Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Παράταση N.4178/13 μέχρι 3-11-2017 για τα αυθαίρετα.. .

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Παράταση N.4178/13 μέχρι 3-11-2017 
για τα αυθαίρετα.. .

        "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων":-Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 3-11-2017 με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) μηνών και είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013."
Πηγή:
www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου