθης, Δράμας, Χαλκιδικής σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τοπικά ανά περιοχή.
    Πάντως,απ'ότι φαίνεται από άλλες περιοχές που έχει ξεκινήσει ήδη η υποβολή Δηλώσεων,η χρονική διάρκεια από την έναρξη μέχρι το τέλος αναμένεται να είναι  3 μήνες(Το πιθανότερο Ιαν-Μάρτιος 2019)
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Κτηματολόγιο
στο Δημαρχείο Καστοριάς 22/11/2018
    Στις 22/11/2018 στο Δημαρχείο Καστοριάς, έλαβε χώρα ενημερωτική Εκδήλωση από την εταιρεία ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ που υποστηρίζει την διαδικασία Κτηματογράφησης,όπου παραβρέθηκαν Μηχανικοί,Δικηγόροι κλπ πολίτες.
    Στελέχη της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗΣ ενημέρωσαν συνοπτικά για την διαδικασία,παρουσίασαν δε  την ηλεκτρονική εφαρμογή ktima.gr για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Κτηματολογίου.Ειπώθηκε εκεί  ότι θα λειτουργήσει Γραφείο κτηματογράφησης στην Καστοριά, σε συνεργασία με το κεντρικό Γραφείο Θεσνίκης που αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου.
 
    **Ανακοίνωση του ΤΕΕ Δυτ Μακεδονίας 10/12/2018  για τις υπο κτηματογράφηση νέες περιοχές Δυτ Μακεδονίας (ΠΕ Καστοριάς,Φλώρινας,Γρεβενών)......ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
 
    Οι ιδιοκτήτες καλό είναι να ετοιμάζονται σχετικά για τα ακίνητά τους(**Ατομικά Στοιχεία,Τίτλοι Κυριότητας,Πιστ Μεταγραφής,επαρκή στοιχεία εντοπισμού όπωςΤοπογραφικά,Αποσπάσματα διανομής κλπ).
     
"Κτηματολόγιο-Οδηγός Υποβολής Δηλώσεων ιδιοκτησίας.
 

*** ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΔΗΓΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

**Δείτε Αλλα Αρθρα από το Ιστολόγιό μας για ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ( Γενική Ενημέρωση,Χρήσιμες Συμβουλές,Ερωταπαντήσεις κλπ)....................ΚΛΙΚ ΕΔΩ

**Η Σελίδα για Κτηματογράφηση ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΛΩΡΙΝΑΣ...ΚΛΙΚ ΕΔΩ
   

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Μέχρι 8/11/2019 Ο Νόμος-11 μήνες διορία για να δηλώσετε το αυθαίρετό σας και να μην κατεδαφιστεί • 9 κρίσιμες ερωτήσεις

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Μέχρι 8/11/2019 o Νόμος 4495/17-11 μήνες διορία για να δηλώσετε το αυθαίρετό σας και να μην κατεδαφιστεί • 9 κρίσιμες ερωτήσεις


      Αυθαιρέτων το Ανάγνωσμα........Μια υπαρκτή πραγματικότητα τα Αυθαίρετα που συνεχίζει  να απασχολέι ιδιοκτήτες και Μηχανικούς.Ο τελευταίος Ν.4495/17 για "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" έχει ισχύ μέχρι 8/11/2019.Ετσι συμβουλεύουμε όσους ιδιοκτήτες έχουν αυθαίρετα να φροντίσουν σχετικά.
     Τι θα γίνει μετά την 8/11/2019?.....Το παρακάτω άρθρο ενημερώνει ότι η επόμενη μέρα βρίσκει τα ακίνητα που έχουν  αυθαίρετα εκτεθειμένα σε βαριά πρόστιμα(ανέγερσης & διατήρησης) και επιβολή "κατεδάφισης" ή σύσταση "αυτοκατεδάφισης" για αποφυγή προστίμων....
=======================================================================
Το άρθρο από  b2green.gr

      Νέα δεδομένα φέρνουν οι νέες διατάξεις για τα αυθαίρετα, που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα το κράτος έδινε τη δυνατότητα στους κατόχους αυθαιρέτων κτισμάτων με συνεχείς νόμους και παρατάσεις, να προβούν στην δήλωση των κτισμάτων τους. Αυτό όμως αλλάζει τώρα, γιατί σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν θα δοθεί καμία παράταση στην νομιμοποίηση αυθαιρέτων μετά τη λήξη του ισχύοντος νόμου 4495/2017, που είναι η 8η Νοεμβρίου του 2019. Έτσι μετά τις 9/11/2019 κάθε αυθαίρετο κτίσμα ή κατασκευές για τα οποία θα γίνεται καταγγελία ή θα εντοπίζονται από τους ελεγκτές δόμησης, θα κρίνεται άμεσα κατεδαφιστέο. Από την άλλη πλευρά, με το νόμο δίνονται κίνητρα σε όσους αυθαιρετούχους προβαίνουν σε «ΑΥΤΟΚΕΔΑΦΙΣΗ».
  • Εχω ένα αυθαίρετο εδώ και 30 χρόνια. Αν δεν το δηλώσω θα μου το γκρεμίσουν;
    Οποια αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εντοπίζονται από τους ελεγκτές, θα κατεδαφίζονται άμεσα είτε την ώρα που κατασκευάζονται, είτε έχει αποπερατωθεί η κατασκευή τους. Μέχρι τώρα, υπήρχε μια διάκριση ανάμεσα στο καθεστώς κάποιου που χτίζει ένα αυθαίρετο και συλλαμβάνεται την ώρα που το χτίζει και αυτού που έχει χτίσει το αυθαίρετο του οποίου η κατεδάφιση έμπαινε σε άλλες νομικές διαδικασίες. Με τη νέα ρύθμιση η αντιμετώπιση θα είναι ίδια με συνέπεια την άμεση κατεδάφιση των αυθαιρέτων.
  • Θέλω να νομιμοποιήσω το αυθαίρετό μου που έκτισα το 2012 και δεν μπορώ. Πρέπει να το κατεδαφίσω;
     Δεν μπορούν να υπαχθούν στον νόμο και να τακτοποιηθούν αυθαίρετα που κτίστηκαν μετά τις 28 Ιουλίου του 2011. Όσοι έχτισαν μετά από αυτή την ημερομηνία, είναι σε καθεστώς παρανομίας και τα αυθαίρετα τους είναι άμεσα κατεδαφιστέα. Για τα αυθαίρετα που καταγράφονται, επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες τους «τσουχτερά» πρόστιμα για την ανέγερση και τη διατήρησηαυτών. Επιπλέον υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις σε όσους έχουν διαπράξει σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις, διότι προσέβαλαν το περιβάλλον. Για να σταματήσουν τα πρόστιμα θα πρέπει ο ιδιοκτήτης αυθαιρέτου να κατεδαφίσει μόνος του το αυθαίρετο με «ΑΥΤΟΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ». Σ΄ αυτήν τη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος, μετά από αυτοψία εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων.
  • Ποια είναι η διαδικασία για την «αυτοκατεδάφιση»;
    Αν ο ιδιοκτήτης προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση, θα γίνεται έλεγχος από ελεγκτή δόμησης για τη διαπίστωση της κατεδάφισης και θα επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προβεί σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 20% του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και πρόστιμο διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλεται θα είναι διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
  • Τι πρόστιμο θα πληρώσω για ένα αυθαίρετο;
    Μόλις καταγραφεί ένα αυθαίρετο επιβάλλονται δύο πρόστιμα.
1) Πρόστιμο ανέγερσης.
2) Πρόστιμο διατήρησης.
Το πρόστιμο ανέγερσης εξαρτάται από το μέγεθος του αυθαιρέτου και την αξία της περιοχής όπου κτίστηκε το αυθαίρετο, σύμφωνα με τις Αντικειμενικές Αξίες της Εφορίας.
Σε περίπτωση που η παράβαση είναι «μικρή», π.χ. μία πέργκολα, μια καμινάδα κλπ, το ελάχιστο ύψος του προστίμου ανέγερσης είναι διακόσια πενήντα (250) ευρώ, ενώ το πρόστιμο διατήρησης είναι ίσο με το 50% του προστίμου ανέγερσης και καταβάλλεται από το χρόνο σύνταξης της έκθεσης αυτοψίας του αυθαιρέτου και για κάθε συνεχόμενο χρόνο, μέχρι την κατεδάφιση ή την νομιμοποίησή του.
Το ελάχιστο ύψος του προστίμου διατήρησης είναι εκατό (100) ευρώ.
  • Γιατί πρέπει να δηλωθεί το αυθαίρετο σήμερα;
• Δίνεται επιπλέον μείωση του προστίμου κατά 10%, για όσους δηλώσουν το αυθαίρετό τους μέχρι τις 8/4/2019.• Δυνατότητα εξόφλησης των προστίμων σε πολλές δόσεις.
• Επιπλέον μείωση του προστίμου κατά 20%, για την εφάπαξ εξόφληση του.
• Παράταση επιπλέον δύο ετών στην τακτοποίηση αυθαίρετων σε όσους αδυνατούν οικονομικά να πληρώσουν τα πρόστιμα.
• Μείωση σε όσους έχουν μία και μοναδική κατοικία, όπως προκύπτει από το Ε9.
• Μειώσεις από 15% έως και 30% σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως: ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνεργοι, δικαιούχοι εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, παλιννοστούντες.
• Δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτου σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο χωρίς τη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών.
• Μείωση κατά 40% του προστίμου για κτίσματα που κτίστηκαν από το 1983 έως το 1993.
• Εκπτώσεις έως 60% για την στατική ενίσχυση του κτιρίου, ανάλογα με την περιοχή.
• Μείωση 30% έως 50% για τα κτίσματα που θα ολοκληρώσουν την ενεργειακή αναβάθμιση τους.
• Μείωση έως 50% του προστίμου σε περίπτωση που δαπανώνται ποσά για την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής των κτιρίων, που βρίσκονται εντός παραδοσιακού οικισμού.
• Μείωση έως 65% για τα κτίσματα που επιλέξουν ταυτόχρονα δύο από τις τρεις περιπτώσεις: α) στατική ενίσχυση β) ενεργειακή αναβάθμιση και γ) εργασίες προσαρμογής του κτιρίου σε παραδοσιακό οικισμό.
  • Τι κερδίζουν επιπλέον όσοι δηλώσουν τα αυθαίρετά τους;
    Δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κτλ.) και φόρο. Επίσης το κτίσμα εξαιρείται από την κατεδάφιση και ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να κάνει και οποιαδήποτε δικαιοπραξία, όπως πώληση, μεταβίβαση, ενοικίαση κ.λπ. αλλά και άλλες εργασίες όπως: ενεργειακής αναβάθμισης με το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ’ οίκον", συντήρησης ή επισκευής του ακινήτου.
  • Εχω παλιό αυθαίρετο και μου ήρθε από την Εφορία να πληρώσω το ποσό των 1.000 ευρώ για τα πρόστιμα των τελευταίων ετών. Μπορώ να κάνω νομιμοποίηση τώρα;
    Ναι, αρκεί το αυθαίρετο να μην βρίσκεται εντός δάσους, αιγιαλού, ρέματος, αρχαιολογικού χώρου κ. ά. προστατευόμενων περιοχών. Με την υπαγωγή στο νόμο περί αυθαιρέτων τα πρόστιμα διαγράφονται από την Πολεοδομία και ενημερώνεται και η Εφορία, προκειμένου να μην είναι απαιτητά τα πρόστιμα. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει πρόστιμο ανέγερσης ή και διατήρησης στη Πολεοδομία, δεν χάνονται τα χρήματα αλλά συμψηφίζονται με το πρόστιμο της τακτοποίησης.
  • Τι γίνεται με τα αυθαίρετα που δηλώθηκαν στον νόμο 1337/83 (Νόμο Τρίτση); Τα ξαναδηλώνουμε;
    Στον νόμο του 1983 η δήλωση του αυθαιρέτου γίνονταν σε τρεις φάσεις. Όσοι έκαναν την α΄ δήλωση μόνο, θα πρέπει να το δηλώσουν τώρα στο νέο νόμο. Όσοι είχαν υποβάλλει την β’ δήλωση, άσχετα με το αν έχει εκδοθεί απόφαση οριστικής εξαίρεσης ή όχι, όπως προέβλεπε ο νόμος 1337/83 τότε δεν υπάρχει λόγος να υπαχθεί το ακίνητο στο νέο νόμο. Σε περίπτωση όμως, που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1983 άλλα αυθαίρετα μέρη εντός του ακινήτου, όπως : μια μικρή προσθήκη ή ένα W.C. ή ένα στέγαστρο, τότε θα πρέπει να υπαχθούν οι κατασκευές αυτές στο νόμο των αυθαιρέτων.
  • Τι γίνεται με την νομιμοποίηση των δασικών αυθαιρέτων;
    Με τον ισχύοντα νόμο απαγορεύεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων μέσα σε δάσος. Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Περιβάλλοντος με ειδική ρύθμιση, που θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή θα δοθεί η δυνατότητα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με την καταβολή προστίμων ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του αυθαιρέτου, το έτος κατασκευής και την Τιμή Ζώνης της περιοχής. Προϋπόθεση όμως είναι, τα αυθαίρετα να βρίσκονται εντός των οριστικών περιγραμμάτων των οικιστικών πυκνοτήτων, όπως αυτά θα εγκριθούν από το Κτηματολόγιο. Δεν θα τακτοποιούνται αυθαίρετα, που βρίσκονται εντός αιγιαλού, ζώνης παραλίας, σε ρέματα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, σε αρχαιολογικό χώρο και αναδασωτέες εκτάσεις.

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 59 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 ( Ενημ 73η Ομάδα/ και 74η ομάδα 30.11.2018/)-Ανακεφαλαίωση Όλων των 1822 Ερωταπαντήσεων από ΤΕΕ Πελοποννήσου-**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες**

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 59 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 ( Ενημ 73η Ομάδα/ και 74η ομάδα 30.11.2018/)-Ανακεφαλαίωση Όλων των 1822  Ερωταπαντήσεων από ΤΕΕ Πελοποννήσου-**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες**
================================================================================================================================    

    Δημοσιεύτηκαν προ ημερών δύο σειρές Ερωταπαντήσεων ήτοι 30  Ερωταπαντήσεις Αυθαιρέτων(Σειρά 73η) και πρόσφατα   άλλες 29 νέες Ερωταπαντήσεις((74η σειρά/30.11.2018) από το ΤΕΕ Πελοποννήσου.  
     Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  ισχύει ο  Νέος Νόμος 4495/2017.
    Οι προηγούμενοι νόμοι,αλλά και ο νέος, δημιούργησαν σωρεία ερωτημάτων και Ερωταπαντήσεων
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά (73η) με 30 νέες ερωταπαντήσεις και την  πρόσφατη 74η σειρά/30.11.18 με άλλες 29 ερωταπαντήσεις,ήτοι 59 ερωταπαντήσεις που δεν είχαμε δημοσιεύσει στο Ιστολόγιό μας
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
==========================================================
**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες***
    Γιατί να  Τακτοποιήσω τα Αυθαίρετά μου - με λίγα λόγια συνοπτικά-Συμβουλευτικά:
Πολεοδομική Νομιμότητα είναι πλέον απαίτηση σε όλες τις δικαιοπραξίες των Ακινήτων(Μεταβιβάσεις,Μισθώσεις κλπ).
-Για Εκδοση οποιασδήποτε άδειας Δόμησης- Επισκευών-Ανακαίνισης είναι προϋπόθεση η Νομιμότητα των υπαρχόντων κτισμάτων
-Για Ενταξη σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα ,όπως το "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον",δεν πρέπει να υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις στο Ακίνητο.
-Στην "Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων" που αναμένεται η εφαρμογή της θα προκύψει το θέμα της νομιμότητας κτισμάτων.
-Με την μη τακτοποίηση αυθαιρέτων ο ιδιοκτήτης είναι εκτεθειμένος σε υψηλά πρόστιμα(ανέγερσης αλλά και διατήρησης) σε περίπτωση διαπίστωσής τους από πιθανές καταγγελίες.
-Στο Κτηματολόγιο που ήδη έχει προγραμματιστεί για τις περισσότερες περιοχές της χώρας θα πρέπει τα ακίνητα να δηλωθούν  με την πραγματική τους Κατάσταση.
-Λειτουργεί καλύτερα κανείς,όταν το κάνει με δική του πρωτοβουλία για "Δήλωση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων",παρά να αναγκαστεί να αντιμετωπίσει αμυντικά συνέπειες που θα προκύψουν.=========================================================
             Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά των 1822 ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά τον Νέο Νόμο 4495/2017ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       : 
Τα 74 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 1.822  ερωτήσεις /απαντήσεις  , μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
---Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)
 -Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 -Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
–   Αρχείο 69ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 70ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-– Αρχείο 71ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
  _Αρχείο 72ης Ομάδας Ερωτήσεων-Απαντήσεων

--  Αρχείο 73ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων(νέο)
 
 -- Αρχείο 74ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων(νέο)
Πηγή: α)teepelop.gr   και β)Michanikos-online.gr 

==================================================================================================
 **Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας για Ακίνητα σε Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά και Θεσνίκη.
          Για Ακίνητα περιοχής Καστοριάς...ΔΩΡΕΑΝ Αυτοψία&Υπολογ.Προστίμου
   -Ειδικές Περιπτώσεις Πανελλαδικά..........ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

**Διαφαλίζετε την Ιδιοκτησία σας με:

Τεχνικές Λύσεις:**Με Συνέπεια-Φιλικά-Οικονομικά**

=======================================================================