Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (ΝΕΟ:Τελ ενημέρωση: 10.2.2016/ανάρτηση 42ης ομάδας

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013                               (Τελ ενημέρωση: 10.2.2016/ανάρτηση 42ης ομάδας)


      Όπως είναι γνωστό,για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" δόθηκε ήδη παράταση μέχρι 8.10.2016.
   Τους γρίφους των διαφόρων περιπτώσεων αυθαιρέτων, που απασχολούν Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες,συνεχίζουν και προσπαθούν να επιλύσουν ,με μια νέα σειρά "Ερωταπαντήσεων" συνάδελφοι του ΤΕΕ Πελοπονήσου (42 σειρά/10.2.2016).Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά απ'αρχής

–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεωνnew

 **Και πρωτοποριακή Εφαρμογή που σοψίζει ολη τη δουλειά
"Ερώτηση-Απάντηση ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Πηγή:teepelop.gr
========================================================================
========================================================================
Αν έχετε Αυθαίρετα,αν θέλετε Ελεγχο Νομιμότητας Ακινήτου σας:

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ,Τακτοποίηση- Βεβαιώσεις,Τώρα!
========================================
Σας διευκολύνουμε με Ειδικές Υπηρεσίες Ακινήτων:
 • -Τακτοποίηση» Αυθαιρέτων Κατασκευών
 • -Βεβαιώσεις Πολεοδομικής Νομιμότητας για Μεταβιβάσεις Ακινήτων

  -Υπεύθυνα-Φιλικά-Οικονομικά ...
===================================================================
(*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.*Ενεργειακός Επιθεωρητής*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη
* www.nikopoulos-chris.blogspot.com  κιν. 69374426206937442620 )
===================================================================

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 5.2.2016/ανάρτηση 41ης ομάδας)

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 5.2.2016/ανάρτηση 41ης ομάδας)


    Όπως είναι γνωστό,για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" δόθηκε ήδη παράταση μέχρι 8.10.2016.
Τους γρίφους των διαφόρων περιπτώσεων αυθαιρέτων, που απασχολούν Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες,προσπαθούν να επιλύσουν ,με μια νέα σειρά "Ερωταπαντήσεων" συνάδελφοι του ΤΕΕ Πελοπονήσου (41 σειρά/5.2.2016).Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά απ'αρχής
==================================================================
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων **Νέο

**Και πρωτοποριακή Εφαρμογή που σοψίζει ολη τη δουλειά
"Ερώτηση-Απάντηση ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 
Πηγή:teepelop.gr
========================================================================
========================================================================
Αν έχετε Αυθαίρετα,αν θέλετε Ελεγχο Νομιμότητας Ακινήτου σας:

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ,Τακτοποίηση- Βεβαιώσεις,Τώρα!
========================================
Σας διευκολύνουμε με Ειδικές Υπηρεσίες Ακινήτων:
 • -Τακτοποίηση» Αυθαιρέτων Κατασκευών
 • -Βεβαιώσεις Πολεοδομικής Νομιμότητας για Μεταβιβάσεις Ακινήτων

  -Υπεύθυνα-Φιλικά-Οικονομικά ...
===================================================================
(*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.*Ενεργειακός Επιθεωρητής*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη
* www.nikopoulos-chris.blogspot.com  κιν. 69374426206937442620 )
===================================================================

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:Το Net Metering από το μηδέν

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:                     Το Net Metering από το μηδέν/Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/2/2016

     Εχουμε αναφερθεί στο Ιστολόγιό μας συχνά με άρθρα για τα "Φωτοβολταϊκά".Από πέρισυ ισχύει πλέον ένας διαφορετικός θεσμός για αυτοπαραγωγή-αυτοκατανάλωση,με ενεργειακό συμψηφισμό,γνωστό ως Net Metering.Για το τι είναι,δημοσιεύουμε παρακάτω ένα περιληπτικό ενημερωτικό άρθρο
     Η αυτοπαραγωγή ενέργειας (Net Metering) βρίσκεται πλέον στα χέρια νοικοκυριών και επιχειρήσεων για να δώσει τη λύση στη μείωση των λογαριασμών του ρεύματος.
      To Net Metering δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συμφωνία με την επιχείρηση ηλεκτρισμού, που επιτρέπει στον καταναλωτή να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό (για την ώρα) σύστημα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για να καλύψει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η ΔΕΗ συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν τα φωτοβολταϊκά (η ανεμογεννήτρια), με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού σε ετήσια βάση. Επιλέγοντας ένα σύστημα που θα παράγει σε ένα έτος, όση ενέργεια (kWh) καταναλώνουμε, μειώνουμε το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Πώς λειτουργεί
    Μετά από συγκεκριμένη μελέτη από εξειδικευμένο μηχανικό με βάση την ετήσια κατανάλωση της οικίας ή της επιχείρησης, τοποθετείται το φωτοβολταϊκό σύστημα σε δώμα, πέργολα ή σκεπή ή ακόμα και σε όμορο χώρο επί εδάφους. Εφόσον έχουν γίνει όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την εγκατάσταση και τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος, ο παλιός μετρητής της ΔΕΗ ή του αντίστοιχου παρόχου ενέργειας αντικαθίσταται από δύο καινούργιους μετρητές: ενός για την εισερχόμενη και ενός για την εξερχόμενη ενέργεια. Αν και οι μετρήσεις γίνονται στις συνήθεις περιόδους καταμέτρησης (τετραμηνία), μια φορά το χρόνο γίνεται ο συνολικός συμψηφισμός και χρεοπιστώνεται ανάλογα ο λογαριασμός ηλεκτρικού. 

    Όταν υπάρχει κατανάλωση-ζήτηση ενέργειας θα χρησιμοποιείται, εφόσον είναι διαθέσιμη, η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια. Αν δεν είναι αρκετή, θα αντλείται ενέργεια από το δίκτυο συμπληρωματικά. Όταν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, διότι η κατανάλωση είναι μηδενική ή καλύπτεται ήδη από το φωτοβολταϊκό, θα διοχετεύεται προς το δίκτυο. Όταν το φωτοβολταϊκό δεν παράγει ενέργεια (πχ. νυχτερινές ώρες) η κάλυψη της κατανάλωσης θα γίνεται από το δίκτυο.
 
Πηγή:4green.gr

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

'Εξοικονομώ κατ οίκον: σύντομα θα εκδοθεί ο νέος Οδηγός Προγράμματος

'Εξοικονομώ κατ οίκον: σύντομα θα εκδοθεί ο νέος Οδηγός Προγράμματος       
      Σύντομα θα εκδοθεί ο νέος Οδηγός Προγράμματος για το "΄Εξοικονομώ κατ΄ οίκον", σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο Athens Energy Forum 2016.
      Πρόσθεσε μάλιστα ότι για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν πόροι ύψους 292 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα και άλλα 80 εκατ. ευρώ από το υφιστάμενο πρόγραμμα.

     Συγκεκριμένα στην ομιλία του ανέφερε τα ακόλουθα:
"Το Πρόγραμμα, παρότι είχε σαν στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών πολιτών με χαμηλά εισοδήματα, δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο του, δηλαδή τη χρηματοδότηση των πιο φτωχών και λαϊκών στρωμάτων στις πιο φτωχές γειτονιές.
Για την επόμενη προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα και την αρχική εξειδίκευση αυτών, οι διαθέσιμοι πόροι για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες ανέρχονται περίπου σε 292,5 εκ. ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης (248 εκ. ευρώ από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- και 44,5 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα), ενώ προβλέπεται και η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που έχουν προκύψει από το μηχανισμό ανακύκλωσης κεφαλαίων του πρώτου κύκλου επενδύσεων του υφιστάμενου Ταμείου «Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον», τα οποία εκτιμούνται στα 80 εκ. ευρώ.
Ωστόσο, οι όροι του νέου Προγράμματος πρέπει να αναπροσαρμοστούν στη λογική της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πόροι θα αφορούν αφενός τους πολίτες που δεν μπορούν από μόνοι τους να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους και αφετέρου τις πιο ενεργοβόρες κατοικίες, δηλαδή αυτές που απαιτούν μεγάλα ποσά για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών. Επίσης, το νέο Πρόγραμμα σχεδιάζεται στη λογική αποφυγής υπερτιμολογήσεων, εισαγωγής μη πιστοποιημένων προϊόντων και μαύρης εργασίας.
Είναι πολύ βασικό το νέο Πρόγραμμα να λειτουργήσει με γνώμονα τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα. Σύντομα θα εκδοθεί ο νέος οδηγός του Προγράμματος που, αφενός θα είναι προσαρμοσμένος στα νέα κριτήρια και στις νέες διαδικασίες και αφετέρου θα είναι συμβατός με τους κανονισμούς και τα εγκεκριμένα προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Στόχος είναι, εκμεταλλευόμενοι την αποκτηθείσα εμπειρία, το νέο πρόγραμμα να έχει καλύτερη απόδοση και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα αιτήματα των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών."     Σχετικά με τις ΑΠΕ, σημείωσε ότι στο σχεδιασμό του ΥΠΕΝ είναι να ενισχυθούν οι μορφές ενέργειας που έχουν μεγαλύτερη απόδοση, όπως τα αιολικά ή το βιοαέριο και η βιομάζα, τεχνολογίες που δίνουν σημαντικές συνέργειες συνδυασμένες με την αγροτική παραγωγή.  Σύμφωνα με τον κ. Βερροιόπουλο, οι ΑΠΕ πλέον θα συμμετέχουν στην ημερήσια αγορά και θα λαμβάνουν ένα εύλογο premium στη βάση μιας εύλογης απόδοσης. Θα υπάρχουν επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά και αντικίνητρα για όσες μονάδες ΑΠΕ βγαίνουν εκτός. Επίσης τα φωτοβολταϊκά θα ξαναμπούν στο χάρτη μέσω δημοπρασιών για συγκεκριμένη ισχύ. Με δεδομένο ότι η νέα ισχύς που θα εγκατασταθεί, θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία και για αυτό οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά έχουν σταματήσει, καθώς οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές αναμένουν να δουν το νέο καθεστώς προκειμένου να αποφασίσουν αν θα εντάξουν τις μονάδες στο net metering ή στο νέο καθεστώς.
    Παράλληλα τόνισε ότι σύντομα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το νέο πρόγραμμα για τις μικρές ανεμογεννήτριες.
Πηγή:buildnet.gr

**Δείτε κ Αρθρο "Ο Γεν. Γραμματέας Ενέργειας Μιχ. Βερροιόπουλος αποκαλύπτει τι σχεδιάζεται για το "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"             ..................Πηγή:alunet.gr

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Συχνές ερωτήσεις - Χρήσιμες πληροφορίες

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Συνοπτικός Οδηγός-Συχνές ερωτήσεις - Χρήσιμες πληροφορίες

      Το θέμα της  "Τακτοποίησης Αυθαιρέτων Κατασκευών" με τον Ν.4178/13 απασχόλησε και απασχολεί πολλούς ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Εχουν γραφεί σελίδες επί σελίδων με Ερωταπαντήσεις,αρκετές από τις οποίες έχουμε δημοσιεύσει και εδώ (Βλ.Τελευταίο Ανακεφαλαιωτικό Αρθρο 'Ερωταπαντήσεις Αυθαιρέτων").
        Για όσους δεν έχουν εμβαθύνει τόσο,δημοσιεύουμε παρακάτω μια Συνοπτική Ενημέρωση
=========================================================================

*** Νέο:Τελικά ,ανακοινώθηκε στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου 8μηνη παράταση, μέχρι 8/10/2016 ΚΛΙΚ ΕΔΩ**  
 
και η  Απόφαση Παράτασης  ΚΛΙΚ ΕΔΩ  με τα ίδια Πρόστιμα.
 ========================================================================  
 
Συχνές Ερωτήσεις-Χρήσιμες Πληροφορίες περί Αυθαιρέτων
 
      Περιθώριο μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου του 2016**Νέα Παράταση μέχρι 8-10-2016  έχουν εφ’ εξής οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, προκειμένου να τακτοποιήσουν νομικά τα ακίνητά τους, διευκολύνοντας έτσι και τη μεταβίβασή τους στο μέλλον. Αυτό προκύπτει μετά την παράταση  της ισχύος του νόμου για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, βάσει σχετικής απόφασης.
      Παράλληλα δόθηκε παράταση επιπλέον δύο ετών (αντί για έξι μήνες που ίσχυε μέχρι σήμερα) σε μηχανικούς και ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για την υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν τη δήλωση των αυθαιρέτων(Β' Φάση).

       Σημειώνεται ότι σε όλη την περίοδο της παράτασης, δηλαδή από τις 8 Φεβρουαρίου του 2015 έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2016(**Τώρα μέχρι 8/10/2016), θα ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες αποπληρωμής και ιδίως οι 60 μηνιαίες δόσεις που προβλέπονται και για όσους υποβάλουν δήλωση σήμερα

1. Μέχρι πότε μπορώ να ενταχθώ στις διατάξεις του νέου Νόμου;
    Η διάρκεια ισχύος του νέου Νόμου ήταν αρχικά 18 μήνες (Αύγουστος 2013 - Φεβρουάριος 2015)*** Νέα Παράταση μέχρι 8-10-2016
 
2. Σε πόσες δόσεις μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο;
      Ο αριθμός δόσεων εξαρτάται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και πιο συγκεκριμένα σε:
 • 102 μηνιαίες ή 17 εξαμηνιαίες δόσεις για ένταξη στο α’ εξάμηνο* έχει λήξει
 • 84 μηνιαίες ή 14 εξαμηνιαίες δόσεις για ένταξη στο β’ εξάμηνο -   * έχει λήξει
 • **Μέχρι 8 Φεβρ 2016 Ισχύουν/**Νέα Παράταση μέχρι 8-10-2016:
 • ** 60 μηνιαίες ή 10 εξαμηνιαίες δόσεις για ένταξη στο γ’ εξάμηνο
      Το ελάχιστο όριο δόσης είναι 50 €/μήνα ή 300 €/6μηνο
 
3. Θα υπάρξει κάποια διευκόλυνση για την αποπληρωμή του προστίμου;
     Όσον αφορά στον τρόπο αποπληρωμής του προστίμου, ο νέος Νόμος προβλέπει διευκολύνσεις ως εξής:
 • Έκπτωση 20% για εφάπαξ καταβολή του προστίμου
 • Έκπτωση 10% για καταβολή του 30% του προστίμου στο πρώτο εξάμηνο
 • Έκπτωση 60% για κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκτήτη (έως 70 τμ + 15 τμ/τέκνο) σε οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων
4. Προβλέπει ο νέος Νόμος διευκολύνσεις για ευπαθείς ομάδες;
     Ο νέος Νόμος προβλέπει ειδικές εκπτώσεις για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως:
 • Έκπτωση 70% για μονογονεϊκές οικογένειες (για την πρώτη κατοικία)
 • Έκπτωση 30% για μακροχρόνια ανέργους
 • Έκπτωση 85% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%
 • Έκπτωση 80% για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67%
 • Έκπτωση 80% για παλιννοστούντες ομογενείς για την κύρια και μοναδική τους κατοικία
 • Έκπτωση 50% για όσους απέκτησαν με γονική παροχή ακίνητο από πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης
 • Έκπτωση 80% για πολύτεκνους για κύρια κατοικία και 50% για δευτερεύουσα
 • Έκπτωση 70% για τρίτεκνους
5. Τι πρέπει να κάνω εάν έχω ενταχθεί και έχω πληρώσει παράβολο ή/ και πρόστιμο με βάση παλαιότερους Νόμους (3843/2010, 4014/2011)
    Όλοι οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών των οποίων τα ακίνητα έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους Νόμους, ανεξαρτήτως αν έχουν καταβάλει μέρος ή ολόκληρο το πρόστιμο, υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση με βάση το νέο Νόμο.  Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μετατρέπουν την προσωρινή 30ετή τακτοποίηση σε οριστική νομιμοποίηση των ακινήτων τους.    Επίσης, με τον τρόπο αυτόν θα υπολογισθούν εκ νέου πρόστιμα και σε περίπτωση που αυτά προκύπτουν μικρότερα από αυτά που προέκυψαν από τους παλαιότερους Νόμους, είτε θα επιστραφεί η διαφορά που προκύπτει είτε θα αναπροσαρμοστούν ο αριθμός και το ποσό των δόσεων.
 
6. Προβλέπει ο νέος Νόμος κάτι σχετικό με τις μικρές παραβάσεις
    Σύμφωνα με τον νέο Νόμο, για την τακτοποίηση μικρών παραβάσεων προβλέπεται απλά η πληρωμή παραβόλου αξίας 500€ για οποιονδήποτε αριθμό τέτοιων παραβάσεων. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του 1975.
     Ενδεικτικά μικρές παραβάσεις θεωρούνται οι εξής: Εξωτερικοί φούρνοι, διακοσμητικές βρύσες, προσθήκη εξωτερικής μόνωσης, αλλαγή διαστάσεων και μετατόπιση ανοιγμάτων, πέργκολες, δεξαμενές, διαμόρφωση εδάφους έως ένα μέτρο, υπέρβαση ύψους περίφραξης έως ένα μέτρο, πρόχειρες κατασκευές από πανί ή νάυλον κλπ.
====================================================================================
 
**Για  περισσότερες Πληροφορίες.......... ΚΛΙΚ ΕΔΩ
**η Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας ΚΛΙΚ ΕΔΩ
====================================================================================

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 22.1.2016/ανάρτηση 40ης ομάδας)

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-       ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4178/2013
(Τελευταία ενημέρωση: 22.1.2016/ανάρτηση 40ης ομάδας)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΚΛΙΚ ΕΔΩ,εξετάζεται 8μηνη παράταση της προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Αυθαιρέτων ,έτσι ο γρίφος των ερωταπαντήσεων ειδικών περιπτώσεων ,θα συνεχίσει για καιρό ακόμη να απασχολεί ιδιοκτήτες και Μηχανικούς.
=========================================================================
*** Νέο:Τελικά ,ανακοινώθηκε στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου 8μηνη παράταση, μέχρι 8/10/2016 ΚΛΙΚ ΕΔΩ**   και η  Απόφαση Παράτασης  ΚΛΙΚ ΕΔΩ  με τα ίδια Πρόστιμα.
 ========================================================================  
        Από τον δικτυακό τόπο του ΤΕΕ Πελοποννήσου, αναδημοσιεύουμε συγκεντρωτικά όλα τα αρχεία Ερωταπαντήσεων για "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων",με αφορμή την δημοσίευση της νέας 40ης σειράς.
       Η τελευταία νέα σειρά επισημαίνεται με κίτρινο παρακάτω.
 
Πηγή:teepelop.gr                           κ (Δημοσιεύματα)  b2green.gr
==================================================================
**Σύμφωνα  με δημοσιεύματα ΚΛΙΚ ΕΔΩ,εξετάζεται 8μηνη παράταση της προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Αυθαιρέτων του Ν.4178/13 που είναι η 6/2/2016.Ομως παράλληλα  ενδέχεται(??) να υπάρξει μείωση του αριθμού των δόσεων από 60 που είναι μέχρι 6/2/2016.
    Γι αυτό καλό είναι,όσοι μπορούν,να προχωρήσουν σε "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" στις ιδιοκτησίες τους.  
 1.2.2016:Σύμφωνα με Απόφαση που αναμένεται σε ΦΕΚ:"Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" (Α'/174), για τις κατηγορίες 1,2,4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για 8 μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8/10/2016 με την πάροδο συνολικά 38 μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013".Πηγή :buildnet.gr 
 
===================================

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

ΑΚΙΝΗΤΑ:Η Απόφαση για Νέες Αντικειμενικές Αξίες

ΑΚΙΝΗΤΑ:Η Απόφαση για Νέες Αντικειμενικές Αξίες
 
    Τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, δίνει το υπουργείο Οικονομικών με μειώσεις που ξεκινούν από 5% και ξεπερνούν το 20%.
     Οπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες, οι μειώσεις αφορούν τις περιοχές των μεσαίων περιοχών καθώς σταθερές παραμένουν οι τιμές στις πολύ φτωχές και στις πολύ πλούσιες γειτονιές.
      Οπως μπορεί να δει κανείς, σε περιοχές με τιμή ζώνης από 1.000 έως 2.000 ευρώ η αντικειμενική αξία μειώνεται από 10% έως 20%.
 
  
 
Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων 
 
Παλαιά τιμή ζώνης/τμ Νέα τιμή ζώνης/τμ Διαφορά  %
400400 0
450450                            0
5005000
5505500
6006000
650600-7,69
700650-7,14
750700-6,67
800750-6,25
850800-5,88
900850-5,56
950900-5,26
1000900-10,00
1050900-14,29
1100950-13,64
1150950-17,39
12001000-16,67
12501050-16,00
13001100-15,38
13501150-14,81
14001200-14,29
14501200-17,24
15001250-16,67
15501250-19,35
16001300-18,75
16501350-18,18
17001350-20,59
17501400-20,00
18001450-19,44
18501500-18,92
19001550-18,42
19501600-17,95
20001650-17,50
20501700-17,07
21001700-19,05
21501750-18,60
22001800-18,18
22501850-17,78
23001850-19,57
23501900-19,15
24001950-18,75
24502000-18,37
25002050-18,00
25502100-17,65
26002150-17,31
26502200-16,98
27002250-16,67
27502300-16,36
28002350-16,07
28502400-15,79
29002450-15,52
29502500-15,25
30002500-16,67
30502750-9,84
31002800-9,68
32002900-9,38
32502950-9,23
33003000-9,09
33503050-8,96
34003100-8,82
34503150-8,70
35003200-8,57
36003400-5,56
36503450-5,48
37003500-5,41
37503550-5,33
38003600-5,26
39003700-5,13
40003800-5,00
405040500,00
415041500,00
420042000,00
430043000,00
435043500,00
440044000,00
445044500,00
450045000,00
455045500,00
460046000,00
470047000,00
470047501,06
480048000,00
485048500,00
500050000,00
515051500,00
525052500,00
540054000,00
565056500,00
570057000,00
580058000,00
625062500,00
700070000,00
850085000,00
880088000,00
 
 
Συντελεστές εμπορικότητας 
 
Προ Μετά 
αναπροσαρμογής αναπροσαρμογής
1,11
1,21
1,31,2
1,41,3
1,51,4
1,61,5
1,71,6
1,81,6
1,91,7
21,8
2,11,9
2,22
2,32
2,42,1
2,52,2
2,62,3
2,72,4
2,82,4
2,92,5
32,6
3,12,7
3,22,8
3,32,8
3,42,9
3,53
3,63,1
3,73,2
3,83,2
3,93,3
43,4
4,13,5
4,23,6
4,33,6
4,43,7
4,53,8
4,63,9
4,74
4,84
4,94,1
54,2
5,14,3
5,24,4
5,34,4
5,44,5
5,54,6
5,64,7
5,74,8
5,84,8
5,94,9
65
6,15,1
6,25,2
6,35,2
6,45,3
65,4
75,5
75,6
75,7
75,8
75,9
76
76
76,2
 
 
      Με βάση την απόφαση δημιουργούνται 9 κλίμακες τιμών ζώνης σε όλη την επικράτεια σε κάθε μία από τις οποίες προβλέπονται διαφορετικά ποσοστά μείωσης των τιμών.
      Η μείωση των τιμών κυμαίνεται από 5-19% ενώ μόνο στις περιοχές με τιμή ζώνης κάτω από 650 ευρώ και με τιμή ζώνης άνω των 4.050 ευρώ οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες.
     Το υπουργείο Οικονομικών δεν προχώρησε σε καμία αύξηση τιμών αν και υπάρχουν περιπτώσεις σε φθηνότερες περιοχές όπου οι εμπορικές τιμές έχουν υπερβεί τις αντικειμενικές προκειμένου να αποφευχθούν φορολογικές επιβαρύνσεις. Σημειώνεται ότι οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων δεν επιφέρουν αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του 2015.
       Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών "η Υπουργική Απόφαση:
      Υπογράφηκε την Τρίτη 19.1.2016, η Υπουργική Απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Η Υπουργική Απόφαση:
 1. Εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, με αναδρομική ισχύ από τις 21.5.2015, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
 2. Εφαρμόζει τις νομοθετικές αποφάσεις, που έχουν ψηφιστεί από το 2007, και καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχε προχωρήσει σε εφαρμογή τους.
 3. Διαψεύδει τις Κασσάνδρες, οι οποίες έσπευσαν να παραπληροφορήσουν για ¨αυξήσεις και νέα φορολογική επιβάρυνσή των πολιτών¨, χωρίς να έχουν δει καν τις προτάσεις των αρμόδιων επιτροπών.
 4. Επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις περί καμίας αύξησης στις αντικειμενικές αξίες, εκ μέρους της Κυβέρνησης. Στις εννέα κλίμακες διαδοχικών ομάδων τιμών ζώνης που δημιουργούνται, και αφορούν όλη την επικράτεια, στις ισχύουσες τιμές από 400- 650 ευρώ, οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες, όπως και στις τιμές από 4.050- 8.800 ευρώ. Σε όλες τις άλλες ομάδες τιμών ζώνης έχουμε μείωση των ισχυουσών τιμών από 5- 19%.
 5. Παρά τις εισηγήσεις για αύξηση των τιμών αντικειμενικής αξίας (σε μερικές ζώνες), η πολιτική βούληση ήταν ξεκάθαρη και σταθερή για καμία αύξηση στις τιμές των αντικειμενικών αξιών.
     Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και οι επιτροπές που συστάθηκαν (για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών) διεκπεραίωσαν επιτυχώς το έργο τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρίθηκαν στις νομικές και κοινωνικές αναγκαιότητες.
 
   
Αλλαγές στους φόρους
    Πάντως και οι νέες αντικειμενικές αξίες δεν θα αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά ακινήτων. Αντίθετα οι στρεβλώσεις διατηρούνται καθώς σε πολλές περιοχές κυρίως στα ακριβά προάστια του λεκανοπεδίου οι αντικειμενικές αξίες υπερβαίνουν τις εμπορικές τιμές έως και 50%. Όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να απεικονίσει κάποιος την πραγματική κατάσταση της κτηματαγοράς δεδομένου ότι οι πράξεις - αγοραπωλησίες στις ακριβές περιοχές είναι ελάχιστες. Πάντως, ο αρχικός σχεδιασμός της ειδικής επιτροπής για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προέβλεπε τη μείωσή τους στις περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 3.550 ευρώ κατά 20% - 30%
     Σημειώνεται ότι στο πόρισμα της, η Επιτροπή για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στην Αθήνα δεν περιλαμβάνει τιμές για κάθε περιοχή ξεχωριστά όπως συνέβαινε στο παρελθόν αλλά η αναπροσαρμογή έγινε οριζόντια ανάλογα με τις τιμές ζώνης. Έτσι, η Αθήνα (αντίστοιχα κινήθηκαν και οι Επιτροπές σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα) χωρίστηκε σε 8 ζώνες, με βάση τις τιμές ζώνης και όχι ανά περιοχή, ως εξής:
• 600 - 1.000 ευρώ/τ.μ.
• 1.050 - 1.500 ευρώ/τ.μ.
• 1.550 - 2.000 ευρώ/τ.μ.
• 2.050 - 2.500 ευρώ/τ.μ.
• 2.550 - 3.000 ευρώ/τ.μ.
• 3.050 - 3.500 ευρώ/τ.μ.
• 3.550 - 4.000 ευρώ/τ.μ.
• 4.050 ευρώ/τ.μ. και άνω
     Η αναδρομική ισχύς των νέων αντικειμενικών αξιών από τις 21 Μαίου 2015 θα υποχρεώσει τις εφορίες να επανεκκαθαρίσουν το φόρο για όλες τις κληρονομιές, γονικές παροχές, αγοραπωλησίες του δεύτερου εξαμήνου του 2015. Όπου προκύπτει μικρότερος φόρος δεν θα υπάρχει επιστροφή αλλά συμψηφισμός με μελλοντικές οφειλές, ενώ όπου προκύπτει μεγαλύτερος φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται. Οι αλλαγές στις τιμές ζώνης των ακινήτων θα επιφέρουν αυτόματα ανάλογες προσαρμογές:
• Στον φόρο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής τιμής για την αγορά πρώτης κατοικίας, οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και γενικά τις κατοικίες με άδεια οικοδομής πριν το 2006.
• Στις κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές όπου ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστές 1% - 20% επί της αντικειμενικής τιμής και ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας και την αξία του ακινήτου.
• Στα τεκμήρια διαβίωσης που ισχύουν για τις κατοικίες και που υπολογίζονται ανάλογα με την τιμή ζώνης και το εμβαδόν του ακινήτου.
• Στο ελάχιστο ποσό ενοικίου που θα πρέπει να δηλώσει στην εφορία ο εκμισθωτής και που υπολογίζεται με συντελεστή 3,5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου επί τα τετραγωνικά της κατοικίας.
• Στον ΦΠΑ για αγορά νεόδμητων ακινήτων -πλην της πρώτης κατοικίας- με άδεια κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά που υπολογίζεται με συντελεστή 23% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
• Στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που εισπράττουν οι δήμοι
 
Πηγή:imerisia.gr                   
 
 
 
**Δείτε και "κατεβάστε" το ΦΕΚ με την Απόφαση ΕΔΩ  Πηγή:protothema.gr