Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ'οίκον"

Τέλος Ιουνίου η έναρξη του προγράμματος “Εξοικονόμιση κατ’ οίκον”

Ανακοινώθηκε με συνέντευξη τύπου χθές 18.3.2010 από την Υπουργό  ΥΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρπίλη ότι το Πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ'οίκον" που πολλοί αναμένουν,μετά τις τόσες αναβολές και περιπέτειες,ότι θα"τρέξει" από τέλος Ιουνίου.
Οπως είναι γνωστό το Πρόγραμμα αφορά κτίρια προ του 1979 (χρονιά εφαρμογής του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων) και καλύπτει με επιδότηση η φοροαπαλλαγές την "ενεργειακή αναβάθμιση" των κτιρίων με θερμομόνωση,αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση ενεργειακών συστημάτων κλπ.
*Μένει να δούμε πρακτικά πόσο "ευέλικτη " είναι όλη η διαδικασία όπως ανακοινώθηκε


Για λεπτομέρειες       ΚΛΙΚ1  ΕΔΩ
και συμπληρωματικά ΚΛΙΚ2 ΕΔΩ

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Αγοραπωλησίες Ακινήτων-Στεγαστικά Δάνεια

Αγοραπωλησίες Ακινήτων-Στεγαστικά Δάνεια :Χρήσιμη Ενημέρωση

1.Γενικά

Η απόκτηση ακινήτων (οικόπεδα,αγροτεμάχια,σπίτια,επαγγελματικοί χώροι),παρά την οικονομική δυσπραγία της εποχής,παραμένει πάντα σαν βασικός στόχος για μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα, έρχεται δεύτερη μετά την Ισπανία σε ποσοστό άνω του 70% ιδιοχρησιμοπoιούμενης ιδιοκτησίας.Σύμφωνα με ερευνητές το μεγάλο αυτό ποσοστό χαρακτηρίζει χώρες και λαούς που είχαν μεγάλες κοινωνικοπολιτικές διακυμάνσεις και  πολτικές μεταβολές(πχ.Εμφύλιος,δικτατορικά καθεστώτα Φράνκο-Ισπανία/Εμφύλιος Πολιτικές διώξεις,Χούντα στην Ελλάδα κλπ) και το ακίνητιο,το "κεραμίδι πάνω από το κεφάλι" παρέχει αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη.

2.Χρήσιμες Συμβουλές.

Φροντίστε να συνεργαστείτε με Μηχανικό και Δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας,ενώ συχνά ένας επαγγελματίας Μεσίτης είναι χρήσιμος,για να αποφύγετε περιπέτειες.
**Η ενημέρωση που παρατίθεται παρακάτω είναι ενδεικτική και δεν αντικαθιστά την ανάγκη συνεργασίας με Μηχανικό-Δικηγόρο-Συμβολαιογράφο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.Το ίδιο και για τα εξοδα μεταβιβάσεων και τα τραπεζικά εξοδα και δικαιολογητικά δανείων,διότι  μπορεί να υπάρξουν μεταβολές.

Για περισσότερα κάντε  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

3.Δικαιολογητικά για Μεταβίβαση ακινήτου

Α.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

• Ταυτότητα

• Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

• Ε9 (σε περίπτωση που ο αγοραστής διαθέτει και άλλα ακίνητα στο όνομα του)

Β.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

• Ταυτότητα

• Κάτοψη κτιρίου και τοπογραφικό διάγραμμα.

• Άδεια οικοδομής του ακινήτου.

• Συμβόλαια ιδιοκτησίας του ακινήτου.

• Φορολογική ενημερότητα.

• Τέλος ακίνητης περιουσίας από το δήμο που ανήκει το ακίνητο.

• Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ στην περίπτωση που ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

• Πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο.

• Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

• Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.

4.Εξοδα Μεταβιβάσεων Ακινήτων

Α. ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

• Δικηγόρος. Η παρουσία δικηγόρου κρίνεται υποχρεωτική κατά τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται από το ποσό του συμβολαίου, έτσι για συμβόλαιο μέχρι 44.020€ η αμοιβή του είναι 1%, για συμβόλαιο από 44.020€ έως 1.407.351€ η αμοιβή του είναι 0,5% και για συμβόλαιο από 1.407.351€ έως 2.934.702€ είναι 0,4%. Οι αμοιβές αυτές βέβαια μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την περίσταση.


• Μεσιτικό γραφείο. Η αμοιβή του μεσίτη ισούται με το 2% επί της πραγματικής αξίας πώλησης του ακινήτου. Η αμοιβή δίδεται στο μεσίτη κατά την οριστική υπογραφή των συμβολαίων

Β.ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

• Δικηγόρος: Η παρουσία δικηγόρου κρίνεται υποχρεωτική κατά τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται από το ποσό του συμβολαίου, έτσι για συμβόλαιο μέχρι 44.020€ η αμοιβή του είναι 1%, για συμβόλαιο από 44.020€ έως 1.407.351€ η αμοιβή του είναι 0,5% και για συμβόλαιο από 1.407.351€ έως 2.934.702€ είναι 0,4%. Οι αμοιβές αυτές βέβαια μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την περίσταση.


• Συμβολαιογράφος: Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ισούται με 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου συν κάποιες επιπρόσθετες δαπάνες όπως αντίγραφα συμβολαίων, χαρτόσημα, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων κ.α.


• Υποθηκοφυλακείο: Τα έξοδα για μεταβίβαση ακινήτου ισούνται με 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου.


• Μεσιτικό γραφείο: Η αμοιβή του μεσίτη ισούται με το 2% επί της πραγματικής αξίας πώλησης του ακινήτου. Η αμοιβή δίδεται στο μεσίτη κατά την οριστική υπογραφή των συμβολαίων.

5.Στεγαστικά Δάνεια.

α.ΓΕΝΙΚΑ
Επειδή πάντα "δεί χρημάτων" και το αρχικό "κομπόδεμα" συχνά δεν φτάνει,είναι αναγκαία η προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό είτε πρόκειται για: αγορά ακινήτου(σπίτι-μονοκατοικία,διαμέρισμα),ανέγερση ή επισκευή παλιού.
Οι περισσότερες Τράπεζες προσφέρουν διάφορα "Στεγαστικά ή Επισκευαστικά Δάνεια".
Η παλιότερη στην στεγαστική πίστη είναι η "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ" με την οποία το Γραφείο μας διατηρεί εδώ και δεκαετίες συνεργασία.εδώ μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ετοιμάσετε τον "Φάκελο Δανειοδότησης" με όλα τα απαραίτητα.Για μια πρώτη ενημέρωση στα Δάνεια ΚΛΙΚ ΕΔΩ

για την "ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ"

β.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
• Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδoσίας.
• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
• Αντίγραφο Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικό των τριών τελευταίων χρόνων ( μόνο για ελεύθερου επαγγελματίες).
• Αντίγραφο τελευταίου Ε9 ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία ότι δεν υπάρχουν ακίνητα στην κυριότητα του δανειζομένου.
• Δανειακή ενημερότητα ( σε περίπτωση που υπάρχουν υποχρεώσεις προς άλλες τράπεζες).
• Ο τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του προσφερόμενου για προσημείωση ακινήτου.
• Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου.
• Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από τη μερίδα του πωλητή.
• Πιστοποιητικά περί μη υπάρξεως βαρών, κατασχέσεων, αγωγών διεκδικήσεως κατά του πωλητή ή του αγοραστή.
• Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου με όρους δόμησης.
• Κάτοψη του προσφερόμενου για εξασφάλιση ακινήτου.
• Προϋπολογισμός έργων στο ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο.
• Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής με τίτλους ιδιοκτησίας.
• Βεβαίωση Κτηματολογίου.
• Οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

Περισσότερη ενημέρωση για αγοραπωλησίες ακινήτων βλ.ειδικό αφιέρωμα στην Εφημερίδα "ΝΕΑ" με ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το Γραφείο "Τεχνοδιάσταση" ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Πολ Μηχ είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει σχετικά.

Για περισσότερα, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ