Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩN

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ:  ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ                     ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩN

   Από το Τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ:
     Η υγρασία αποτελεί χωρίς αμφιβολία το συνηθέστερο πρόβλημα που πλήττει τα κτίρια και προβληματίζει τόσο τους ιδιώτες, όσο και τους μηχανικούς, που καλούνται να την αντιμετωπίσουν. O παρακάτω πρακτικός οδηγός πρόληψης των προβλημάτων υγρασίας που εντοπίζονται στα κτίρια παρουσιάζει τα συνηθέστερα σφάλματα που πραγματοποιούνται στη φάση της κατασκευής και συμπληρώνει τις μεθόδους εφαρμογής με τα κατάλληλα υλικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου