Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ:Ευχές-Καλές Γιορτές-Καλή Χρονιά για το Νέο Ετος 2018

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ:Ευχές-Καλές Γιορτές-Καλή Χρονιά για το Νέο Ετος 2018

"Ευχές για Τις Γιορτές και το Νέο Ετος 2018»

Σε όλους τους  πελάτες του γραφείου μας,στους φίλους επισκέπτες του Ιστολογίου, ευχόμαστε  Καλές Γιορτές και η έλευση του Νέου  Ετους 2018, να σημάνει καλύτερες  μέρες προσωπικά,οικογενειακά,επαγγελματικά

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
 

·       Νικόπουλος Χρίστος

Πολ Μηχ

===========================================================================

 
 


Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ:Βήμα βήμα πώς θα κερδίσετε θέση στο "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον".

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ:Βήμα βήμα πώς θα κερδίσετε θέση στο "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον"-Κλειδί η Πληρότητα Φακέλου

Χρειάζεται έγκαιρα  σωστή προετοιμασία για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έρευνα για τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον",ώστε μόλις προκηρυχτεί( λέγεται ότι αναμένεται σύντομα) οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους.
     Η εκ των προτέρων σωστή προετοιμασία  για την υποβολή πλήρους και τεκμηριωμένου φακέλου, που σημαίνει ολοκληρωμένη τεχνική και οικονομική μελέτη για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου, καθαρό ιδιοκτησιακό τοπίο και συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών πριν την υποβολή της αίτησης, θα είναι το «κλειδί» για την ένταξη και αξιοποίηση των οικονομικών κινήτρων ενεργειακής  βελτίωσης του ακινήτου τους, που προβλέπει το νέο «εξοικονομώ κατ οίκον» για περίπου 60.000 ιδιοκτήτες.Γι'αυτό ενημερωτικά αναδημοσιεύουμε ότι σχετικά έχει  δημοσιευθεί .
====================================================================== 
     Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" και ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίησή του. Ξεκινά εντός των επόμενων ημερών η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Ποια είναι η διαδικασία και ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Τι θα ισχύσει για τις πολυκατοικίες.

      Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης η οποία θα «ανοίξει» εντός των επομένων ημερών, θα καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για την υπαγωγή στο νέο «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον».
     Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας προϋπόθετε την ολοκλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, κάτι το οποίο έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Συνεπώς, ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας θα δημοσιευθεί και επισήμως ο οδηγός, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα.
    Για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του τυποποιημένου, στην εν λόγω πλατφόρμα, Εντύπου Υποβολής Αίτησης. Επίσης, θα επιλέγουν, εάν επιθυμούν χορήγηση δανείου και τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα.
     Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Επίσης υπογραμμίζεται ότι κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής και τα οποία θα έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο, προσκομίζονται στον Δικαιούχο (σ.σ. το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) με την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.
    Όσον αφορά όσους οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν, θα ενημερώνονται εντός 10 ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης απόρριψης. Στην ενημέρωση περιλαμβάνεται και ο ακριβής λόγος απόρριψής τους.

Τα επόμενα βήματα

    Όπως αναφέρεται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, στη συνέχεια, οι δυνητικά Ωφελούμενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
    Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). Οι παρεμβάσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου (σ.σ. ιδιοκτήτη).
   Στη συνέχεια, οι «δυνητικά ωφελούμενοι» αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος στοιχεία που αφορούν στο ΠΕΑ, στις παρεμβάσεις που έχουν συμφωνήσει με τον ενεργειακό επιθεωρητή και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, καθώς και το αντίστοιχο κόστος αυτών και λοιπά δικαιολογητικά.
   Διενεργείται έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφοριακό σύστημα και γίνεται η υπαγωγή των αιτήσεων στο Πρόγραμμα.
    Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι Ωφελούμενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους Ωφελούμενους τα κίνητρα του Προγράμματος.
    Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου, μπορεί να ανατίθεται από τους «δυνητικά ωφελούμενους» σε σύμβουλο έργου(**Ενεργειακό Επιθεωρητή).
    Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών καλύπτονται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.
   Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021. Επίσης, η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 16/06/2023.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

     Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • - Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του ενοίκου.
 • - Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση του κτιρίου, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα στο σύνολό του.
 • - Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία θέσπισης νέου πλαισίου Κ.ΕΝ.Α.Κ. και των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.(Σημ**Αρα ,όσοι είχαν Ενεργειακά Πιστοποιητικά από προηγούμενη Επιθεώρηση,τώρα χρειάζονται νέα , με τον Νέο ΚΕΝΑΚ)
 • - Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
   Επισημαίνεται ότι λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση, είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται ο αριθμός ηλεκτροδότησης του ακινήτου τόσο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου, όσο και στην οικεία δήλωση στοιχείων ακινήτων.
     Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του επικαρπωτή/κύριου προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου αξιολογείται η αίτηση.

Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας για Πολυκατοικίες

      Στο πλαίσιο του προγράμματος και δεδομένου ότι:
α. το ενδιαφέρον από ενεργειακής πλευράς εστιάζεται στη λειτουργική συμπεριφορά του κτιρίου ως ενιαίο σύνολο ανά χρήση και
β. σε πολλές κατηγορίες κτιρίων για το επιτρεπτό της υλοποίησης παρεμβάσεων έχει εφαρμογή ο αστικός κώδικας και ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών,για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
- Σε περίπτωση μεικτής χρήσης, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) του κτιρίου/συγκροτήματος κτιρίων να χρησιμοποιείται ως κατοικία και να αποτελούν ένα ενιαίο διακριτό σύνολο (π.χ. θέρμανση από το ίδιο σύστημα, καταστήματα στο ισόγειο ή/και στον πρώτο όροφο και διαμερίσματα στους υπόλοιπους ορόφους). Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).
- Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
- Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
- Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
- Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται ή δεν θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

Ωφελούμενοι - Εισοδηματικές Κατηγορίες

      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, τα οποία έχουν ατομικό (για άγαμο) ή οικογενειακό (για έγγαμο) εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 40.000 ή τις 50.000 ευρώ, αντίστοιχα. Αν δεν ξεπερνά αυτό το πλαφόν, τότε το ποσοστό της επιδότησής του θα εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται και το οποίο, για παράδειγμα, είναι 60% για ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και 40% για ατομικό εισόδημα από 15.000 έως 20.000 ευρώ.
    Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ξεπεράσει το 70%. Επίσης, στην περίπτωση των δικαιούχων με ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 ευρώ, ή οικογενειακό από 45.000 έως 50.000 ευρώ, δεν προβλέπεται επιδότηση. Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

     Οι κατηγορίες παρεμβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία δαπάνης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 Σημαντικές παρατηρήσεις επί των επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.
Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως "ανοίγματα" προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (κι όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά κ.λπ.).
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης, όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί).
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων κ.λπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.).
- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.
4. Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ) καθώς και συστήματος εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης/ ψύξης που λειτουργεί με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε. (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα κ.λπ.) ή συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) .

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός - Κίνητρα - Δανειακή Σύμβαση

     Ο  επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας, όπως προκύπτει από το ΠΕΑ, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επί του ανωτέρω προϋπολογισμού, όπως διαμορφώνεται στη βάση των παραστατικών δαπάνης (τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων), καταβάλλεται επιχορήγηση βάσει των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω (πίνακας 1).
     Επιπλέον, καλύπτονται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου τα ακόλουθα:
α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση προ Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:
i) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου, η αμοιβή καθορίζεται σε 50 € επαυξημένη κατά 1 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της "πολυκατοικίας ως σύνολο κτιρίου", με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 650 €,
ii) για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 50 € επαυξημένη κατά 1,5 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 250 €,
β. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 200 € ανά επιμέρους αίτηση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται μέχρι του ποσού των 200 € συν 50 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 500€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
γ. Τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα έλεγχο στατικής επάρκειας κ.λπ.). Σε περίπτωση πολυκατοικίας, οι μελέτες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 250 € ανά διαμέρισμα.
Το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 € ανά αίτηση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500 € συνολικά (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
    Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.

Λήψη δανείου

      Ο ενδιαφερόμενος μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης και τη λήψη του εξαψήφιου ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, καθιστά με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του "ενεργή για λήψη δανείου", παρέχοντας τα στοιχεία που ζητούνται μεταξύ των οποίων και τυχόν στοιχεία εγγυητή. Στο σημείο αυτό μπορεί να επιλέξει και το ποσό που επιθυμεί για δάνειο.
     Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα του ενδιαφερόμενου για λήψη δανείου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει νέο αίτημα δανείου επιλέγοντας διαφορετικό Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. Σε περίπτωση που εγκριθεί από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ποσό μικρότερο από το ποσό που έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτησή του σε κατάσταση "προς υπαγωγή".

Ελεγχος επιλεξιμότητας αιτήσεων

     Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων γίνεται με ευθύνη του Δικαιούχου.
Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first in - first out), τους διαθέσιμους πόρους και το χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος για λήψη δανείου.
    Για την αποδοχή και υπαγωγή των αιτήσεων διενεργούνται μόνο αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων με διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων κατάταξης σε κατηγορία Ωφελούμενου και έλεγχο τυπικής (αριθμητικής) πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
   Στη βάση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων, τις εγκρίσεις δανείων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και της αρχή της χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, ο δικαιούχος καταρτίζει πίνακες κατάταξης αιτήσεων.
   Επισημαίνεται ότι ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το Δικαιούχο και θα επέρχονται οι σχετικές κυρώσεις. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινήσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού και μόνο χαρακτήρα, όπου απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Ολοκλήρωση Έργου - Προσκόμιση Δικαιολογητικών - Έλεγχοι - Χορήγηση επιδότησης

     Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΧ ή Χ (σ.σ. θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα). Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.
β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο. Με βάση την απόφαση υπαγωγής και τα υποβαλλόμενα παραστατικά δαπανών, διαμορφώνεται ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου.
γ) Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού της προηγούμενης παραγράφου β) ανά Ωφελούμενο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους κοινόχρηστων παρεμβάσεων που έχει καταγραφεί στο έντυπο επιμερισμού κόστους.
δ) Ο Δικαιούχος εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό εφαρμογής και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.
ε) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών.
στ) Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της ανωτέρω παραγράφου
ε) χρησιμοποιούνται και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.
η) Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακό επιθεωρητή, αμοιβή για τυχόν μελέτες και καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κατανέμει στους ιδιοκτήτες.
θ) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το επιλέξιμο ποσό της αμοιβής του συμβούλου έργου για την εξόφληση του επί πιστώσει παραστατικού δαπάνης.
ι) Ο Δικαιούχος επισημαίνει στο σώμα των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών το ποσό της επιχορήγησης ως εξής: "Παραστατικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ". Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο Δικαιούχος εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα. Επιπλέον, ο Δικαιούχος οφείλει να εκδίδει σχετικές με το έργο βεβαιώσεις για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων, τις αμοιβές και το συνολικό επιχορηγούμενο ποσό, στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλεψη στη νομοθεσία για σχετικά φορολογικά κίνητρα.
     Επισημαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο ο Δικαιούχος διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, βάσει της πληρότητας και του περιεχομένου του συνόλου των δικαιολογητικών που έχουν προσκομιστεί από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, κατά το μέρος που αφορά τις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων τους Ωφελούμενους.
      Υπογραμμίζεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών, καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.

Πηγή:
euroday.gr κ b2green.gr
====================================================================
===================================================================
 Για Προετοιμασία Φακέλου- 
Ενεργειακό Πιστοποιητικό-
Λοιπά Δικαιολογητικά- 
 Επιθεώρηση Κτιρίων,Τώρα!

*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.
Ενεργειακός Επιθεωρητής
**Δωρεάν Τεχνική Ενημέρωση
*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά
  κιν 6937442620) k  http://www.nikopoulos-chris.blogspot.com/           
** επικοινωνείστε με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
==============================================================


Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Mεταφορά δηλώσεων από τον προηγούμενο Ν 4178/13 στο νέο νόμο Ν.4495/17 • οφέλη & εκπτώσεις

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Mεταφορά δηλώσεων από τον προηγούμενο Ν 4178/13 στο νέο νόμο Ν.4495/17 • οφέλη & εκπτώσεις

       Όπως είναι γνωστό ,για  την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" ισχύει πλέον ο Νέος Νόμος Ν.4495/17.Για εκκρεμείς Δηλώσεις Ν.4178/13 ανοίγει η εφαρμογή από 13/12/2017 για μεταφορά Δηλώσεων στον  Νέο Νόμο-Δείτε τι ισχύει
========================================== 
      Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, περισσότερες δόσεις και μικρότερα πρόστιμα φέρνει για τους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων, ο πέμπτος, κατά σειράν, νόμος που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ.
     Ήδη, παράγοντες της αγοράς και αρμόδιοι φορείς αναφέρουν πως έχει αρχίσει να υπάρχει κινητικότητα -ίσως όχι η αναμενόμενη αλλά αξιοσημείωτη- καθώς οι πολίτες σχεδιάζουν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις και να ενταχθούν στις κατηγορίες που θα τους αποφέρουν το λιγότερο δυνατό κόστος.
     Όπως εξηγούν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον «Ελεύθερο Τύπο», αναφορικά με τις νέες δηλώσεις -δηλαδή για τα καινούργια αυθαίρετα- από τις 5 Νοεμβρίου που άνοιξε η σχετική εφαρμογή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχουν υποβληθεί περισσότερες από 55.000 αιτήσεις. Παράλληλα, πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των πολιτών που μπαίνει στο σύστημα προκειμένου να υπολογίσει το πρόστιμό του.
     Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι σήμερα, περίπου το 55% των αιτήσεων υπαγωγής έχει πλήρως ολοκληρωθεί με τον προηγούμενο νόμο, ενώ περίπου το 45% αναμένεται να μπει στις ρυθμίσεις του καινούργιου νόμου.
     Αναλυτικότερα, ο συνολικός αριθμός των αυθαιρέτων που ξεκίνησαν τη διαδικασία νομιμοποίησης, με βάση τους ν. 4014/11 (σ.σ.: παλαιός νόμος) και ν. 4178/13 (σ.σ.: προηγούμενος νόμος), είναι 1.019.890. Το σύνολο των εσόδων και από τους δύο είναι 1.941.251.896 ευρώ.
    Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως περίπου 450.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα κάνουν χρήση της «μεταφοράς» από τον προηγούμενο νόμο στον ισχύοντα. Πρόκειται δηλαδή για αυθαιρετούχους, των οποίων οι δηλώσεις βρίσκονται σε «αρχική υποβολή» και «υπαγωγή» και δεν έχουν εξοφλήσει το κόστος τακτοποίησης.
     Η μερίδα των συγκεκριμένων πολιτών, αν πράγματι προβεί στη συγκεκριμένη διαδικασία, θα έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από ένα συνδυασμό εκπτώσεων.
Ειδικότερα, θα μπορούν να πάρουν την επιπλέον έκπτωση 20% που ισχύει μέχρι και τον Απρίλιο, τον επανϋπολογισμό των προστίμων με τις μειωμένες τιμές ζώνης, την αύξηση των δόσεων σε έως 100 και για όσους τα αυθαίρετα κτίσματά τους έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1983-1993 θα έχουν επιπλέον μείωση του προστίμου κατά 20%, ενώ στις περιπτώσεις που χρειάζεται στατική μελέτη, αυτή εμμέσως επιδοτείται, αφού το νέο πρόστιμο έχει πρόσθετη μείωση 10%. Να σημειωθεί πως η μεταφορά μπορεί να γίνει από τις 13 Δεκεμβρίου και μετά, όπου και θα ανοίξει το σύστημα.
     Αξίζει να τονιστεί πως ο προηγούμενος νόμος, ο ν. 4178/2013, έχει κριθεί συνταγματικός, οπότε όσοι ιδιοκτήτες έχουν ενταχθεί σε αυτόν δεν κινδυνεύουν. Για τον ισχύοντα, το ν. 4495/2017, δεν έχει κριθεί ακόμη η «νομική του ασφάλεια» και, όπως τονίζουν οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως «γκρίζα ζώνη» ωσότου ξεκαθαριστεί το τοπίο…
     Σημειώνεται, πάντως, πως το νομοσχέδιο προβλέπει για όσους αυθαιρετούχους εντοπίζονται από τις πολεοδομίες, να χάνουν αυτόματα τις εκπτώσεις.
    Παράλληλα, κάθε εξάμηνο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα ενημερώνει τους δήμους για όλες τις τακτοποιήσεις που έγιναν, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος έχει κρύψει τετραγωνικά μέτρα, αποσκοπώντας να πληρώνει λιγότερα δημοτικά τέλη, θα έρθει αντιμέτωπος με κυρώσεις.
Υπενθυμίζεται πως :
 • τα αυθαίρετα προ του 1955 δεν θεωρούνται αυθαίρετα, δεν τους επιβάλλονται πρόστιμα νομιμοποίησης και επιτρέπεται η μεταβίβασή τους.
 • Το ίδιο ισχύει και για παλαιά αυθαίρετα που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τους αντίστοιχους νόμους των ετών 1977, 1983, 1985 και 2005.
 • Τα αυθαίρετα 1955 – 1975 νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, χωρίς την πληρωμή προστίμου.
 • Τα αυθαίρετα 1975 – 1982 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 15% του προστίμου.
 • Τα αυθαίρετα από 1.1.1983 έως 1.1.1993 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 60% του προστίμου,
 • ενώ για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1.1.1993 έως 31.12.2003 καταβάλλεται ποσοστό 80% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Από 1.1.2004 έως 28.7.2011 καταβάλλονται το παράβολο και το 100% του προστίμου. Για τα αυθαίρετα με παρανομίες άνω του 40%, η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γίνει με επιπλέον αγορά συντελεστή, όταν ετοιμαστεί το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα.

Τρόποι πληρωμής και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

    Ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στην εφάπαξ αποπληρωμή (εξασφαλίζει έκπτωση 20%, αν γίνει σε ένα μήνα), την άμεση καταβολή του 30% και του υπολοίπου 70% με δόσεις (εξασφαλίζει έκπτωση 10%, επίσης εντός μήνα) ή την καταβολή με δόσεις (έως 100). Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δικαιούται έκπτωση 20%, αν ξεκινήσει τη διαδικασία έως τις 8.4.2018, και 10%, αν ξεκινήσει τη διαδικασία από 9.4.2018 έως 8.10.2018.
     Όσον αφορά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τα ΑμεΑ καταβάλλουν το 15% – 20% του προστίμου, οι παλιννοστούντες ομογενείς το 20% του προστίμου και οι πολύτεκνοι το 20% – 50%. Επίσης, οι τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ καταβάλλουν το 30% του προστίμου, καθώς και οι μακροχρόνια άνεργοι το 30% του προστίμου.
Πηγή:b2green.gr
 
========================================================================
 **Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας για Ακίνητα σε Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά
Για Ακίνητα περιοχής Καστοριάς...ΔΩΡΕΑΝ Αυτοψία&Υπολογ.Προστίμου
-Ειδικές Περιπτώσεις Πανελλαδικά..........ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

**Διαφαλίζετε την Ιδιοκτησία σας με:

Τεχνικές Λύσεις:**Με Συνέπεια-Φιλικά-Οικονομικά**
=====================================================================

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

"Νέο «Εξοικονομώ»: Σχεδόν τρία χρόνια «χαμένοι» στις προαναγγελίες - Τα εμπόδια

 

"Νέο «Εξοικονομώ»: Σχεδόν τρία χρόνια «χαμένοι» στις προαναγγελίες-Τα εμπόδια

      Σε λίγο συμπληρώνονται σχεδόν 3 χρόνια από την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση και σχεδόν 4 χρόνια από την έναρξη του τρέχοντος ΕΣΠΑ (2014-2020), από τα χρήματα του οποίου θα χρηματοδοτηθεί το νέο «Εξοικονομώ».
Εξαιρετικά μεγάλη σημασία, που δείχνει το εύρος της ανησυχίας (αλλά και της πίεσης που υφίστανται οι βουλευτές στις εκλογικές τους περιφέρειες…) σε όλα τα κόμματα είναι, πέραν των αλλεπάλληλων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ερωτήσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι κλπ), η ερώτηση που κατέθεσαν 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγες ημέρες προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην ερώτησή τους οι (συμπολιτευόμενοι) βουλευτές τονίζουν ότι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας «είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίες». Οι ερωτώντες βουλευτές, έχοντας κάποια ενδοκυβερνητική ενημέρωση για τις εξελίξεις, ζητούν συγκεκριμένα να μάθουν πότε θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να αρχίσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα (καθώς όντως εκκρεμεί) αλλά και ποιο συγκεκριμένα θα είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σημειώνουν μάλιστα ότι συνεχόμενα δημοσιεύματα ανέφεραν ως ημερομηνία έναρξης τον Νοέμβριο. Όπως γίνεται κατανοητό, οι αντιδράσεις για το νέο πρόγραμμα εγείρουν, πλέον, και... εσωκομματική αντιπολίτευση.
       Παράλληλα, λίγες μέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί η κατάθεση σχετικής ερώτησης από τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ (και πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, υπεύθυνο για το ΕΣΠΑ) Κωστή Χατζηδάκη (με την αυξημένη βαρύτητα που έχει ο θεσμικός του ρόλος) με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους υπουργούς να δώσουν ακριβή ημερομηνία κατά την οποία οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, να δώσουν εξηγήσεις για τους λόγους που «καθυστερεί τόσο πολύ η έκδοση του Οδηγού του Προγράμματος», αλλά και να διευκρινίσουν πότε θα είναι έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα των αιτήσεων και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του εξωτερικού συμβούλου του ΕΤΕΑΝ. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί τον Ιούνιο σχετική ερώτηση που κατέθεσαν 42 βουλευτές (τα 2/3 της Κοινοβουλευτικής ομάδας, σχεδόν) της ΝΔ.
     Δύο άστοχες προαναγγελίες και από Τσίπρα
     Οι αναφορές για έναρξη του προγράμματος τον Νοέμβριο δεν ήταν όμως απλά δημοσιεύματα, καθώς βασίζονταν σε επίσημες δηλώσεις. Μάλιστα ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει δύο φορές την έναρξη του νέου εξοικονομώ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη φορά ήταν κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο ΥΠΕΝ, τον Μάϊο, όπου ανακοίνωσε ότι «τέλη καλοκαιριού» ξεκινά το νέο «εξοικονομώ»… Η δεύτερη φορά ήταν στα μέσα του Νοέμβρη, στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, στην Κομοτηνή, όταν ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε δημοσίως ότι το νέο «εξοικονομώ» ξεκινά μέσα στο Νοέμβριο… Και τις δύο φορές τα συναρμόδια Υπουργεία διέψευσαν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού…
      Τις ίδιες ημέρες, ο ΓΓ Ενέργειας Μιχάλης Βεροιόπουλος, ανακοίνωσε «άμεση προκήρυξη» του νέου «εξοικονομώ», ενώ ένα μήνα νωρίτερα, στα τέλη Οκτωβρίου, είχε δεσμευτεί δημοσίως για έναρξη του προγράμματος μέσα στον Νοέμβριο και ο (συν)αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, αλλά και ο φορέας που θα το υλοποιήσει, το ΕΤΕΑΝ, δια του Προέδρου του, Κώστα Γαλιάτσου, ο οποίος προχωρά, σε διάφορες ενημερώσεις ανά τη χώρα, και σε τεχνικές λεπτομέρειες ακόμη και χωρίς την ύπαρξη του οδηγού του προγράμματος. Βέβαια, έναν μήνα νωρίτερα, μιλούσε για τέλη ΟκτωβρίουΑλλά και ο «έχων το ταμείο» αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης (αρμόδιος για το ΕΣΠΑ συνολικά) Αλέξης Χαρίτσης είχε προαναγγείλει τον Αύγουστο ότι το νέο εξοικονομώ θα «βγει» τον Σεπτέμβριο… Από τη δήλωση του πρωθυπουργού, τον Μάϊο, στο ΥΠΕΝ, για έναρξη του νέου εξοικονομώ στα τέλη Καλοκαιριού, μέχρι τον Αύγουστο, υπάρχουν πολλαπλές δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης (Χαρίτσης, Κορκολής, Γαλιάτσος κλπ) οι οποίοι προαναγγέλλουν ότι το νέο πρόγραμμα έρχεται…
      Και να ήταν μόνο αυτές οι δηλώσεις: όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι ήλπιζαν ότι θα δοθούν φέτος χρήματα για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, «μας έχουν ταράξει στις δηλώσεις, αλλά φράγκο δεν έχει πέσει στην αγορά από το ΕΣΠΑ».
Για το θέμα των αλλεπάλληλων δηλώσεων των κυβερνητικών στελεχών είχαν κάνει δηλώσεις οι αρμόδιοι τομεάρχες τόσο της ΝΔ (Κώστας Κατσαφάδος) όσο και του ΠΑΣΟΚ (Γιάννης Μανιάτης).
       Ενδεικτικά καταγράφουμε ότι είχαν προηγηθεί:
 • Στις 19 Μαίου, κατά την ομιλία του στην ημερίδα που διοργάνωσε η Greenagenda.gr για την Κυκλική Οικονομία, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής προανήγγειλε ότι η προκήρυξη του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον» αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.
 • Στις αρχές Απριλίου 2017 ο Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ προανήγγειλε έναρξη του νέου Εξοικονομώ (που θα «περάσει» μέσα από το ΕΤΕΑΝ) «τον επόμενο μήνα».
 • Σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη στο τέλος Μαρτίου 2017 ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει ότι το νέο Εξοικονομώ θα τρέξει εντός του δευτέρου τριμήνου του 2017.
 • Στις αρχές Μαρτίου 2017, απαντώντας σε ερωτήσεις στη βουλή, Ο ίδιος σημειώνει ότι το νέο πρόγραμμα αναμένεται μέσα σε δύο μήνες, ενώ ο Γιώργος Σταθάκης βάζει ως χρονοδιάγραμμα το πρώτο εξάμηνο του 2017.
 • Στις αρχές Φλεβάρη ο Αλέξης Χαρίτσης σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη αναφέρει ότι είναι θέμα εβδομάδων η προκήρυξη του προγράμματος.
 • Στα τέλη Ιανουαρίου 2017 ο αρμόδιος Υπουργός και πηγές του Υπουργείου αναφέρουν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και δημοσιεύματα, ότι είναι θέμα ημερών - ή εβδομάδων - η έγκριση του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, που αποτελεί προαπαιτούμενο (αιρεσιμότητα) για την προκήρυξη του νέου εξοικονομώ.
 • Τον Ιανουάριο του 2017 ο Αλέξης Χαρίτσης, λέει σε ενημερωτική ιστοσελίδα ότι το 2017 θα είναι έτος υλοποίησης του νέου εξοικονομώ.
 • Στις αρχές Ιανουαρίου 2017, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», ο Γιώργος Σταθάκης σημείωσε ότι «προχωρά και θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις», τονίζοντας όμως ότι αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικότερα του Αναπληρωτή Υπουργού Αλ. Χαρίτση.
 • Στις αρχές Δεκέμβρη 2016 ο Αλέξης Χαρίτσης, έχων την αρμοδιότητα του ΕΣΠΑ, δημοσιεύει τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» και η ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με πόρους 248 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ.
 • Νωρίτερα, αλλά μετά τον ανασχηματισμό, σε άρθρο στην εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ο αναπληρωτής Υπουργός (πλέον) Οικονομίας προαναγγέλει ότι το νέο ταμείο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ θα ενεργοποιηθεί εντός του 2016.
 • Στα τέλη Ιουλίου 2016, σε συνέντευξη τύπου, ο τότε υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης και ο υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης ανακοινώνουν ότι το νέο Εξοικονομώ προκηρύσσονται εντός του φθινοπώρου του 2016 και δίνουν στοιχεία για τον προϋπολογισμό.
 • Τον Ιούνιο του 2016, σε συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αλέξης Χαρίτσης προαναγγέλλει ότι το νέο Εξοικονομώ θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο του 2016. Στις αρχές Ιούλη 2016, σε ελληνογερμανικό συνέδριο για την ενέργεια, προαναγγέλλει ότι το νέο πρόγραμμα θα προκηρυχθεί Σεπτέμβρη με Οκτώβρη.
 • Τον Μάιο του 2016 ο Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξη στην ΕΡΤ προαναγγέλει ότι τον προσεχή Ιούνιο (του… 2016) επανεκκινείται το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».
 • Τον Φεβρουάριο του 2016, απατώντας σε ερώτηση στη Βουλή, ο Αλέξης Χαρίτσης δηλώνει ότι σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις με το συναρμόδιο υπουργείο για το νέο «Εξοικονομώ» στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ και ότι ο οδηγός του προγράμματος για τις νέες εντάξεις αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του έτους.
 • Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2016, τόσο ο Υπουργός ΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης όσο και ο (νέος τότε…) ΓΓ Ενέργειας Μιχάλης Βεροιόπουλος προανήγγειλαν, μιλώντας σε συνέδρια για την ενέργεια, ότι το νέο «εξοικονομώ» έχει χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης από δύο έως πέντε μήνες.
 • Τον Μάιο του 2015, οπότε ο τότε Υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης ανακοινώνει τις προθέσεις του ΥΠΕΝ, με τον πιο επίσημο τρόπο, σε απάντηση ερώτησης στη Βουλή, ότι η κυβέρνηση θα προκηρύξει νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄οίκον». Με όσα μεσολάβησαν (δημοψήφισμα, νέα συμφωνία, εκλογές, νέα κυβέρνηση…), το «Εξοικονομώ» έφυγε από την επικαιρότητα και την προτεραιότητα των Υπουργών…
       Ίσως τη ρεαλιστικότερη μέχρι στιγμής εκτίμηση για την έναρξη του προγράμματος να την έχει κάνει δημοσίως ο Πρόεδρος του ΤΕΕ – ΤΚΜ Πάρις Μπίλιας, ο οποίος, στην ίδια ημερίδα της Greenagenda.gr όπου ο κ. Κορκολής έθετε χρονικά την προκήρυξη του προγράμματος μέσα στο καλοκαίρι του 2017, είχε αναφέρει ότι ρεαλιστικά, με βάση τις γνώσεις της αγοράς, το πρόγραμμα αναμένεται το 2018Πάντως, ακόμη και αν «τρέξει» τις επόμενες εβδομάδες το πρόγραμμα – γεγονός που πολλοί πλέον αμφισβητούν, με όσα έχουν μεσολαβήσει – η χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία δεν αναμένεται να πέσει πριν το καλοκαίρι του 2018, όπως έγκαιρα, αλλά και έγκυρα (ο χρόνος αδιάψευστος μάρτυρας), είχε αναλύσει η Greenagenda.
  Βέβαια, συγκριτικά με τα δύο παντελώς χαμένα χρόνια (2015-2016) για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, η πρόοδος που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες από τα συναρμόδια Υπουργεία είναι σημαντική, αλλά δεν είναι αρκετή, από όσα φαίνονται… Με σύντομο τρόπο, καταγράφουμε τι έχει ήδη γίνει:
  • Έχει εκπληρωθεί από το καλοκαίρι η θεματική αιρεσιμότητα του νέου ΕΣΠΑ για την καθιέρωση νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων,– προϋπόθεση που απαγόρευε οποιαδήποτε προκήρυξη εξοικονόμησης ενέργειας με κοινοτικά χρήματα - στη βάση της τελευταίας κοινοτικής οδηγίας (η οποία θα αναθεωρηθεί το 2018, αλλά θα δοθεί περίοδος προσαρμογής στα κράτη μέλη, οπότε δεν θα κολλήσει η πρώτη φάση, τουλάχιστον, του νέου εξοικονομώ)
  • Η ουσιαστική όμως εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης, της εφαρμογής δηλαδή του νέου ΚΕΝΑΚ, με βάση τον οποίο θα σχεδιαστούν όλες οι επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα, έγινε μόλις την περασμένη Δευτέρα, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορθώσεων στις σχετικές ΤΟΤΕΕ και τα γραφήματα και εξισώσεις. Σημειώνουμε ότι το ΥΠΕΝ, επειδή το Εθνικό Τυπογραφείο στην αντιγραφή των ΤΟΤΕΕ είχε κάνει λάθος στις απεικονίσεις των αναγκαίων τύπων και εξισώσεων, είχε επιβάλλει ολιγοήμερη (όπως μόνο η Greenagenda είχε ενημερώσει) αναβολή εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ…
  • Η Επιτελική Μονάδα ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ (τομέας Ενέργειας) έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του προγράμματος, το ΕΤΕΑΝ έχει οριστεί ως ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος και έχει προχωρήσει η υπογραφή συμφωνιών με τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση των αιτήσεων. Επιπλέον, ήδη οι περιφέρειες (όπως η Αττική, το Βόρειο Αιγαίο κλπ) προχωρούν σε προσκλήσεις προς το ΕΤΕΑΝ και εντάξεις έργων για να δεσμευθούν και να δοθούν τα κονδύλια για το νέο εξοικονομώ, καθώς η χρηματοδότηση των δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας του θα προέλθει στο τρέχον ΕΣΠΑ σχεδόν από όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (κυρίως από το ΕΠΑΝΕΚ, το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ).
      Όμως όλα αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις αλλά δεν εξασφαλίζουν την έναρξη του προγράμματος. Και αυτό γιατί:
  - Η τυπική αιρεσιμότητα της κοινοτικής οδηγίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια – που είναι προϋπόθεση για την ένταξη οριστικών προτάσεων και την εκροή χρηματοδότησης - θα υλοποιηθεί αφού το ΥΠΕΝ δημοσιεύσει και τις προδιαγραφές για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB)
  - Δεν έχει εκδοθεί ακόμη ούτε καν προδημοσίευση του προγράμματος, ούτε φυσικά ο επίσημος οδηγός, που θα λύσει όλες τις απορίες και θα δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις. Μόλις σήμερα διέρρευσαν τα πρώτα στοιχεία για τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, η σύνταξη του οποίου φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί
  - Δεν έχει παραληφθεί ακόμη επισήμως το πληροφοριακό σύστημα για το νέο πρόγραμμα. Σημειώνουμε, όπως είχε αποκαλύψει η Greenagenda, ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι η καρδιά του νέου προγράμματος, καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται online, χωρίς μεσολάβηση των τραπεζών, αλλά και μέσω αυτού θα γίνονται και πολλοί έλεγχοι. Παραμένει άγνωστο αν και πότε θα είναι λειτουργικά έτοιμο και δοκιμασμένο, καθώς:
  • Η αρχική προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος (με τον πηγαίο κώδικα) και η λειτουργία για το πρώτο έτος γίνεται με χορηγία – δωρεά της Ελληνική Ένωση Τραπεζών! Τη δωρεά έχει ήδη αποδεχθεί το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ζήτησε αρμοδίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας…
  • Η αναβάθμιση όμως του συστήματος και η συντήρηση για όλο τον χρόνο λειτουργίας γίνεται μέσω διαγωνισμού του ΕΤΕΑΝ, ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (μόλις τον Νοέμβριο έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών…), παρότι είναι μικρού, σχετικά, ύψους.
  • Θυμίζουμε ότι, όπως αναφέραμε στα παραπάνω ρεπορτάζ της greenagenda, το πληροφοριακό σύστημα του νέου εξοικονομώ θα φιλοξενείται από τη ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών – η οποία αναλαμβάνει την «παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στο Gcloud της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. και λειτουργίας κόμβου παροχής ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (web services)
  - Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η επιλογή του τεχνικού συμβούλου που (υποχρεωτικά) θα ενισχύει το ΕΤΕΑΝ στην υλοποίηση του προγράμματος, καθώς εκκρεμεί το αποτέλεσμα του σχετικού ανοιχτού διεθνούς (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ!
  - Και φυσικά το κυριότερο: δεν έχει εκδοθεί η προκήρυξη του προγράμματος
  Πηγές ΥΠΕΝ: Θέμα ημερών
         Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι πηγές του ΥΠΕΝ, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, ανέφεραν, ξανά, στην Greenagenda, ότι είναι θέμα ολίγων ημερών ή εβδομάδων η προκήρυξη του προγράμματος. Έχουμε αναφέρει άλλωστε τις διαφορετικές εκτιμήσεις και προτάσεις στελεχών προς την κυβέρνηση για «ξεμπλοκάρισμα» και επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά και τα προβλήματα. Καταγράφουμε τις εκ νέου πληροφορίες από το ΥΠΕΝ, ως ρεπορτάζ, όπως οφείλουμε, αλλά οι εκκρεμότητες παραμένουν…

  Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:1.110 νέοι ωφελούμενοι στο «κύκνειο άσμα» του παλαιού «Εξοικονομώ» -Όλα τα ονόματα

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:1.110 νέοι ωφελούμενοι στο «κύκνειο άσμα» του παλαιού «Εξοικονομώ» -Όλα τα ονόματα
   
  Ενώ αναμένεται το "Νέο Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" ,μια νέα Απόφαση εκδόθηκε χθές για επιλαχόντες του παλιού Προγράμματος που δημιεύουμε παρακάτω
  =========================================================================
      Με χθεσινή(5.12.17), νέα απόφασή του το ΕΤΕΑΝ προχωρά στην υπαγωγή επιπλέον 1.110 ωφελούμενων στο πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον", οι οποίοι προέρχονται από τους επιλαχόντες της τελευταίας απόφασης υπαγωγής της 27/09, όπως παρουσιάζει το B2Green.gr.
  Συγκεκριμένα, συνολικά υπάγονται 1.110 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 12.869.113,41 €, στην κατά πάσα πιθανότητα τελευταία απόφαση υπαγωγής ωφελούμενων του παλαιού προγράμματος, πρίν την έλευση του νέου εξοικονομώ..
       Οι αναγκαίοι πόροι για την χρηματοδότηση των Ωφελούμενων χρηματοδοτούνται:
  α) για το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» πόροι προερχόμενοι από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτους 2016 και 2017, καθώς και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 και
  β) για το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» πόροι προερχόμενοι από επιστροφές του Ταμείου.
   
      Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό πίνακα της απόφασης, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
      Η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του δανείου.
      Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί.
      Τα ωφελήματα του Προγράμματος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και στους όρους της σύμβασης δανείου με το χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
      Οι Δικαιούχοι θα ενημερωθούν για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντός του χρονικού ορίου των σαράντα πέντε (45) ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
      Η μη υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας - των σαράντα πέντε (45) ημερών - συνεπάγεται αυτοδίκαια την υπαναχώρηση του Ωφελούμενου και ο Δικαιούχος προβαίνει στην αντικατάστασή του βάσει του πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων, τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής.
   
   
  **Δείτε όλες τις λεπτομέρειες της απόφασης καθώς και όλα τα ονόματα, εδώ.
   
   
   
   
   
  Πηγή:b2green.gr
   

  Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

  AKINHTA:Υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και η βεβαίωση μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (Ν. 4495/2017)

  AKINHTA:Υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και η βεβαίωση μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις (Ν. 4495/2017)

      O νέος Νόμος  N.4495/2017 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα για "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  προβλέπει και μια σειρά ρυθμίσεων που αφορούν το Δομημένο Περιβάλλον και τα Ακίνητα.Εχουμε μεν αναδημοσιεύσει το κείμενο του Νόμου Ν.4495/2017, αλλά μια σειρά επί μέρους άρθρων για επι μέρους θέματα και ρυθμίσουν θα βοηθήσουν για καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή.Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην  απαίτηση "Βεβαίωσης Πολεοδομικής Νομιμότητας" Ακινήτου για Δικαιοπραξίες

       Με το νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ως υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η χορήγηση βεβαίωσης από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται ή επί του οποίου συστήνονται εμπράγματες δικαιοπραξίες.
      Ειδικότερα, με το άρθρο 83 (Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις) προβλέπεται ότι σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του 4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
      Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού απαιτείται και για την μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ακινήτου και για τη μεταγραφή των πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα επί του ακινήτου.
      Με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
  α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
  β) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή,
  γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89.
      Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την υπογραφή τους και προσαρτώνται στις προβλεπόμενες δικαιοπραξίες (παραγράφου 1).
      Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, εξυπακούεται ότι στις ενοχικές δικαιοπραξίες (μισθώσεις επί παραδείγματι), ή στις αποδοχές κληρονομίας τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς δεν αφορούν σε σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
      Το περιεχόμενο της βεβαίωσης περιγράφεται ρητώς στην παράγραφο 2 του οικείου άρθρου, ενώ προβλέπεται και η συνοδεία του από τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο εξαιρείται µόνο στις ρητά οριζόμενες περιπτώσεις.
     Ακολούθως προβλέπονται κυρώσεις για τους μεσολαβούντες και δικαιοπρακτούντες, στην παράγραφο 12, σε περίπτωση µη υποβολής της βεβαίωσης του μηχανικού στα συμβόλαια μεταβίβασης.
     Δείτε παρακάτω το άρθρο 83 του Ν. 4495/2017:
  1. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού απαιτείται και για την μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ακινήτου και για τη μεταγραφή των πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα επί του ακινήτου.

  2. Με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

   α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
  β) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή,
  γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89.
  3. Η βεβαίωση μηχανικού για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 82, για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου του ν. 4014/2011 ή του ν. 4178/2013 ή του παρόντος, περιέχει ρητή αναφορά για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου για την οποία γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία.
  4. Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977 (Α΄ 207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Αν το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς, διαφορετικό από το ΕΓΣΑ '87, πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
  5. Δεν απαιτείται το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα στις εξής περιπτώσεις:
  α) για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4178/2013 έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια,
  β) σε κάθε περίπτωση για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής,
  γ) για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου,
  δ) για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, εφόσον η αντικειμενική αξία τους δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης Ζ.Ο.Ε..
  6. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την υπογραφή τους και προσαρτώνται στις δικαιοπραξίες της παραγράφου 1.
  7. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος, οι βεβαιώσεις των μηχανικών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εκδίδονται και υπογράφονται από τον βεβαιούντα μηχανικό, χωρίς μοναδικό αριθμό,κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη, και προσαρτώνται στα συμβόλαια. Στη σχετική βεβαίωση σημειώνεται και μονογράφεται η επισήμανση «Εκδίδεται από το Μηχανικό λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος». Τα στοιχεία της βεβαίωσης καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επαναλειτουργια του συστήματος. Για τη συγκεκριμένη επισήμανση γίνεται ειδική μνεία στη συμβολαιογραφική πράξη. Η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από τη σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου οργάνου η οποία αναρτάται υποχρεωτικώς ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και της αρμόδιας αρχής με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών.
  8. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α΄ 4) και του ν.δ. 1024/1971 (Α΄232), προσαρτώνται αντίγραφα των σχεδίων της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.
  9. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αφορούν δικαιοπραξίες μεταβίβασης ακινήτων και στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις του παρόντος, εφόσον αυτές δεν απεικονίζονται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, γίνεται ειδική μνεία για τα στοιχεία νομιμότητας των κατασκευών ή των χρήσεων αυτών και επισυνάπτονται, επί ποινή ακυρότητας, αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 90 των σχεδίων που τις απεικονίζουν.
  10. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού ή κατ' εξαίρεση μετά την καταβολή του παραβόλου στις περιπτώσεις ακινήτων που ανήκουν σε πρόσωπα των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 103, επιτρέπεται, για το ίδιο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα, κατά το ποσοστό ιδιοκτησίας που του αντιστοιχεί η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας, αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
  11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης της παραγράφου 1 και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη δήλωση και τη βεβαίωση.
  12. α) Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση του παρόντος, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Κατά την επιμέτρηση των ποινών του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υποχρεωτικά και αναλογικά υπόψη η αξία της αυθαίρετης κατασκευής.
  β) Στους μηχανικούς της περίπτωσης α΄, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα του οποίου είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  γ) Ειδικά, στις περιπτώσεις υπαγωγής στον παρόντα ή μεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαίρετων κτισμάτων χωρίς την έκδοση άδειας για κτίσματα που κατασκευάστηκαν ή άλλαξαν οι χρήσεις αυτών μετά τις 28.7.2011, στον αρμόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση βεβαίωσης μηχανικό, επιβάλλεται οριστική παύση άδειας άσκησης επαγγέλματος, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου του Τ.Ε.Ε. και διαγραφή από οποιοδήποτε μητρώο επαγγέλματος μηχανικού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  =======================================================================
   **Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας για Ακίνητα σε Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά
  Για Ακίνητα περιοχής Καστοριάς...ΔΩΡΕΑΝ Αυτοψία&Υπολογ.Προστίμου -Ειδικές Περιπτώσεις Πανελλαδικά..........ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

  **Διαφαλίζετε την Ιδιοκτησία σας με:

  Τεχνικές Λύσεις:**Με Συνέπεια-Φιλικά-Οικονομικά**
  =========================================================================