ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

    Ηδη από το 2010 έχει ισχύ ο ΚΕΝΑΚ ( Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) που καθιερώνει:
α)Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης για νέα Κτίρια άνω των 50μ2
β)Ενεργειακή Επιθεώρηση με Εκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού:
   -Σε νέα Κτίρια μετά την ολοκλήρωσή τους
   -Σε ριζικά ανακαινιζόμενα Κτίρια
   -Σε κάθε μεταβίβαση/Μίσθωση Ακινήτου(αρχικά άνω των 50μ2/*Τώρα πλέον για όλα)
   -Για το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ"

** Συχνές Ερωτήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης*(αρχικά ΠΕΑ)

     Για πληρέστερη ενημέρωση σε ερωτήματα όπως:
α)Πότε απαιτείται Ενεργειακό Πιστοποιητικό.Σε ποιά Κτίρια.Ποιά η Διάρκειά του
β)Η Ενεργειακή Κατάταξη των  Κτιρίων
γ)Που βρίσκω Ενεργειακό Επιθεωρητή
δ)Ποιό το Κόστος του Πιστοποιητικού
ε)Ποιά τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Επιθεώρηση
** Υπολογίστε ΕΔΩ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ** Οι Αμοιβές έχουν απελευθερωθεί πλέον και καθορίζονται ελεύθερα με ιδιωτική συμφωνία.Οι υπολογιζόμενες αποτελούν τις ενδεικτικές "νόμιμες"  όπου γίνονται εκπτώσεις,ανάλογα με τις δυσχέρειες ή ελλείψεις κάθε ακινήτου,κατά την κρίση του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

** Βρείτε ΕΔΩ μόνοι σας την Ενεργειακή Απόδοση του Σπιτιού σας
   

** Επίσης Παρακολουθείτε στο Ιστολόγιό μας εκτεταμένη αρθρογραφία και Ενημέρωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για Ενεργειακό Πιστοποιητικό:
Δείτε και "κατεβάστε" στον Η/Υ σας
**ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:ΚΛΙΚ ΕΔΩ-Πότε δεν χρειάζεται Ενεργειακό Πιστοποιητικό?
===================================================================
 Για Ενεργειακό Πιστοποιητικό-
  Επιθεώρηση Κτιρίων,Τώρα!


*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.
Ενεργειακός Επιθεωρητής
**Δωρεάν Τεχνική Ενημέρωση
*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη
* http://www.nikopouloschris.gr/  κιν 6937442620) k
 http://www.nikopoulos-chris.blogspot.com/           
** επικοινωνείστε με ΚΛΙΚ ΕΔΩ