Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 20 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 ( Ενημ 19.12.2019 / ανάρτηση 88ης ομάδας )-Ανακεφαλαίωση Όλων των 2132 Ερωταπαντήσεων από ΤΕΕ Πελοποννήσου-**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες**-Προσοχή στις Προθεσμίες *-

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 20 Νέες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν.4495/17 ( Ενημ 19.12.2019 / ανάρτηση 89ης ομάδας )-Ανακεφαλαίωση Όλων των 2132  Ερωταπαντήσεων από ΤΕΕ Πελοποννήσου-*
*Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες**-Προσοχή στις Προθεσμίες *-
================================================================================================================================    

 **Ηδη ανακοινώθηκε ΠΑΡΑΤΑΣΗ του Ν.4495/2017  μέχρι 30/6/2020        Με δεδομένη πλέον τη συνέχιση τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του (επικαιροποιημένου) ν.4495/2017, το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων, σχετικά με τους νόμους Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017 για την αυθαίρετη δόμηση, με νέες περιπτώσεις.
.  Δημοσιεύτηκαν ως τώρα 88 σειρές Ερωταπαντήσεων   Ερωταπαντήσεις Αυθαιρέτων από το ΤΕΕ Πελοποννήσου.  
     Υπενθυμίζεται ότι για την "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων"  ισχύει ο  Νέος Νόμος 4495/2017,με την πρόσφατη νομθ.ρύθμιση-παράταση μέχρι 30/6/2020 κ λοιπές ρυθμίσεις
    Οι προηγούμενοι νόμοι,αλλά και ο νέος, δημιούργησαν σωρεία ερωτημάτων και Ερωταπαντήσεων
      Ατελείωτες οι περιπτώσεις-Ετσι έχουμε ήδη μια νέα σειρά (89η) με 20 νέες ερωταπαντήσεις  στο Ιστολόγιό μας
       Είναι βέβαιο ότι για καιρό θα απασχολεί το θέμα Μηχανικούς και Ιδιοκτήτες
==========================================================
**Συμβουλές προς Ιδιοκτήτες***
    Γιατί να  Τακτοποιήσω τα Αυθαίρετά μου - με λίγα λόγια συνοπτικά-Συμβουλευτικά:
Πολεοδομική Νομιμότητα είναι πλέον απαίτηση σε όλες τις δικαιοπραξίες των Ακινήτων(Μεταβιβάσεις,Μισθώσεις κλπ).
-Για Εκδοση οποιασδήποτε άδειας Δόμησης- Επισκευών-Ανακαίνισης είναι προϋπόθεση η Νομιμότητα των υπαρχόντων κτισμάτων
-Για Ενταξη σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα ,όπως το "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον",δεν πρέπει να υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις στο Ακίνητο.
-Στην "Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων" που αναμένεται η εφαρμογή της θα προκύψει το θέμα της νομιμότητας κτισμάτων.
-Με την μη τακτοποίηση αυθαιρέτων ο ιδιοκτήτης είναι εκτεθειμένος σε υψηλά πρόστιμα(ανέγερσης αλλά και διατήρησης) σε περίπτωση διαπίστωσής τους από πιθανές καταγγελίες.
-Στο Κτηματολόγιο που ήδη έχει προγραμματιστεί για τις περισσότερες περιοχές της χώρας θα πρέπει τα ακίνητα να δηλωθούν  με την πραγματική τους Κατάσταση.
-Λειτουργεί καλύτερα κανείς,όταν το κάνει με δική του πρωτοβουλία για "Δήλωση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων",παρά να αναγκαστεί να αντιμετωπίσει αμυντικά συνέπειες που θα προκύψουν.
 
***ΠΡΟΣΟΧΗ:
**Ηδη προανακοινώθηκε ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι 30/6/2020 με διάφορες ρυθμίσεις-προϋποθέσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Βλ.Ενημερωτικό Αρθρο ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
=========================================================
             Παρακάτω δημοσιεύεται ανακεφαλαιωτικά όλη η σειρά με τις 89 Ομάδες  των 2132 ερωταπαντήσεων απ'αρχής.

    Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά τον Νέο Νόμο 4495/2017ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων με νέες περιπτώσεις- Νέες Ερωταπαντήσεις).
       :

Τα 89 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 2.132 ερωτήσεις   ερωτήσεις - απαντήσεις, μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:
–   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
–   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)
–   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
---Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)
 -Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 -Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
–   Αρχείο 69ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
–   Αρχείο 70ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
- Αρχείο 71ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
  _Αρχείο 72ης Ομάδας Ερωτήσεων-Απαντήσεων
 --  Αρχείο 73ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   Αρχείο 74ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 –   Αρχείο 75ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
-    Αρχείο 76ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 -  Αρχείο 77ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1885)
Αρχείο 78ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
Αρχείο 79ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 • Αρχείο 80ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 •     Αρχείο 81ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 • (Νέο)(Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1967)
 • Αρχείο 82ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
 • Αρχείο 83ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 •   Αρχείο 85ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
 • Αρχείο 86ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 • ======================================
 •  Αρχείο 87ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
 • Αρχείο 88ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 
 • **Αρχείο 89ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων (νέο)
 • ==============================================================================================

   Πηγή: α)teepelop.gr   β)b2green.gr
   
  =====================================================================================================

  Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:Κτίρια-Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  ενεργειακό πιστοποιητικόΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:Κτίρια-   Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

        Ένα συνοπτικό άρθρο για τους ιδιοκτήτες Κτιρίων για το  τι είναι "Ενεργειακό Πιστοποιητικό" ,πότε απαιτείται και πότε  όχι,δημοσιεύουμε παρακάτω,με παραπομπές σε σχετική ενότητα του Ιστολογίου μας
  =======================================================================                          
       Υποχρεωτική είναι η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα τα κτίσματα που προορίζονται για ενοικίαση ή πώληση, από την 1η Ιανουαρίου 2016. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι απαραίτητο για την συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μίσθωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
   
      Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ιδιοκτήτες, αφού θα πρέπει να προχωρήσουν σε έκδοση ΠΕΑ, το οποίο θα καθορίσει και την τιμή του ακινήτου σύμφωνα με την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει για τη θέρμανση/ψύξη του. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις, δηλαδή αγγελίες του ακινήτου.

  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
        Όπως ορίζει ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (K.Eν.A.K.), το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων εκδίδεται από αναγνωρισμένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου μέσα από 9 κατηγορίες (Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η).
       Στο ΠΕΑ αναγράφονται επίσης, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, η υπολογιζόμενη και πραγματική ετήσια πρωτογενής και τελική κατανάλωση ενέργειας, οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, το ποσοστό συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση, ενώ περιλαμβάνονται και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
      Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για 10 χρόνια, εκτός αν παρεμβληθεί ριζική ανακαίνιση, οπότε μπορεί να γίνει επανέκδοση.

  Υποχρεωτική έκδοση ΠΕΑ
  Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για:
  •  κάθε ΝΕΑ μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) και
  •  για κάθε αγορά - πώληση ενιαίου κτιρίου, τμήματος κτιρίου ή επαγγελματική στέγη, ανεξαρτήτως εμβαδού. ***Δεν ισχύει πλέον η εξαίρεση για ακίνητα μέχρι 50 τ.μ. **
  • Επιπλέον, η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
  Εξαιρούνται τα κτίρια με τις παρακάτω χρήσεις:
  • βιομηχανία / βιοτεχνία
  • αγροτική (πλην κατοικιών)
  • εργαστήριο
  • αποθήκη
  • πάρκινγκ αυτοκινήτων
  • βενζινάδικο
   
       Ακόμη, εξαιρούνται κτίρια των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή (σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η έκδοση ΠΕΑ με την ολοκλήρωση των εργασιών).

  Διαδικασία έκδοσης Ενεργ Πιστ( ΠΕΑ )
  1. Ανάθεση έκδοσης σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, τον οποίον μπορεί κάποιος να βρει από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στην ενότητα Ενεργειακή Επιθεώρηση, από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ή από τα ΚΕΠ
  2. Συγκέντρωση δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα από τον επιθεωρητή, ανάλογα με το έτος κατασκευής, όπως αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων, της δήλωσης ακινήτου στο Κτηματολόγιο (αν υπάρχει) και της οικοδομικής άδειας
  3. Αφού ο ειδικός επιθεωρήσει το κτίριο και εκδώσει το ΠΕΑ, παραδίδει ένα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αντίγραφου στον ιδιοκτήτη

  Κόστος
       Το κόστος για την ενεργειακή επιθεώρηση είναι ελεύθερο προς διαπραγμάτευση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του Ενεργειακού Επιθεωρητή, ενώ έχουν καταργηθεί οι ελάχιστες αμοιβές και η τιμή εξαρτάται από την επιφάνεια του ακινήτου.

  Αναγραφή σε αγγελία ακινήτου
     Σε κάθε αγγελία(*) με διάθεση ακινήτου προς ενοικίαση ή πώληση πρέπει να αναγράφεται η ενεργειακή του κατηγορία. Οι ενεργειακές κατηγορίες είναι 9 και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον Ιανουάριο του 2014 τα περισσότερα ακίνητα ανήκαν στην τελευταία κατηγορία. Στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες μάλιστα ανήκει λιγότερο από το 3% των ΠΕΑ.
  **¨ηδη ανακοινώθηκε ότι από 1/1/2021 θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή στις Αγγελίες η Ενεργειακή Κατηγορία του Ακινήτου

  πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
  Πηγή: ΥΠΕΚΑ

  Συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Μισθωτηρίου     Για την καταγραφή του ΠΕΑ στην ηλεκτρονική συμπλήρωση της Δήλωσης Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός ασφαλείας που αναγράφονται μέσα στο πιστοποιητικό.
  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτ να βρείτε στο ypeka.gr

  Πηγή:Spitogatos.gr
  ================================================================

  **Δείτε περισσότερα στο Ιστολόγιό μας για :

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ...ΚΛΙΚ ΕΔΩ
   ===================================================================
   Για Ενεργειακό Πιστοποιητικό-
    Επιθεώρηση Κτιρίων,Τώρα!


  *"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.
  Ενεργειακός Επιθεωρητής
  **Δωρεάν Τεχνική Ενημέρωση
  *-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη
  * http://www.nikopouloschris.gr/  κιν 6937442620) k
   http://www.nikopoulos-chris.blogspot.com/           
  ** επικοινωνείστε με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
  =======================================================

  ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Δηλώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων στους Δήμους χωρίς πρόστιμα

  ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Δηλώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων στους Δήμους χωρίς πρόστιμα
   
      Όπως είναι γνωστό,μετά την "Δήλωση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων"  οι ιδιοκτήτες οφείλουν να  διορθώσουν τα εμβαδά των ιδιοκτησιών τους,σε όποιες υπηρεσίες εμφανίζονται.
      Πρώτα απ'όλα στο Εντυπο Ε9 με τον λογιστή τους.Επίσης στον οικείο Δήμο για τα Δημοτικά Τέλη καθώς και την ΔΕΗ.
     Υπήρχε εύλογα ο προβληματισμός και η ανησυχία για ανδρομικές χρεώσεις τελών από τον χρόνο κατασκευής των αυθαιρέτων,πράγμα που λύνεται με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.
       Το Γραφείο μας,λόγω ασχολιών του με "Υπηρεσίες Ακινήτων",δημοσιεύει περιοδικά στο Ιστολόγιό μας σχετικά άρθρα
   =======================================================================
      Λύση – λύτρωση για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα με λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά στους Δήμους, που τους απαλλάσσει από πρόστιμα και αναδρομικά, αλλά που θα φέρει άμεση και σημαντική επαύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, νομοθετήθηκε με το άρθρο 51 παρ. 2 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου.

     Η ρηξικέλευθη αυτή ρύθμιση η οποία υπήρξε επίμονο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει σε ανακοίνωση της και αναφέρει ότι κατά την τελευταία πενταετία, δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με  μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.
      Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, και αφορά κάθε είδους ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακαλύπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.
      Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν. Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουν όλοι οι Δήμοι, σε όλη τη χώρα, γιατί θα αυξήσει άμεσα τις εισπράξεις τους μέσω ΔΕΗ κλπ. παρόχων.
      Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας, και ιδιαίτερα όσους τακτοποίησαν αυθαίρετα, να σπεύσουν να επωφεληθούν από τη μοναδική αυτή ρύθμιση, να ελέγξουν μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δηλωμένα εμβαδά των ακινήτων τους και να προβούν στις τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις στους οικείους Δήμους.
       Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι στις 31.12.2019 λήγει η προθεσμία δήλωσης για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα παραταθεί, όπως έχει ζητήσει από τον αρμόδιο Υπουργό.
      Τέλος η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι έχει ζητήσει να επανέλθει νομοθετικά η προισχύσασα πενταετής παραγραφή και στις οφειλές προς τους Δήμους, όπως καθορίστηκε νομοθετήθηκε προχθές και για τις αξιώσεις του Δημοσίου με το νέο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή.
       Η σχετική διάταξη που ψηφίστηκε ορίζει συγκεκριμένα τα εξής:
  «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.  Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.».
   
   Πηγή:ecopress.gr