Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:Πώς χτίζεις 57 ορόφους σε μόλις 19 μέρες; [videos]

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:Πώς χτίζεις 57 ορόφους σε μόλις 19 μέρες; [videos]

    Η ανθρωπότητα έχει διανύσει τεράστια απόσταση σε όρους αρχιτεκτονικής στις χιλιετίες της ύπαρξής της.
    Από τα καλύβια της προϊστορίας στα λαμπρά κάστρα και κατόπιν σε πολυκατοικίες και ουρανοξύστες, οι σύγχρονες μητροπόλεις δικαιώνουν λες τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές ανησυχίες του ανθρώπου.
     Κι όμως, εκεί που κάποτε τα κολοσσιαία οικοδομήματα έπαιρναν χρόνια για να φτιαχτούν ή και δεκαετίες ολόκληρες, σήμερα το πράγμα αλλάζει κι εδώ, με την ασύλληπτη ταχύτητα που σηκώνονται πια τα κτίσματα να λειτουργεί ως η καλύτερη μαρτυρία για το πόσο δρόμο έχουμε κάνει σε όρους μηχανικής και τεχνολογίας.
     Τα τεράστια άλματα της αρχιτεκτονικής προσυπογράφουν τη νεωτερικότητα του κόσμου μας...
 
Δείτε χαρακτηριστικά VIDEOS κατασκευών:
 
 
     Το έργο μοιάζει θαυματουργό και σχεδόν αδύνατον να το πιστέψεις, μόνο που είναι απτή πραγματικότητα. Κινέζοι εργολάβοι κατάφεραν να σηκώσουν ένα οικοδόμημα 57 ορόφων σε 19 μέρες, ολοκληρώνοντας το αστρονομικό νούμερο των 3 ορόφων την ημέρα! Οι 800 κατοικίες και οι χώροι εργασίας για 4.000 ανθρώπους που φιλοξενεί ο πύργος τον κάνουν θεόρατο, αν και για τους 1.200 εργάτες ήταν προφανώς παιχνιδάκι να χτίσουν το έργο συνολικής επιφάνειας 186.000 τ.μ. Η κατασκευάστρια εταιρία δεν σταματά εδώ και το νέο της έργο, ένας ουρανοξύστης 220 ορόφων(!), αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 90 μέρες...
 
 
    Κατασκευαστική της Ινδίας ολοκλήρωσε το 10οροφο κτίριο μεταξύ 3-4 Δεκεμβρίου 2012, θέτοντας στην πορεία νέο παγκόσμιο ρεκόρ ανέγερσης! Εκατοντάδες εργάτες, 200 τεχνικοί, 24 μηχανικοί και αρκετοί αρχιτέκτονες σήκωσαν τα 25.000 τ.μ. σε χρόνο αστραπή, δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο
 
 
    Άλλος ένας κινεζικός κατασκευαστικός άθλος, αυτή τη φορά στην πόλη Τσανγκσά, αφορά σε ξενοδοχείο 30 ορόφων που σηκώθηκε σε μια περίοδο 15 ημερών! Ο χρόνος-αστραπή ανάγκασε μάλιστα τις πολεοδομικές αρχές της πόλης να ελέγξουν την κατασκευή καθώς θεωρήθηκε πως δεν θα είχαν τηρηθεί τα πρότυπα ασφαλείας, αν και το πράγμα μόνο έτσι δεν ήταν. Οι 2 όροφοι την ημέρα δεν είναι μικρό πράγμα, αν και είχαν μια καλή βοήθεια, καθώς το 93% των υλικών είχαν προκατασκευαστεί σε βιομηχανικές μονάδες...
 
-***Περισσότερα VIDEOS :Κατασκευές με Χρόνους ρεκόρ
 
Πηγή:b2green.gr

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

ΥΓΙΕΙΝΗ&ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Οδηγός Κατάταξης Επιχειρήσεων & Ειδικές Απαιτήσεις Τεχνικού Ασφάλειας & Γιατρού Εργασίας-.Χρήσιμα Εργαλεία

ΥΓΙΕΙΝΗ&ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Οδηγός Κατάταξης Επιχειρήσεων & Ειδικές Απαιτήσεις Τεχνικού Ασφάλειας & Γιατρού Εργασίας.-Χρήσιμα Εργαλεία

    Με βάση την Ισχύουσα Νομοθεσία,ανάλογα με την Κατηγορία κάθε Επιχείρησης προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας.
«Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον»
**Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας
Τι είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας Συνοπτικά
     Ο Τεχνικός Ασφαλείας,  είναι Μηχανικός που παρέχει  υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ως τεχνικός σύμβουλος, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κάθε εταιρείας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι απαραίτητος για όσους απασχολούν προσωπικό σε γραφεία, εργοτάξια, βιοτεχνίες ή βιομηχανίες.

     Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 6 και 7 του Νόμου 1568/85 ‘‘Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων’’ (Φ.Ε.Κ. 177A της 18.10.85) καθώς και σε άλλα σημεία του προαναφερομένου Νόμου, όπως και στο Άρθρο 5 του Π.Δ.17/96 ‘‘Μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ.’’(Φ.Ε.Κ. 11A της 18.01.96).
Ελάχιστος Χρόνος Απασχόλησης Τεχν Ασφαλείας-Αμοιβές

      Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ.294/88 (Φ.Ε.Κ. 138A της 21.6.88) και  σύμφωνα με τη κατηγορία δραστηριότητας της κάθε εταιρείας. Για τις εταιρείες που ανήκουν στη κατηγορία Γ, που είναι δραστηριότητες εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας προκύπτει από την σχέση: 0,4h/εργαζόμενο x αριθμό εργαζομένων σε ετήσια βάση, ενώ σαν ελάχιστος χρόνος απασχόλησης σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 3 του Π.Δ. 17/96 :
·         25  ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 20 άτομα.
·         50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως και 50 άτομα.
·         75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα.

 
    Παραθέτουμε παρακάτω ένα Χρήσιμο Οδηγό από το Ελληνικό Ινστιτούτου Υγιεινής & ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) καθώς και  Χρήσιμα Εντυπα ορισμού ΤΑ &ΓΕ καθώς και ειδικό πρόγραμμα Υπολογισμού ωρών απασχόλησης Τεχν Ασφαλείας από φιλική Ιστοσελίδα ergatika.gr
==============================================================

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
(σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΚΛΙΚ ΕΔΩ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Εισαγωγή .........................................................................................................................................Σελ. 3
Πίνακας 1 Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α( υψηλή επικινδυνότητα)....................Σελ. 5
 Πίνακας 2 Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β(μεσαία επικινδυνότητα)....................Σελ. 7
 Πίνακας 3 Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ χαμηλή επικινδυνότητα...................Σελ. 11
 Προσόντα τεχνικού ασφάλειας: ..........................................................Σελ. 14/Σελ. 15
 
Πίνακας 1.1
Πίνακας 2.1
Πίνακας 3.1
 
Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας: ..........................Σελ. .15
 Πίνακας 5 Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και
απαιτούμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας .......................Σελ. 17
Πίνακας 6 Επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας από
ΑΕΙ, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας .......................Σελ. 23
 Πίνακας 7 Επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας από
ΤΕΙ, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.........................Σελ. 27
 Συμπεράσματα ..........................................................................Σελ. 28
=========================================================
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
                Η έκδοση του οδηγού αυτού περιλαμβάνει την κατάταξη όλων των επιχειρήσεων ανάλογα με την κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας στην οποία ανήκουν, στον αντίστοιχο βαθμό επικινδυνότητας. Αποσκοπεί δε, στην ενημέρωση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων σχετικά με την κατηγορία που ανήκει η επιχείρησή τους ώστε να διευκολυνθούν για την ορθή εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας.
                Παράλληλα, αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό για τους νέους επιστήμονες και εν γένει τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξειδικευθούν ως τεχνικοί ασφάλειας, δίνοντάς τους μια κατεύθυνση σε σχέση με τους κλάδους που μπορούν να απασχοληθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους.
                Η δημιουργία του οδηγού στηρίχτηκε τόσο στο π.δ.294/88 όσο και στη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΣΤΑΚΟΔ 1980) στην οποία βασίστηκε η ισχύουσα νομοθεσία.
                Στους πίνακες 1, 2 και 3 παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην
κατηγορία Α (υψηλήεπικινδυνότητα),
κατηγορία Β (μεσαία επικινδυνότητα) και
κατηγορία Γ΄ (χαμηλή επικινδυνότητα)
αντίστοιχα.
                Η κατάταξη των επιχειρήσεων γίνεται κυρίως σε επίπεδο τριψήφιου κωδικού οικονομικής δραστηριότητας αλλά όταν απαιτείται, επεκτείνεται και μέχρι τετραψήφιο (σε περιπτώσεις εξαιρέσεων ορισμένων υποκλάδων από τη συγκεκριμένη κατηγορία και την υπαγωγή τους σε άλλη κατηγορία).
                Στους πίνακες 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 και 5.1 παρουσιάζονται το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α) και ο χρόνος απασχόλησής του ανάλογα με τον αριθμό απασχολουμένων και την κατηγορία της επιχείρησης.
                Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι επιτρεπόμενες ειδικότητες Τεχνικών Ασφάλειας ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ.294/88.
                Τέλος οι πίνακες 6 και 7 που προέκυψαν από μια επιμέρους ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας, αποτελούν έναν εύχρηστο οδηγό για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που οι ειδικότητές τους το επιτρέπουν και οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν ενεργά ως Τεχνικοί Ασφάλειας είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις είτε παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες,κατευθύνοντάς τους στους αντίστοιχους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
                Θεωρείται απαραίτητο να τονιστεί ότι ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε ακολουθώντας πιστά την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980.
                Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν σύνθετες δραστηριότητες από τις οποίες κάποιες ανήκουν στην Γ κατηγορία και κάποιες άλλες στη Β, οι επιθεωρήσεις εργασίας, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι επιχειρήσεις αυτές, τις εντάσσουν συνήθως στην κατηγορία εκείνη στην οποία ανήκει η δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
                Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντικών. Ενώ σύμφωνα με την κατάταξη της ΣΤΑΚΟΔ (651) ανήκουν στην Γ κατηγορία, οι επιθεωρήσεις εργασίας συνήθως τα κατατάσσουν στη Β, με το σκεπτικό ότι έχουν χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή ακόμη μπορεί να διαθέτουν και βυτιοφόρο όχημα για τη μεταφορά τους (712.1).
                Άλλη περίπτωση που συναντάται συχνά είναι αυτή των εμπορικών επιχειρήσεων οι οποίες  διαθέτουν και τμήμα service. Δεδομένου ότι οι εργασίες του αντίστοιχου τμήματος εκτελούνται με εργαλεία των οποίων η χρήση εμπεριέχει κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών τους, οι επιθεωρήσεις τις τοποθετούν στη Β κατηγορία.
                Την τελική αρμοδιότητα πάντως για την κατάταξη των επιχειρήσεων στις αντίστοιχες  κατηγορίες την έχουν οι κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίες πραγματοποιούν και  τους ελέγχους στους χώρους των επιχειρήσεων.
-Ο Πλήρης ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Πηγή:elinyae.gr
===================================================
 
Πρόσθετα Χρήσιμα
-Πρόγραμμα Υπολογισμού Ωρων Απασχόλησης Τεχν Ασφαλείας ανά Κατηγορία Επιχείρησης   ΚΛΙΚ ΕΔΩ
-Τεχνικός Ασφαλείας και Γιατρός Εργασίας (Έντυπα)
Έντυπα:ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 Πηγή:ergatika.gr
 

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

ΥΓΙΕΙΝΗ& ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Νομοθεσία & Καθοδηγητικά Κείμενα

ΥΓΙΕΙΝΗ&ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Νομοθεσία & Καθοδηγητικά Κείμενα

    Από την Ιστοσελίδα του ΤΕΕ Πελοποννήσου,μεταφέρουμε χρήσιμα Αρχεία και Καθοδηγητικά Πρότυπα για ζητήματα ΥΓΙΕΙΝΗΣ& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. οικ. 24120/1336/15‐7‐2014 Yπουργείου Εργασίας Kοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241 Β΄) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ‐Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»

Απόφαση 14867/825 (ΦΕΚ Β’ 1241/15.05.14) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»   

Απόφαση 14867/825 (ΦΕΚ Β’ 1241/15.05.14) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»

Περισσότερα
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Περισσότερα
Πηγή :ΤΕΕ Πελοποννήσου