Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Ενεργειακό Πιστοποιητικό και στις Μισθώσεις από 9/1/2012

Ενεργειακό Πιστοποιητικό και στις Μισθώσεις από 9/1/2012

Από συνδυασμένες πηγές ενημέρωσης παρατίθεται παρακάτω χρήσιμη σχετική ενημέρωση για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κτιρίων

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ:(Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) Εκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)  είναι στο εξής απαραίτητο  και για τις μισθώσεις ακινήτων.


     Η σχετική υποχρέωση ισχύει από την περασμένη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου. Από την ημέρα αυτή οι ΔΟΥ δεν δέχονται μισθωτήρια συμβόλαια για θεώρηση αν δεν συνοδεύονται από το ενεργειακό πιστοποιητικό.
    
Πότε απαιτείται Ενεργειακό Πιστοποιητικό.Σε ποιά Κτίρια.Ποιά η Διάρκειά του

      Στην ίδια εγκύκλιο το ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ ισχύει για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων ή τμημάτων αυτών, άνω των 50 τ.μ.,(** σσ.υπάρχει η ασάφεια του "αυτοτελούς κτιρίου ή τμήματος κτιρίου" σύμφωνα με τον Νόμο) που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, με εξαίρεση βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κτίρια αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

       Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι 10 έτη, ενώ σε περίπτωση που ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ.
  
 Απολογιστικά Στοιχεία Εφαρμογής 2011
 
      Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ισχύει από πέρυσι (2011) για τις αγοραπωλησίες ακινήτων.

      Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 60.000 πιστοποιητικά εκ των οποίων 35.000 αφορούν σε αγοραπωλησίες, 20.000 στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον", 2.000 σε μισθώσεις ακινήτων, 1.000 σε νέα κτίρια.

Η Ενεργειακή Κατάταξη των Ελεγχθέντων Κτιρίων

      Από αυτά, τα περισσότερα (περίπου 40.000) ανήκουν στη χειρότερη ενεργειακή κατηγορία (Η) ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες Γ έως Ζ. Στην κατηγορία Β (η οποία αποτελεί και το όριο για τα νέα κτίρια) κατατάσσονται 600 κτίρια.
      Σημειώνεται ότι με βάση τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) προβλέπεονται 9 Κατηγορίες (Ενεργειακές Κλάσεις- Α+,Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η)

Που βρίσκω Ενεργειακό Επιθεωρητή.

     Το Υπουργείο σημειώνει ότι το ΠΕΑ, εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο του ΥΠΕΚΑ τα στοιχεία των οποίων έχουν συμπεριληφθεί σε καταλόγους που είναι αναρτημένοι στην κεντρική σελίδα του ΥΠΕΚΑ  (http://www.ypeka.gr/ ), στην ιστοσελίδα http://www.buildingcert.gr/ , καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Ποιό το Κόστος του Πιστοποιητικού

    Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ, είχε καθοριστεί, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:

- Για διαμέρισμα, 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 150 ευρώ)

- Για μονοκατοικία, 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ)

- Για πολυκατοικία, 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ)

- Για άλλη χρήση: για επιφάνεια έως 1.000 τμ, η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 300 ευρώ), ενώ για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τμ, για τα πρώτα 1.000 τ.μ. η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τ.μ. και για τα υπόλοιπα τ.μ. η αμοιβή είναι 1,5 ευρώ/τ.μ.

      Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων, οι αμοιβές των μηχανικών (και των Ενεργειακών Επιθεωρητών) διαμορφώνονται ελεύθερα (μετά από διαπραγμάτευση) και οι παραπάνω αποτελούν τις «νόμιμες αμοιβές», βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και κρατήσεις.
 


=====================================================================
**Στις παραπάνω τιμές πρέπει να προστεθεί:

α)ΦΠΑ 23% β)Πιθανή Δαπάνη "Σχεδιαστικής Αποτύπωσης" του Κτιρίου,αν έχει διαφοροποίηση από τα εγκεκριμένα σχέδια γ)Για το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ",το ΠΕΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, απαιτούνται 2 Επιθεωρήσεις (πριν και μετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης)
=========================================================================

Ενεργειακά Πιστοποιητικά-Ενεργειακής Aπόδοσης-Επιθεώρηση Κτιρίων,Τώρα!

=======================================================================

Ειδικές Υπηρεσίες Ακινήτων:Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων(ΠΕΑ)

-Για Ενταξη σε Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ"

-Για Μεταβιβάσεις /Μισθώσεις Ακινήτων

-Ενεργειακή Αναβάθμιση με Ανακαίνιση ...

==============================================================
(*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.*Ενεργειακός Επιθεωρητής*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη * http://www.nikopouloschris.gr/  κιν 6937442620) k http://www.nikopoulos-chris.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου