Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:Taxisnet -Προαιρετική καταχώρηση Π.Ε.Α.,αλλά....

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:Taxisnet -Προαιρετική καταχώρηση Π.Ε.Α.,αλλά.... 

   Μια νέα αναστάτωση ήρθε να προκαλέσει μια νέα εφαρμογή του Taxisnet για "ηλεκτρονική" υποβολή των Μισθωτηρίων Συμβολαίων Ακινήτων,όπου δεν είχε προβλεφθεί η δεσμευτική καταχώρηση Αριθμού Ασφαλείας  Ενεργειακού Πιστοποιητικού ΠΕΑ.Ετσι η ΓΓΠΣ ανακοίνωσε ότι ισχύει "μόνο στην 1η περίοδο εφαρμογής(??)"Ποιά είναι αυτή η περίοδος δεν διευκρινίζεται,ούτε πότε θα ζητηθεί η υποβολή ΠΕΑ εκ των υστέρων,ούτε πως είναι δυνατόν μια απόφαση  της ΓΓΔΕ να καταργεί υποχρεώσεις από Νόμο.

Συγκεκριμένα:
     Με το άρθρο 3 της ΠΟΛ: 1013/7-1-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ως "προαιρετική" η συμπλήρωση των στοιχείων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στα υποβαλλόμενα μέσω TAXISnet γενικότερα πληροφορικά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
    Διευκρινίζεται (λόγω των πολλών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο ΤΕΕ) ότι η ανωτέρω "προαιρετική" υποβολή των στοιχείων του Π.Ε.Α. στα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω TAXISnet, σε καμμία περίπτωση δεν αίρει την υποχρέωση σύνταξης Π.Ε.Α. στις μισθώσεις ακινήτων, η οποία (υποχρέωση) εξακολουθεί να υφίσταται.

Πηγή:b2green.gr

***Δείτε και νεώτερο σχετικό Αρθρο:

Τι λέει ΕΥΕΠΕΝ για την προαιρετική υποβολή ΠΕΑ στις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων

..............Σύμφωνα με την απάντηση της ΕΥΕΠΕΝ, η προαιρετική υποβολή του ΠΕΑ οφείλεται αφενός στην ύπαρξη περιπτώσεων εκμίσθωσης όπου το ΠΕΑ δεν είναι υποχρεωτικό(**Σημ. για κατοικίες <50>και αφετέρου στη σύνδεση των δικτύων taxisnet και buildingcert, η οποία είναι σε εκκρεμότητα.
Υπενθυμίζουμε πως στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και συγκεκριμένα στις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, η ερώτηση 14 αναφέρει:
14. Πότε συνυποβάλλεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α);

Η συμπλήρωση των πεδίων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι προαιρετική. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διατάξεις που ορίζουν την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ έπαψαν να ισχύουν. Απλώς η καταχώρηση του ΠΕΑ είναι προαιρετική και η δήλωση οριστικοποιείται χωρίς να ζητάει υποχρεωτικά τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων. Αν για το ακίνητο που μισθώνετε έχει εκδοθεί Π.Ε.Α τότε συμπληρώστε τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».......ολο το Αρθρο b2green
===========================================================
**Συμβουλή μας:Ας φροντίζουν όλοι για την έγκαιρη έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού,αφού είναι βέβαιο,αφού υπάρχει ηλεκτρονική καταχώρηση μισθωτηρίου,θα ζητηθεί εκ των υστέρων η υποβολή ΠΕΑ(ίσως και κανά ειδικό πρόστιμο "τακτοποίησης" ),έστω στη φάση αναθεώρησης της εφαρμογής Taxisnet,αφού δεν καταργείται η υποχρέωση.Μόνο αν είναι  κατοικία<50>50μ2(υποχρεωτικό)
================================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου